Szolgáltatások - 459860-2022

Submission deadline has been amended by:  527547-2022
23/08/2022    S161

Magyarország-Fertőd: Múzeumi kiállítási szolgáltatások

2022/S 161-459860

Szociális és egyéb meghatározott szolgáltatások – Általános közbeszerzés

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: 10813913208
Postai cím: Joseph Haydn Út 2
Város: Fertőd
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9431
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Jenőffy Adrienn
E-mail: dr.jenoffy.adrienn@eszterhaza.hu
Telefon: +36 99537640
Fax: +36 12692974
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.eszterhaza.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001076882022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001076882022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Közjogi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

„Kiállítás-építés (nagycenki Széchenyi-kastély)_3"

Hivatkozási szám: EKR001076882022
II.1.2)Fő CPV-kód
92521100 Múzeumi kiállítási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

„Kiállítás-építés a GINOP - 7.1.1-15-2016-00011 azonosító számú, a nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai fejlesztése c. projekt keretében - múzeumi terek berendezése, (eszközök, berendezés és installáció, replikák beszerzése)_3”

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
39100000 Bútorok
72000000 IT-szolgáltatások: tanácsadás, szoftverfejlesztés, internet és támogatás
79530000 Fordítási szolgáltatások
92521100 Múzeumi kiállítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

H-9485 Nagycenk, Kiscenki út 3., Nagycenk belterület: 658/5 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes ajánlattevő a közbeszerzési dokumentumokban és a szerződéstervezetben részletezettek szerint a kiállítás eszközeinek, kulturális javainak bemutatását szolgáló elemeinek szállítására, valamint a kiállítás megépítésére vállalkozik a szerződés keretében.

A nyertes ajánlattevő teljesítési kötelezettsége kiterjed többek között a kiállítás részét alkotó múzeumpedagógiai eszközök, hardver eszközök, szoftverek, épített szerkezetek, festő- és burkoló munkák, játékok, replika- és egyéb bútorok, dekorációs kellékek, egyedi installációk, beszerzésére, gyártására, szállítására, interaktív kiállítási elemekkel kapcsolatos digitális tartalomfejlesztésre, a kiállítás megvalósításával kapcsolatos fordítási, grafikai tervezési és kivitelezési valamint nyomdai feladatok ellátására. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. Az elhelyezendő műtárgyak listáját az ajánlatkérő a műszaki leírás mellékleteként közzéteszi.

Alapterületek:

Épületek beruházásba bevont nettó alapterülete összesen: 2961,91 m2; ebből kiállítással érintett terület: 1562.77 m2.

A kiállítási koncepció és kivitelezési feladatának ismertetése:

A tervezett muzeális kiállítás célja: Széchenyi István történelmi jelentőségének a bemutatása, az életmű elhelyezése a 19. századi társadalmi modernizáció folyamatában.

A kiállítás fő rendező elvei:

- Öregkastély: az életmű jelentősége a magyar történelemben, a birtok és az épület történetének felvázolása, Széchenyi István művei és kezdeményezései;

- Széchenyi-szárny: az otthon, Széchenyi István élete otthon, a magán- és a közélet metszete;

A kiállítás tematikái a forgatókönyv alapján valósulnak meg.

Az életmű-kiállítás legfontosabb tervezett eszközei az interaktív és újszerű eszközök mellett műtárgyak, bútorok, grafikák, installáció, kipróbálható replikák. A Széchenyi-szárny az otthon tematikának ad helyet, ennek megfelelően enteriőr-szerűen berendezve. Az építéstörténet sajátos és önálló formában kerül megjelenítésre. A mozgásukban korlátozott látogatókat audio-vizuális eszközök és tapintható tárgyak segítik.

A feladat kiterjed a teljes kiállítás megépítésére, azaz

Installációk

Általános

81 tétel asztalos vagy egyéb beépített bútor jellegű szerkezet

2 tétel gipszkarton szerkezet

4 tétel dobogó

Analóg élményelem vagy hozzá közvetlenül szükséges

33 tétel asztalos vagy egyéb beépített bútor jellegű szerkezet

2 tétel gipszkarton szerkezet

Digitális élményelemhez kapcsolódó

18 tétel asztalos vagy egyéb beépített bútor jellegű szerkezet

3 tétel gipszkarton szerkezet

Gyártmányterv alapján összesen 133 db egyedileg gyártott: bútor, installáció, egyedi multimédia elem

Mobíliák

Általános

13 tétel

Digitális élményelemhez kapcsolódó

3 tétel

Egyéb

Általános

38 tétel festmény, grafika jellegű tárgymásolat

Analóg élményelem vagy hozzá közvetlenül szükséges

3 tétel festmény, grafika jellegű tárgymásolat

Replika

10 tétel bútor, ruha jellegű tárgymásolat

Grafika

Általános

71 tétel

Analóg élményelem vagy hozzá közvetlenül szükséges

7 tétel

Digitális élményelemhez kapcsolódó

1 tétel

Grafikai felület tervezése és gyártása összesen:268,8 m2

Helyiség kialakítás

Általános

4 tétel gipszkarton szerkezet

8 tétel asztalosszerkezetű lábazat

39 tétel felületképzés (festések, tapétázás, tagozatok stb.)

Multimédia

Digitális élményelemek, külön kiírás szerint.

Ogranizáció

10 tétel

IT

tervezett kiállításokhoz szükséges hardver eszközök

52 tétel: H01-H52

tervezett kiállításokhoz szükséges szoftverfeladatok

7 tétel: SZ01-SZ07

tervezett kiállításokhoz szükséges tartalomfejlesztési feladatok

23 tétel: T01-T23,

továbbá egyéb szolgáltatások (nyomdai feladatok, fordítás) megvalósítása is szükséges. A feladat kiterjed a beszerzett termékek, bútorok, tárgyak és a műtárgyak elhelyezésére és beépítésére. A kiállítás építés során a műemlékvédelmi szempontok figyelembevételével kell eljárni. Nyertes Ajánlattevő továbbá köteles az üzempróba idején a Kiállítást üzemeltető személyzetet betanítani (maximum 5 fő, 2 alkalommal, 4 óra/alkalom időtartalommal), amelynek során ismertetni kell különösen a rendszer felépítését, az egyes berendezések kezelését és az esetleges meghibásodások esetén a követendő eljárásokat.

Az opcionális joggal rendelhető tételek felsorolása:

O1:M 0106 Ipar és mezőgazdaság 1 tétel

O2: M 0117 Utazás Széchenyi korában (pihenőtér) 5 tétel

O3: S1.05 folyosó 2 tétel

O4: S1.11 folyosó 2 tétel

O5: S.1.16 Széchenyi kultusza 6 tétel

O6: S1.17 Széchenyi kultusza 33 tétel

O7: S1.18 Közlekedő 3 tétel

O8: S1.20 Széchenyi fiai - Béla és Ödön 10 tétel

O9: S1.20b O (fenti tételekhez kapcsolódó organizációs költségek) 4 tétel

2) Az opcionális joggal rendelhető tételek felsorolása az IT elemekkel összefüggésben

O10: M0.20 Pihenő 3 tétel

O11: M0.11 Önművelés 3 tétel

O12: M0.13 Szerelmek 2 tétel

O13: M1.11 Oldalkarzat 3 tétel

O14: M1.06 Ipar és mezőgazdaság 3 tétel

O15: S1.20 Széchenyi fiai 4 tétel

O16: S1.17 Széchenyi kultusza 2 tétel

3) Az opcionális joggal rendelhető tételek felsorolása a fordítással összefüggésben

O17: M0.12. - Lunkányi a vallásról: 858 karakter

O18: S1.17 - Tárgy 2236 karakter Angol német fordítás; Híradó részlet 1941. Széchenyi születésének 150. évfordulója.

O19:S1. 20:

-Tabló 2172 karakter-Angol német fordítás

-Tárgy 2102 karakter-Angol német fordítás

O20: S1.16: Tabló 2368 karakter-Angol német fordítás

O21: M1.06.: Lunkányi az iparról 900 karakter

O22: M0.11.: Lunkányi önművelés 900 karakter

Az opciós tételek az árazatlan költségvetésben kerülnek részletesen elhatárolásra. Megrendelő az O1- O22. tételek tekintetében a rendelési jogát - akár elemenként - legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 90. naptári napig jogosult gyakorolni. Az opciók lehívása esetén Vállalkozó az opciós mennyiség keretében megrendelt munkarészt köteles a szerződésben megadott befejezési határidőig teljesíteni. A teljes mennyiség az ajánlati dokumentáció mellékletét képező műszaki dokumentációban kerül részletesen kifejtésre.

Megrendelő kifejezetten felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben a fenti opcionális tételek (helyiségek) nem kerülnek megrendelésre, egyúttal ez azt is jelenti, hogy Megrendelő az adott opciós helyiséghez tartozó IT elemet vagy elemeket sem rendeli meg.

A részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Konkrét típus, gyártmány esetén a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt és ez esetben a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell érteni.

II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés vagy a keretmegállapodás időtartama
Az időtartam hónapban: 7
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

GINOP - 7.1.1-15-2016-00011

II.2.14)További információk

Karakterkorlát miatt a VI.3) pont itt folytatódik:

22. A 2.1.-2.2. értékelési szempontra bemutatott szakember szakmai önéletrajzát oly módon kell becsatolni, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen az előírt szakmai tapasztalat. A párhuzamos szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. A 2.1.-2.2. értékelési szempont esetében megajánlás esetén csatolni kell a szakember nevét tartalmazó nyilatkozatot és végzettségi igazolását.

23.Szerződő felek rögzítik, a Kbt. 135. § (12) bekezdésére tekintettel, a szerződés hatálybalépésének feltétele

- amennyiben a jelen szerződésben meghatározott alapmennyiség vállalkozási díja magasabb, mint a GINOP - 7.1.1-15-2016-00011 azonosító számú, a nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai fejlesztése című projekttel megállapított összeg, úgy a jelen szerződésben rögzített vállalkozási díj összegének megfelelő mértékű kiegészítő támogatás rendelkezésre bocsájtása körében a szükséges Támogatási szerződés vagy Támogatási szerződés módosítás hatályba lépjen, vagy Megrendelő más támogatási szerződés (forrás) terhére rendel kiegészítő finanszírozást az esetleges különbözet fedezetéül,

- és a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram részét képező egyes projektek mérföldköveinek meghatározásáról szóló 2049/2020. sz Kormányhatározatban rögzített fizikai befejezési határidő 2023. július 31. -re módosuljon.

24. IV.1.11. ponthoz: adható pontszám 0-100 pont. Módszer: 1.ért.szempont fordított arányosítás, 2. ért. szempont egyenes arányosítás a legkedvezőbb szint figyelembevételével.

25. Ajánlati kötöttség minimális időtartama: Ajánlattételi határidő lejártától számított 60 naptári nap.

26. A Kbt. 53. § (5) bek.-re Ak felhívja a figyelmet. Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: Amennyiben a tárgyi eljárás támogatása visszavonásra kerül.

27. Ak nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget.

28. Nyertes Ajánlattevő köteles a szerződés hatálybalépését követő második munkanapig az általa (beleértve ebbe az alvállalkozókat is) az érintett munkaterületre, valamint a beszerzés tárgyára (kiállítás építés és kapcsolódó feladatok) vonatkozó felelősségbiztosítást kötni, mely biztosítás legalább 20 millió Ft/káresemény és legalább 50 millió Ft/év biztosítási értékű. Közös ajánlattevőként szerződő Nyertes Ajánlattevő esetében elegendő, ha a Nyertes Ajánlattevő egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással, de csak abban az esetben, ha a biztosításban a nyertes közös ajánlattevőként szerződő Vállalkozók mindegyike feltüntetésre kerül, mint együtt biztosítottak.

A felelősségbiztosítás előírt időpontjára (szerződés hatálybalépését követő második munkanap) történő elmaradását Ajánlatkérő a szerződéstől való visszalépésnek tekinti.

29. Az árubeszerzésre vonatkozó tételek esetében az ajánlatban szükséges a konkrét gyártmányt, típust és származási helyet megadni (kiadott árazatlan költségvetésben megadottak szerint).

30. „Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó́ intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló 2022/576 EU rendelet 1. cikk 23. pontja nyomán életbe lépett, 833/2014/EU rendelet 5k. cikk szerinti tilalom vonatkozásában.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése:

A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem vehet részt olyan (közös)ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlatkérőnek a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárásból ki kell zárnia az olyan (közös) ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok az eljárás során következnek be.

Az igazolási mód: A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 114 (2) bek., valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 17.§ szerint kell igazolni az EKR-en keresztül, figyelemmel az 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletre. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az (közös) ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Pénzügyi és gazdasági alkalmasság:---

Alkalmassági minimumkövetelmények:--

Alkalmasság igazolása:--

Műszaki és szakmai alkalmasság:

Alkalmassági minimumkövetelmények:

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik referenciával, az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 36 hónapban (feladási időpont év/hó/naptól visszafelé számított megelőző 36. hónap hó/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) összesen:

Kulturális célú kiállítási (muzeális kiállítóhely és/vagy kastély és/vagy vár és/vagy látogatóközpont állandó és/vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) eszközök szállítására és/vagy megvalósítására vonatkozó referencia munka/munkák, mely/melyek esetében a kiállítással érintett területelérte összesen legalább az 500 m2-t.

A referenciának vagy referenciáknak összességében tartalmaznia kellett installálást és/vagy beszerelést és/vagy beállítást és/vagy kiállításban való elhelyezést az alábbiak szerint:

(a) összességében legalább 20 db hardver eszköz,

(b) összességében legalább 200 m2 grafikai felület tervezése és/vagy gyártása,

(c) gyártmányterv alapján összességében legalább 18 db egyedileg gyártott bútor és/vagy installáció és/vagy egyedi multimédia elem.

Az alkalmasság igazolása több referenciaigazolással is teljesíthető. A referencia-követelmény több szerződésből is teljesíthető, valamint az előírt követelményeket több szerződés keretében is lehet teljesíteni ( azaz összességében kell teljesíteni az előírt területet és összességében kell teljesíteni az előírt darabszámokat és négyzetmétert. Nem szükséges, hogy a bemutatott referencia mindhárom előírásból ( a), b), c) ) egyaránt tartalmazzon elvégzett tevékenységet.

A 321/2015 (X.30.) Kr. 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb az eljárást megindító felhívás feladásának időpontját megelőző 72. hónap (6 év) lehet.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberei között legalább:

a) Legalább 1 fő felsőfokú építész (vagy azzal egyenértékű) végzettségű szakember, aki rendelkezi legalább 24 hónap kiállítás megvalósítása során, helyszíni koordinálásában szerzett szakmai tapasztalattal;

b) Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű belsőépítész tervező és/vagy enteriőr tervező szakember, aki rendelkezik legalább 24 hónap kiállítás, kiállítási installációjának kiviteli és/vagy gyártmányterveinek elkészítése során szerzett szakmai tapasztalattal.

c) Legalább 1 fő grafikus szakember, aki rendelkezik legalább 12 hónap kiállítás (állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) grafikai elemeinek (tabló és/vagy kiadvány és/vagy fal- és/vagy padlógrafika és/vagy print- és/vagy digitális grafikai elemek) tervezésében és/vagy kivitelezésére és/vagy szállítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.

d) Legalább 1 fő felsőfokú végzettségű műszaki szakember, aki rendelkezik legalább 12 hónap időtartamban kiállítás (állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) interaktív (IT) kiállítási elemeinek rendszertervezésére és/vagy fejlesztésére és/vagy szállítására vonatkozó szakmai tapasztalattal.

Alkalmasság igazolása:

M/1.

Referencia igazolás vagy nyilatkozat csatolása az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 36 hónapban (feladás- időpont hó/naptól számított megelőző 36. hónap/napjáig terjedő időszakot vizsgálva) teljesített legjelentősebb munkákról.

A 321/2015 (X.30.) Kr. 23. §-a alapján a referenciaigazolásnak vagy nyilatkozatnak legalább a következőket kell tartalmaznia:

- szerződést kötő másik fél megnevezését;

- a szolgáltatás tárgyát, valamint mennyiségét (négyzetméterben, ahol releváns ott darabban)

- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hó/nap-ban);

- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

- a megvalósított műszaki tartalom bemutatását oly módon, hogy abból az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.

A Kr. 22.§ (5) bekezdése alapján a Kr.21. § (3a) bekezdés a) pontja, szerinti esetben, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Amennyiben a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referenciát alvállalkozóként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a referenciát bemutató gazdasági szereplő a referencia mely részeit teljesítette, megjelölve az elvégzett munkarész(eke)t és négyzetmétereket.

M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján, azoknak a szakembereknek (szervezeteknek)-különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek-a megnevezésével, végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével (év/hó bontásban megadva), akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó továbbá a szakember végzettségét, igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint csatolandó a szakmai tapasztalat ismertetését is tartalmazó a szakember által aláírt szakmai önéletrajz és a rendelkezésre állási nyilatkozat is. A becsatolt szakmai önéletrajz a szakmai tapasztalat meglétének igazolására szolgál, ezért ezt oly módon kell becsatolni, hogy az előírt szakmai tapasztalat megléte egyértelműen megállapítható legyen.

Karakterkorlát miatt folytatás a VI.4.3) pontban.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). A vállalkozó teljesítésének igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdésében előírtak, a beszámításra a Kbt. 135. § (6) bekezdésében előírtak irányadók. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezetben foglalt feltételek szerint történik. Ajánlatkérő a szerződésben előírja a Kbt. 136. § (1) bekezdése szerinti rendelkezéseket is. Ajánlatkérő az Ajánlattevő(ke)t megillető ellenszolgáltatást a számla Ajánlatkérő általi igazolt kézhezvételétől számított 30 (harminc) naptári napon belül átutalással teljesíti a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Az ellenérték megfizetése GINOP-7.1.1-15-2016-00011 projekt terhére utófinanszírozással történik. Támogatási intenzitás 100 %

AK a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján az alapmennyiség vállalkozói díj 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja.

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett rész nettó szerződéses ellenértékének 1 %-a/nap. A késedelmi kötbér maximális mértéke az adott részteljesítésre eső vállalkozási díj 20 %-a.

Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett rész nettó szerződéses ellenérték 10%-nak megfelelő mértékű.

Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 30%-a.

Jótállási idő: 24 hónap.

Egyes hardver elemekre 5 éves jótállást szükséges vállalni, ezek felsorolása az árazatlan költségvetésben került feltüntetésre.

Nyertes Ajánlattevő a nettó 10 000,- Ft (tízezer forint) ajánlati árat meghaladó kiállítási eszközökre és szolgáltatásokra a Kiállítás hibátlan és hiánytalan átadás-átvételének lezárásától számított 24 (huszonnégy) hónap, jótállási határidőn belül érvényesíthető teljes körű jótállást vállal, és a jótállás időtartama alatt köteles helytállni a hibás teljesítésért. Nyertes Ajánlattevő akkor mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Teljesítési biztosíték: vállalkozási díj 5 %-a.

Hibás teljesítési biztosíték: vállalkozási díj 5 %-a.

A szerződést biztosító mellékköt.-kel/szerződést megerősítő biztosítékokkal kapcsolatos részletes előírásokat a közbeszerzési dokumentumok között megtalálható szerződés tervezet tartalmazza, a Ptk. 6:186. §-ában foglaltakra tekintettel.

A számlázás részletes feltételeit a Közbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésre bocsátott szerződéstervezet tartalmazza.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
IV.1.10)Az eljárásra alkalmazandó nemzeti jogszabályok meghatározása:
IV.1.11)Az odaítélési eljárás fő jellemzői:

Ajánlatkérő az értékelést a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja alapján végzi:

Ár szempont, Súlyszám: 90

1. Teljes nettó ajánlati ár (Ft) (alapmennyiség+opciók) (90)

2. Minőségi szempont (10):

2.1. M/2 a) személyi állomány (szakember) alkalmassági feltételeken felüli kulturális célú kiállítás (muzeális kiállítóhely és/vagy kastély és/vagy vár és/vagy látogatóközpont állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) megvalósítása során, helyszíni koordinálásában szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap- max 36 hónap) Súlyszám: 5

2.2. M/2 b) személyi állomány (szakember) alkalmassági feltételeken felüli kulturális célú kiállítás (muzeális kiállítóhely és/vagy kastély és/vagy vár és/vagy látogatóközpont állandó vagy időszaki kiállítás, de nem kereskedelmi célú) kiállítási installáció kiviteli és/vagy gyártmányterveinek elkészítése során szerzett többlet szakmai tapasztalata (min. 0 hónap- max. 36 hónap) Súlyszám: 5

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje / A szándéknyilatkozatok benyújtásának határideje
Dátum: 19/09/2022
Helyi idő: 10:00
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Részajánlat kizárása: Tekintettel arra, hogy a közbeszerzés tárgyának jellege (egységes megjelenés és megvalósítás valamint telepítés) nem teszi lehetővé részajánlattétel biztosítását, továbbá arra, hogy az elvégzendő feladatok egy egységet alkotnak, egységes, egymáshoz kapcsolódó tevékenységet kell a nyertes gazdasági szereplőnek végeznie, ezért a részekre történő ajánlattétel nem biztosított.

Ajánlattevő nem tehet több változatú (alternatív) ajánlatot.

1.Az ajánlatot az ajánlattevőnek (továbbiakban:AT) az ajánlattételi felhívásban, illetőleg dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén.

2.Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; ill. https://ujvilag.gov.hu/ekr

3. A közbeszerzési eljárással és az ajánlat összeállításával kapcsolatos valamennyi költséget az ATk viselik.

4.Ajánlatkérő (továbbiakban:AK) a Kbt. 35. § (9) bekezdésben foglaltakkal összhangban nem teszi lehetővé, kizárja önálló nyertes AT, és közös nyertes AT-k esetében a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

5.Az ajánlatban felolvasólapot kell elhelyezni (EKR űrlap), ami tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.

6. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT(k) Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát.

7.ATnek, az alábbi cégokmányok egyszerű másolatát az ajánlathoz csatolni kell: - a cégkivonatban vagy cégmásolatban nem szereplő ajánlatot aláíró kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó meghatalmazott aláírását is tartalmazó írásos meghatalmazást (teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazás (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerint)

8.Közös ajánlattétel: Több AT közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén a közös ATket a jelen eljárásban teljes jogkörrel képviselő ATt meg kell jelölni, és az ajánlatukhoz csatolniuk kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a dokumentációban meghatározott minimális tartalmi követelményeknek megfelelően. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35.§(2) bek. szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ATk képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ATk képviseletében eljárhat.

9.Az ajánlatban szereplő dokumentumokat cégszerűen aláíró (ajánlattevő /kapacitást biztosító szervezet) cégjegyzésre jogosult személy(ek) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját (Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdésének megfelelően) egyszerű másolatban az ajánlathoz csatolni kell. Azon gazdasági szereplők esetében, ahol az aláírás címpéldány vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta nem értelmezhető, csatolni szükséges a gazdasági szereplő nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselőjének aláírás mintáját, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.

10.AK előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a) közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez AT alvállalkozót kíván igénybe venni (a Kbt. 66.§ (6) bek. a) pontja) b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat (a Kbt. 66.§ (6) bek. b) pontja) A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni.

11.AK felhívja ATk figyelmét, hogy jelen közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően kerül sor.

12.Amennyiben AT az ajánlatában -átalakulásra hivatkozással- jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat egyszerű másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.

13.AT tekintetében folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a 321/2015. (X.30.) Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Továbbá nyilatkozatát a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról, melyhez AK elektronikus űrlapot biztosít az EKR-en.

14.Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot.

15.AK a Kbt.47.§(2) bek. alapján a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok esetében elfogadja az idegen nyelvű dokumentum benyújtása mellett AT általi magyar nyelvű fordítást is. Fordítás alatt AK az olyan fordítást érti, amely tekintetében AT képviseletére jogosult személy cégszerűen nyilatkozik, hogy az mindenben megfelel az eredeti szövegnek. AK minden esetben a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak. A Kbt. 47. § (2a) bek.alapján a dokumentumok főszabály szerint egyszerű másolatban is benyújthatók. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket ATnek viselnie kell.

16.Az eljárást megindító felhívásban és dokumentációban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő (CET).

17.AK tájékoztatja ATket, h. a megajánlott ellenszolgáltatásnak tartalmaznia kell minden az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban előírt feladat ellátásának és a feladat teljes körű megvalósításához szükséges költségét.

18.Elektronikus nyilvántartások: Nem kérhető igazolás benyújtása, ha az ajánlatkérő az Európai Unió bármely tagállamában működő, - az adott tagállam által az e-Certis rendszerben igazolásra alkalmas adatbázisként feltüntetett - ingyenes elektronikus adatbázisba belépve közvetlenül hozzájuthat az igazoláshoz vagy egyéb releváns információhoz. Nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén az ajánlatkérő kérheti a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordításának benyújtását.

19. FAKSZ: Bokor Gergő (lajstromszám:00220)

20. A bontási eljárásra a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bek.-ben, valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. § (2)-(3) bek.-ben foglaltak irányadóak. A bontás helye: ekr.gov.hu. Ajánlatok felbontásának ideje: 2022. szeptember 19. 12:00 óra

21. A II.2.7. pontban írt időtartam (7 hónap) nem nyúlhat túl a 2023.06.30-ai befejezési határidőn. A teljesítés időtartama nem haladhatja meg az 7 hónapot abban az esetben sem, ha a projekt befejezésének határideje meghosszabbításra kerül.

Karakterkorlát miatt folytatás a II.2.14) pontban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-a szerint.

Karakterkorlát miatt a III.1.4) pont itt folytatódik:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Kr. 22. § (4) bek. előírtakra is.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Ajánlattevő a Kbt. 114. § (2) bek. szerint előzetesen nyilatkozik az alkalmassági követelményekre vonatkozóan.

Ajánlatkérő jelzi, hogy a pénzügyi és gazdasági és a műszaki és szakmai alkalmassági követelményeket és igazolásait a 321/2015. (X.30.) Kr. 30. § (4) bekezdése alapján aminősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
18/08/2022