Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 460427-2021

13/09/2021    S177

Magyarország-Mór: Építési munkák

2021/S 177-460427

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mór Városi Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_32262234
Postai cím: Szent István Tér 6
Város: Mór
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8060
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fenyves Péter polgármester
E-mail: fenyves@mor.hu
Telefon: +36 22560860
Fax: +36 22560822
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mor.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mor.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mór városi piac kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR001291902020
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mór városi piac kivitelezése

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 502 375 041.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45100000 Terep-előkészítő munkák
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112700 Tereprendezési munkák
45210000 Magasépítési munka
45211360 Városfejlesztéssel kapcsolatos építési munkák
45212314 Történelmi műemlékkel vagy emlékművel kapcsolatos építési munkák
45213112 Bolti egységek kivitelezése
45213140 Piac kivitelezése
45213141 Vásárcsarnok kivitelezése
45213150 Irodaház építése
45213312 Parkolóház építése
45215500 Nyilvános illemhelyek
45233200 Különféle útburkolatok
45233262 Gyalogos övezet, sétálóutca építése
45340000 Kerítés, korlát és biztonsági berendezések szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

8060 Mór, Deák F. u. 2570/1, 2570/2, 2575, 2568/3 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi az alábbi három pályázat keretében a Mór, 2570/1, 2570/2 és 2568/3 helyrajzi számú területen mélygarázst, piacot, irodaházat és üzleteket magában foglaló épületegyüttes, dísztér létesítés és felszíni utak és parkolók, továbbá műemléki volt istállóépület külső felújítás kivitelezési munkáinak elvégzése a műszaki dokumentációban foglaltak és a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.

1. A „Mór városközpontjának integrált fenntartható és zöld megújítása, TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015” pályázat részeként:

- 10 db épület (összesen 1461 m2) elbontása, régészeti megfigyelés (Székesfehérvári Szent István Király Múzeum régésze végzi) mellett.

- Az építkezés megkezdése előtt lőszermentesítés, lelőhely-diagnosztikai vizsgálat, régészeti próbafeltárás (Várkapitányság Zrt. végzi) szükséges.

- ÚJ (gépjármű elhelyezésére alkalmas) GARÁZS ÉPÜLETRÉSZ létesítése: részben zárt és terepszint alatti, 75 férőhelyes, 2172 m2 alapterületű, egyszintes, lemezalapozással, vasbeton pillérvázas felmenő szerkezettel, monolit vasbeton zárófödémmel, részben gépészeti kiszellőztetéssel, a hozzá tartozó útcsatlakozás építési munkáival. Az épületrészben 2 parkoló helyiség, 2 lift, 2 lépcső, 2 gépészeti helyiség, 2 kukatároló, 1 tároló és 1 tűzvédelmi szempontból védett tér kap helyet.

- TÖBBFUNKCIÓS DÍSZTÉR létesítése: kb. 3100 m2 alapterületen díszburkolattal ellátott tér és épület körüli járda, továbbá kb. 178 m2 zöldfelület, a Polgármesteri Hivatal épületével közös telekhatáron terv szerinti 27,8 fm, acélelemes áttört kerítés elhelyezésével

- MŰEMLÉK ISTÁLLÓ ÉPÜLET (alapterülete: 764 m2) külső felújítása: homlokzati és fedélszék felújítás, tetőhéjalás csere, nyílászáró csere. Az értékleltárba felvett megőrzendő elemek (nyílászárók, fém vasalatok, fa szerkezetek, kőkeretek stb.) tekintetében a helyreállítás megkezdése előtt örökségvédelmi eljárást kell lefolytatnia kivitelezőnek. A megőrzendő elemek restaurálási munkáit csak arra jogosult szakértő végezheti. Vakolateltávolítás kutatói (művészettörténész) megfigyelés, dokumentálás mellett végezhető. Az Istállóépület műemléki azonosító száma: 11432, valamint műemléki törzsszáma: 11197 .

- Tervdokumentáció szerint meglévő kőtámfal részleges bontása, tereprendezés, 42,7 fm acélpálcás kerítés építése.

- A 2570/2 hrsz.-ú ingatlanon 5 db parkoló kialakítása árufeltöltés részére.

- A 2568/3, 2570/2 és 2575 hrsz.-ú ingatlanokon kb. 776 m2 aszfalt útburkolat építési munkái.

- Legfontosabb gépészeti feladatok: épületen kívül: ivóvíz ellátás biztosítása utólagos bekötővezeték kiépítésével, távhő vezeték kiváltása, víz, szennyvíz, csapadékvíz, locsolóvíz rendszer kiépítése

- épülethez kapcsolódó: víz, szennyvíz, csapadékvíz-elvezetés, távhő fűtési rendszer, és fan-coil fűtési- hűtési rendszer, garázsépületrész délkeleti traktusában mesterséges szellőztetés kialakítása

- Legfontosabb épületvillamossági feladatok: erősáramú hálózat, gyengeáramú hálózat, videó megfigyelő rendszer, fizető parkolórendszer, villámvédelmi rendszer, hő- és füstelvezetés és CO elszívás vezérlés kiépítése, automatikus, intelligens tűzjelző rendszer kialakítása

2. „Barnamezős területek rehabilitációja Mór Városában, TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004” pályázat részeként:

- IRODA ÉPÜLETRÉSZ (összesen: 1374 m2) létesítése: mélygarázs felett kialakítva, a garázs zárófödéme egyben az irodaépület indulószintje; az épületrész vasbeton pillérvázas, vázkerámia kitöltéses szerkezetű.

- Földszinten: 4 üzlet kerül kialakításra szociális helyiségekkel, előtérrel és lépcsőházzal; 1. emeleten: 4 irodaegység létesül saját szociális helyiségekkel, továbbá előtér, lépcsőház; 2. emeleten: diszponibilis tér (524 m2) épül utóbbi tervek szerinti készültségi fokban valósul meg.

- Legfontosabb gépészeti feladatok: épülethez kapcsolódó víz, szennyvíz, tető csapadékvíz elvezetése, távhő fűtési rendszer, fan-coil fűtési- hűtési rendszer, szellőztető rendszer

- Legfontosabb épületvillamossági feladatok: erősáramú hálózat, gyengeáramú hálózat, videó megfigyelő rendszer, villámvédelmi rendszer kiépítése, hő- és füstelvezetés, automatikus, intelligens tűzjelző rendszer kialakítása

- A tetőn 108 modulból álló 33,3 kW összteljesítményű napelem kerül elhelyezésre.

3. „Helyi gazdaságfejlesztés Mór városban, TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006” pályázat részeként:

- PIAC ÉPÜLETRÉSZ (összesen: 1296 m2) létesítése: mélygarázs felett kialakítva, a garázs zárófödéme egyben a piacépület indulószintje.

- Az egyszintes, alapterületű piac épületrész, acélszerkezetű épületrészben egy különálló virágüzlet szociális helyiségekkel, egy összesen 216,94 m2 alapterületű kisebb részben zárt csarnoktér és abból nyíló pékség, zöldséges és húsáru üzletek szociális helyiségekkel, üzletekkel mely egy 678 m2 nagyobb részben fedett-nyitott kialakítású csarnoktér, 140 fő részére nyilvános illemhely, 93 m2 raktár kiszolgáló épületrész továbbá és egy 159 m2 pergolával fedett, nyitott terasz

- önálló 20 m2 alapterületű folyadékhűtő építmény építése

- Legfontosabb gépészeti feladatok: épülethez kapcsolódó víz, szennyvíz, csapadékvíz-elvezetés, távhő fűtési rendszer, és fan-coil fűtési- hűtési rendszer, szellőzők kialakítása

- Legfontosabb épületvillamossági feladatok: erősáramú hálózat, gyengeáramú hálózat, videó megfigyelő rendszer, villámvédelmi rendszer kiépítése, automatikus, intelligens tűzjelző rendszer kialakítása

Az új épületeket közel nulla energiaigényű épületként, komplex akadálymentesítéssel ellátva, rel kell kialakítani.

Részletes műszaki leírást a műszaki dokumentáció és az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra való hivatkozás esetén a hivatkozás mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érteni kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: 3. A felhívás III.1.3) M.2.5) pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-2.1.2-15-FE1-2019-00015;

TOP-2.1.1-15-FE1-2016-00004;

TOP-1.1.3-15-FE1-2016-00006.

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 043-106478
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
06/09/2021
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: BUILD IT Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_94897524
Postai cím: Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1037
Ország: Magyarország
E-mail: palyazat@build-it.hu
Telefon: +36 302451290
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 502 375 041.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felvonulási részfeladatok

Bontási részfeladatok

Szakipari (burkoló, ács, kőműves, bádogos, festő) kivitelezési részfeladatok

Szerkezetépítési részfeladatok

Elektromos szerelési részfeladatok

Gépészeti szerelési részfeladatok

Nyílászáró szerelési részfeladatk

Útépítési részfeladatok

Műemléki épületkutatói részfeladatok

Fa restaurátori részfeladatok

Fém restaurátori részfeladatok

Kő restaurátori részfeladatok

Műemléki felelős műszaki vezetői részfeladatok

Tér építési részfeladatok

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzési eljárásban környezetvédelmi és/vagy szociális szempontokat nem vett figyelembe.

A jelen hirdetmény II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül) és V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül) pontjai nem tartalmazzák a tartalékkeret összegét, amely a teljes nettó ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő összeg, azaz nettó 125 118 752,- Ft. A beszerzés végleges összege tartalékkerettel együtt: nettó 2 627 493 793,- Ft.

A tárgyi közbeszerzési eljárásban ajánlatot az alábbi ajánlattevők nyújtottak be:

- BÓLEM Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (5600 Békéscsaba, Őszi utca 3.) (adószáma: 11042851-2-04)

- BUILD IT Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1037 Budapest, Bóbita utca 2. E.lház. 1. em.) (adószáma: 11732167-2-41)

- EB HUNGARY INVEST Ingatlanfejlesztő és Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (1107 Budapest, Fogadó utca 4.) (adószáma: 13240567-2-42)

- SÁG-ÉPÍTŐ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Sóstó Ipari Park hrsz. 9937/22.) (adószáma: 11113625-2-07)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/09/2021