Szolgáltatások - 461152-2015

Normál nézet megjelenítése

30/12/2015    S252

Belgium-Brüsszel: Audio-fotó-video-multimédia laboratóriumi munkák, valamint kapcsolódó árubeszerzések és szolgáltatások – PO/2015-27/A4 nyílt eljárás

2015/S 252-461152

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatások

2004/18/EK irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név, cím és kapcsolattartási pont(ok)

Hivatalos név: Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, A4-es Egység – Audiovizuális szolgáltatások
Postai cím: BERL 04/274, rue de la Loi 200
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Címzett: Bert Musial úr
Telefon: +32 22966675

Internetcím(ek):

Elektronikus hozzáférés az információkhoz: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1222

További információ a következő címen szerezhető be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

A dokumentáció és a kiegészítő iratok (a versenypárbeszédre és a dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozók is) a következő címen szerezhetők be:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

Az ajánlatokat vagy részvételi jelentkezéseket a következő címre kell benyújtani:
A fent említett kapcsolattartási pont(ok)

I.2)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.3)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások
I.4)Beszerzés más ajánlatkérők nevében

Az ajánlatkérő más ajánlatkérők nevében végzi a beszerzést: igen

Hivatalos név: Európai Parlament
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium

Hivatalos név: Kkv-ügyi Végrehajtó Ügynökség (EASME)
Postai cím: Covent Garden épület, place Charles Rogier 16
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium

Hivatalos név: Az Európai Unió Igazságügyi Együttműködési Egysége (Eurojust)
Postai cím: Maanweg 174
Város: Hága
Postai irányítószám: 2516 AB
Ország: Hollandia

Hivatalos név: Kutatási Végrehajtó Ügynökség (REA)
Postai cím: Covent Garden épület, place Charles Rogier 16
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1210
Ország: Belgium

Hivatalos név: Egységes Szanálási Testület (SRB)
Postai cím: rue de la Science 27
Város: Brüsszel
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium

II. szakasz: A szerződés tárgya

II.1)Meghatározás
II.1.1)Az ajánlatkérő által a szerződéshez rendelt elnevezés:
Audio-fotó-video-multimédia laboratóriumi munkák, valamint kapcsolódó árubeszerzések és szolgáltatások – PO/2015-27/A4 nyílt eljárás.
II.1.2)A szerződés típusa és a teljesítés helye
Szolgáltatások
Szolgáltatási kategória száma 26: Szórakoztató, kulturális és sportszolgáltatások
A teljesítés helye: Brüsszel.

NUTS-kód BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad

II.1.3)Közbeszerzésre, keretmegállapodásra és dinamikus beszerzési rendszerre (DBR) vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
II.1.4)Keretmegállapodásra vonatkozó információk
Keretmegállapodás egy ajánlattevővel

A keretmegállapodás időtartama

Az időtartam hónapban: 48

A közbeszerzéseknek a keretmegállapodás teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke

Becsült érték áfa nélkül: 5 193 500 EUR
II.1.5)A szerződés vagy a beszerzés(ek) rövid meghatározása
Az intézményközi keretszerződés célja professzionális szolgáltatások nyújtása és árubeszerzések biztosítása a részt vevő uniós intézmények és ügynökségek számára az audiovizuális termékeik megőrzéséhez, digitalizálásához és terjesztéséhez.
A szerződés keretében olyan műszaki szolgáltatásokra és árubeszerzésekre van szükség, amelyek lehetővé teszik, hogy a részt vevő uniós intézmények és ügynökségek hosszú távon, a szakmai előírások betartásával megőrizhessék, digitalizálhassák, leltározhassák és az érdeklődő felek számára eljuttathassák audiovizuális termékeiket.
II.1.6)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 92512000 Levéltári szolgáltatások, 79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások, 79995100 Archiválási szolgáltatások

II.1.7)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
II.1.8)Részek
A beszerzés részekből áll: igen
Az ajánlatok benyújthatók egy vagy több részre
II.1.9)Változatokra (alternatív ajánlatok) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok): nem
II.2)Szerződés szerinti mennyiség
II.2.1)Teljes mennyiség:
A maximális költségvetés 5 193 500 EUR 4 évre (héa nélkül).
I. tétel: 3 290 000 EUR 4 évre; II. tétel: 1 903 500 EUR (4 évre).
Becsült érték áfa nélkül: 5 193 500 EUR
II.2.2)Vételi jogra (opcióra) vonatkozó információ
Vételi jog (opció): nem
II.2.3)Meghosszabbításra vonatkozó információk
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.3)A szerződés időtartama vagy a befejezés határideje
Az időtartam hónapban: 48 (a szerződés megkötésétől számítva)

Részekre vonatkozó információk

Rész száma: 1 Elnevezés: Audio, video és multimédia
1)Rövid meghatározás
— Átírás/másolás valamennyi létező és a jövőben megjelenő analóg és digitális adathordozóra.
— A meglévő programok új muszterfelvételének elkészítése és digitalizálása, beleértve a helyreállítást és az egyszerű szerkesztést is.
— Különféle fogyóeszközök (címkék, fedlapok, dobozok valamennyi adathordozóhoz, különféle formátumú borítékok és más fogyóeszközök, valamint az audio és videoarchívumok napi szintű kezeléséhez szükséges adathordozók) beszerzése.
— Audiovizuális dokumentumok leltározása.
— Kapcsolódó szolgáltatások: fedlapok és azonosító címkék nyomtatása, csomagolás és elosztás.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

92000000 Szolgáltatások a pihenés, kultúra és sport területén, 92512000 Levéltári szolgáltatások

3)Mennyiség
I. tétel: 3 290 000 EUR (4 évre).
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről
Rész száma: 2 Elnevezés: Fotó
1)Rövid meghatározás
— Nyomtatás különféle formátumokban a Bizottság szolgálatai által rendelkezésre bocsátott fájlokból.
— Összeállítási és retusálási munkák.
— Képek nagyítás/bekeretezése.
— Digitalizálás.
— Különféle fogyóeszközök (fotótároló mappák, kemény borítékok, hengeres kartondobozok, festékkazetták, valamint a fotóarchívumok napi szintű kezeléséhez szükséges adathordozók és más fogyóeszközök) beszerzése.
— Fotódokumentumok leltározása.
— Kapcsolódó szolgáltatások: csomagolás és elosztás.
2)Közös közbeszerzési szójegyzék (CPV)

79960000 Fényképészeti és járulékos szolgáltatások, 79995100 Archiválási szolgáltatások

3)Mennyiség
II. tétel: 1 903 500 EUR (4 évre).
4)A szerződés időtartamára vagy kezdetére/befejezésére vonatkozó különböző időpontok feltüntetése
5)További információk a részekről

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Az alvállalkozói szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.1.1)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
III.1.2)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A fizetéssel kapcsolatos előírásokat a pályázati dokumentáció III. mellékletében szereplő szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.3)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:
Nem alkalmazható.
III.1.4)Egyéb különleges feltételek
A szerződés teljesítésére különleges feltételek vonatkoznak: nem
III.2)Részvételi feltételek
III.2.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező személyes helyzetére vonatkozó adatok (kizáró okok), ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
Lásd a pályázati dokumentációt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
Lásd a pályázati dokumentációt.
III.2.4)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.3)Szolgáltatásmegrendelésre irányuló szerződésekre vonatkozó különleges feltételek
III.3.1)Adott foglalkozásra (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy adott foglalkozáshoz (képzettséghez) van kötve: nem
III.3.2)A szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek
A szervezeteknek közölniük kell a szolgáltatás teljesítésében személyesen közreműködő személyek nevét és képzettségét: igen

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Az eljárás fajtája
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt
IV.1.2)Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó jelentkezők létszáma vagy keretszáma
IV.1.3)Az ajánlattevők létszámának csökkentése a tárgyalás vagy a versenypárbeszéd során
IV.2)Bírálati szempontok
IV.2.1)Bírálati szempontok
Az összességében legelőnyösebb ajánlat az alábbiak szerint a dokumentációban, az ajánlati/részvételi felhívásban, az ajánlattételi felhívásban, illetve az ismertetőben meghatározott részszempontok
IV.2.2)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni: nem
IV.3)Adminisztratív információk
IV.3.1)Az ajánlatkérő által az aktához rendelt hivatkozási szám:
PO/2015-27/A4.
IV.3.2)Az adott szerződésre vonatkozóan sor került korábbi közzétételre
nem
IV.3.3)A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei
A dokumentáció beszerzésének határideje: 8.2.2016
A dokumentációért fizetni kell: nem
IV.3.4)Ajánlattételi vagy részvételi határidő
8.2.2016 - 17:00
IV.3.5)Az ajánlattételi felhívás megküldése a kiválasztott jelentkezők részére
IV.3.6)Az(ok) a nyelv(ek), amely(ek)en a pályázatok (pályaművek), illetve részvételi jelentkezések benyújthatók
Az EU bármely hivatalos nyelve
IV.3.7)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 6 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.3.8)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 15.2.2016

Hely:

Európai Bizottság, Kommunikációs Főigazgatóság, A4.-es Egység – Audiovizuális szolgáltatások, „Aquarium 7” tárgyalóterem, Berlaymont –1, rue de la Loi 56, 1049 Brüsszel, BELGIUM.

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek: igen
További információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlattevők, valamint az intézmények és ügynökségek képviselői.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A szerződés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
VI.3)További információk
A teljes pályázati anyag (ajánlati felhívás, pályázati dokumentáció a mellékletetekkel, valamint a szerződéstervezet), és bármely további információ az eljárás során elektronikus úton elérhető az I.1. pont szerinti oldalon).
Az ajánlattevőknek rendszeresen látogatniuk kell ezt az oldal, mivel azon az eljárás ideje alatt bármikor további információkat tehetnek közzé.
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Törvényszék
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetcím: http://curia.europa.eu

A békéltetési eljárást lebonyolító szerv

Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman, CS 30403
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
E-mail: eo@ombudsman.europa.eu
Telefon: +33 388172313

VI.4.2)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor az eredményről a vesztes fél tudomást szerzett. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.
VI.4.3)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának időpontja:
11.12.2015