Árubeszerzések - 461867-2020

02/10/2020    S192

Magyarország-Budapest: Egyenruha

2020/S 192-461867

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Országgyűlés Hivatala
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_88253093
Postai cím: Kossuth Lajos tér 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Paksi Sándor
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Telefon: +36 14416498
Fax: +36 14416497
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.parlament.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Törvényhozó szerv hivatala
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Államhatalmi szervek tevékenysége

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Egyen- és társasági ruházat beszerzése (768/2020)

Hivatkozási szám: EKR000802392020
II.1.2)Fő CPV-kód
18110000 Egyenruha
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A rendszeresített egyen- és társasági ruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség részére

Szolgálati sapka 300 db

Szolgálati téli sapka 100 db

Szolgálati póló 700 db

Szolgálati ing 900 db

Szolgálati zubbony 400 db

Szolgálati nadrág 400 db

Szolgálati többfunkciós kabát 100 db

Szolgálati esővédő kabát 100 db

Szolgálati többfunkciós nadrág 100 db

Szolgálati aláöltözet vastag, felső 20 db

Szolgálati aláöltözet vastag, alsó 20 db

Szolgálati aláöltözet vékony, felső 20 db

Szolgálati aláöltözet vékony, alsó 20 db

Szolgálati zokni, vékony 200 pár

Szolgálati zokni, vastag 200 pár

Szolgálati bakancs talpbetét 100 pár

Szolgálati bakancs 100 pár

Szolgálati félcipő 500 pár

Szolgálati belsőöv 75 db

Szolgálati derékszíj 75 db

Szolgálati kesztyű 100 pár

Szolgálati csősál 100 db

Málhazsák 50 db

Társasági sapka 80 db

Társasági kalap 20 db

Társasági ing 250 db

Társasági zubbony 80 db

Társasági pantalló 180 db

Társasági szoknya 10 db

Társasági köpeny 10 db

Társasági öv 80 db

Társasági téli cipő 40 pár

Nyakkendő 100 db

Nyakkendőtű 100 db

Hímzett karjelzés 100 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, műszaki leírásban szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A beszerzés tárgya az Országgyűlési Őrség rendszeresített ruházati termékei.

Az ajánlati felhívás dokumentációja – illetve az annak részét képező szerződéstervezet, műszaki leírás – tartalmazza a közbeszerzés tárgyával, feladatokkal kapcsolatos további követelményeket, illetve részletezi a feladatokat az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendeletben foglaltakra figyelemmel.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 139 944 275.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18110000 Egyenruha
18400000 Különleges ruházat és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Országgyűlés Irodaháza, Irodaházi raktár, 1054 Budapest, Széchenyi rakpart 19.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A rendszeresített egyen- és társasági ruházat beszerzése az Országgyűlési Őrség részére

Szolgálati sapka 300 db

Szolgálati téli sapka 100 db

Szolgálati póló 700 db

Szolgálati ing 900 db

Szolgálati zubbony 400 db

Szolgálati nadrág 400 db

Szolgálati többfunkciós kabát 100 db

Szolgálati esővédő kabát 100 db

Szolgálati többfunkciós nadrág 100 db

Szolgálati aláöltözet vastag, felső 20 db

Szolgálati aláöltözet vastag, alsó 20 db

Szolgálati aláöltözet vékony, felső 20 db

Szolgálati aláöltözet vékony, alsó 20 db

Szolgálati zokni, vékony 200 pár

Szolgálati zokni, vastag 200 pár

Szolgálati bakancs talpbetét 100 pár

Szolgálati bakancs 100 pár

Szolgálati félcipő 500 pár

Szolgálati belsőöv 75 db

Szolgálati derékszíj 75 db

Szolgálati kesztyű 100 pár

Szolgálati csősál 100 db

Málhazsák 50 db

Társasági sapka 80 db

Társasági kalap 20 db

Társasági ing 250 db

Társasági zubbony 80 db

Társasági pantalló 180 db

Társasági szoknya 10 db

Társasági köpeny 10 db

Társasági öv 80 db

Társasági téli cipő 40 pár

Nyakkendő 100 db

Nyakkendőtű 100 db

Hímzett karjelzés 100 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel felhívjuk a figyelmet arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokban, műszaki leírásban szereplő típusmegnevezés a tárgy jellegének egyértelmű meghatározását szolgálja, a közbeszerzési dokumentumokban szerepeltetett gyártmány, eredet, típus megnevezése mellett minden esetben hozzá értendő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezés. A beszerzés tárgya az Országgyűlési Őrség rendszeresített ruházati termékei.

Az ajánlati felhívás dokumentációja - illetve az annak részét képező szerződéstervezet, műszaki leírás - tartalmazza a közbeszerzés tárgyával, feladatokkal kapcsolatos további követelményeket, illetve részletezi a feladatokat az Országgyűlési Őrség egyenruha-ellátásra jogosult hivatásos állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról szóló 64/2012. (XII. 12.) BM rendeletben foglaltakra figyelemmel.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 155-378719
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Egyen- és társasági ruházat beszerzése (768/2020)

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
23/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Milipol Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_46145185
Postai cím: Moha utca 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1121
Ország: Magyarország
E-mail: milipol@milipol.hu
Telefon: +36 14770080
Fax: +36 13345563
Internetcím: http://www.milipol.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 139 944 275.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. A nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma: Milipol Zrt. (1121 Budapest, Moha utca 1.), adószáma: 23553444-2-43

2. Az eljárásban egy ajánlat érkezett:

Az ajánlattevő neve, címe, adószáma: Milipol Zrt. (1121 Budapest, Moha utca 1.), adószáma: 23553444-2-43

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelem a Kbt. 148. § (3)-(8) bekezdéseiben foglaltak alapján megállapított határidőn belül, legkésőbb azonban a jogsértés megtörténtétől számított 90. napon nyújtható be a Közbeszerzési Döntőbizottsághoz.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
29/09/2020