We are happy to announce that the new version of the TED portal is going live on 29.01.2024 (indicative date - to be confirmed!) Interested in discovering the new functionalities, improvements and impact on the users? We invite you to visit our article and find out more about the main new changes and functionalities.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Services - 461967-2021

13/09/2021    S177

Suomi-Helsinki: Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki

2021/S 177-461967

Ilmoitus tehdystä sopimuksesta

Hankintamenettelyn tulokset

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: DigiFinland Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2859355-7
Postiosoite: Toinen linja 14
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI1B1 Helsinki-Uusimaa
Postinumero: 00530
Maa: Suomi
Yhteyshenkilö: Olli Suotunen
Sähköpostiosoite: hankinnat@digifinland.fi
Puhelin: +358 294314000
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://digifinland.fi
I.2)Tiedot yhteishankinnasta
Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
Muu tyyppi: Valtion erityistehtäväyhtiö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

DigiFinland - IT-konsultointi 2021-2025 (DPS) - Sovellus- ja ohjelmistokehityspalvelut - Sähköisen asioinnin asiantuntijaosaamisen hankinta

Viitenumero: D/65/2021
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

Sopimus on jaettu kahteen osaan:

A Tuoteomistaja

B UI/UX Designer

Osa-alue A Tuoteomistaja

Hankinnan tavoitteena on valita sähköisen perhekeskuksen ja sähköisen arkistoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvä asiantuntijapalvelu, joka koskee Tuoteomistajan tehtävää. Tuoteomistajan tehtävä on Sähköisessä perhekeskuksessa ketterän mallin mukainen tuotekehityksen ohjaus. Sähköisessä arkistoinnissa tuoteomistajan päätehtävä tulee olemaan modulaarisen arkkitehtuurin kehittäminen ja suunnittelu.

Osa-alue B UI/UX Designer

Hankinnan kohteena on sähköisen perhekeskuksen ratkaisun UI/UX Designer. UI/UX Designer vastaa sähköisen perhekeskuksen käyttöliittymäsuunnittelusta ja toimii yhteistyössä sähköisen perhekeskuksen teknisen toteutuksen kehitystiimin, alueiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa. Hankintayksiköllä on tuoteomistajan johdolla vahva ohjausvastuu, ja toteutuksen tarkemman tason suunnittelua tehdään yhteistyössä.

II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: kyllä
II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä)
Arvo ilman alv:tä: 511 000.00 EUR
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

Tuoteomistaja

Osa nro: A
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan tavoitteena on valita sähköisen perhekeskuksen ja sähköisen arkistoinnin kehittämiseen ja toteuttamiseen liittyvä asiantuntijapalvelu, joka koskee Tuoteomistajan tehtävää. Tuoteomistajan tehtävä on Sähköisessä perhekeskuksessa ketterän mallin mukainen tuotekehityksen ohjaus. Sähköisessä arkistoinnissa tuoteomistajan päätehtävä tulee olemaan modulaarisen arkkitehtuurin kehittäminen ja suunnittelu.

Hankittavan asiantuntijapalvelun arvioitu alkamisajankohta on elokuu 2021. Tehtävä jatkuu vuoden 2021 loppuun asti sekä optiona vuoden 2022 ajan.

Hankintayksikkö päättää ja ilmoittaa option käyttöönotosta 31.10.2021 mennessä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia tai olla hankkimatta option mukaisia palveluita tai hankkia ne kolmannelta. Hankintayksiköllä ei ole minimiostovelvoitetta.

Tuoteomistajan työmäärä vuonna 2021: sähköinen perhekeskus 90 henkilötyöpäivää ja sähköinen arkistointi 25 henkilötyöpäivää. Maksimihintahankinnalle vuoden 2021 osalta on 115 000 euroa.

Tuoteomistajan työmäärä vuonna 2022: sähköinen perhekeskus 160 henkilötyöpäivää ja sähköinen arkistointi 60 henkilötyöpäivää.Maksimihintahankinnalle vuoden 2022 osalta on 220 000 euroa.

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 80
Hinta - Painotus: 20
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tehtävä jatkuu vuoden 2021 loppuun asti sekä optiona vuoden 2022 ajan. Hankintayksikkö päättää ja ilmoittaa option käyttöönotosta 31.10.2021 mennessä.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot
II.2)Kuvaus
II.2.1)Nimi:

UI/UX Designer

Osa nro: B
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
72000000 Tietotekniset palvelut: neuvonta, ohjelmistojen kehittäminen, Internet ja tuki
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Hankinnan kohteena on sähköisen perhekeskuksen ratkaisun UI/UX Designer. UI/UX Designer vastaa sähköisen perhekeskuksen käyttöliittymäsuunnittelusta ja toimii yhteistyössä sähköisen perhekeskuksen teknisen toteutuksen kehitystiimin, alueiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa. Hankintayksiköllä on tuoteomistajan johdolla vahva ohjausvastuu, ja toteutuksen tarkemman tason suunnittelua tehdään yhteistyössä.

UI/UX Designerin tehtävän arvioitu alkamisajankohta on elokuussa 2021. Tehtävä jatkuu vuoden 2021 loppuun asti sekä optiona vuoden 2022 ajan. Hankintayksikkö päättää ja ilmoittaa option käyttöönotosta 31.10.2021 mennessä. Hankintayksikkö pidättää oikeuden hankkia tai olla hankkimatta option mukaisia palveluita tai hankkia ne kolmannelta.

Vaiheen 1 työmääräarvio UI/UX Designerin osalta on 50 henkilötyöpäivää. Hankinnan arvo on vuoden 2021 osalta maksimissaan 50 000 euroa. Vaihe 2 on optio. Katso jäljempänä "Tietoa lisähankintamahdollisuuksista".

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Laatuperuste - Nimi: Laatu / Painotus: 80
Hinta - Painotus: 20
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: kyllä
Kuvaus mahdollisuuksista:

Tehtävä jatkuu vuoden 2021 loppuun asti sekä optiona vuoden 2022 ajan.

II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Rajoitettu menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: ei
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu
Ilmoituksen numero EUVL:ssä: 2021/S 016-036587
IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä
IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: A
Nimi:

Tuoteomistaja

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
23/08/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 3
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 3
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Atostek Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1571997-4
Postiosoite: Hermiankatu 3A
Postitoimipaikka: Tampere
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 33720
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 335 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 335 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

V kohta: Sopimuksen tekeminen

Osa nro: B
Nimi:

UI/UX Designer

Sopimus/osa tehdään: kyllä
V.2)Sopimuksen tekeminen
V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä:
17/08/2021
V.2.2)Tietoa tarjouksista
Saatujen tarjousten lukumäärä: 6
Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 0
Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0
Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 6
Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: ei
V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite
Virallinen nimi: Visma Consulting Oy
Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1988069-3
Postiosoite: Keskuskatu 3
Postitoimipaikka: Helsinki
NUTS-koodi: FI Suomi / Finland
Postinumero: 00100
Maa: Suomi
Urakoitsija on pk-yritys: ei
V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä)
Sopimuksen/osan alustava arvioitu kokonaisarvo: 176 000.00 EUR
Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 176 000.00 EUR
V.2.5)Tietoa alihankinnasta

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Markkinaoikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5
Postitoimipaikka: Helsinki
Postinumero: 00520
Maa: Suomi
Sähköpostiosoite: markkinaoikeus@oikeus.fi
Puhelin: +358 295643300
Internetosoite: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
08/09/2021