A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 462519-2016

29/12/2016    S251

Magyarország-Budapest: Stadion építése

2016/S 251-462519

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nemzeti Sportközpontok
Nemzeti azonosító szám: AK15494
Postai cím: Hermina út 49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bálint József
E-mail: kozbeszerzes@mnsk.hu
Telefon: +36 14714298
Fax: +36 14714120
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mnsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mnsk.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://www.bmsk.hu/kozbeszerzesi-dokumentaciok/
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15945
Postai cím: Istvánmezei út 1–3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Telefon: +36 14714291
Fax: +36 14714290
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: BMSK – Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15945
Postai cím: Istvánmezei út 1–3., Személyesen vagy futár útján: 1146 Budapest, Hermina út 49. I. em. 116. sz. iroda
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dudás Györgyné
Telefon: +36 14714291
E-mail: dudas.gyorgyne@bmsk.hu
Fax: +36 14714290
NUTS-kód: HU101 Budapest
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bmsk.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bmsk.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: költségvetési szerv
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: sport

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény-fejlesztés.

II.1.2)Fő CPV-kód
45212224 Stadion építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Budapest Bozsik Stadion labdarúgó sportlétesítmény kivitelezése átalánydíjas vállalkozási szerződés alapján.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, XIX. ker. Puskás Ferenc u. 1-3., 168207. hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az UEFA „Category 4” előírásainak megfelelő Bozsik Stadion kivitelezése, amely többek között az alábbiakat foglalja magában:

Beépítési paraméterek.

Telek területe: 70 111 m².

Beépített alapterület: 8 208 m².

Szintterületi mutató: 0,202 m²/m².

Bruttó szintterület: 14 136 m².

Építménymagasság: 14,60 m.

Kialakított zöldfelület: 23 244 m².

Burkolt terület: 30 463 m².

Ebből:

Térkőburkolat: 23 725 m².

Beton gyeprács: 5 827 m².

Murva: 992 m².

Játéktér területe: 10 032 m².

Telken biztosított parkolószám: 537-20 % = 438 db.

Előregyártott vasbeton elemek: 1 300 db.

Acélszerkezet: 670 tonna.

Monolit vasbeton szerkezet: 2 700 m³.

Beruházás rövid ismertetése:

A létesítmény funkciója.

A stadion min. 8 000 fő befogadására képes /UEFA Category 4-es és MLSZ I. osztály „A” kategóriának megfelelően kialakított/, fedett lelátóból és az alatta tervezett szociális és szolgáltató egységekből, valamint egy FSZ+3 emelet magas fejépületből áll.

A fejépületben a főfunkcióhoz szükséges sport – technológiai területek, VIP, VVIP és kiszolgáló helyiségek funkcionálnak; a fejépület legfelső fedett, de oldalról részben nyitott szintjén a főkamera- és közvetítő állások, valamint a gépészeti terasz kerül elhelyezésre. Az épített pályavilágításnak alkalmasnak kell lenni HD minőségű közvetítésekhez.

A stadion beléptetési pontjai a szurkolók számára 2100 mm magas forgókapukon keresztül történik.

Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentációt rendelkezésre bocsátja, mely tartalmazza a stadionra vonatkozó részletes feltételeket.

Egyéb kivitelezést befolyásoló körülmények:

A vendégszurkolók bejutását egy, a MÁV személyforgalmat lebonyolító vasúti pálya fölött építendő acélszerkezet biztosítja majd. Ennek az építési területnek az átadását (vágányzár egyeztetése stb.), műszaki ellenőrzését, átadás-átvételét úgy kell szervezni, hogy abban a MÁV részéről bevonni szükséges szereplőkkel való kapcsolattartást a Vállalkozó végzi a Megrendelő egyidejű tájékoztatásával és saját körben gondoskodik a MÁV-nak is megfelelő előírások, próbák, tesztek, dokumentációk, engedélyek beszerzéséről.

A tervezés során a következő előírásokat és ajánlásokat vette ajánlatkérő figyelembe:

— MLSZ ISZ 2014/2-MLSZ Infrastruktúra Szabályzat,

— FIFA-5th edition 2011-Football Stadiums-Technical recommendations and requirements,

— UEFA-Guide to Quality Stadiums,

— UEFA-Stadium Infrastructure Regulations-Edition 2010,

— UEFA-Access for All-UEFA and CAFE Good Practice Guide to Creating an Accessible Stadium and Matchday Experience,

— DCMS-Guide to Safety at Sport Grounds.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Építésszervezési terv / Súlyszám: 50
Minőségi kritérium - Név: 2.1 Építéstechnológiai terv / Súlyszám: 18
Minőségi kritérium - Név: 2.2 Gépszükségleti terv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.3 Munkaerőterv / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.4 A szerződés teljesítéséhez szükséges főbb feladatok listájának és azok időigényének terve a kivitelezési munka során / Súlyszám: 8
Minőségi kritérium - Név: 2.5 Munkamenetterv / Súlyszám: 8
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 420
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

1.) II.2.5) Értékelési szempontokhoz:

1. Ajánlati ár – nettó vállalkozói díj (tartalékkeret nélkül) (nettó HUF) súlyszám: 50.

Módszer: Az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, a 2. részszempont esetében a pontszámkiosztás és az egyenes arányosítás alkalmazása.

2.) A felhívás II.2.7) pontjában megadott 420 nap naptári napokban értendő.

Pontszámtartomány: 1-10.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan szervezet, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, illetőleg a 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

Ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdésére figyelemmel ajánlatában köteles benyújtani arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, illetve Kbt. 63. § (1) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlatkérő az eljárásban alkalmazza a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontját.

Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt. 64.§-a az irányadó.

A kizáró okok fenn nem állásásnak igazolása:

Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő a Kbt. 67. § (1) és (3) bekezdésre tekintettel az ajánlatban köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésére figyelemmel a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintát.

A Kbt. 69. § (4), (6) és (9) bekezdésére figyelemmel Ajánlatkérő a felhívás VI.3) pontjában található értékelési szempontok alapján a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt ill. az azt követő legkedvezőbb ajánlat/ajánlatok ajánlattevőjét/ajánlattevőit öt munkanapos határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:

— Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.-9.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

— Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 10-11.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.

A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 4. §, 6. § és a 12-16. §-aiban foglaltak.

A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani az ajánlatban.

A kizáró okok igazolása esetén felhívja ajánlatkérő ajánlattevők figyelmét arra, hogy az igazolás kelte nem lehet korábbi, mint jelen felhívás feladásának időpontja.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági előírásokra irányadó a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 19. §-a.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes igazolására. A Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.

Az ajánlatkérő Kbt. 69. § szerinti felhívására csatolni szükséges az alábbiakat:

P1) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés b) pontja alapján csatolnia kell az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 (három) lezárt üzleti évre vonatkozóan saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét) egyszerű másolatát (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi; a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges az ajánlatban. Ez utóbbi esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a beszámolója a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell az elektronikus nyilvántartás magyarországi internetes elérhetőségét.

Ha ajánlattevő a P1) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ott előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének megfelelően.

P2) A 321/2011 (X.31.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő csatolja cégkivonatban szereplő számláiról szóló, a számlavezető pénzügyi intézményektől származó, az ajánlati felhívás feladásának napjánál nem régebbi nyilatkozatát az alábbi tartalommal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számla (számlák) száma,

— a számla (számlák) megnyitásának időpontja,

— tájékoztatás arról, hogy az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 24 hónapban – vagy ha a számlanyitás később történt, a számlanyitástól számítva – a pénzforgalmi számlán (számlákon) volt-e 15 (tizenöt) napot meghaladóan sorba állított tétel.

Sorba állítás fogalmán ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában foglaltakat érti. Ajánlattevőnek kizárólag a cégkivonatban szereplő számláiról kell nyilatkoznia.

P3) Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző 3 lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, illetve ugyanezen időszakban a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő, mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A pénzügyi és gazdasági alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.

Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bekezdése is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben:

P1) A mérleg szerinti eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben egynél többször negatív volt, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben a később létrejött gazdasági szereplő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el a nettó 3 500 000 000 HUF-ot.

P2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármelyik, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számláján az ajánlati felhívás feladásának napjától – vagy ha a számlanyitás később történt a számlanyitás napjától – visszafelé számított 24 (huszonnégy) hónapon belül 15 (tizenöt) napot meghaladó sorba állítás fordult elő.

P3) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nyilatkozata alapján az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 lezárt üzleti évben:

— a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 4 500 000 000 HUF-ot,

— a közbeszerzés tárgyából (magasépítési kivitelezési tevékenységből) származó – általános forgalmi adó nélkül számított -árbevétele a három évben összesen nem érte el a nettó 3 500 000 000 HUF összeget.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági előírásra irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§(1) bekezdése és 21.§(2) és 24.§(2) bekezdése.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3.§-a alapján az ajánlatban elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtása az alkalmasság előzetes igazolására. A Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja, hogy a formanyomtatványban elegendő az alkalmassági feltételeknek való megfelelőségről nyilatkozni.

Az ajánlatkérő Kbt. 69.§ szerinti felhívására csatolni szükséges az alábbiakat:

M1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 96 hónap legjelentősebb építési beruházásait cégszerű nyilatkozattal és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 22.§ (3)-(5) bekezdései szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.

A cégszerű nyilatkozatban és az igazolás(ok)ban meg kell adni legalább a következő adatokat: az építési beruházás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés (a sikeres műszaki átadás-átvétel – év/hónap/nap szerint megjelölt – idejét és helyét, az ellenszolgáltatás összegét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A cégszerű nyilatkozatban azt is szükséges feltüntetni, hogy ajánlattevő az egyes referenciákat melyik alkalmassági minimumkövetelmény tekintetében kívánja felhasználni, továbbá a nyilatkozatban meg kell adni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát vagy e-mai címét.

Közhasználatú épület alatt az ajánlatkérő az 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 9. pontja szerinti építményeket érti.

M2) A Kbt. 65.§(1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(2) bekezdésének e) pontja alapján ajánlattevőnek be kell mutatnia a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereket iskolai oklevél, szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, adott esetben kamarai regisztráció igazolásának

benyújtásával.

Ajánlattevő nyertessége esetén az (A), (B), (C) és (E) pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában és rendelkezniük kell az előírt érvényes szakterületi felelős műszaki vezetői, illetve tervezői jogosultsággal.

Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést ajánlatkérő.

A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevont szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 40.§ és 41.§ -aiban foglaltakra.

M3) A Kbt. 65.§(1) bekezdésének c) pontja és a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 26.§(1) bekezdésének a) pontja, valamint a 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21.§(1) bekezdése alapján a magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőknek szerepelnie kell az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, melyet ajánlatkérő ellenőriz. A nem magyarországi letelepedésű gazdasági szereplőnek a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell csatolnia.

A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani. Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7) és (11) bekezdése is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik:

M1) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző 96 hónapban teljesített (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt):

(A) legalább 6 000 (hatezer) m² nettó szintterületű közhasználatú épület kivitelezésére vonatkozó referenciával,

(B) legalább 1 db olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 3 500 fő befogadására alkalmas;

(C) legalább 1 db, olyan magasépítési létesítmény építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely magasépítési létesítmény legalább 350 tonna acélszerkezet beépítést tartalmazott;

(D) legalább 1 db, közhasználatú épület építése tárgyú (műszaki átadás-átvétellel lezárt) referenciával, amely közhasználatú épület építési költsége legalább nettó 3 500 000 000 HUF (legfeljebb 3 db referenciával teljesíthető).

1 referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.

Ajánlatkérő elfogadja az olyan referenciát is, amely esetében a műszaki átadás-átvétel teljes körűen megtörtént, azonban a jótállási időszak még tart, valamint elfogadja a konzorciumi megállapodás keretében teljesített referenciát is, amennyiben az alkalmassági minimumkövetelményként előírt követelményeket az ajánlattevő, illetve a kapacitást nyújtó szervezet teljesítette.

M2) az alábbi szakemberekkel:

(A) 1 fő MV-É szakember, aki részt vett legalább egy db, min. 1 500 m², küzdőtér nélkül számított hasznos szintterületű, sikeres átadás-átvétellel lezárt sportlétesítmény beruházás megvalósításában;

(B) 1 fő MV- ÉG szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 36 hónap gyakorlattal rendelkezik;

(C) 1 fő MV- ÉV szakember, aki az előírt jogosultságnak megfelelő szakterületen legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik;

(D) 1 fő, minőségmenedzsment/minőségügyi szakmérnök végzettségű szakember, aki építőipari kivitelezések minőségirányításának vezetésében legalább 24 hónap gyakorlattal rendelkezik;

Az (A)-(D) szakember esetében elvárás a felsőfokú végzettség, továbbá az (A)-(C) szakember esetén a 266/2013. Korm. rendelet szerinti (vagy hatályos átsorolás előtti, illetve az adott országban ennek megfelelő minősítés) jogosultság (a szerződéskötésig).

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

M3) Ajánlattevő és az ajánlattételkor már ismert, a 191/20019. Kormányrendelet szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végző alvállalkozó szerepeljen az Étv. szerinti névjegyzékében vagy rendelkezzen a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolással.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A nyertes ajánlattevőnek vagy alvállalkozójának a szerződés teljesítése során rendelkezni kell: ISO 9001, MSZ 28001 (OHSAS 18001), és ISO 14001 szerint tanúsítvánnyal, vagy ezekkel egyenértékű tanúsítvánnyal, intézkedéssel.

A szerződést megerősítő biztosítékok:

— előleg-visszafizetési biztosíték,

— teljesítési biztosíték,

— jótállási biztosíték.

Részletek a szerződés tervezetben.

Jótállás 36 hónap.

Kötbérek: késedelmi, meghiúsulási és szerződésszegési.

Fizetési feltételek:

— 5 % előleg igényelhető,

— vállalkozási díj fizetése havi százalékos felmérés alapján,

— végszámla 10 %.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

a) 2003. évi XCII. törvény 36/A. §;

b) 2007. évi CXXVII. törvény;

c) 2011. évi CXCV. törvény;

d) 2013. évi V. törvény;

e) 2015. évi CXLIII. törvény;

f) 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet.

Az ajánlattétel, az elszámolás, valamint a kifizetés pénzneme magyar forint (HUF).

A részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 06/02/2017
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/02/2017
Helyi idő: 14:00
Hely:

BMSK Zrt., 1146 Budapest, Hermina út 49., I. emeleti tárgyaló.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen.

A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.3)További információk:

1.) Ajánlatkérő felelősségbiztosítás megkötését írja elő a szerződésben, illetve felhívja a figyelmet a 322/2015.(X.30.) Korm. rend.. 29. § (1) bekezdésére.

2) Ajánlatkérő a Kbt. 53.§ (5) bekezdése alapján felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a közbeszerzés tárgyát képező projekt finanszírozásáról (fedezet) való döntés folyamatban van. Erre tekintettel, amennyiben a fedezet nem, vagy nem a szükséges mértékben fog rendelkezésre állni, akkor az ajánlatkérők ezt egy olyan ellenőrzési körükön kívül eső, jövőbeli bizonytalan eseménynek tekintik, amely miatt a közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilváníthatják. (feltételes közbeszerzés).

Az eljárást ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján feltételes közbeszerzésként indítja meg.

3) A közbeszerzési dokumentumok letöltéséhez regisztráció szükséges, adatlap a I.3) pontban található címen érhető el.

4.) A Kbt. 71.§ (6) bekezdés szerinti esetben a hiánypótlás egy alkalommal biztosított. .

5.) Ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet csatolja a cégaláírási nyilatkozat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány) vagy a Ctv. 9. §-a szerinti, ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta vagy ezzel egyenértékű dokumentum másolatát, továbbá ajánlattevő folyamatban lévő cégbírósági változásbejegyzési eljárás esetén csatolja a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolás másolatát.

6) A helyszíni bejárás időpontja és helye: 12.1.2017. 10:00 óra. Találkozás helye: Budapest, XIX. Puskás Ferenc u. 1-3. hrsz. 1-3.

7.) Ajánlattevő csatolja a Kbt. 66. § (4)-(6) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.

8.) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 98. § (3) bekezdés szerinti jogalappal hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az abban rögzített feltételek szerint, elsősorban építőmesteri, épületgépészeti, épületvillamos, külső munkára, szakipari munkára, illetve ezekhez kapcsolódó munkákra. Ajánlatkérő ezeket jelen eljárás szerinti szerződéses feltételekhez hasonló módon, a szerződés időtartama alatt rendelheti meg, a munkák megfelelnek az alapprojektnek, eredeti műszaki tartalomhoz igazodnak, abban szereplő, azokkal megegyező, ahhoz kapcsolódó munkák lehetnek.

9.) Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel objektíve nem lehetséges az egy építési beruházás megvalósítására irányuló egységes műszaki tartalom és az ellátandó feladatok szerves kapcsolódására, egymásra épülésére okán. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

10.) Ajánlati biztosíték az eljárásban nem kerül előírásra.

11.) A III.1.2 és III.1.3 pontban előírt alkalmassági igazolásokat csak a Kbt. 69. § szerinti ajánlatkérői felhívásra kell csatolni.

Ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltaktól eltérően a Kbt. 69. § (6) bekezdése szerint jár el.

12.) FAKSZ: dr. Kiss László (00172), e-mail: kiss.laszlo@bmsk.hu

13.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (7) és 24. § (1) bekezdése alapján azokban az esetekben, amelyekben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is elfogadja Ajánlatkérő.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
27/12/2016