A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 46262-2021

29/01/2021    S20

Magyarország-Budapest: Építészeti tervezési szolgáltatások

2021/S 020-046262

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát utca 14–26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Telefon: +36 205204272
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229042020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229042020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Tervezési szerződés - csepeli közpark tájépítészet

Hivatkozási szám: EKR001229042020
II.1.2)Fő CPV-kód
71220000 Építészeti tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése

Szerződés megnevezése: „Tervezési szerződés - a Budapesti Déli Városkapu Fejlesztési Program területén, a Csepel sziget északi részén kialakítandó rekreációs közpark tájépítészeti tervezési feladatok ellátása és az ezekhez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása”

Az ajánlattevő feladata a Budapest XXI. kerület, Csepel-sziget északi részén kialakítandó 36,2 hektáros közpark tájépítészeti megtervezése (Beruházás vagy Csepeli Közpark). A park alapfunkciója a városlakók számára megnyitott rekreációs közpark számos olyan projektelemmel, amelyek egyrészt biztosítják az aktív pihenés és egyszerű kikapcsolódás sokrétű lehetőségét, másrészt javítják a városi mikroklímát és bővítik az ökológiai sokszínűséget.

Az ajánlattevő feladata magában foglalja a tervezési területen kialakítandó rekreációs közpark zöldfelületi és közlekedési rendszerének megtervezését (utak, sétányok, ösvények tervezése; kerékpáros útvonalak tervezése; bejárati és fogadó területek tervezése), a park szociális infrastruktúrájának megtervezését (pl. vizesblokkok tervezése), tájépítészeti- és építészeti projektelemek megtervezését, a park területén elhelyezendő BMX pálya és klubház helykijelölését (opcionálisan tervezését), az ún. vizes élőhely (wetland) helykijelölését, valamint a tervezési feladatokkal kapcsolatos egyéb intézkedések biztosítását, szakmai támogatását.

A Csepeli Közpark részét képező alábbi alap zöldterületi funkciók projektelemeinek megtervezése ajánlattevő feladata:

a) Zöld köztér

b) Tisztások

c) Országos ökológiai hálózat - puffer terület

d) Erdei faburkolatos ösvény

e) Városi sétány kelet

f) Kelet-Nyugat irányú kerékpáros kapcsolat

g) Weiss Manfréd út alatti új gyalogos/kerékpáros összekötés érkezése

A Csepeli Közpark részét képező alábbi egyéb rekreációs funkciók projektelemeinek megtervezése ajánlattevő feladata:

h) Közösségi kert

i) Játszótér

j) Park pavilonjai, melyek funkcióinak meghatározása tervezői feladat, többek között pl. étterem, kávézó, télikert, rendezvénytér funkció is elhelyezhető bennük

k) Falmászó park (szabadtéri)

l) Multifunkciós sportpályák

m) Hosszú futókör

n) Meglévő kikötő hasznosítása

A Csepeli Közpark részét képező alábbi projektelemek helykijelölése ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezve:

a) Vizes élőhely (más néven wetland, olyan felszín alatti vagy felszíni áramlású, mesterséges rendszer, amely természetes elemeket használ a beáramló csapadékvíz fogadására, biológiai és fizikai szűrésére, visszatartására, tárolására és szennyezőanyagok megkötésére, illetve a szűrt csapadékvizet hasznosítani tudja. Ajánlattevő feladata a wetland helyének kijelölése, illetve a rajta átmenő utak, hidak helyének kijelölése és megtervezése)

b) Záporvíz elvezető árok (a burkolt felületekről összegyűjtött csapadékvizet a wetlandbe vezeti, így biztosítva a zöldterület vonzáskörzetében keletkező felesleges csapadékvíz kezelését. Ajánlattevő feladata a záporvíz elvezető árkok helyének kijelölése, illetve a rajta átmenő utak, hidak helyének kijelölése és megtervezése)

c) BMX pálya

d) Klubház

A Csepeli Közpark részét képező alábbi projektelemek megtervezése opcionálisan ajánlattevő feladata az alábbiakban részletezve:

a) BMX központ (BMX pálya és Klubház együttesen)

Az ajánlattevőnek a feladataival kapcsolatos komplex szolgáltatását a Beruházás különböző előkészítési- és megvalósítási fázisaiban, így különösen, de nem kizárólagosan a tervezés, illetve a kivitelezés (ajánlattevői művezetési feladatok) fázisokban kell ellátnia. A tervezői művezetési feladatok egyedi megrendeléssel, opciós módon rendelhetők meg.

Az opciók részletesen a II.2.11) rovatban kerülnek kifejtésre.

A beszerzés tárgyára vonatkozó további részletek a II.2.4) rovatban kerülnek kifejtésre.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71240000 Építészeti, mérnöki és tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71222000 Szabadtéri területekkel kapcsolatos építészeti szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest, Magyarország

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladatai a tervezési fázisok tekintetében:

1. Tervezés I. fázisa - Vázlat- és Koncepcióterv fázis

a) Ajánlattevő a Vázlat- és Koncepcióterv tervszakasz során az alábbi feladatokat látja el, illetve a Műszaki Leírásban részletezett tervdokumentációkat készíti el és adja át az Ajánlatkérő részére:

— Végleges Tervezési Program,

— Előkészítő feladatok dokumentálása,

— A Koncepcióterv készítése valamennyi szakág vonatkozásában,

— A tervezési szakasz során a tervvéleményezésekben esetlegesen felmerülő tervezői hibák folyamatos javítása, Ajánlatkérői észrevételek, igények átvezetése a szakági tervdokumentációkban,

— Tervezői árazott költségbecslés költségelemenként, összehasonlítva a Beruházás előzetes költségbecslésében meghatározottakkal,

— A tervezési területhez kapcsolódó egyéb beruházások során érintett tervezőkkel és valamennyi szakági tervezés kapcsán illetékes hatóságokkal, szakhatóságokkal, közműszolgáltatókkal és a tervezési programban meghatározott egyéb szereplőkkel történt egyeztetések és koordinációs jegyzőkönyvek.

2. Tervezés II. fázisa - Engedélyezési tervezési fázis

a) Ajánlattevő az elfogadott Koncepcióterv és Végleges Tervezési Program alapján elkészíti a szükséges engedélyezési tervdokumentációkat a megvalósításhoz szükséges valamennyi engedély, felmentés megszerzéséhez.

b) Ajánlattevő felelős azért, hogy az Engedélyezési tervdokumentációk megvalósíthatók legyenek az Ajánlatkérő által előzetesen megadott műszaki szempontok és költségkeret betartásával, illetve elégítsék ki az Ajánlatkérő által állított követelményeket.

c) Az engedélyek, szakhatósági és közmű engedélyek és hozzájárulások beszerzése.

d) Ajánlattevő a tervszakasz lezárásakor az alábbi dokumentációkat adja át az Ajánlatkérőnek a valamennyi szakágra kiterjedő Engedélyezési tervdokumentáción, valamint az építési és egyéb (létesítési) engedélyeken túl:

— A tervezési programnak való megfelelés, vagy eltérések összefoglalása,

— Tervezői árazott költségbecslés költségelemenként, szakáganként, mely kiterjed a Beruházás előzetes költségbecslésében meghatározottakkal történő összehasonlításra is,

— A kapcsolódó tervezőkkel, hatóságokkal és az egyeztetési tervben meghatározott egyéb szereplőkkel történt egyeztetések és koordinációk jegyzőkönyvei, emlékeztetői.

3. Tervezés III. fázisa - Kivitelezési tervezési fázis

a) Ajánlattevő az elfogadott és jogerős és végrehajtható építési és létesítési engedéllyel rendelkező engedélyezési tervek alapján elkészíti a Kivitelezési tervdokumentációt valamennyi szakág tekintetében, mely tervi részleteiben megegyezik az engedélyezési tervek tartalmával, de tartalmazza a megvalósításhoz, illetve Ajánlatkérő által megbízott harmadik személy (Tervező) által készített, tervezési területet, vagy a tervezési területhez kapcsolódó egyéb területek, ingatlanok esetében a Kivitelezési tervek elkészítéséhez szükséges egyéb terveket, teljes körű szöveges munkarészeket (tervezési alapadatok, műszaki leírások és specifikációk, rendszertechnikai tervek, mennyiségi kiírások, árazott és árazatlan költségvetési kiírások, stb.).

b) Ajánlattevő a tervszakasz lezárásakor az alábbi dokumentációkat adja át az Ajánlatkérőnek a valamennyi szakágra kiterjedő Kivitelezési tervdokumentáción túl:

— Az engedélyezési terveknek, illetve a jogerős engedély határozatokban foglaltaknak való megfelelés, vagy eltérések összefoglalása,

— Tervezői árazott költségvetés költségelemenként, szakáganként, mely kiterjed a Beruházás előzetes költségbecslésében meghatározottakkal történő összehasonlításra is,

— A kapcsolódó tervezőkkel, hatóságokkal és az egyeztetési tervben meghatározott egyéb szereplőkkel történt egyeztetések és koordinációk jegyzőkönyvei, emlékeztetői.

4. Művezetői feladatok a kivitelezés időszakában [részletesebb rendelkezések a II.2.11) rovatban]

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a hirdetményminta karakterkorlátjai miatt részben a II.1.4) rovatban (Rövid meghatározás) kerültek rögzítésre a beszerzés tárgyára vonatkozó és az alkalmassági követelmények alátámasztásához kapcsolódó egyéb alapvető adatok, pl. hogy a Csepel-sziget északi részén kialakítandó 36,2 hektáros közpark tájépítészeti megtervezése képezi a közbeszerzés tárgyát. Kérjük, hogy a kapcsolódó adatok és az alkalmassági követelmények megalapozottsága vonatkozásában a II.1.4), a II.2.4), továbbá az opciókra vonatkozó II.2.11) rovatokat együtt szíveskedjenek vizsgálni.

A jelen felhívásban alkalmazott egyes rövidítések:

Ajánlatkérő=AK

Ajánlattevő=AT

Ajánlati dokumentáció=AD

Műszaki Leírás=ML

Közbeszerzés=kb

Szerződéstervezet= SZT

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szakemberek többlettapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2021
Befejezés: 31/12/2024
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A Műszaki Leírás II. rész. 8. pontja szerinti BMX központ (BMX pálya és Klubház) vonatkozásában a Tervező által szolgáltatott Tervdokumentáció és a Műszaki Leírás szerint kapcsolódó szolgáltatások opcionálisan rendelhetők meg az Ajánlatkérő részéről. A tárgyi opció ellenértéke vonatkozásában fizetendő fix átalánydíj vonatkozásában ajánlattevők az I. értékelési szempont (Ajánlati ár) 2. alszempontja alapján külön ajánlati árat adnak meg.

Ajánlatkérő tájékoztatásul rögzíti, hogy a BMX pálya tervezése várhatóan mintegy 1,5 ha területre, a Klubház tervezése a Helyiséglista alapján mintegy 1100 m2 területre vonatkozik.

A tervezői művezetés opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (a szerződéstervezetben meghatározott Alap Tervezési Díjrész és Opciós Tervezési Díjrész összesített értékének (nyolc) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. Az Alap- és Opciós Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.

Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az Ajánlattevő részéről.

Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. A tervezői művezetési napidíj összege 150 000,-Ft/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés fél mérnöknaponként is megrendelhető.

A tervezői művezetés kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:

a) Ajánlattevő a terv szerinti kivitelezést - elsősorban a kivitelezés helyén - az Ajánlatkérő által kívánt időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és tanácsadással segíti az Ajánlatkérőt, illetve közreműködik a kivitelezés során felmerülő szakmai kérdések megválaszolásában.

b) Kivitelezés során Tervezői képviselet biztosítása építtetővel, harmadik féllel történő egyeztetéseken, műszaki kérdésekben az Ajánlatkérő döntéseinek elősegítése.

c) A kivitelezés során felmerülő műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az Ajánlatkérő részére.

Az opciókra vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben és a Műszaki Leírásban kerültek rögzítésre.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Kar.korl miatt folyt. a VI.3) rovatból:

Ebben az esetben az 1-5. alszempont bármelyike esetében „Nem” tartalmú megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában. „Nem” válasz megadása esetén a szakember nevére vonatkozó rovatban egyértelmű jelzést kell adni: „-„ vagy „nincs”, tekintettel arra, hogy a rovat kitöltése (technikailag) kötelező.

AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai alk. körében bemutatott tapasztalatok nem mutathatók be az értékelés keretében. Az alk. keretében bemutatásra kerülő tapasztalatok és az értékelés alá eső többletreferenciák egymástól elkülönülnek. Az alk-i köv-ek von. bemutatott tapasztalatok von. AK nem ad AT-knek többletpontot.

AK kiemelten felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 71. § (9) bek. a) pontban foglaltak szerint:

„Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja”

A fentiek alapján szíveskedjenek körültekintően eljárni a többlettapasztalat megajánlása során, és kizárólag a megfelelően és minden elemében alátámasztható többlettapasztalatot szerepeltessék az ajánlatban, ugyanis AK a fentiek alapján köteles érvénytelenné nyilvánítani az ajánlatot, ha az AT nem tudja a felolvasólapon tett megajánlását pontosan alátámasztani.

4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását is elfogadja.

5) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.

6) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.

7) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,M.1,M.2,SZ.1

8) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyil-okat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.

9) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas

10) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] A nyil-ot űrlapon kell benyújtani. (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani - von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)

11) AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)

12) A IV.2.6) pontban foglaltakra vonatkozóan AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.

13) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben - a szerződés szerinti szolg-okat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 40 millió HUF/káresemény, és legalább 80 millió HUF/kárév. AT-nek az ajánlata keretében nyil-ot kell benyújtania a felelősségbiztosítás igazolásának szerződés hatályba lépéséig történő rendelkezésre bocsátásáról.

14) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata] tekintettel AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1-M.2.2 alk-i min.köv-ek von. megjelölésre kerülő (érintett) szakember(ek) a nevezett min.köv-eknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők - abban az esetben, ha a II. értékelési szempont bármely alszempontja vonatkozásában e szakember(ek) kerül(nek) bemutatásra (megajánlásra).

15) AK rögzíti, hogy az M.2.1, M.2.2 alk. köv-ek, és adott esetben a II. értékelési szempont 1-5. alszempontjai von. bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerz.kötésig rendelkezniük kell az előírt jogosultsággal, vagyis ez a szerz.kötés feltétele (ha a jogosultság megszerzésére nem kerül sor, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül).

16) A jelen felhívás III.2.3) rovat szerinti AK-i „igen” válasz az M.2.1-M.2.2) alk. köv-ek szerinti szakemberekre, illetve az adott esetben a II. értékelési szempont egyes alszempontjai tekintetében bevonni kívánt személyekre vonatkozik. A kért adatok (név, szakképzettség, stb.) körét és a közlés módját a jelen felhívás és a kb-i dokumentumok részletesen szabályozzák.

17) AK az SZt-ben teljesítési- és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását írta elő. Kérjük az előírt biztosítékok határidőben történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó EKR űrlap alkalmazásával a kapcsolódó nyilatkozat ajánlat keretében történő benyújtását.

18) AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások egy terület egységes tájépítészeti tervezésére vonatkoznak, teljesítésük komplex módon történik, így értelemszerűen részek meghatározására nem kerül sor.

19) A II.2.7) pontban a kezdés dátumaként megjelölt időpont technikai bejegyzésnek minősül. A kezdés időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik, előzetesen nem határozható meg.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (AISZ), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási módok;

I. Előzetes igazolás:

Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.

Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek (AISZ) a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.

A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:

A Mo-i letelepedésű AT-k, valamint adott esetben az AISZ vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.

A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.

A kizáró okokra és az alk-i köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére.

Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani

Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyil-át, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

II. Igazolási mód a bírálat nyomán:

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

— Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint

— Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint

Szakmai nyilvántartásban szereplés:

SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával (az „α” szakasz megjelölésével) kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alk. min. köv-nek megfelel.

A tárgyi alk. köv. von. kapacitást nyújtó szervezet bevonása nem lehetséges. AK nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi követelmény vonatkozik a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozókra is.

Az SZ.1-ben meghat. nyilvántartás adatait Mo-on letelepedett gazd-i szereplők (ajánlattevő, továbbá az ajánlatban bemutatásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet vagy alvállalkozó) esetén az AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzékből (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#) Ha a gazd-i szereplő az elektronikus névjegyzékben nem szerepel, a Kr. 26. § (3) alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást az ajánlat keretében be kell nyújtania, figyelemmel a Kr. 21. § (1) b)-re is.

A nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.

A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.

Ha AT (illetve az általa a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozó) az SZ.1 alk-i köv-nek nem felel meg, ajánlattevő ebben az esetben alkalmatlannak minősül.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (táj- és/vagy kertépítészetet is magában foglaló tervezés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.

Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek-ben és a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alk. feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha

P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (táj- és kertépítészetet is magában foglaló tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 426 845 000,- Ft értéket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:

M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.

A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.

A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő ÉS befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím;telefonszám/e-mail), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

AT-nak az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával már az ajánlat keretében nyilatkozatot kell benyújtania az alkalmasság keretében (M.2.1 és M.2.2) bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével (Pl. M.2.1). A nyilatkozatban meg kell nevezni a szakemberrel jogviszonyban álló szervezetet, valamint a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel. A nyilatkozat ajánlat keretében történő benyújtása feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy Ajánlatkérőnek módjában álljon megállapítani, hogy az értékelés során bemutatásra kerülő szakember(ek) átfedésben áll(nak-)e az alkalmasság keretében bemutatni kívánt szakemberekkel.

Egy szakember az M.2.1 és M.2.2 alkalmassági minimumkövetelmények közül csak egy pozícióra jelölhető.

További igazolásként [a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra] csatolandó:

— a szakember előírt végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata,

— a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (annak tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni),

— a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.

A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.

Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.

AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.

M.1-M.2:

Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.

Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.

A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 14. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági minimumkövetelmények esetében az ajánlat körében, adott esetben benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!

AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)

M.1.1) olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) összesen minimum 27 ha területű park és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterület tájépítészeti tervezésére vonatkozik vagy vonatkoznak.

Az utóbbi minimumkövetelmény legfeljebb négy referenciaszerződés területi értékeinek összesítésével teljesíthető.

M.1.2) olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) összesen minimum 6 ha területű park és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterület tájépítészeti tervezésére vonatkozik vagy vonatkoznak, és amely(ek) területén mindegyik esetben legalább három az alap zöldterületi funkción túl egyéb rekreációs funkció is elhelyezésre került (például játszótér, sportfunkció, kulturális, vendéglátás, stb.).

Az utóbbi minimumkövetelmény legfeljebb három referenciaszerződés területi értékeinek összesítésével teljesíthető.

M.1.3) olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) összesen minimum 6 ha területű park és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterület tájépítészeti tervezésére vonatkozik vagy vonatkoznak, és amely(ek)en a tervezés alapján vízfelület és/vagy vizes élőhely is elhelyezésre kerül.

Az utóbbi minimumkövetelmény legfeljebb három referenciaszerződés területi értékeinek összesítésével teljesíthető.

M.1.4) olyan szerződésszerűen teljesített referenciával vagy referenciákkal, amely(ek) összesen minimum 6 ha területű park és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterület tájépítészeti tervezésére vonatkozik vagy vonatkoznak, és amely tervezés keretében a park és/vagy a városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterület úgy került kialakításra, hogy a vonzáskörzetében keletkező felesleges csapadékvizet kezelni (fogadni, tárolni, szűrni és hasznosítani) tudja és amelynek keretében biológiai és fizikai szűrésre alkalmas zöldfelület tervezésére is sor került.

Az utóbbi minimumkövetelmény legfeljebb három referenciaszerződés területi értékeinek összesítésével teljesíthető.

AK rögzíti, hogy az M.1 szerinti egyes alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott minimumkövetelmény (pl. M.1.1) szerinti komplex követelménynek egyazon referencián belül kell megvalósulnia. Az utóbbi rendelkezés alól csak az egyes minimumkövetelményeket követően meghatározott területi alapú összeadási lehetőség képez kivételt.

Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.

Alkalmatlan az ajánlattevő,

M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. melléklet II. fejezet 4. része szerinti - Táj- és kertépítészeti tervezési terület, „K” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök vagy okleveles tájépítész mérnök vagy okleveles tájépítész vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M.2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266.KR) 1. melléklet II. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:

266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet (a továbbiakban: 266.KR)

III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok és a szerződéstervezet, valamint az annak mellékletét képező Tervezési Ütemterv részletesen tartalmazzák.

Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5),(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:42-45. § alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft.

Előleget az Ajánlatkérő nem biztosít.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/03/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/03/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:

Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001229042020/reszletek

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás.

2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő minden dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.

3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) szerinti, a jelen AF II.2.5)-ban meghat. legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal (a II. ért. szempont esetében az alszempontokkal) együtt a következők:

I. Ajánlati ár [súlyszám: 50]

1. alszempont: Alap Tervezési Díjrészre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft) [45]

2. alszempont: Opciós Tervezési Díjrészre vonatkozó ajánlati ár (nettó Ft) [5]

[Az egyes alszempontok szerinti ajánlati árakhoz kapcsolódó magyarázatokat az AD I. kötet (Segédlet) részletesen tartalmazza.]

II. Szakemberek többlettapasztalata [súlyszám: 50]

1. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik a 266.KR 1. melléklete szerinti „K” besorolású jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, és aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül rendelkezik olyan szerződésszerűen teljesített tervezésben szerzett (engedélyezési- és kivitelezési tervezésre is kiterjedő) tapasztalattal, amely 6,75 ha-t meghaladó területű parkra és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterületre vonatkozó tájépítészeti tervezésre vonatkozik, és amelynek vonatkozásában a kivitelezés később megvalósult. (igen/nem) [10]

2. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik a 266.KR 1. melléklete szerinti „K” besorolású jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, és aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül rendelkezik olyan szerződésszerűen teljesített tervezésben szerzett (engedélyezési- és kivitelezési tervezésre is kiterjedő) tapasztalattal, amely 2 ha-t meghaladó területű parkra és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterületre vonatkozó tájépítészeti tervezésre vonatkozik, és amelynek területén legalább három az alap zöldterületi funkción túl egyéb rekreációs funkció is elhelyezésre került (például játszótér, sportfunkció, kulturális, vendéglátás, stb.) és amelynek vonatkozásában a kivitelezés később megvalósult. (igen/nem) [10]

3. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik a 266.KR 1. melléklete szerinti „K” besorolású jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, és aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül rendelkezik olyan szerződésszerűen teljesített tervezésben szerzett (engedélyezési- és kivitelezési tervezésre is kiterjedő) tapasztalattal, amely 2 ha-t meghaladó területű parkra és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterületre vonatkozó tájépítészeti tervezésre vonatkozik, és amelyen a tervezés alapján vízfelület és/vagy vizes élőhely is elhelyezésre került, és amelynek vonatkozásában a kivitelezés később megvalósult. (igen/nem) [10]

4. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik a 266.KR 1. melléklete szerinti „K” besorolású jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, és aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül rendelkezik olyan szerződésszerűen teljesített tervezésben szerzett (engedélyezési- és kivitelezési tervezésre is kiterjedő) tapasztalattal, amely 2 ha-t meghaladó területű parkra és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterületre vonatkozó tájépítészeti tervezésre vonatkozik, és amely tervezés keretében a park és/vagy a városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterület úgy került kialakításra, hogy a vonzáskörzetében keletkező felesleges csapadékvizet kezelni (fogadni, tárolni, szűrni és hasznosítani) tudja, és amelynek keretében biológiai és fizikai szűrésre alkalmas zöldfelület tervezésére is sor került, és amelynek vonatkozásában a kivitelezés később megvalósult (igen/nem) [10]

5. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan szakember, aki rendelkezik a 266.KR 1. melléklete szerinti „K” besorolású jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, és aki a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül rendelkezik olyan szerződésszerűen teljesített tervezésben szerzett (engedélyezési- és kivitelezési tervezésre is kiterjedő) tapasztalattal, amely 2 ha-t meghaladó területű parkra és/vagy városfejlesztés részeként megvalósuló köz- és zöldterületre vonatkozó tájépítészeti tervezésre vonatkozik, és a tervezés természetes vízfelületet érint, és amelynek vonatkozásában a kivitelezés később megvalósult. (igen/nem) [10]

Egy szakember több értékelési alszempont esetében is jelölhető, továbbá átfedésben lehet akár az M.2.1-M.2.2 alkalmassági min.köv.-ek vonatkozásában bemutatott valamely szakemberrel (ugyanakkor az M.2.1 és az M.2.2 alk. min. követelmények esetében nem megengedett a szakemberek személye között átfedés). A bemutatott szakembereket ajánlattevő köteles a szerződés teljesítésébe bevonni.

AK az egyes ért-i szempontok esetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.

AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont alszempontjai esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rend-ek szerint.

A II. értékelési minden alszempontja esetében a pontkiosztás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint. A pontkiosztás rövid ismertetése: „Igen” válasz megadása, és a megajánlás megfelelő alátámasztása esetén AT 10 pontban részesül, „Nem” válasz megadása esetén 0 pontban részesül az adott alszempont vonatkozásában.

Az ajánlat felolvasólapján az adott értékelési 1-5. alszempontok tekintetében „Igen” vagy Nem” válasz megadása szükséges. „Igen” válasz megadása esetén a felolvasólapon kötelezően kitöltendő a megajánlás kapcsán bemutatásra kerülő szakember neve. Amennyiben az ajánlat alapján nem állapítható meg, hogy mely szakember (konkrét személy) kerül az egyes értékelési alszempontok vonatkozásában bemutatásra, az ajánlatot AK hiánypótlás alkalmazása nélkül érvénytelennek nyilvánítja.

AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat. olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az alk-i köv-ek von. bemutatott szakembernek, vagy az adott (többlet)tapasztalattal rendelkező szakembert lenne köteles AT bemutatni.

A felolvasólapon nem kötelező többlettapasztalat megajánlása („Igen”).

Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.14) rovatban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
26/01/2021