Supplies - 463069-2021

14/09/2021    S178

Poland-Krzeszowice: Electricity

2021/S 178-463069

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gmina Krzeszowice
National registration number: PL
Postal address: ul. Grunwaldzka 4
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Magdalena Ciałowicz
E-mail: zamowienia@um.krzeszowice.pl
Telephone: +48 122520803
Fax: +48 122520803
Internet address(es):
Main address: www.gminakrzeszowice.pl
Address of the buyer profile: https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,330168,2020.html
I.1)Name and addresses
Official name: Zakład Administracji Budynków Komunalnych
National registration number: PL
Postal address: Pl. F. Kulczyckiego 1
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Luiza Cholewa
E-mail: biuro@zabk-krzeszowice.pl
Telephone: +48 122821340
Internet address(es):
Main address: www.zabk-krzeszowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole Samorządowe w Tenczynku
National registration number: PL
Postal address: ul. Wł. Reymonta 3
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Marzena Kubin
E-mail: przedszkoletenczynek@op.pl
Telephone: +48 122821717
Internet address(es):
Main address: www.przedszkoletenczynek.com
I.1)Name and addresses
Official name: Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach
National registration number: PL
Postal address: ul. Batalionów Chłopskich 9
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Anna Warzecha
E-mail: sekretariat@przedszkolekrzeszowice.pl
Telephone: +48 123571205
Internet address(es):
Main address: www.przedszkolekrzeszowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach
National registration number: PL
Postal address: ul. Długa 22
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Sławomir Burek
E-mail: sp1krzeszowice@o2.pl
Telephone: +48 122579240
Internet address(es):
Main address: www.sp1krzeszowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 7
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Dagmara Brela-Zając
E-mail: sp2krzeszowice@interia.pl
Telephone: +48 122820061
Internet address(es):
Main address: www.sp2krzeszowice.eu
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance
National registration number: PL
Postal address: Sanka 266
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Katarzyna Mitka
E-mail: spsanka@wp.pl
Telephone: +48 122836061
Internet address(es):
Main address: www.spsanka.szkolnastrona.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy
National registration number: PL
Postal address: Ostrężnica 47
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Cyran
E-mail: szp.ostreznica@interia.pl
Telephone: +48 122835021
Internet address(es):
Main address: www.spostreznica.edupage.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach
National registration number: PL
Postal address: Paczółtowice 2
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Teresa Mikołajska
E-mail: paczoltowice@boo.pl
Telephone: +48 122829115
Internet address(es):
Main address: www.paczoltowice.boo.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 1
Town: Nawojowa Góra
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Mitka
E-mail: spnawojowa@wp.pl
Telephone: +48 122820754
Internet address(es):
Main address: www.szkolang.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. mjr. Józefa Ryłki w Czernej
National registration number: PL
Postal address: Czerna 274
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Marzena Banaczyk-Niemiec
E-mail: czerna-zus@pro.onet.pl
Telephone: +48 122821469
Internet address(es):
Main address: www.spczerna.edu.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach
National registration number: PL
Postal address: Filipowice 554
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Barbara Łabuzek
E-mail: sp-filip@wp.pl
Telephone: +48 122837015
Internet address(es):
Main address: www.szkolafilipowice.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. K. i A. Potockich w Miękini
National registration number: PL
Postal address: Miękinia
Town: Krzeszowice
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Teresa Kurdziel
E-mail: spmiekinia@op.pl
Telephone: +48 122821655
Internet address(es):
Main address: www.spmiekinia.edupage.pl
I.1)Name and addresses
Official name: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 2
Town: Wola Filipowska
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Terea Gorczyńska
E-mail: zswola@wp.pl
Telephone: +48 122582100
Internet address(es):
Main address: www.zpowola.edupage.org
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Górze
National registration number: PL
Postal address: ul. Krakowska 35
Town: Nowa Góra
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-065
Country: Poland
Contact person: Mirosław Pudlik
E-mail: zsnowagora@interia.pl
Telephone: +48 122835083
Internet address(es):
Main address: www.nowagorazs.edupage.org
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu
National registration number: PL
Postal address: ul. Ludwika Siudy 6
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Małgorzata Mastalerz
E-mail: sp.zalas@wp.pl
Telephone: +48 122836064
Internet address(es):
Main address: www.spzalas.edupage.org
I.1)Name and addresses
Official name: Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku
National registration number: PL
Postal address: ul. Szkolna 6
Town: Tenczynek
NUTS code: PL214 Krakowski
Postal code: 32-067
Country: Poland
Contact person: Ewa Cudzik-Tekielak
E-mail: szkola1900@o2.pl
Telephone: +48 122821716
Internet address(es):
Main address: www.szkolatenczynek.edupage.org
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup energii elektrycznej czynnej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na 2022 r.

Reference number: WIT.271.32.2021
II.1.2)Main CPV code
09310000 Electricity
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz zasilania oświetlenia ulicznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1093), zwany dalej „zakupem energii elektrycznej”.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL214 Krakowski
Main site or place of performance:

Gmina Krzeszowice

II.2.4)Description of the procurement:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Zakup energii elektrycznej dla gminy Krzeszowice oraz jednostek organizacyjnych gminy Krzeszowice na potrzeby eksploatacji budynków, lokali, obiektów użytkowych oraz zasilania oświetlenia ulicznego w rozumieniu ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. 2021 poz. 1093), zwany dalej „zakupem energii elektrycznej”.

2. Zamówienie obejmuje zakup energii elektrycznej do obiektów wymienionych w pkt 5 do SWZ:

1) Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. wynosi 3 332 379 kWh.

2) Wykonanie czynności wynikających z pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 2 do projektu umowy, w szczególności Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do zgłoszenia wskazanemu Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego do realizacji zawartej z Wykonawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej, reprezentowania Zamawiającego, składania oświadczeń woli oraz ustalania w imieniu Zamawiającego wszelkich niezbędnych informacji w zakresie zmiany dostawcy sprzedaży energii elektrycznej.

3) Zamawiający informuje, że proces zmiany sprzedawcy dla wszystkich punktów poboru odbywa się po raz kolejny. Dotychczasowa umowa na zakup energii jest zawarta na okres do 31.12.2021 r. z dostawcą TAURON Sprzedaż sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Zamawiający nie posiada umów kompleksowych oraz nie korzysta z ofert promocyjnych.

3. Szczegółowe informacje zawarte zostały w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym załącznik nr 8 do Specyfikacji.

4. Zakres zamówienia obejmuje sprzedaż energii elektrycznej:

- dla Gminy: oświetlenie uliczne 2.314.862 kWh - 167 punktów

- inne obiekty 138.050 kWh - 26 punkty

- dla Jednostek Organizacyjnych: 830.166 kWh - 16 jednostek- 59 punktów

5. Wykaz jednostek organizacyjnych, spółek prawa handlowego oraz innych podmiotów

i biorących udział w postępowaniu:

1) Gmina Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice;

2) Zakład Administracji Budynków Komunalnych ul. F. Kulczyckiego 1, 32-065 Krzeszowice;

3) Przedszkole Samorządowe w Tenczynku, ul. Wł. Reymonta 3, 32-067 Tenczynek;

4) Przedszkole Samorządowe w Krzeszowicach ul. Batalionów Chłopskich 9, 32-065 Krzeszowice;

5) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Krzeszowicach; ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice;

6) Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice;

7) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Sance; 32-067 Tenczynek;

8) Szkoła Podstawowa im. Jana Łachuta w Ostrężnicy; ul. Królewska 32, 32-065 Krzeszowice;

9) Szkoła Podstawowa im. J. Korczaka w Paczółtowicach, Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice;

10) Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Nawojowej Górze; ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice;

11) Szkoła Podstawowa im. Mjr Józefa Ryłki w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice;

12) Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Filipowicach, Filipowice 554; 32-065 Krzeszowice;

13) Szkoła Podstawowa im. K.i A. Potockich w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice;

14) Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej ul. Szkolna 2; 32-065 Krzeszowice;

15) Szkoła Podstawowa im. M. Konopnickiej w Nowej Górze; ul. Krakowska 35, 32-065 Krzeszowice;

16) Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Zalasiu; ul. Ludwika Siudy 6; 32-067 Tenczynek;

17) Szkoła Podstawowa im. Wł. Jagiełły w Tenczynku; ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek.

6. Zestawienie punktów odbioru wraz z istotnymi informacjami nt. warunków na jakich świadczona jest obecnie sprzedaż energii elektrycznej oraz szczegółowe zapotrzebowanie na energię elektryczną, moc umowną, taryfę stanowi odrębny dokument – pod nazwą „Załącznik nr 8 do SWZ”. Załącznik ten ma postać pliku w formacie pdf oraz .xls.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

a) W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/ oraz poczty elektronicznej.

b) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń, w tym ośw. JEDZ, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: warunek będzie potwierdzony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek jw. musi być spełniony przez każdego Wykonawcę oddzielnie.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

— aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

warunek będzie potwierdzony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwa zamówienia, których przedmiotem była dostawa (sprzedaż) energii elektrycznej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (czterysta tysięcy) każda.

- Poprzez pojęcie jednego zamówienia należy rozumieć jedną umowę z Wykonawcą. Wartość zamówienia to wartość umowy. Dokonując oceny spełnienia warunku, Zamawiający będzie uwzględniał wyłącznie wartość dostaw (sprzedaży) zrealizowanych w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza możliwości sumowania umów o mniejszej wartości.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego:

-wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

- Wykaz należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 „Wykaz dostaw”.

- Dostawy wykraczające poza wymagany charakter nie będą brane pod uwagę przy ocenie ofert.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał wartości, przedmiot, daty wykonania i odbiorców wymienionych dostaw oraz załączył dokumenty potwierdzające, że ww. dostawy zostały wykonane należycie. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień zakończenia realizacji dostaw.

- Jeżeli Wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Zamawiający nie dopuszcza by Wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt. 1.4.1 może być spełniony wspólnie. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się złożenia oświadczenia zgodnie z art. 117 ust. 4 Ustawy.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Warunki realizacji umowy określa wzór umowy, który stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/10/2021
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 09/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/10/2021
Local time: 09:30
Place:

Ofertę, JEDZ i inne dokumenty składane wraz z ofertą, Wykonawcy przekazują Zamawiającemu za pośrednictwem `Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku` dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniportalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

- Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę poprzez wniesienie wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 0/100),

- Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 139 ust. 1 oraz 3 - 4 Ustawy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych dostaw jak w zamówieniu podstawowym na zasadach określonych w ustawie prawo zamówień publicznych, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt. 8 Ustawy.

- Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy (JEDZ) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 108 ust. 1 Ustawy oraz o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1-10 Ustawy.

- W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawca na wezwanie Zamawiającego składa dokumenty (podano skrótowo z uwagi na ograniczenie znaków):

- informacja z Krajowego Rejestru Karnego;

- oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;

- zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego ;

- zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ;

- odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

- oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Ustawy;

-W terminie wyznaczonym do składania ofert Wykonawca składa (podano skrótowo z uwagi na ograniczenie znaków):

-Formularz Ofertowy

-JEDZ jako własne oświadczenie Wykonawcy

-JEDZ dla każdego z podmiotów udostępniających Wykonawcy zasoby (jeśli dotyczy)

-JEDZ dla każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeśli dotyczy)

-zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy)

-pełnomocnictwo (jeśli dotyczy)

-oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 Ustawy (jeśli dotyczy)

-wadium w oryginale w postaci elektronicznej (tylko, gdy Wykonawca wnosi wadium w formie niepieniężnej).

- Szczegółowy Wykaz oświadczeń i dokumentów (w tym ich pełne brzmienie) potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, dodatkowe warunki zamówienia oraz wytyczne, zawarte są w dokumentacji postępowania umieszczonej na stronie www.miniportal.uzp.gov.pl oraz dodatkowo link do dokumentacji znajduje się na stronie https://bip.malopolska.pl/umkrzeszowice,m,343290,2021.html.

Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail:zamowienia@um.krzeszowice.pl (dotyczy składania zapytań i innych dokumentów).

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale IX ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

2. Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia w tym na projektowane postanowienia umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie zawiera elementy wskazane w art. 516 ustawy Pzp

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.

5. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Odwołanie wnosi się w terminach wskazanych w art. 515 ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

9. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

10. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie środków ochrony prawnej, określają stosowne przepisy Działu IX ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Biuro Odwołań Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet address: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
09/09/2021