Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 463404-2022

26/08/2022    S164

Magyarország-Budapest: Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása

2022/S 164-463404

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_76131644
Postai cím: Honvéd Utca 13-15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1055
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hamar Zoltán cégvezető
E-mail: apz@apz.hu
Telefon: +36 17849913
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.apz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.apz.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás II.

Hivatkozási szám: EKR000782142019
II.1.2)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás II.

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45234111 Városi vasút építése
45234140 Szintbeli keresztezés építése
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.

Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:

- közművezetékek építése,

- előkészítő- és földmunkák;

- útépítés és egyéb pályaszerkezet építés;

- vízépítés;

- híd- és műtárgyépítés;

- vasút és kötöttpályás vonal építés;

- növénytelepítés,

- szerkezetépítés;

- belátásgátló építmények telepítése.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 11 402 000 000 forint.

A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:

- Smart city zóna

- kissebességű kezelhetőségi pálya,

- nagysebességű kezelhetőségi pálya további építések,

- autópálya szakasz kiegészítő útszakaszok és további építések,

- országúti szakasz további elemek,

- ADAS testing modules,

- emelkedők,

- belátásgátlás építése,

- parkolók építése,

- belső úthálózat bővítése,

- vízépítési munkák,

- benzinkút (útépítési munkák) létesítése,

- kapcsolódó közművek és kiegészítő munkálatok,

- könnyűszerkezetes létesítmények építése.

Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):

- - 4,0 km, új nyomvonalon épített 2x1 forgalmi sávos út építése,

- 1,5 km, új nyomvonalon épített 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése különszintű csomóponttal,

- 3 db új híd műtárgy, melyek közül legalább egy, legalább 30 m-es támaszközzel rendelkezik,

- 2 db körforgalmi csomópont építése,

- 9 500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3 094 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm

- útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal 7,9 km hosszon,

- terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 500 000 m2 területén,

- szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése.

A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Az időtartam hónapban: 48
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 115-278323

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás II.

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
10/06/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: DUNA ASZFALT Út és Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_53654911
Postai cím: Béke Utca 150
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Internetcím: https://www.dunaaszfalt.hu/
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 11 402 000 000.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A módosító szerződés aláírásának dátuma: 2022. augusztus 18.

A módosítás jogcíme: Kbt. 141. § (2) bekezdés.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/08/2022

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45111220 Aljnövényzet/bozót eltávolítási munka
45111230 Talajstabilizálási munka
45111240 Talajvíz-elvezetési munka
45111290 Közmű-előkészítési munka
45111291 Terepkialakítási munka
45112000 Földkitermelési és talajmozgatási munka
45112210 Termőföld-felszedési munka
45112300 Feltöltési és talaj-visszanyerési munka
45112400 Földkiemelési munka
45112450 Földkiemelési munka régészeti lelőhelyeken
45112700 Tereprendezési munkák
45221110 Hidak építési munkái
45221200 Alagutak, aknák és aluljárók építése
45223000 Szerkezetek építése
45223300 Parkolóhely, pihenőhely építése
45231220 Gázvezetékek építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45231400 Erősáramú vezeték építése
45232120 Öntözőrendszerek építése
45232330 Antenna felállítása
45232450 Vízelvezető rendszer építése
45233128 Körforgalom építése
45233144 Felüljáró építése
45233200 Különféle útburkolatok
45233300 Autópályák, közutak, utcák és gyalogutak alapozása
45234111 Városi vasút építése
45234140 Szintbeli keresztezés építése
45247270 Víztároló építése
45315300 Villamos hálózati szerelés
45315700 Kapcsolóállomás szerelése
45316000 Megvilágító- és jelzőrendszerek szerelése
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU223 Zala
A teljesítés fő helyszíne:

8900 Zalaegerszeg 0779/9. helyrajzi számon nyilvántartott terület

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

Jelen közbeszerzés tárgyát a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges építési munkák kivitelezésérére irányuló keretmegállapodás képezi, mely alapján Ajánlatkérő a Kbt. 105. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti eljárásokat folytat le az egyes egyedi szerződések megkötése céljából.

Az egyes kivitelezési munkák konkrét műszaki tartalma az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumait képező műszaki dokumentáció, illetve a nyertes ajánlattevő által beárazott mintaköltségvetés tételei alapján a keretmegállapodásban foglaltak szerint.

Az egyedi szerződések lehetséges tárgyait az alábbi főbb építési munkanemek szerinti kivitelezési feladatok ellátása képezi:

- közművezetékek építése,

- előkészítő- és földmunkák;

- útépítés és egyéb pályaszerkezet építés;

- vízépítés;

- híd- és műtárgyépítés;

- vasút és kötöttpályás vonal építés;

- növénytelepítés,

- szerkezetépítés;

- belátásgátló építmények telepítése.

Ajánlatkérő a keretmegállapodás időtartama alatt legfeljebb a keretösszeg felső határáig jogosult egyedi szerződés megkötésére, melynek mértéke: nettó 13 112 299 999 forint.

A keretmegállapodás alapján kiírandó írásbeli konzultációk során Ajánlatkérő az alábbi beruházási elemeket (vagy azok részeit, a finanszírozási lehetőségek függvényében) kívánja megvalósítani:

- Smart city zóna

- kissebességű kezelhetőségi pálya,

- nagysebességű kezelhetőségi pálya további építések,

- autópálya szakasz kiegészítő útszakaszok és további építések,

- országúti szakasz további elemek,

- ADAS testing modules,

- emelkedők,

- belátásgátlás építése,

- parkolók építése,

- belső úthálózat bővítése,

- vízépítési munkák,

- benzinkút (útépítési munkák) létesítése,

- kapcsolódó közművek és kiegészítő munkálatok,

- könnyűszerkezetes létesítmények építése.

Főbb tervezett műszaki tartalom és mennyiségek (a megadott mennyiségek hozzávetőleges adatok, melyek a tervezés előrehaladásával kerülnek pontosításra, így nem jelentenek lehívási kötelezettséget):

- - 4,0 km, új nyomvonalon épített 2x1 forgalmi sávos út építése,

- 1,5 km, új nyomvonalon épített 2x2 forgalmi sávos gyorsforgalmi út építése különszintű csomóponttal,

- 3 db új híd műtárgy, melyek közül legalább egy, legalább 30 m-es támaszközzel rendelkezik,

- 2 db körforgalmi csomópont építése,

- 9 500 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) réteg építése, ebből legalább 3 094 m3 bitumenes kötőanyagú pályaszerkezeti (aszfalt) kopóréteg építése esetén az UT-02 berendezéssel mért felületi egyenletesség vizsgálata során a megengedett legnagyobb elmozdulás osztályköz 0-2 mm

- útépítéshez kapcsolódó csapadékvíz elvezetés kiépítése csapadékcsatornával, vagy nyílt árokkal 7,9 km hosszon,

- terület előkészítés, előkészítő földmunka a létesítendő beruházási elemek mintegy 500 000 m2 területén,

- szennyvíz, csapadékvíz, elektromos közmű vezetékek és rákötési lehetőségek kiépítése.

A jelen beszerzés tárgyának leírását részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 48
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 13 112 299 999.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: Duna Aszfalt Út és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_92830503
Postai cím: Béke Utca 150.
Város: Tiszakécske
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 6060
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@dunaaszfalt.hu
Telefon: +36 19201204
Fax: +36 19201404
Internetcím: http://www.dunaaszfalt.hu
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

Keretmegállapodás III. 1./ pontja:

a) eredeti szöveg:

„Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni. A keretösszeg mértéke: nettó 11 402 000 000,- forint.”

b) módosított szöveg:

„Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az építési feladatokat a Megrendelő által biztosított keretösszeg erejéig és terhére köteles elvégezni. A keretösszeg mértéke: nettó 13 112 299 999,- forint.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

A Keretmegállapodás megkötését követően a keretmegállapodással érintett projekt előre haladásával Megrendelő felé új vevői visszajelzések érkeztek, valamint nemzetközi tanúsító szervezetek által új ajánlások kerültek kibocsátásra, amelyek miatt a projekt műszaki tartalmának bővítése vált szükségessé. Figyelemmel egy új közbeszerzési eljárás előkészítésének és lefolytatásának időtartamára a Keretmegállapodás tárgyát képező építési munkákkal azonos további építési munkák mielőbbi megrendelése és kivitelezése miatt a keretmegállapodásban meghatározott keretösszeg - törvény által megengedett mértékben történő - megemelése vált szükségessé.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 11 402 000 000.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 13 112 299 999.00 HUF