Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 465584-2021

15/09/2021    S179

Netherlands-Utrecht: Trailers, semi-trailers and mobile containers

2021/S 179-465584

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Defensie
National registration number: 27370985
Postal address: Herculeslaan 1
Town: Utrecht
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3584 AB
Country: Netherlands
Contact person: Frank Holtkamp
E-mail: FH.Holtkamp@mindef.nl
Telephone: +31 651479124
Internet address(es):
Main address: http://www.defensie.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168239
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=168239
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst Inhuur van containers, flatracks en toebehoren

II.1.2)Main CPV code
34220000 Trailers, semi-trailers and mobile containers
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor de Raamovereenkomst inhuur van containers, flatracks en toebehoren. Indien u wilt inschrijven dient u naast de vragen die in het kader van de hoofdtender gesteld worden ook de vragen bij de afzonderlijke percelen waarop u wilt inschrijven te beantwoorden. 

De volgende percelen worden onderscheiden: Perceel 1:  Raamovereenkomst voor de inhuur van reguliere containers en flattracks;Perceel 2: Raamovereenkomst voor de inhuur van speciale containers en toebehoren.Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gesteld in deze uitnodiging tot inschrijving, waarbij gebruik wordt gemaakt van de openbare procedure conform de Aanbestedingswet.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 2 644 628.10 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Raamovereenkomst voor de inhuur van reguliere containers en flattracks

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
34220000 Trailers, semi-trailers and mobile containers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor de inhuur van reguliere containers en flattracks met een looptijd van vier (4) jaar met een optie tot verlenging van tweemaal één (1) jaar.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

met 2 keer 12 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Raamovereenkomst voor de inhuur van speciale containers met toebehoren

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
34220000 Trailers, semi-trailers and mobile containers
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

Raamovereenkomst voor de inhuur van speciale containers met toebehoren met een looptijd van vier (4) jaar met een optie tot verlenging van tweemaal één (1) jaar.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

verlenging van 2 keer 12 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Dit biedt Defensie een gegarandeerde inhuur voor de komende jaren. Er is gekozen voor twee optiejaren omdat van de leverancier een behoorlijke investering wordt gevraagd in de te verhuren materialen.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2021
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 6 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2021
Local time: 16:00
Place:

Negometrix - Digitale kluis.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Town: Den Haag
Country: Netherlands
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldpunt
Town: Utrecht
Country: Netherlands
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Klachtenmeldpunt
Town: Utrecht
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021