Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 465830-2018

23/10/2018    S204

Slovakia-Nitra: System and support services

2018/S 204-465830

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mesto Nitra
National registration number: 00308307
Postal address: Štefánikova trieda 60
Town: Nitra
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Postal code: 950 06
Country: Slovakia
Contact person: Lukáš Daniš
E-mail: danis.lukas@msunitra.sk
Telephone: +421 376502110
Fax: +421 376511931
Internet address(es):
Main address: https://www.nitra.sk/
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local agency/office
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov Mesta Nitra a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.1.2)Main CPV code
72250000 System and support services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb pre prevádzku a údržbu informačných systémov od spoločnosti Cora Geo, s.r.o. a to informačného systému samosprávy (ďalej CG ISS), geografických informačných systémov (ďalej len CG GISAM a CG WebGIS), riešenia pre podporu eGovernmentu (ďalej len CG eGOV) a súvisiacich aktivít s cieľom zabezpečiť plnohodnotné využívanie dodaných produktov v ďalšom období v nasledovnom členení:

— údržba dodaného licenčného softvéru,

— update - údržba licencií dodaného aplikačného softvéru,

— bezpečnostná politika,

— upgrade - zapracovanie požiadaviek mesta,

— hot line podpora,

— technická podpora,

— metodická podpora,

— školenia,

— riadenie projektu.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 503 705.60 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72267100 Maintenance of information technology software
72260000 Software-related services
II.2.3)Place of performance
NUTS code: SK023 Nitriansky kraj
Main site or place of performance:

Mestský úrad Nitra (Štefánikova trieda 60) a sídla organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti

II.2.4)Description of the procurement:

Presný rozsah služieb je uvedený v súťažných podkladoch k zákazke.

II.2.5)Award criteria
Price
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2018/S 113-257228
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice
The contracting authority will not award any further contracts based on the above prior information notice

Section V: Award of contract

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
18/10/2018
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 2
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
Number of tenders received by electronic means: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: Cora Geo, s. r. o.
National registration number: 31612989
Postal address: A.Kmeťa 5397/23
Town: Martin
NUTS code: SK0 SLOVENSKO
Postal code: 036 01
Country: Slovakia
E-mail: obchod@corageo.sk
Telephone: +421 522851411
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 503 705.60 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

d) žiadne z uvedených.

Komisia na vyhodnotenie ponúk:

Mgr. Ján Greššo, JUDr. Igor Kršiak, Mgr. Richard Civáň, Ing. Lukáš Daniš

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: Slovakia
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internet address: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Date of dispatch of this notice:
19/10/2018