Supplies - 465990-2020

05/10/2020    S193

Czechia-Prague: Pharmaceutical products

2020/S 193-465990

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
National registration number: 00064165
Postal address: U Nemocnice 2/499
Town: Praha 2
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Postal code: 128 00
Country: Czechia
Contact person: Jana Pavlovská
E-mail: jana.pavlovska@vfn.cz
Telephone: +420 224963330
Internet address(es):
Main address: https://www.vfn.cz
Address of the buyer profile: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
I.3)Communication
Access to the procurement documents is restricted. Further information can be obtained at: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=vfn
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Příspěvková organizace
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dodávky léčivých přípravků souhrn IV

Reference number: VZ 56/2020
II.1.2)Main CPV code
33600000 Pharmaceutical products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

- Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků Souhrn IV, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.

- Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

- Veřejná zakázka je dělena na 3 části:

- Část 1 Léčivý přípravek s registrovaným názvem Veletri, ATC skupina B01AC09,

- Část 2 Léčivý přípravek s registrovaným názvem Uptravi, ATC skupina B01AC27,

- Část 3 Léčivý přípravek s registrovanám názvem Tremfya, ATC skupina L04AC16,

- Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a p...

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 186 417 831.60 CZK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Léčivý přípravek s registrovaným názvem Veletri, ATC skupina B01AC09

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hlavní město Praha

II.2.4)Description of the procurement:

- Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků Souhrn IV, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.

- Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

- Veřejná zakázka je dělena na 3 části:

- Část 1 Léčivý přípravek s registrovaným názvem Veletri, ATC skupina B01AC09.

- Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Celková nabídková cena / Weighting: 100 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 39 545 340.00 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Léčivý přípravek s registrovaným názvem Uptravi, ATC skupina B01AC27

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hlavní město Praha

II.2.4)Description of the procurement:

- Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků Souhrn IV, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.

- Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

- Veřejná zakázka je dělena na 3 části:

- Část 2 Léčivý přípravek s registrovaným názvem Uptravi, ATC skupina B01AC27.

- Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Celková nabídková cena / Weighting: 100 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 127 105 606.80 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Léčivý přípravek s registrovanám názvem Tremfya, ATC skupina L04AC16

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33630000 Medicinal products for dermatology and the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: CZ010 Hlavní město Praha
Main site or place of performance:

Hlavní město Praha

II.2.4)Description of the procurement:

- Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků Souhrn IV, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 5 této zadávací dokumentace. V Příloze č. 5 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.

- Předmět plnění veřejné zakázky je i vymezen závazným návrhem kupní smlouvy, která tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Množství předmětu plnění uvedené v Příloze č. 5 je množství orientační. Zadavatel je oprávněn určovat konkrétní množství a dobu plnění jednotlivých dílčích dodávek podle svých okamžitých, resp. aktuálních potřeb s ohledem na skladbu pacientů bez penalizace či jiného postihu ze strany dodavatele.

- Veřejná zakázka je dělena na 3 části:

- Část 3 Léčivý přípravek s registrovanám názvem Tremfya, ATC skupina L04AC16.

- Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen závazným návrhem smlouvy a položkovým ceníkem, které tvoří přílohu zadávacích podmínek.

- Zadavatel nebude hradit dodavatelům náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v zadávacím řízení.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Cost criterion - Name: Celková nabídková cena / Weighting: 100 %
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 19 766 884.80 CZK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

a) Přímým odkazem, na kterém je možné ověřit zápis do obchodního rejstříku na https://www.justice.cz/, pokud je v něm zapsán, či výpis, popř. přímý odkaz na jinou obdobnou evidenci, ve které je dodavatel zapsán dle zvláštního právního předpisu;

b) Přímým odkazem, na kterém je možné ověřit registraci na http://www.sukl.cz/, která ho opravňuje k distribuci léčivých přípravků. Tato registrace musí být platná ke dni podání nabídky a vybraný dodavatel ji musí udržovat v platnosti po celou dobu plnění předmětu veřejné zakázky. Dodavatel přiloží čestné prohlášení, že registrované informace jsou aktuální a pravdivé. Dodavatel může prokázat danou způsobilost také doložením samotného dokumentu v elektronické podobě. V případě, že dodavatel podal žádost k registraci, ale zatím není registrace uvedena ve veřejné evidenci SÚKL, doloží podanou žádost k registraci v elektronické podobě.

- Dodavatel přiloží čestné prohlášení, že informace registrované na jím uvedených odkazech jsou aktuální a pravdivé. Dodavatel také může prokázat danou způsobilost také doložením samotného dokumentu v elektronické podobě.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2020
Local time: 11:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Czech
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2020
Local time: 11:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: Czechia
E-mail: posta@uohs.cz
Telephone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Internet address: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/09/2020