Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466453-2021

15/09/2021    S179

Netherlands-Etten-Leur: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

2021/S 179-466453

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Etten-Leur
National registration number: 142155573
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Marianne van den Kieboom
E-mail: mark.vandercorput@etten-leur.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.etten-leur.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2dbb5f36517e5b20a8eab09578773ca5
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Vragen voor de nota van inlichtingen kunt u stellen via www.tenderned.nl
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Marianne van den Kieboom
E-mail: marianne.vandenkieboom@etten-leur.nl
Telephone: +31 765937160
Fax: +31 765264921
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/2dbb5f36517e5b20a8eab09578773ca5
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Uw inschrijving kunt u indienen via www.tenderned.nl
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Marianne van den Kieboom
Telephone: +31 765937160
E-mail: marianne.vandenkieboom@etten-leur.nl
Fax: +31 765264921
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Data- en servicediensten afvalmanagement & Technische servicedienst Containerbeheer en onderhoud

Reference number: siw008534
II.1.2)Main CPV code
90000000 Sewage, refuse, cleaning and environmental services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Met deze aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst een dienstverleningsopdracht te verstrekken voor het leveren van:

1. Data- en servicediensten:

a. een Container Management Systeem (hierna te noemen: CMS);

b. een Servicepunt Afval voor de inwoners (hierna te noemen ASP);

c. een Afval informatiewebsite met Inwoner Portaal afvalregistraties (hierna te noemen AIP);

d. een Afval informatie App (hierna te noemen APP).

2. Technische servicediensten:

a. het ter onderhoud/vervanging/reparatie innemen, afvoeren, aanvullend leveren en uitzetten minicontainers van diverse inhoudsmaten, incl. chips (voor Restafval, GFT-afval en OPK-afval) en identificatiesticker

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Etten-Leur

II.2.4)Description of the procurement:

Met deze aanbesteding wenst de Aanbestedende dienst een dienstverleningsopdracht te verstrekken voor het leveren van:

1. Data- en servicediensten:

a. een Container Management Systeem (hierna te noemen: CMS);

b. een Servicepunt Afval voor de inwoners (hierna te noemen ASP);

c. een Afval informatiewebsite met Inwoner Portaal afvalregistraties (hierna te noemen AIP);

d. een Afval informatie App (hierna te noemen APP).

2. Technische servicediensten:

a. het ter onderhoud/vervanging/reparatie innemen, afvoeren, aanvullend leveren en uitzetten minicontainers van diverse inhoudsmaten, incl. chips (voor Restafval, GFT-afval en OPK-afval) en identificatiesticker

De Aanbestedende dienst is voornemens om hiervoor met één partij een Overeenkomst aan te gaan. De looptijd van deze overeenkomst is vast voor de periode vanaf 1 februari 2022 tot 1 mei 2025. De uitvoering van de overeenkomst bestaat uit een implementatiefase. Na acceptatie gaat het overige deel in inclusief de start van de technische servicediensten. Daarna kan de overeenkomst twee keer optioneel eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd voor de duur van één (1) jaar onder dezelfde condities.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteit / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 35
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De looptijd van deze overeenkomst is vast voor de periode vanaf 1 februari 2022 tot 1 mei 2025.

Na afloop van de voornoemde vaste looptijd wordt de overeenkomst slechts op verzoek van opdrachtgever verlengd. opdrachtgever geeft uiterlijk zes (6) maanden voor einde looptijd aan de overeenkomst te verlengen. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De Aanbestedende dienst is voornemens om hiervoor met één partij een Overeenkomst aan te gaan. De looptijd van deze overeenkomst is vast voor de periode vanaf 1 februari 2022 tot 1 mei 2025. De uitvoering van de overeenkomst bestaat uit een implementatiefase. Na acceptatie gaat het overige deel in inclusief de start van de technische servicediensten. Daarna kan de overeenkomst twee keer optioneel eenzijdig door Opdrachtgever worden verlengd voor de duur van één (1) jaar onder dezelfde condities.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Corruptie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Witwassen van geld of financiering van terrorisme,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betaling van Belastingen en Sociale premies,

- Schending verplichtingen op gebied van milieu-, sociaal of arbeidsrecht,

- Faillissement, insolventie of gelijksoortig,

- Vervalsing van de mededinging,

- Belangenconflict,

- Betrokken bij de voorbereiding,

- Prestaties uit het verleden,

- Onrechtmatige beïnvloeding,

- Beroepsbevoegdheid,

- Valse verklaring

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Technische vakbekwaamheid - kernkompetenties 1 en 2

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 09/11/2021
Local time: 10:15
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 09/11/2021
Local time: 10:15

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Fax: +31 883616000
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021