Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 466463-2021

15/09/2021    S179

Netherlands-Ermelo: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 179-466463

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Inkoopsamenwerking Noord-Veluwe
National registration number: 56341363
Postal address: Postbus 300
Town: Ermelo
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 3850 AH
Country: Netherlands
Contact person: Emily van der Linden / Tobias van der Hoeven
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.isnv.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=181302
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Barneveld
Town: Barneveld
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.barneveld.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Bunschoten
Town: Bunschoten
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.bunschoten.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Elburg
Town: Elburg
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.elburg.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Ermelo
Town: Ermelo
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.ermelo.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Harderwijk
Town: Harderwijk
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.harderwijk.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Hattem
Town: Hattem
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.hattem.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Heerde
Town: Heerde
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.heerde.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Leusden
Town: Leusden
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.leusden.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Nijkerk
Town: Nijkerk
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.nijkerk.eu
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Nunspeet
Town: Nunspeet
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.nunspeet.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Oldebroek
Town: Oldebroek
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.oldebroek.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Putten
Town: Putten
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.putten.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Zeewolde
Town: Zeewolde
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.zeewolde.nl
I.1)Name and addresses
Official name: Meerinzicht
Town: Ermelo
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
E-mail: ea@pro10.nl
Internet address(es):
Main address: www.meerinzicht.nl
I.2)Information about joint procurement
The contract involves joint procurement
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=181302
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Flexibele arbeid

II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Deze aanbesteding betreft een Europese openbare procedure voor het sluiten van een raamovereenkomst met meerdere opdrachtnemers die ISNV kunnen voorzien in een deel van de behoefte aan flexibele arbeid. De opdracht is gesplitst in meerdere percelen, namelijk:

1. Uitzenden en detacheren -> er wordt een raamovereenkomst afgesloten met twee inschrijvers;

2. Payrolling -> er wordt een raamovereenkomst afgesloten met één inschrijver en er wordt een zogenaamde wachtkamerovereenkomst afgesloten met één inschrijver.

Gemeente Ermelo treedt op als penvoerder en besteedt mede aan namens de gemeenten Barneveld, Bunschoten, Elburg, Harderwijk, Hattem, Heerde, Leusden, Nijkerk (alleen voor perceel 2), Nunspeet, Oldebroek, Putten, Zeewolde (alleen voor perceel 2), Meerinzicht en de Omgevingsdienst Noord-Veluwe. 

Deze aanbesteding zal verlopen via het Digitale Aanbestedingsplatform Negometrix.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 1: Uitzenden en detacheren

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

ISNV wenst voor uitzenden en detacheren een raamovereenkomst te sluiten met twee Inschrijvers.  

In het geval van uitzenden of detacheren stelt Opdrachtnemer een uitzendkracht die juridisch werknemer is van Opdrachtnemer aan de betreffende Deelnemer ter beschikking. Na een aanvraag van een Deelnemer werft Opdrachtnemer kandidaten en selecteert deze voor, waarna de Deelnemer besluit welke uitzendkracht zij wenst in te lenen. Het betreft hier in de regel uitzendkrachten voor functies tot en met schaal 8. Incidenteel kan sprake zijn van functies in de schalen 9 en 10. Vanaf schaal 8 en ongeacht de schaal in het geval van specialistische functies behoudt de Deelnemer zich flexibiliteit voor: er is geen sprake van exclusiviteit binnen de af te sluiten Overeenkomst. Onder specialistische functies worden onder andere typische gemeentelijke functies verstaan, zoals BRP-medewerkers, KCC medewerkers, DIV-medewerkers, medewerkers in het sociaal domein of voor publiekszaken. Ook wanneer bij niet-specialistische functies niet tijdig een passende kandidaat of geen passende kandidaat wordt aangeboden behouden Deelnemers zich het recht voor de nadere opdracht in tweede instantie buiten de Overeenkomst te gunnen. Indien dit bij herhaling (tweemaal of vaker) voorkomt, kan een Deelnemer besluiten in de toekomst soortgelijke en aanverwante functies direct buiten de Overeenkomst te werven, om in de toekomst geen kostbare tijd meer te verliezen.

Zie verder de Aanbestedingsstukken.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 254
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zie Aanbestedingsstukken.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie Aanbestedingsstukken.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

II.2)Description
II.2.1)Title:

Perceel 2: Payrolling

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

II.2.4)Description of the procurement:

In het geval van payrolling dient Opdrachtnemer een payrollkracht die juridisch werknemer is van Opdrachtnemer aan de deelnemer ter beschikking te stellen. De Deelnemer oefent ook hier feitelijk leiding en toezicht uit. Het belangrijkste verschil met perceel 1 is dat Opdrachtnemer niet de werving en (voor)selectie verricht en andere arbeidsvoorwaarden van toepassing kunnen zijn. Voorts is, zoals bekend wordt verondersteld, een ander kader van wet- en regelgeving van toepassing op payrollkrachten.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Zie Aanbestedingsstukken.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Zie Aanbestedingsstukken.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zie Aanbestedingsstukken.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 3
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

Nvt. Het maximumaantal van 3 deelnemers aan de raamovereenkomst, betekent hier: 2 op perceel 1, 1 op perceel 2.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 22/10/2021
Local time: 12:15
Place:

De opening geschiedt digitaal en is een formaliteit. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

De Omgevingsdienst Noord-Veluwe is een van de deelnemende aanbestedende diensten. Om technische redenen kon deze aanbestedende dienst niet op de daarvoor bestemde plek in het formulier worden vermeld, vandaar dat dit hier nog eens wordt opgemerkt. Zie verder Aanbestedingsstukken voor welke aanbestedende diensten deelnemen aan welk perceel.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Gelderland
Town: Apeldoorn
Country: Netherlands
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zie Aanbestedingsstukken en www.rechtspraak.nl

VI.5)Date of dispatch of this notice:
10/09/2021