A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Árubeszerzések - 467533-2020

Submission deadline has been amended by:  586355-2020
05/10/2020    S193

Magyarország-Budapest: Alacsony padlójú buszok

2020/S 193-467533

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_71040624
Postai cím: Akácfa utca 15.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1980
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szunyogh Judit
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telefon: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.bkv.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000892832020/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000892832020/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.6)Fő tevékenység
Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Új CNG autóbuszok beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000892832020
II.1.2)Fő CPV-kód
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Adásvételi keretszerződés új CNG autóbuszok beszerzése tárgyban az alábbi részajánlattételi lehetőséggel:

1. rész: Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése (mennyiség: 20 db + 40 db opció)

2. rész: Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése (mennyiség: 20 db + 20 db opció)

A beszerzés tárgyával kapcsolatos részletes műszaki követelményeket, a beszerzendő járművek részletes műszaki jellemzőit, a konstrukciós követelményeket, valamint az átadandó dokumentációk ismertetését (formátumkövetelmények megjelölésével) a Műszaki leírás tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió

1194 Budapest, Méta u. 39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, szóló, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

A beszerzés tárgya magában foglalja a járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű magyarországi forgalomba helyezését is, a kapcsolódó költségekkel együtt.

Mennyiség: 20 darab jármű (+40 db opció)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott jármű műszaki leírását úgy, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen, illetve a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— hogy rendelkezik a megajánlott járművekre vonatkozó ’EU’ típusbizonyítvánnyal,

— a szállítási határidőről (legfeljebb 280 naptári nap),

— hogy a járművekre teljes körűen (24-48 hónap közötti), illetve a kocsiszekrényre (legalább 120 hónap) jótállást vállal (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt, amelyeket az előírt határidőben ajánlatkérő rendelkezésére bocsát (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy a megjánlott ellenszolgáltatást a műszaki leírásban rögzített alapvető geometriai és menetdinamikai jellemzőknek mindenben megfelelő járművekre határozta meg,

— hogy rendelkezik Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját, vagy szerződött szakszervizzel (nyilatkozatban a megnevezése is szükséges),

— hogy nyertessége esetén vállalja, hogy

– a vázszerkezetek és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem korábbi, mint a járművek leszállítását megelőző 12 hónap, továbbá, hogy a járművek minden egyéb alkatrésze és komponense új, korábban nem beépített,

– garantálja, hogy a járművek kiépített kamerarendszereihez tíz éven keresztül biztosított az alkatrészellátás azonos funkciójú, kompatibilis eszközökkel,

– a Beszerelési Tervdokumentációra szabad, kötelezettségmentes felhasználási engedélyt ad,

– a járművek nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig működnek (a járművek megkövetelt élettartama minimum 10 év),

– a járművek fődarabjainak élettartama – felújítási ciklusokkal – megegyezik a kocsiszekrényével,

– a tartalék- és pótalkatrészek a szállítástól a járművek 10 éves életkoráig szabad kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, és erre garanciát vállal,

– tudomásul veszi, hogy az útviszonyokra való hivatkozással a járművek és bármely alkatrészük vonatkozásában a jótállást nem vonhatja meg,

– a jótállás időszakában térítésmentesen biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési- és kenőanyagokat (kivéve az ablakmosó folyadékot, üzemanyagot, AdBlue-t), továbbá arról, hogy amennyiben a jótállási időszakban nem kíván részt venni az adott szervizművelet(ek) elvégzésében, úgy az ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörbe tartozó jogkövetkezményeket;

— hogy a teljesítés során a vonatkozó szabályokat, valamint érvényes előírásokat betartja,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

– nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

– amennyiben ajánlatkérő – legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással – a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR/teljes élettartam) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) (legalább 24, legfeljebb 48 hónap, kilométerkorlátozás nélkül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (naptári nap) (legalább 180, legfeljebb 280 naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Felek a szerződés hatályát - változatlan feltételek mellett - meghosszabbíthatják a szerződéses mennyiség eléréséig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiség: +40 db

Opcionális tétel: FUTÁR kompatibilis utasszámláló berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. és 3-4. szempont esetén fordított arányosítás

2. szempont esetén egyenes arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34121400 Alacsony padlójú buszok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

BKV Zrt. Dél-pesti Divízió

1194 Budapest, Méta u. 39.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Új, csuklós, CNG üzemű autóbuszok beszerzése

A beszerzés tárgya magában foglalja a járművek leszállítását, valamint a járművek teljes körű magyarországi forgalomba helyezését is, a kapcsolódó költségekkel együtt.

Mennyiség: 20 darab jármű (+20 db opció)

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésére.

Ajánlattevőnek szakmai ajánlata részeként be kell nyújtania a megajánlott jármű műszaki leírását úgy, hogy abból az előírt paramétereknek való megfelelés megállapítható legyen, illetve a műszaki leírásban meghatározott dokumentumokat.

Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell:

— hogy rendelkezik a megajánlott járművekre vonatkozó ’EU’ típusbizonyítvánnyal,

— a szállítási határidőről (legfeljebb 280 naptári nap),

— hogy a járművekre teljes körűen (24-48 hónap közötti), illetve a kocsiszekrényre (legalább 120 hónap) jótállást vállal (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy teljesítési és jólteljesítési biztosítékot nyújt, amelyeket az előírt határidőben ajánlatkérő rendelkezésére bocsát (részletesen a további közbeszerzési dokumentumokban),

— hogy a megajánlott ellenszolgáltatást a műszaki leírásban rögzített alapvető geometriai és menetdinamikai jellemzőknek mindenben megfelelő járművekre határozta meg,

— hogy rendelkezik Budapesten, vagy annak 50 kilométeres vonzáskörzetén belül saját, vagy szerződött szakszervizzel (nyilatkozatban a megnevezése is szükséges),

— hogy nyertessége esetén vállalja, hogy

O a vázszerkezetek és a karosszéria elemek gyártási időpontja nem korábbi, mint a járművek leszállítását megelőző 12 hónap, továbbá, hogy a járművek minden egyéb alkatrésze és komponense új, korábban nem beépített,

O garantálja, hogy a járművek kiépített kamerarendszereihez tíz éven keresztül biztosított az alkatrészellátás azonos funkciójú, kompatibilis eszközökkel,

O a Beszerelési Tervdokumentációra szabad, kötelezettségmentes felhasználási engedélyt ad,

O a járművek nehéz üzemi körülmények között, intenzív kihasználás mellett legalább 10 éves korukig működnek (a járművek megkövetelt élettartama minimum 10 év),

O a járművek fődarabjainak élettartama - felújítási ciklusokkal - megegyezik a kocsiszekrényével,

O a tartalék- és pótalkatrészek a szállítástól a járművek 10 éves életkoráig szabad kereskedelmi forgalomban beszerezhetők, és erre garanciát vállal,

O tudomásul veszi, hogy az útviszonyokra való hivatkozással a járművek és bármely alkatrészük vonatkozásában a jótállást nem vonhatja meg,

O a jótállás időszakában térítésmentesen biztosítja a meghatározott szervizciklusban érintett üzemeltetési- és kenőanyagokat (kivéve az ablakmosó folyadékot, üzemanyagot, AdBlue-t), továbbá arról, hogy amennyiben a jótállási időszakban nem kíván részt venni az adott szervizművelet(ek) elvégzésében, úgy az ajánlatkérő által elvégzett szervizművelet(ek) nem vonnak maguk után garanciavesztési, illetve jótállási kérdéskörbe tartozó jogkövetkezményeket;

— hogy a teljesítés során a vonatkozó szabályokat, valamint érvényes előírásokat betartja,

— tudomásul veszi, hogy ajánlatkérő a megrendeléseket kizárólag e-mailen küldi és:

O nyertessége esetén biztosítja, hogy a megrendeléseket egyetlen e-mail címen fogadják;

O amennyiben ajánlatkérő - legalább az elektronikus levelezési rendszer által küldött kézbesítési visszaigazolással - a megrendelés megadott e-mail-címre történő elektronikus megküldését igazolni tudja, a megrendelés kézbesítettnek tekintendő;

— az ajánlatkérő honlapján (www.bkv.hu/adatvedelmi_tajekoztatas_beszerzesek) található személyes adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatóban foglaltakat megismerte és azt a szerződés megkötése és teljesítése során eljáró munkavállalóival, illetve az érdek- és tevékenységi körében azzal kapcsolatban eljáró egyéb személyekkel is ismertette, valamint arról, hogy az ajánlatkérőnek nyújtott szolgáltatások kapcsán adatfeldolgozónak minősül-e.

A nyilatkozat a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban szereplő formanyomtatvány kitöltésével is teljesíthető.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Teljes élettartamra vetített energiafelhasználási és szennyezőanyag kibocsátási költség (EUR/teljes élettartam) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: Jótállási idő (hónap) (legalább 24, legfeljebb 48 hónap, kilométerkorlátozás nélkül) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Szállítási határidő (naptári nap) (legalább 180, legfeljebb 280 naptári nap) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 48
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

Felek a szerződés hatályát - változatlan feltételek mellett - meghosszabbíthatják a szerződéses mennyiség eléréséig.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Opcionális mennyiség: +20 db

Opcionális tétel: FUTÁR kompatibilis utasszámláló berendezés

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Adható pontszám az értékelési részszempontok esetén: 0-10.

Az értékelés módszere:

1. és 3-4. szempont esetén fordított arányosítás

2. szempont esetén egyenes arányosítás

A módszerek részletes ismertetése a közbeszerzési dokumentumok részét képező útmutatóban történik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62. § (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63. § (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá,

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is),

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is). A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében a kizáró ok hiányát a Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja tekintetében a nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— Az ajánlattevő, az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

Fentieken túl Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-16. §-aiban foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az EEKD benyújtásával, az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkozni, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben az elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján mind a két rész esetében csatolnia kell a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő) mind a két részben, ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte az 1 500 000 000 forintot.

Az árbevételi követelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő mindkét részre benyújtja ajánlatát, elegendő az 1 500 000 000 forintos árbevételi követelmény igazolása.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint EEKD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész α (alfa) pontjának kitöltésével csak arról kell nyilatkoznia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek, az alkalmassági követelményeket nem kell külön, részletesen feltüntetni,

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyikére vonatkozó EEKD-t is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az okiratnak tartalmaznia kell az ajánlattevő részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor adott szervezet képviseletében eljárhat,

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdés a) pontja alapján ismertetnie kell a felhívás feladását megelőző 36 hónap során végzett legjelentősebb szállításait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdései szerint igazolva. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a szállítás tárgya és mennyisége, a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap), a szerződést kötő másik fél megnevezése és a teljesítéssel kapcsolatban felvilágosítást adó személy neve és elérhetősége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, melyből az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható.

— Ajánlatkérő fenntartja a jogot magának, hogy a benyújtott dokumentumok hitelességét és érvényességét ellenőrizze, amelyhez ajánlattevőnek ajánlatkérő kérésére minden eszközt biztosítani kell,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése értelmében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, adat tartalma valós,

— A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (8) bekezdése értelmében részekre történő ajánlattétel esetén nem kérhető olyan nyilatkozat vagy igazolás, amelyet az eljárás valamely része tekintetében már benyújtásra került. Ebben az esetben ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely rész tekintetében kéri a benyújtott nyilatkozatot vagy igazolást figyelembe venni a bírálat során,

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és a felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A nyilatkozat a megfelelő EKR űrlap költésével és benyújtásával teljesíthető,

— Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül ajánlattevő (közös ajánlattevő) mind a két rész esetében, ha rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónap során teljesített, az EU vagy az EFTA tagországok előírásainak megfelelően leszállított és üzembe helyezett, összesen legalább 10 db, M3/I. kategóriájú a járművek fődarabjai és alapvető geometriai paraméterei tekintetében megegyező műszaki tartalommal rendelkező, 100 %-ban alacsonypadlós, CNG üzemű autóbusz szállítására vonatkozó referenciával.

Ajánlatkérő a felhívás feladását megelőző 36 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 72 hónapon belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe. Az előírt referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető.

A referenciakövetelmények részenként nem adódnak össze, amennyiben az ajánlattevő mindkét részre benyújtja ajánlatát, elegendő a 10 darabos követelmény igazolása.

III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett jármű vételárának napi 0,5 %-a, de legfeljebb 15 %.

Hibás teljesítési kötbér: a hibás teljesítéssel érintett jármű vételárának 15 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett jármű vételárának 15 %-a.

A járművekre - a kocsiszekrény szerkezetének korrózióállósága kivételével - legalább 24 hónap, a kocsiszekrény szerkezetének korrózióállóságára és a szilárdsági okból (váztörésből) adódóan a kocsiszekrény javítására 120 hónap jótállást kell vállalni.

Ajánlatkérő a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint teljesítési, a szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igények biztosítékaként a Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint jólteljesítési biztosítékot köt ki. Mindkét esetben a mértéke: a vételár 5 %-a. A biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell.

Részletek a szerződéstervezetben.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130 § (1) és (2) bekezdése szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Ajánlatkérő fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155 § (1) bekezdése irányadó.

Az ajánlat, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: euro (EUR).

A további részleteket a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban történő részvételt nem köti gazdálkodó szervezet alapításához, illetve nem követeli meg közös ajánlattevőktől gazdálkodó szervezet alapítását.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/11/2020
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/11/2020
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben elektronikusan történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásának szabályait Kbt. 68. §-a tartalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §. (2) bekezdésére.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A megrendelés elektronikus úton történik
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmükben elektronikus úton hozzáférhetővé teszi az EKR rendszerben.

2. Ajánlatkérő a felhívás III.1.2) és III.1.3) pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolásukat a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza.

4. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

5. Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésében foglaltakról a megfelelő EKR űrlap kitöltésével.

6. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. §-ban foglaltakra.

7. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, melyre ajánlatkérő elektronikus űrlapot hoz létre.

8. A gazdasági szereplő a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR rendszerben erre szolgáló funkciót alkalmaz.

9. Ajánlattevőnek ajánlatában a megfelelő EKR űrlap kitöltésével nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

10. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdése alapján az ajánlathoz csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdésében foglalt meghatalmazást tartalmazó okiratot.

11. Az ajánlatot magyar nyelven kell elkészíteni. Ha az ajánlatban bármely okirat, igazolás, nyilatkozat nem magyar nyelven kerül kiállításra, azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordítással együtt köteles becsatolni a közbeszerzési útmutatóban és a Kbt. 41/A. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint.

12. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az ajánlatnak a 2. értékelési szempont esetében legalább 24, de legfeljebb 48 hónapnak, a 3. értékelési részszempont esetében legalább 180, legfeljebb 280 naptári napnak kell lennie.

13. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatának alkalmazásával.

14. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 75. § (2) bekezdés g) alpontban foglalt eredménytelenségi okra.

15. Ajánlatkérő a szerződést hitelből tervezi finanszírozni. Tekintettel arra, hogy hitel felvétele olyan adósságot keletkeztető ügyletnek minősül, melyre a Kormány előzetes hozzájárulását, illetve a Fővárosi Önkormányzat jóváhagyását követően kerülhet sor, Ajánlatkérő fenntartja a jogot a Kbt. 53 § (5) bekezdése alapján, hogy az eljárást az ajánlattételi határidőt követően eredménytelenné nyilvánítsa, amennyiben a szerződés finanszírozásának feltételei nem teljesülnek (feltételes közbeszerzés). A Kbt. 135. § (12) pontja szerint ajánlatkérő az e pontban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybelépését felfüggesztő feltételként is kiköti.

16. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (4) és (9) bekezdéseiben foglaltakra.

17. Ajánlatkérő jelzi, hogy a megkötésre kerülő szerződés mindkét fél részéről, 90 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntethető a szerződéstervezetben foglaltak szerint.

18. Amennyiben több ajánlatnak azonos az összpontszáma, az az ajánlat minősül kedvezőbbnek, amelyikben az Ajánlati ár alacsonyabb.

19. Irányadó jog: a Kbt. és végrehajtási rendeletei, valamint a Ptk.

20. Valamennyi órában megadott határidő helyi idő szerint értendő. Jelen felhívás IV.2.6) pontjában feltüntetett 1 hónap alatt 30 naptári nap értendő.

21. Az EKR karakterkorlátai miatt az ajánlat elkészítésével kapcsolatos további részleteket az útmutató tartalmazza.

22. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az eljárás során a kommunikáció – a Kbt. 41/C. § (1) bekezdésében meghatározott kivételektől eltekintve – kizárólag az EKR-en keresztül történik.

23. FAKSZ dr. Szunyogh Judit (00101)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (2)-(7) bekezdései szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
30/09/2020