Építési beruházás - 467639-2021

17/09/2021    S181

Magyarország-Mélykút: Építési munkák

2021/S 181-467639

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Mélykút Város Önkormányzat
Nemzeti azonosító szám: 15724935203
Postai cím: Petőfi Tér 1
Város: Mélykút
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6449
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kósa Róbertné
E-mail: kosane@melykut.hu
Telefon: +36 77560033
Fax: +36 775600030
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.melykut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.melykut.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000981712021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000981712021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Mélykúti Kulturális és Sportközpont építése

Hivatkozási szám: EKR000981712021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Mélykúti Kulturális és Sportközpont építése

Részletesen a felhívás II.2.4) rovatában és a műszaki leírásban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212200 Sportlétesítmények kivitelezése
45212300 Művészeti és kulturális épületek kivitelezése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
A teljesítés fő helyszíne:

6449 Mélykút, Tópart, belterület 57/10. hrsz

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Mélykút város közepén elhelyezkedő zöld területen a meglévő épületek elbontása után kell kialakítani a tervezett művelődési és sportcentrumot. A telken belül 46 új parkoló létesül, melyből 4 pozíció az elektromos autók töltésére alkalmas. A szomszédos telken (hrsz: 57/13): 27 db személygépkocsi és két autóbusz parkoló. A közterületen további: 41 db személygépkocsi parkoló, melyből 3 db mozgássérült parkoló.

Helyiség nettó alapterületek:

Előcsarnok: 216 m2

Rendezvény terem: 314 m2

Színházi nézőtér: 141 m2

Színház színpad: 111 m2

Sportpálya: 1 367 m2

Az építési feladatot jellemző mennyiségek (a nagyságrendek érzékeltetésére):

Födémzsalu-1504 m2;

Alapbeton-551m3

Kútalap-154db;

Kútgyűrű süllyesztés 100/75-227m;

Kútgyűrű süllyesztés 120/75-185m;

Betonacél-121t;

Szerkezeti beton (fal, pillér, lemez)-443m3;

falazat 25-ös-203m2;

falazat 30-as-1700m2;

fa tetőszerkezet-484m2;

sportcsarnok acélszerkezete-90t;

vakolat vegyes-10820m2;

fal-mennyezetfestés-5110m2;

Alu Beltéri ajtók-11db;

Fa beltéri ajtó-42db;

kültéri ajtók-27db;

Acél fix bevilágító-163db;

Aluminium ablak-19db;

Műanyag külső ablak-21db;

LINDAB Fémlemez fedés-2184m2

Mosdó+kézmosó-54db; zuhanyozó-30db; WC-28db; HMV vízmelegítő 750literes-2db; Kondenzációs gázkazán 92kW-2db; VRV rendszer kültéri egység-5db;

Külső tűzivíz tároló tartály-100m3; látványtó-95m3

Referencia előíráshoz kapcsolódó releváns mennyiségek:

lelátó: 300 fős

a) talplemez betonozás: 450 m3

b) betonozási munka: 1000 m3

c) teherhordó falazat: 2048 m2

d) szendvicspanel beépítés: 1862 m2

e) sportpadló készítés: 1500 m2

f) szennyvízátemelő akna kialakítása

g) tűzivíztartály vagy tűzivíz tároló építés: 100 m3

h) aggregátor beépítése, minimum 37 kW teljesítménnyel

i) fa lamella elhelyezése: 318 m2

j) mobilfal vagy belső harmonika ajtó elhelyezése: 36,8 m2

További információt a közbeszerzési dokumentum és a műszaki leírás tartalmaz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46.§ (3) bekezdésére.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új, sport funkciójú épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap] / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.5 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap] / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2.5 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 670
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.6) Részekre vonatkozó információk

A részajánlat tétel kizárásának indoka:

Ajánlatkérő által megvalósítani kívánt beruházás egy építési beruházásnak minősül. Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy a beszerzés tárgyának jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt. A beruházás egy egységes kivitelezésnek minősül, a tárgy szerinti építési beruházást jelentő feladatok egy közös cél megvalósítására irányulnak. A megvalósítandó feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel. A munka nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan önálló egységként kezelhetőek lennének, továbbá az egyes építési munkálatok megbontása nem lenne se gazdaságos se ésszerű. Ajánlatkérőnek kiemelt érdeke, hogy az egyes komplex kivitelezési részfeladatok teljesítése egymáshoz igazodva, határidőben történjen meg, amelyet csak úgy lehet biztosítani, hogyha egy kivitelező végzi a teljes folyamatot.

II.2.7)

Ajánlatkérő felhívja az érdeklődő gazdasági szereplők figyelmét, hogy a szerződés időtartama a munkaterület átadásától számított 670 naptári nap.

II.2.5.

A Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.

Adható pontszám alsó-felső határa: 0-100

Értékelési szempont, értékelési módszer, súlyszám:

1. sz. részszempont: Összesített nettó (tartalékkeret nélküli) ajánlati ár (HUF), értékelési módszer: fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)], súlyszám: 60

2. sz. részszempont: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új, sport funkciójú épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap], értékelési módszer: arányosítás [Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához], súlyszám: 15

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy a felhívás III.1.3) M.2.1 pontjára bemutatott szakember felelős műszaki vezetőként hány hónap, min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új sport funkciójú épület építési munkái során szerzett többlettapasztalattal rendelkezik.

3. sz. részszempont: III.1.3) M.2.1 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM), értékelési módszer: Abszolút (IGEN/NEM), súlyszám: 15

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 2. és a 3. számú értékelési szempontra bemutatott tapasztalatok, illetve az alkalmassági követelményben meghatározott, a jogosultság megszerzéshez szükséges tapasztalat között nem lehet átfedés!

4. III.1.3) M.2.5 szerinti szakember min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalata [Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 24 hónap] értékelési módszer: arányosítás [Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához] Súlyszám: 5

Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. értékelési részszempont esetében ajánlatkérő azt értékeli, hogy a felhívás III.1.3) M.2.5 pontjára bemutatott szakember hány hónap, min. 2000 m2 nettó alapterületű, lelátóval rendelkező új épület építési munkái során szerzett, az alkalmassági követelményen felüli szakmai többlettapasztalattal rendelkezik.

5. III.1.3) M.2.5 szerinti szakember rendelkezik-e színházi szék beépítését (zsöllyeszék), fénytechnikai munkát és gépi függönymozgató rendszer beépítését is tartalmazó, kulturális funkciójú épület építése és/vagy felújítása és/vagy átalakítása során szerzett szakmai tapasztalattal? (IGEN/NEM), értékelési módszer: Abszolút (IGEN/NEM) Súlyszám: 5

Ajánlatkérő nyomatékosan felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a 4. és a 5. számú értékelési szempontra bemutatott tapasztalatok, illetve az alkalmassági követelményben meghatározott tapasztalat között nem lehet átfedés!

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A kizáró okokkal kapcsolatban a Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontja és a Kbt. 64. § irányadó.

Ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával kell nyilatkoznia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az igazolások benyújtásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 69. § (4) és (11a) bek., a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (7) bek. és III. Fejezet.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján AT-nek nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a fentiek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával az AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.

Ajánlatkérő a kizáró okok fenn nem állásának ellenőrzése, vizsgálata során a 321/2015. (X.30.) Kr. 8.§-16.§-ai (ide nem értve a 9.§ és 11.§-t) alapján jár el. A kizáró okokra vonatkozó igazolások keltezésével kapcsolatban a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.

Öntisztázás: Kbt. 64. §

Kbt. 65. § (1) bekezdés c)

SZ.1. Ajánlatkérő az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján előírja az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

SZ.1. Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani vagy az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti követelmény igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdései, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése és IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: P.1., P.2.

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P.1. és P.2. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előirt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

P.1.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi teljes nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

P.2.: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évi közbeszerzés tárgya szerinti (új épület építése) nettó árbevételről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint köteles eljárni.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem éri el a 3 000 000 000, - forintot.

P.2. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző egy, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (új épület építése) nettó árbevétele nem éri el a 2 250 000 000, - forintot.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(8) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.

Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni.

Ajánlatkérő a Kbt. 67. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy az EEKD-ban az alkalmassági követelmények vonatkozásában elfogadja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése szerinti egyszerű nyilatkozat benyújtását. Ajánlattevő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felszólítására köteles a jelen eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására. Az igazolások ajánlatban történő benyújtásával kapcsolatban a Kbt. 69. § (4) bekezdése irányadó.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés előírásainak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum elérhetőségének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő az 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

A minősített AT-kre vonatkozó minősítési követelményeknél szigorúbb: M.1-M.2

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M.1.-M.2. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatvány IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előirt alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kéri az ajánlattevőktől.

M.1: Ajánlattevőnek csatolni kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bek. a) pontja alapján és a 22. § (3) bekezdése szerint az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban teljesített, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett, a felhívás alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1. pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább

- a szerződést kötő másik fél megnevezését (név, cím/székhely);

- az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét;

- a teljesítés helyét;

- a teljesítés idejét (a kezdési és befejezési határidő - év/hónap/nap - megjelölésével) és

- nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:

- arról, hogy a referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá

- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.2: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt, akit Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Az előírt végzettség a végzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó (amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, az alkalmassági követelmény körében előírt szakmai gyakorlati idő bemutatása, és a végzettséget igazoló dokumentum csatolása ezen szakember esetében nem szükséges, a bejegyzés ténye és a nyilvántartás adatai alapján Ajánlatkérő automatikusan úgy tekinti, hogy az adott szakember az alkalmassági követelményben előírt szakmai gyakorlati idővel, és végzettséggel rendelkezik, ugyanakkor az önéletrajzban kötelesek feltüntetni a szakember kamarai nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének idejét, illetve az M.2.5. pont szerinti szakember esetén a kőműves mester végzettség megszerzésének idejét év/hónap/nap bontásban), amelyben nyilatkozni szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni. Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.

A Kbt. 65. § (9) bek. alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerint előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az AT csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt az építési beruházást, amelyhez e kapacitásokra szükség van. A Kbt. 65. § (7) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania. A Kbt. 65. § (11) bekezdése szerint nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd (7) bek. szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna.

Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(11) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) és (8) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.

Ajánlattevő az alkalmassági minimumkövetelmények igazolása során a Kbt. 67. § és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. fejezete szerint köteles eljárni.

Építési beruházás közbeszerzése esetén, ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés szerinti dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is köteles elfogadni az ajánlatkérő a 21. § (2) bekezdésében meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, legalább 1 600 m2 nettó alapterületű, min. 220 fős lelátóval rendelkező új, sportfunkciójú épület építésére vonatkozó (átadás-átvétellel lezárt) referenciát, amely magában foglalt:

- legalább 300 m3 talplemez betonozást

- legalább 700 m3 betonozási munkát

- legalább 1500 m2 teherhordó falazat készítését

- legalább 1300 m2 szendvicspanel beépítést

- legalább 1000 m2 sportpadló készítését

- szennyvízátemelő akna kialakítását

- legalább 70 m3-es tűzivíztartály vagy tűzivíztároló építését

- aggregátor beépítése min. 25 kW teljesítménnyel

- legalább 230 m2 fa lamella elhelyezését

- legalább 16 m2 mobilfal vagy belső harmonika ajtó elhelyezését

A referenciakövetelményben foglaltak legfeljebb 3 szerződésből teljesíthetőek.

M.2.: Alkalmatlannak minősül az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:

M.2.1.: legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-É felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember;

M.2.2.: legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember;

M.2.3.: legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember;

M.2.4.: legalább 1 fő az építésügyi és építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti MV-VZ felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakember.

M.2.5.: legalább 1 fő szakember, aki megfelel a 12/2020. (II.7.) Korm. rendelet szerinti kőműves szakképesítés jogszabályi feltételeinek, valamint mesterképesítéssel, vagy annak megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal rendelkezik.

Az egyes szakemberek között az átfedés nem megengedett.

Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékű végzettséget/képzettséget is elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása Ajánlattevő feladata.

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy az M.2.1-M.2.4 pontban megjelölt szakembernek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkeznie a szerződéskötés időpontjáig, valamint a M.2.5) pontban megjelölt szakembernek mesterképesítéssel kell rendelkeznie!

A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A Kbt. 65. § (7) bekezdésnek megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek az Ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (10) bekezdésére figyelemmel alapvető fontosságú feladatként határozza meg a felhívás III.1.3) M.2.1, III.1.3) M.2.4 és III.1.3) M.2.5 pontjában előírt szakemberek által a szolgáltatás teljesítése során ellátandó feladatokat, a kivitelezési munka irányítását a beszerzési igény volumenére, összetettségére figyelemmel, a feladatok összeghangolása, és a szerződésszerű teljesítés érdekében.

A felhívás III.1.3) M.2.1, III.1.3) M.2.4 és III.1.3) M.2.5 szerinti alkalmassági feltétel igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdésétől eltérően nem támaszkodhat az Ajánlattevő más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Előleg: A teljes nettó - tartalékkeret nélküli - ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő összegű előleg igényelhető. (Ha Ajánlattevő 250 000 000, - Ft-ot meghaladó mértékű előleget igényel, úgy előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani a 250 000 000, - Ft-ot meghaladó mértékű előleg tekintetében)

Teljesítés igazolása a Kbt. 135. § szerint. Irányadó a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/A. §.

Részszámlázás havi elszámolás alapján a szerződés tervezetében foglaltak szerint.

Irányadó a Ptk. 6:130. § (1)-(2), fizetés átutalással, 30 napos határidővel.

Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF

Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot továbbá költségátalányt fizet.

Tartalékkeret: 10 %

Jótállás: 36 hónap

Kötbérek:

Ptk. 6:187. § szerint

Meghiúsulási kötbér: szerződés szerinti nettó (tartalékkeret nélküli) ellenérték 15 %-a.

Késedelmi kötbér: késedelemmel érintett naptári naponként a szerződés szerinti nettó (tartalékkeret nélküli) ellenérték 0,2 %-a, maximum 50 napi tétel.

Szerződésszegési kötbér: 400 000, - Ft szerződésszegéseként, de legfeljebb 40 000 000 forint.

Biztosíték:

Teljesítési biztosíték: teljes nettó (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 5%-a

Jólteljesítési biztosíték: teljes nettó (tartalékkeret nélküli) ellenszolgáltatás 5%-a, amely a sikeres utófelülvizsgálati eljárások függvényében évente csökkenthető a szerződés tervezet szerint.

Részletesen a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/10/2021
Helyi idő: 12:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/10/2021
Helyi idő: 14:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. További információk részletesen a közbeszerzési dokumentációban (KD)

2. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik.

3. A KD az EKR rendszerében érhető el.

4. Az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlattételi határidő (AT hat.idő) lejártáig nyújthatók be elektronikus úton. Az ajánlatok benyújtásának formai követelményeit a KD tartalmazza.

5. Az ajánlatban benyújtott dokumentumokkal, nyilatkozatokkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 41/A. § és 57. § (1) bek. b) pontja, 69. § (11a) bek.

6. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat tételét.

7. AK nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, azt kifejezetten kizárja.

8. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.

9. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.

10. Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték nyújtásához kötött.

Az ajánlati biztosíték összege: 30 000 000, - Ft.

A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 11732174-15339065-1007002 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.

Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont.

Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!

11. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

12. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.

13. AK a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.

14. AT-nek az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontjaira vonatkozóan. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is meg kell tenni.

15. Ajánlatban be kell nyújtani (bővebben: KD):

- felolvasólap a Kbt. 68 § (4) bek. szerint;

- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozat;

- Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat;

- Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat és dokumentumok;

- Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozat

- 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § szerinti nyilatkozat (nemleges tartalom esetén is) és adott esetben a fenti § szerinti dokumentumok;

- nyilatkozat közös AT-kről, képviselő AT megjelölése, meghatalmazás (adott esetben);

- aláírási címpéldány(ok) és adott esetben meghatalmazás(ok)

- kitöltött EEKD

- árazott költségvetés

- nyilatkozat üzleti titokról (adott esetben)

16. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatban szereplő dokumentumokat aláíró, az AT valamint az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő esetében az aláírási címpéldányt vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát vagy meghatalmazást, amennyiben nem az írásbeli képviseletre jogosult írja alá az ajánlatot.

17. AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat - annak szükségessége esetén - a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra. Az árbevételek tekintetében az adott üzleti év utolsó napján érvényes deviza középárfolyam az irányadó.

18. A felhívás IV.2.6) pontja szerinti ajánlati kötöttség: 60 nap.

19. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő. AK a KD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)

20. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt., a végrehajtási rendeletek és a Ptk. szabályai irányadóak.

21. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.

22. FAKSZ neve, lajstromszáma: dr. Jakabfy Attila (00465)

23. Az ajánlattevőknek az ajánlatukhoz csatolniuk kell az értékelés körében a felhívás III.1.3) M.2.1 és M.2.5. pontjában meghatározott szakember és szakmai többlettapasztalata bemutatását (név, képzettség/ végzettség, szakmai többlettapasztalat), valamint a Kbt. 69. § (7) bekezdésében foglaltakra való tekintettel a hivatkozott szakemberek vonatkozásában a felhívás III.1.3.) M.2. alkalmassági követelményhez kapcsolódó igazolásokat.

24. A 322/2015.(X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján az ajánlattevő köteles − legkésőbb a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig - a közbeszerzés tárgyát képező projektre, a szerződés teljes időtartamát lefedő összkockázatú vagyon- és felelősségbiztosítás (C.A.R.: Contractor's All Risks) típusú felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni, a kockázati hely megjelölésével és a vállalandó kockázati összeggel, melynek minimális kártérítési összege 1 000 000 000, - Ft/év és 500 000 000, - Ft/káresemény

25. Az ajánlatkérő szakmai ajánlatot kér be.

A szakmai ajánlat részeként az ajánlatban benyújtandó:

- árazott költségvetés,

26. Ajánlatkérő feltételes közbeszerzési eljárás folytat le. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján rögzíti, hogy a támogatási szerződés megkötését vagy meghatározott összegben történő megkötését a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként kiköti.

27. Helyszíni bejárás: 2021. szeptember hó 24. napja 11:00 óra. Találkozó helyszíne: 6449 Mélykút, Tópart, belterület 57/10. hrsz. (meglévő Sportcsarnok előtt)

Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.4.3) rovatban.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint.

Folytatás VI.3) További információk

28. Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell

- érvényes ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítási rendszerre (EIR) vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal

- érvényes ISO 14001 szabvány szerinti környezetirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal

- érvényes ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal

- érvényes ISO 45001 munkahelyi egészségvédelem és biztonságirányítási rendszerre vonatkozó tanúsítvánnyal vagy ezzel egyenértékű, az EU bármely tagállamában akkreditált szervezettől származó tanúsítvánnyal.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
13/09/2021