Építési beruházás - 467704-2017

23/11/2017    S225

Magyarország-Budapest: Csatornahálózat építése

2017/S 225-467704

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP – Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4–6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István, ügyvezető igazgató
E-mail: beszerzes@nefpi.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nagymaros Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK16410
Postai cím: Fő tér 5.
Város: Nagymaros
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2626
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Petrovics László polgármester
E-mail: polgármester@nagymaros.hu
Telefon: +36 27595118
Fax: +36 27354245
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nagymaros.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nagymaros.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: Őrbottyán Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: AK08944
Postai cím: Fő út 99.
Város: Őrbottyán
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2161
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kmetty Károly, polgármester
E-mail: orbottyan@orbottyan.hu
Telefon: +36 28360044
Fax: +36 28360228
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.orbottyan.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.orbottyan.hu
I.1)Név és címek
Hivatalos név: DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK01805
Postai cím: Kodály Zoltán út 3.
Város: Vác
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 2600
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Rákóczi Istvánné, projektmenedzser
E-mail: rakoczi.istvanne@dmrvzrt.hu
Telefon: +36 27511565
Fax: +36 27316199
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.dmrvrt.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.dmrvrt.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: európai uniós projektek lebonyolítását ellátó nonprofit Kft.
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Európai Uniós projektek lebonyolítása, 339/2014. (XII. 19.) 7. § szerinti feladatok

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződs a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
45232410 Csatornahálózat építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés a KEHOP-2.2.2-15-2016 azonosítószámú projekt keretében, Vác településén megvalósítandó szennyvíztistztó telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 439 800 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45232410 Csatornahálózat építése
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU120 Not specified
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Vác, Nagymaros és Őrbottyán települések közigazgatási területe NUTS-kód:HU102.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013 programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051 azonosítószámú projekt keretében Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan, a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint”

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Szennyvíztisztító telep kiépítése:

A szennyvíztisztító telep Vác város déli részén, a 2.sz. főút és a Duna közötti területen helyezkedik el a Duna bal partján. A telep pontos címe: Vác, Derecske dűlő 4/a, 4552/9 hrsz., (GPS koordináták: 47,62998, 19,138666). A tisztított szennyvíz befogadója a Duna

1,677+300 fkm szelvénye, sodorvonali bevezetéssel. A telep 100 %-ban állami tulajdonban van.

A szennyvíztisztító telepnek a jelenlegi terhelési adatait a 2010-2015 évi mérési eredmények alapján az 1. számú táblázat sorolja fel.

1. táblázat: Jelenlegi terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 9 600

Lakos egyenérték terhelés LE 101 350

A szennyvíztisztító telep várható terhelését a tervezett állapotban a 2. számú táblázat mutatja be.

2. táblázat: Tervezési terhelési adatok:

Szennyvíz mennyiség m3/d 15 138

Lakos egyenérték terhelés LE 130 833

Kommunális eredetű lakos egyenérték terhelés LE 110 000

A tervezett terhelési adatok a jelenlegieken kívül a gödi Samsung gyár lekötött napi 4000 m3 -es kontingense, a csatornahálózattal ellátott, de még rá nem kötött lakosok, valamint a csurgalékvíz okozta többletterheléseket tartalmazzák.

A kommunális eredetű lakosegyenérték terhelés 110 000 LE

Az indikatív terv szintű mennyiségeket tartalmazó indikátor táblázat, valamint a tervezési és kivitelezési feladatokra vonatkozó leírás az ajánlattételi dokumentáció III. kötetében található Megrendelői követelmények c. mellékletben került csatolásra.

1. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomhoz a kiviteli szintű tervek elkészítése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi, hogy az indikatív jelleggel rendelkezésre bocsátott tervekben foglaltak figyelembe vételével a kivitelezéshez és az üzemeltetéshez szükséges minden további tervet (építéstechnológiai, gyártmány és részlettervet), tervrajzot és dokumentációt, indikatív tervtől eltérő engedélyezési terveket, kiviteli terveket, próbaüzemi terveket, megvalósulási terveket, üzemeltetési és-karbantartási utasításokat teljes körűen elkészítsen, a kivitelezést megvalósítsa a hatóság által előírt idejű próbaüzemmel, sikeres üzembe helyezési eljárás lefolytatásával együtt. A nyertes ajánlattevő teljes körű felelősséggel tartozik az általa készített dokumentumokban és tervekben foglaltak helyességéért és a vonatkozó szabványokban, jogszabályokban és egyéb előírásokban foglaltak betartásáért.

Folytatás VI.4.3.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Környezetvédelmi-fenntarthatósági vállalások a tervezés és a kivitelezés vonatkozásában / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP 2.2.2.-15-2016-00051.
II.2.14)További információk

Jelen eljárás típusa: a Kt. II. része szerint lefolytatott nyílt közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött keretmegállapodás második része szerinti versenyújranyitásos eljárás a Kbt. 105.§ (2) bekezdés c pontja alapján.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 051-083949
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a KEHOP 2.2.2.-15-2016-0051 azonosítószámú projekt keretében, Vác településen megvalósítandó szennyvíztisztító telep fejlesztési feladatainak ellátására vonatkozóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
14/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Postai cím: 0311/5. hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: susan.zoltan@meszaroskft.com
Telefon: +36 202404701
Fax: +36 22594017
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: EuroAszfalt Kft.
Postai cím: belterület 3753. hrsz.
Város: Üllő
NUTS-kód: HU120 Not specified
Postai irányítószám: 3753
Ország: Magyarország
E-mail: snagy@euroaszfalt.hu
Telefon: +36 14561646
Fax: +36 14561648
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 736 850 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 439 800 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. ajánlattevő:

Hódút Kft.

6060 Tiszakécske, Kerekdomb dűlő 138.

Adószáma:11081423-2-03

2. ajánlattevő:

Penta Általános Építőipari Kft.

2100 Gödöllő, Kenyérgyári út 1/E

Adószáma:10452556-2-44

3. ajánlattevő:

Közös Ajánlattevők neve: M-E 2020 Konzorcium

Közös Ajánlattevők székhelye:8086 Felcsút,0311/5.hrsz.

Adószáma:12671003-2-07

Közös Ajánlattevő 1 (képviselő, konzorcium vezető tagja) neve: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 1 székhelye:8086 Felcsút,0311/5. hrsz.

Adószáma:12671003-2-07

Közös Ajánlattevő 2 (képviselő, konzorcium tagja) neve: EuroAszfalt Építő és Szolgáltató Kft.

Közös Ajánlattevő 2 székhelye: 2225 Üllő,belterület hrsz.3753.

Adószáma:13125811-2-44

4. ajánlattevő:

Swietelsky Magyarország Kft.

1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. B. ép. V. em.

Adószáma:14300327-2-44

A tárgyi eljárás az NFP-Nemzeti Fejlesztési Programiroda folytatta le a jelen hirdetmény I.1. pontjában megjelölt települési önkormányzatok nevében eljárva a Kbt.29.§(1)bekezdése szerinti meghatalmazás alapján. A szerződő felek a jelen hirdetmény I.1. pontjában megjelölt települési önkormányzatok.

Azon környezetvédelmi szempontok megnevezése, amelyek figyelembe lettek véve az eljárás során:2.1. Porszennyezés csökkentése, levegővédelem, 2.2.Zajterhelés csökkentése, 2.3. Forgalom és közúti infrastruktúra fenntartása, kedvezmények nyújtása a helyi lakosságnak, 2.4. Talajszennyezés csökkentése, 2.5. Hulladékgazdálkodás, az érintett közterület, településrész és a kivitelezés hulladékgazdálkodásának zavartalansága, 2.6. Élővilág védelme.

A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése (V.2.5 pont:

Mészáros és Mészáros Kft.:tervezési munkák, tervezéső művezetés,szükséges szakfelügyelet,geodéziai munkák, bontási munkák,mélyépítési és víztelenítési munkák,műtárgyépítési munkák,szerkezetépítési munkák, épületek szakipari munkái, épületgépészeti munkák, gépészeti szerelési munkák, épületgépészeti munkák, elektromos és irányítástechnikai munkák, közmű vezeték építési munkák, szennyvízcsatorna hálózat építési munkák, nyomóvezeték építési munkák, közmű csatlakozások, út és burkolatépítési munkák, rekultivációs munkák, parkosítás, növénytelepítés, kerítésépítés, gépek, eszközök bérlése, anyagok, eszközök beszállítása,forgalomtechnikai munkák, üzemeltetői közreműködés, minőségvizsgálatok, próbaüzem, munka-és környezetvédelem, kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása, kezelése, biztosítások,régészeti munkák, tűzszerészeti vizsgálatok, lőszermentesítés, őrzés és vagyonvédelem, szaktanácsadás, múszaki szakértői feladatok, iroda, telephely, konténere, mobil illemhely bérlése, információs anyagok.

EuroAszfalt Építő és szolgálató Kft.:tervezési munkák, tervezői művezetés, szükséges szakfelügyelet, geodéziai munkák, bontási munkák, mélyépítési és víztelenítési munkák, műtárgyépítési munkák, szerkezetépítési munkák, épületek szakipari munkái,épületgépészeti munkák, gépészeti szerelési munkák, elektromos és irányítástechnikai munkák, közmű vezeték építési munkák, szennyvízcsatorna hálózat építési munkák, nyomóvzeték építési munkák, közmű csatlakozások, út és burkolatépítési munkák, rekultivációs munkák, parkosítás, növénytelepítés, kertépítés, gépek, eszközök bérlése, anyagok, eszközök beszállítása, forgalomtechinkai munkák, üzemeltetői közreműködés, minőségvizsgálatok, próaüzem, munka-és környezetvédelem, kármentesítés, hulladék és veszélyes hulladék szállítása,kezelése, biztosítások, régészeti munkák, tűzszerészeti vizsgálatok,lőszermentesítés, őrzés és vagyonvédelem, szaktanácsadás, műszaki szakértői feladatok, iroda, telephely, konténer, mobil illemhely bérlése, információs anyagok eszerzése.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148 §-a alapján

II.2.4. pont folytatása:

2. Az ajánlattételi dokumentáció részét képező műszaki tartalomban ismertetett beavatkozások, létesítmények funkciójának, céljának, valamint rendeltetésszerű használatának megfelelő, teljes körű, műszakilag és minőségileg kifogástalan, szerződésszerű kivitelezése a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek, a hatályos jogszabályoknak, a műszaki szabványoknak, a mindenkori engedélyeknek, valamint a technika mai állásának megfelelően. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a szerződés teljesítése során a FIDIC Sárga könyv (Elektromos és gépészeti létesítményekhez, valamint vállalkozó által tervezett építési és mérnöki létesítményekhez, második, átdolgozott magyar nyelvű kiadás, 2011. szeptember) rendelkezései alkalmazandóak.

3. A szerződés teljesítése érdekében szükséges engedély, hozzájárulás megszerzése, hatósági, tulajdonosi, kezelői egyeztetések, hatósági eljárások teljes körű lebonyolítása (kivéve az üzemeltetési engedélyeztetés), a lejárt hatályú szakhatósági és közműkezelői engedélyek módosítása, ill. érvényességének meghosszabbítása.

4. A tervezett beavatkozások, létesítmények kivitelezése során érintett közművezetékek átépítése/áthelyezése, üzemeltetőkkel, hálózati engedélyessel történő egyeztetése, hozzájárulások megszerzése, engedélyeztetése.

5. Szükség szerinti építés előkészítő munkák, növényzetirtás, tereprendezés, szállítási útvonalak kialakítása, folyamatos karbantartása, földmunkák, burkolatok építése, bontási munkák, műtárgyépítés és felújítás, technológiai gépészet, egyéb gépészeti berendezések kivitelezése, külső, belső energiaellátás és működtetés kivitelezése.

6. Megvalósulási tervek készítése.

7. A kivitelezés során tervezői művezetés biztosítása.

8. A teljes építési terület lőszermentesítési feladatainak elvégzése.

9. Régészeti előzetes hatásvizsgálat, előzetes környezetvédelmi vizsgálat és környezetvédelmi engedély beszerzése.

10. A kivitelezés során régészeti szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

11. A kivitelezés során a leendő üzemeltetői szakfelügyelet biztosítása az illetékes szervek bevonásával.

12. Üzemeltetési, kezelési és karbantartási kézikönyvek elkészítése, egyeztetve az érintett üzemeltetőkkel, hatóságokkal, szervekkel.

13. Vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentumok elkészítése beleértve az esetleges hiánypótlás során szükséges dokumentumok elkészítését is, azzal, hogy az üzemeltetési engedély megszerzése az engedélyes feladata.

14. Az építési munkákkal érintett földrészletek tulajdonosai/vagyonkezelői hozzájárulásának beszerzése, illetve az ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjában érvényes vagyonkezelői megállapodások, tulajdonosi hozzájárulások szükség szerinti aktualizálása.

15. A kivitelezés érdekében felmerülő zöldkár értékének szakértői felmérése és a kártalanítások károsultak részére történő megfizetése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés teljes körű lebonyolítása.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/11/2017