Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 467747-2019

Submission deadline has been amended by:  568311-2019
07/10/2019    S193

Magyarország-Sopron: Parkolóház építése

2019/S 193-467747

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_84533021
Postai cím: Verő József utca 1.
Város: Sopron
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Sárvári Szabolcs
E-mail: jegyzo@sopron-ph.hu
Telefon: +36 99515113
Fax: +36 99320939
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.sopron.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.sopron.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987312019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000987312019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Árpád utcai parkolóház kivitelezése

Hivatkozási szám: EKR000987312019
II.1.2)Fő CPV-kód
45213312 Parkolóház építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A soproni Árpád utcai parkolóház kivitelezése

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45213312 Parkolóház építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország, 9400 Sopron Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Sopron Megyei Önkormányzat szándéka a «TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001 — Zöldülő Belváros — A soproni városrehabilitáció folytatása a klímatudatosság jegyében» című projekt egyik elemeként a «Tűzoltóság tömbjének» rehabilitációja/felújítása, mely során a városközpont jelenlegi parkolási lehetőségének javítása érdekében a kijelölt tervezési területen 235 férőhelyes nyilvános parkolóház és mellette szabadtéri parkolók alakítandóak ki.

A beruházási terület (Hrsz.: 2161, 2156/3, 2156/6, 2156/2, 2138/2) a Várkerület külső, történeti beépítése és az Ikva patak között, az Árpád utcától északra helyezkedik el.

Főbb munkanemek:

A parkolóház 1 882 m2 beépített alapterületű, szabálytalan ellipszoid alakú, 5 szinten, 2,6 m szintmagassággal, fél szint eltolással készülő monolit vasbeton szerkezetű épület, vasbeton gerendaráccsal összefogott cölöpalapozással.

Nettó szintterület 8 468 m2, zöldtető: 622 m2, építménymagasság: 14 m, zöldterület, parkosítás 393 m2.

Földmunka visszatöltéssel: 3 183 m3, elszállítás: 1 267 m3

Alapozás: monolit vb. alaplemez; Feltöltés készítése homokos kavicsból: 1 916 m3

Cölöpalap D=60-80 cm: 2 221 fm (azaz bedolgozott betonmennyisség: 1115 m3)

Vasbeton gerendarács készítése: 380 m3

Vasbeton lemezek, falak pillérek, rámpa: 3 518 m3

Betonozások: 160 m3

Teljes bedolgozott betonmennyiség: 5 173 m3

Betonacélok: 635 t

Acélbetétek: PSB-10-16/185-255 Peikko ny. csap: 1 736 db

Acélszerkezetű lépcsőház: 45 t

OSB lap elhelyezése pallóvázra attika fal tetején: 115 m2

Vakolatok készítése: 200 m2

Dupla profilvázas gipszkarton-fal, előtétfal építése: 106 m2

Csempe és lapburkolatok készítése: 215 m2

Garázspadló 4 cm aszfaltbetonnal: 508 m2

Garázspadló műgyanta burkolattal: 7 326 m2

Homlokzati árnyékoló kerámia lamellák acél háttérszerkezetre szerelve: 8 496 m2

Fémlemez attika-fedés: 519 fm

6 fülkés WC kialakítása válaszfalrendszerrel, akadálymentes WC: 1-1 db

Acélajtók: 21 db

Talajnedvesség, csapadékvíz elleni szigetelés: 245 m2 + 902 m2

Hőszigetelés 4-8 cm vtg.: 991 m2

Szennyvíz-, csapadékcsatorna, víz, áram bekötések 1-1 db

Beléptető rendszer

Lift: 2 db 630 kg teherbírású, 8 személyes, 5 állomásos, gépház nélküli

Térburkolat készítése ágyazattal, szegélyekkel, beton-térkőből és gránit kiskockakőből: 900 m2

Extenzív tetőkert kialakítása: 622 m2

Parkosítás növénykazettákkal: 64 db

Zöldfelület kialakítása cserje- és faültetéssel: 1 318 m2

Parkolók száma: 235 db személygépkocsi, ebből mozgáskorlátozott: 5 db

Továbbá 26 db motorparkoló és 10 db kerékpártároló

Integrált parkolás informatikai rendszer telepítése, beüzemelése, ezen belül 4 db elektromos töltőállomás, ebből 1 db gyorstöltő, 3 db kétállású normál töltő

A fenti mennyiségek további részletezése a közbeszerzési dokumentumok részét képző műszaki leírásban kerül meghatározásra.

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket elfogad.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónap) (min. 0 hónap, max. 24 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.2. pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli, parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M.2.4. pont szerinti szakember parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezés tárgyú projektben szerzett szakmai tapasztalata (0-24 hó) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 13
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.3.2-15-SP1-2016-00001

II.2.14.) pont folytatása:

Az egyes munkarészek egymással szorosan összefüggenek, ezért műszaki-szakmai szempontból hátrányokkal járna az egyes feladatrészek elválasztása.

AK feltételes közbeszerzést folytat le, a Kbt. 53. § (5)-(6) bekezdése alkalmazásával.

II.2.14)További információk

AK nem biztosítja a részajánlattételt, mivel a kivitelezés egy darab új épület megvalósítására irányul, az sem gazdasági, sem szakmai szempontból nem bontható részekre, a beruházási terület korlátozott megközelíthetőséget és organizációs lehetőséget biztosít.

Folytatás: II.2.13) pont alatt.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

A) Kizáró okok:

Nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)–(2) bek.eiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.

A jelen közbeszerzési eljárásban ajánlattevő/közös ajánlattevő nem vehet igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)–(2) szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más szervezet nem tartozhat a Kbt. 62. § (1)–(2) hatálya alá.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

Kizáró okok igazolása:

A kizáró okok fenn nem állását (közös) ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (a továbbiakban EEKD) köteles igazolni. Az EEKD-t a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 4. § és 6-7. § alapján kell kitölteni.

Az EEKD kitöltésére vonatkozó további részletes információk a KD-ban.

Felhívjuk ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § és a Kr. 4. § (3) bek-re.

Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, a Kbt. 67. § (4) bek. alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)–(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

A Kbt. 69. § (4)–(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevő a Kr. 8, 10, 12–16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő — ellenkező bizonyításig — az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

— Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek.re, valamint a Kbt. 41/A-41/C §-ban foglaltakra

B) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

NY.1.) Alkalmatlan AT, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazd.szereplő nem szerepel az Étv.szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során — a Kbt.67.§(1)-(3)bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően — AK elfogadja a gazd.-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. §(4)bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

Folytatás: II.2.) pont alatt.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során — a Kbt.67.§(1)–(3)bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§(5)bek. megfelelően — Ajánlatkérő (AK) elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő (AT), közös ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4) bek. alapján. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)–(5) bek-ben. foglaltakra.

P.1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgya szerinti (magasépítés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkák ellátása) — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)–(8) és a 67. § (3), 69. § (11), (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)–(5) bek-ben. foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkák ellátása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el az 1 100 000 000 HUF-ot.

A P.1) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során — a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően -— AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumo(ka)t kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)–(5) bek-ben. foglaltakra.

M1) A Kbt.65.§(1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 év alatt befejezett, de legfeljebb 8 év alatt megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését. Az igazolásban meg kell adni legalább az ép.-i beruh. tárgyát, mennyiségét (az alkalmassági (alk.-i) minimumköv.-re figyelemmel), a teljesítés idejét (kezdő és befejező dátum,év/hó/nap) és helyét, szerződést kötő másik fél nevét, címét, elérhetőségét, nyilatkozni kell arról, h. a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

AK az alk.-i feltétel igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kr. 22. § (5) bek.-ére. A 322/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2. A Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, végzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakmai önéletrajz részletesen — dátumokkal (év/hó) — térjen ki a képzettségre, a szakember által végzett szakmai gyakorlatra.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az AT nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz és a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.

AK a felsőfokú végzettség alatt államilag elismert főiskolai és/vagy egyetemi diplomát, oklevelet ért.

AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követően az elvárt szakmai gyakorlat tárgyának megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.

Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki/kamarai számot a szakember szakmai önéletrajzába fel kell tüntetni, (amellyel az adott alkalmassági követelményt AK teljesítettnek tekinti, ezáltal a részletes szakmai tapasztalat bemutatása nem szükséges) egyebekben a jogosultággal való rendelkezés a szerződéskötés feltételének minősül, azaz a nyilvántartásba vétel elmaradását a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti AK.

Az alk. igazolására a Kbt. 65. § (6)–(7), (9), (11) bekezdésben foglaltak is irányadók.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1./ Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett szerződésszerűen teljesített legalább 6 300 m2 nettó szintterületű, parkolóház építésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazott:

a) legalább 175 db parkolóhely kialakítását, ezen belül mozgáskorlátozott, valamint motorparkoló és kerékpártároló kialakítást, valamint elektromos töltőállomás kialakítást,

b) fúrt cölöpalap alapozást,

c) min. 3 700 m3 bedolgozott betonmennyiséget,

d) min. 1 db személyfelvonó kivitelezést.

AT a fenti M.1. pontot több vagy egy referenciaigazolásokkal is igazolhatja.

A referenciamunka akkor tekinthető a hirdetmény feladását megelőző 5 éven belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja, azaz a sikeres műszaki átadás-átvétel erre az időszakra esik.

M.2./ Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik:

M.2.1./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-KÉ vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.2./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik, aki rendelkezik legalább 9 hónap parkolóház és/vagy mélygarázs és/vagy parkolólemez kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalattal;

M.2.3./ legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-M vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy a nyilvántartásba vétel megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik;

M.2.4./ legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik beton technológus szakmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően min. 3 éves építőipari kivitelezésben szerzett szakmai gyakorlattal

Egy szakember csak 1 pozícióra jelölhető.

Ajánlatkérő az előírt jogosultsággal/végzettséggel egyenértékű jogosultságot/végzettséget is elfogad.

III.2.2) pont folytatása:

Nyertes Ajánlattevő a Kbt. 135. § (7) bekezdésének megfelelően a szerződésben foglalt — tartalékkeret és általános forgalmi adó nélkül számított — teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő összeg, de legfeljebb 75 000 000 HUF előleg igénybevételére jogosult.

Nyertes Ajánlattevő 5 részszámlát és egy végszámlát jogosult kiállítani, az alábbiak szerint:

A részszámla 15, 30, 45, 60 és 75 %-os készültségnél, részszámlánként a szerződéses összeg 15 %-ának megfelelő összeggel nyújtható be. A végszámla — ami a vállalkozói díj fennmaradó 25 %-a — a teljesítését követően nyújtható be.

Az ellenszolg. telj.-e a 322/2015. (X.30.)KR 31.§-ában, a Kbt.135.§(2);(5);(6) bek. szerint.Alváll.igénybe vétele nélküli teljesítés esetén a Ptk. 6:130.§(1)–(2) bek.,alv. igénybe vétele esetén pedig a 322/2015. (X.30.) KR 32/A-B §-a szerint a (rész)teljesítés AK telj. igazolását követően haladéktalanul benyújtott szla alapján banki átutalással kerül sor.

A részletes fizetési feltételeket,az előleg feltételeit és a részszámlázás ütemét a KD részét képező szerz.terv. tartalmazza.

Tartalékkeret 5 %.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Szerz.-t bizt. mellékköt.-ek:

Késedelmi kötbér: 0,8 %/nap, de maximum a késedelemmel érintett nettó vállalkozói díj 20 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó vállalkozói díj 30 %-a.

Bizt.: 5 % teljesítési/ 5 % jótállási bizt., nyújtható a Kbt.134.§(6)bek.a)pont szerint.

Jótállási köt.:sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően minimum 36 hónap, de ajánlattevő vállalása szerint magasabb mértékű.

Fizetési felt.:

Az elvégzendő beruh. részben EU, részben az AK saját forrásaiból kerülnek finanszírozásra az alábbiak szerint:

Az AT, a szerz. és a kifizetések pénzneme: Forint.

Fizetés módja: utófinanszírozás. Támogatás intenzitása: 100,00 %.

Folytatás: III.1.3) alkalmasság minimumkövetelményei pont alatt.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 04/11/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 04/11/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A Kbt. és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

A közbeszerzési dokumentumok Kbt. 57. § (2) bekezdés szerinti elérése az eljárásban történő részvétel feltétele. A közbeszerzési dokumentumot ajánlatonként egy ajánlattevőnek/ megnevezett alvállalkozónak el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja.

Az ajánlatot az EKR rendelet 15. § (3) bekezdése szerint kell benyújtani.

Az EKR útján elektronikus úton benyújtott ajánlatnak tartalmaznia kell amennyiben az EKR erre formanyomtatványt biztosít, annak kitöltésével:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— ajánlattevő, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintája,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás,

— ajánlattevő a Kbt. 66. § (2) bek.-ben foglaltaknak megfelelő kifejezett nyil,

— Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is)

— nyil. a Kbt. 65. § (7) bek. alapján, (nemleges tartalommal is) továbbá kötelezettségvállalást tartalmazó okirat (adott esetben),

— szakmai ajánlat: árazott költségvetés, értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil., amelyben a szakember név szerint megjelölésre kerül,

— 134. § (5) bek. szerinti nyilatkozat,

— közös ajánlattevői megállapodás, amely tartalmazza a dokumentációban leírtakat.

Ajánlatkérő a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015. (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dokumentumokat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös Ajánlattevők, sem önálló Ajánlattevők vonatkozásában.

IV.2.6) pontban jelölt ajánlati kötöttség minimális időtartamának megadott 2 hónap 60 napban értendő.

Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

FAKSZT: Krizmanich Gergely 000086, dr. Wellmann-Kiss Katalin 00241

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárást a 424/2017. (XII.19.) Korm. r. alapján elektronikus úton bonyolítja. Valamennyi eljárási cselekmény lebonyolítására a regisztrációhoz kötött EKR rendszeren keresztül kerül sor. Elfogadott fájlformátum: olvasható és nem szerkeszthető pdf, xls, zip, rar.

AK hiánypótlásra lehetőséget a Kbt.71. § szerint, az EKR rendszeren keresztül biztosít.

Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint, az EKR rendszeren keresztül van lehetőség.

Az eljárás nyelve magyar, más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

Az ajánlatban szereplő valamennyi adatot forintban(HUF) kell megadni.

Ajánlatkérő helyszíni bejárást nem tart.

AK a Kbt. 81. § (5) bekezdése szerint jár el.

Értékelés: a legjobb ár-érték arány szempont szerint, pontskála: 0–10, 1. RSZ (ár): fordított arányosítás,

2. és -3.1. RSZ: egyenes arányosítás, 3.2. részszempont pontozás.

A nyertes ajánlattevő a megkötendő kivitelezési szerződés tárgyát képező építési beruházásra szóló CAR-rendszerű vagy más, összkockázati rendszerű építési-szerelési biztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni: min. 500 000 000 HUF/kár és min. 1 000 000 000 HUF/év kárösszegű.

Folytatás: VI.4.3) pont alatt.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak

VI.3) pont folytatása:

A további részleteket a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AK felhívja AT-k figyelmét, hogy támogatásra, illetve támogatási szerződés módosítására irányuló igényt. vagy egyéb hazai forrás rendelkezésre bocsájtása iránti kérelmet / előterjesztést nyújt/nyújtott be, ezért a támogatásra / hazai forrás rendelkezésre bocsájtására irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben, vagy nem a jelen felhívás szerinti teljesítési határidőnek megfelelő történő elfogadását, vagy amennyiben releváns a Támogatási Szerződés (TSZ) módosítását vagy változásbejelentés el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az ajánlatkérő a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. Fentiek értelmében AK a Kbt. 53.§ (5)–(6) bek. és a Ptk. 6:116. § (1) bek. alapján felhívja az AT-k figyelmét, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás pénzügyi fedezetét, teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító TSZ nem kerül megkötésre, vagy — amennyiben releváns — a TSZ módosítása nem kerül aláírásra vagy a változásbejelentést nem kerül elfogadásra vagy a hazai forrás nem kerül biztosításra és a pénzügyi fedezet nem válik felhasználhatóvá. AK a fent megjelölt feltételeket a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.

III.1.1) pont folytatása:

NY.1) Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét Ajánlatkérő ellenőrzi; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában való szereplésre vonatkozó igazolást, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezésre vonatkozó igazolást, vagy nyilatkozatot kell benyújtani a Kbt. 65.§ (1) bek. c) pont és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bek. alapján, figyelemmel a Kr. 1.§ (2)–(5) bek.-eire is.

Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7), (9) és 69.§ (11) bek.ei is irányadóak. Felhívjuk a figyelmet továbbá a Kbt. 69. § (11a) bek-re, a Kbt. 35. § (2a) bek-re, valamint a Kbt 41./A § (4)–(5) bek-ben. foglaltakra.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/10/2019