A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 468305-2017

23/11/2017    S225

Magyarország-Budapest: Videokonferencia-berendezések

2017/S 225-468305

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NISZ – Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK10434
Postai cím: Csokonai utca 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hadnagy Tamás, projektvezető
E-mail: hadnagy.tamas@nisz.hu
Telefon: +36 14594200
Fax: +36 13031000
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nisz.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nisz.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: elektronikus közigazgatási informatikai és távközlési közszolgáltatás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében videó-kommunikációs végpont struktúra kialakítása – adásvételi szerződés keretében.

II.1.2)Fő CPV-kód
32232000 Videokonferencia-berendezések
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 azonosítószámú projekt keretében videó-kommunikációs végpont struktúra kialakítása – adásvételi szerződés keretében.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 1 599 120 095.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32232000 Videokonferencia-berendezések
71315300 Épületfelmérési szolgáltatások
80511000 Személyzeti képzési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Az eszközök és a licencek szállítási helye a NISZ Zrt. Központi raktára (Budapest, X. Ker. Maglódi u. 6.) Az eszközök telepítési helye Magyarország, a műszaki leírás mellékletében meghat. helyszínek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Nyertes feladata az alábbi végpontok telepítése, és kapcsolódó szolgáltatások ellátása:

— 215 végponton fejlett video kommunikációs szolgáltatás az alábbi bontásban:

o 72 a bírósági szervezethez köthető helyszín (pl. törvényszékek, járásbíróságok),

o 39 büntetés-végrehajtási végpont,

o 21 kormányhivatali illetve egyéb területi közigazgatást kiszolgáló végpont,

o 18 végpont a bevándorlási hivatalok kiválasztott helyszínein, illetve

o 2 „mobil végpont” egyedi igények kielégítésére,

o 2 speciális „mobil végpont” védett személy meghallgatás céljára,

o 1 mobil „közvetítő állomás” rendezvények közvetítésére,

o 60 Járási Hivatal ill. Kormányablak (KAB) számára egyszerűbb kivitelű fix kiépítésű video konferencia végpont a rendszerhez történő csatlakozásra, a szükséges VK kliens, kamera és monitor biztosításával, pl. „bizalmas tárgyaló” helyiségekben.

— A rendszerhez arra alkalmas mobil eszközökkel is csatlakozni lehet majd.

Kapcsolódó szolgáltatások:

— Felelős PM (Projekt Menedzsment) szervezet felállítása az Ajánlatkérővel történő kapcsolattartásra.

— Minden egyes helyszínre egy előzetes ütemeterv készítése a kivitelezés a végpontok átadásának, üzembe helyezésének a megvalósítására, melynek validálására Ajánlatkérővel történt egyeztetés után kerül sor.

— A végpontok működésének megtervezése minden végpont típus esetén a megajánlott eszköz készlet felhasználásával.

— A végpont grafikus kezelő felületének megtervezése az intézményektől begyűjtött követelmények alapján, a végponti eszközök működésének testreszabása, módosítása a megtervezett működési módok szerint, minden végpont típusra.

— A végpont típusok működésének és központi infrastruktúrával történő együttműködésének kialakítása és tesztelése az Ajánlatkérő budapesti telephelyén.

— A jelen dokumentumban meghatározott terv és egyéb dokumentációk elkészítése és átadása az Ajánlatkérő részére.

— A definiált követelményeknek megfelelő berendezéseket kell szállítania a meghatározott típusoknak, mennyiségeknek és ütemezett határidőknek megfelelően. A eszközök átvétele az egyes VIKI végpontok helyszínein történik az Intézményi telephelyeken.

— A végpontok előzetes felmérése, a helyiség berendezés megtervezése (felmérési paramétereket lásd 7.4 mellékletben) és átadása az Ajánlatkérőrészére.

— Az eszközök telepítési helyszínre szállítása, felszerelése az előkészített helyekre.

— Az Ajánlatkérőt és az Intézményt képviselő munkatársakkal együttműködve az eszközök telepítését teljes körűen (pl. mikrofon, vezérlőpanel, monitorok kábelezése, konzolok elhelyezése, kamera látószög beállítás stb.)el kell végeznie.

— A telepítéséhez, felszereléshez szükséges kiegészítő eszközöket, anyagokat is biztosítania kell.

— Sikeres átvételi teszt végrehajtása a központi eszközöket üzemeltető munkatársakkal együttműködésben.

— A felszerelt/üzembe helyezett eszközök adminisztrációja és felszereléshez felhasznált pontos anyaglista (átadás-átvételi dokumentáció kitöltése, aláíratása és átadása az Ajánlatkérő részre), továbbá kivitelezési dokumentáció (rajz) elkészítése és átadása Ajánlatkérő részére.

— Telepítést követőleg rövid használati útmutató és helyi kezelők oktatása a központi eszközöket üzemeltető munkatársakkal együttműködésben, minden végponton, az átadott végpont helyszínén, legalább egy óra időtartamban, legfeljebb 10 fő részére.

— Biztosítania kell a gyártói berendezésekhez, amennyiben az létezik:

o részletes adminisztrációs kézikönyvet,

o részletes felhasználói kézikönyvet,

a Végpont működési terv elfogadását követő 10 munkanapon belül.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Műszaki megoldásokkal kapcsolatos vállalások / Súlyszám: 30
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003.
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Tárgyalásos eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2016/S 189-338057
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2015-00003 projekt keretében videó-kommunikációs végpont struktúra kialakítása – adásvételi szerződés keretében.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
13/11/2017
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: T-Systems Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Postai cím: Budafoki út 56.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: hivatalos_irat@t-systems.hu
Telefon: +36 00000000
Fax: +36 00000000
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1 629 973 102.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 1 599 120 095.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

1. Ajánlattevők neve székhelye és adószáma:

I. T-Systems Magyarország Zrt. (1117 Budapest, Budafoki út 56.; Adószám: 12928099-2-44).

II. Invitel Technocom Kft. – SOITRON s.r.o. Közös ajánlattevők (2040 Budaörs, Edison u. 4.; Adószám: 12702400-2-13. – Plynárenská 5, 82975 Bratislava, Slovakia; Adószám: SK2022066937).

2. A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni:

— a kialakítandó videokonferencia rendszer kapcsán felmerülő rendszerintegrációs tevékenységekben részvétel;

— a rendszer működése kapcsán felmerülő hálózati konfigurációs tevékenységben való közreműködés.

3. Alvállalkozók megnevezése:

Streamnet Kft. (1139 Budapest, Frangepán u. 46.; Adószám: 11967101-2-41.).

NETIS Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1134 Budapest, Váci út 45.; Adószám: 14945375-2-41).

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. §-ának előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
22/11/2017