Supplies - 468587-2020

06/10/2020    S194

Poland-Gdansk: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2020/S 194-468587

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku
Postal address: ul. Na Stoku 50
Town: Gdańsk
NUTS code: PL634 Gdański
Postal code: 80-958
Country: Poland
Contact person: Agnieszka Łukiewska-Stojek
E-mail: przetargi@gdansk.wiw.gov.pl
Telephone: +48 583023252
Fax: +48 583023233
Internet address(es):
Main address: www.gdansk.wiw.gov.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: www.gdansk.wiw.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej dla Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku – 13 części

Reference number: WIW-a-z.272.16.2020
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych i zużywalnych, szkła laboratoryjnego oraz jednorazowej odzieży ochronnej do Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Gdańsku, w 13 częściach

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 13
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa narzędzi sekcyjnych i innych przyrządów drobnych używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi sekcyjnych i innych przyrządów drobnych używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3a oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowej odzieży ochronnej i zabezpieczającej do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3b oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa końcówek jednorazowych do pipet używanych w diagnostyce chorób zakaźnych zwierząt – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3c oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów drobnych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów drobnych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3d oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów pomocniczych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów pomocniczych jednorazowych do analiz oraz badań laboratoryjnych – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3e oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa ez, płytek i głaszczek używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa ez, płytek i głaszczek używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3f oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa szkła laboratoryjnego, w tym klasy A, używanego do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33793000 Laboratory glassware
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa szkła laboratoryjnego, w tym klasy A, używanego do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3g oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa filtrów wirówkowych

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL POLSKA
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów wirówkowych – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3h oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa filtrów strzykawkowych

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów strzykawkowych – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3i oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów zużywalnych do analiz chromatograficznych

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych do analiz chromatograficznych – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3j oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów zużywalnych dodatkowych do diagnostyki chorób zakaźnych

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów zużywalnych dodatkowych do diagnostyki chorób zakaźnych – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3k oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa jednorazowych rękawic ochronnych używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednorazowych rękawic ochronnych używanych do diagnostyki chorób zakaźnych zwierząt – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3l oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Dostawa materiałów jednorazowych do aparatu Applied Biosystems 7500 FAST Real Time PCR

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL634 Gdański
II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów jednorazowych do aparatu Applied Biosystems 7500 FAST Real Time PCR – zgodnie z opisem w formularzu cenowym stanowiącym Załącznik 3m oraz Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
End: 18/12/2020
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 06/11/2020
Local time: 09:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 06/11/2020
Local time: 09:00
Place:

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku, ul. Na Stoku 50, 80-958 Gdańsk, sala konferencyjna – pok. 309

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Zgodnie z art. 179–198 ustawy Pzp.

Odwołanie wnosi się:

1. w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni jeśli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku, gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dz.U. UE lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Gdańsk
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date of dispatch of this notice:
01/10/2020