A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 469874-2020

06/10/2020    S194

Magyarország-Paks: Mérnöki tervezési szolgáltatások

2020/S 194-469874

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70151853
Postai cím: Ipari park
Város: Paks
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7030
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Gyöngyösi Csaba
E-mail: gyongyosi.csaba@pipkft.hu
Telefon: +36 75510763
Fax: +36 75417513
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://pipkft.hu/
A felhasználói oldal címe: https://pipkft.hu/
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Keretmegállapodás tervezési feladatok ellátására

Hivatkozási szám: EKR000113472020
II.1.2)Fő CPV-kód
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Keretmegáll.terv.fel.ellát.

Nyertes ajánlattevő által ellát.fel.:

1.Gen.terv.fel.:

Tervezőnek el kell látnia a Megrend.ált.lebony.kerülő projektek generálterv.felad.

Tervező terv.fel.az alábbiak szerint meghat.terv.fázisokhoz kapcs.látja el:

— Előkész.sz.:az előkész.terv.részeként elvégz.terv.fel.,

— Eng.t.:az eng.tervdok.részeként elvégz.terv.fel.,

— Kiv.t.:a kiviteli tervdok.részeként elvégz.terv.fel.

2.Egyéb gen.terv.fel.részeként elvégz.tev.:

— Kieg.terv.szolg.,

— Tendert.kész.,

— Megvalósulási t.kész.,

— Beép.koncepciót.-hez kapcs.egyéb fel.,

— Kivit.munk.tám.terv.tev.,

— Egyes portf.-on belül felm.elemz.,tanulm.,jelent.,dönt.előkész.anyagok kész,

— Terv.művez.,

— Projekttám.,

— M.Ép.Kam.ált.meghat.alap-és kieg.tervek közé nem sorolható egyéb terv. fel.

Pl.:

Megtérül.szám.;

Ép.szerel.t.;

Talajvéd.t.;

Kárment.t.;

Konyhatech.t.;

Hiteles energ.tanúsítv.kész.

Ak.az előzetes terveinek megfel.előreláthatólag:

1)min.115 800 m2 alapt.-en min.3122 db lakóegység ép.kívánja megval.,amelyből a tervezett legnagyobbép.ber.min.40 000 m2 alapt.-en min.1750 db lakóegység ép.

2)min.28 300 m2 alapt.-en megval.iroda,v.az azzal egyenért.-nek min. okt.épület ép.kívánja megval.,amelyből aterv.legnagyobb ép.ber.min. 14 300 m2 alapt.-en megval.irodaház ép.

3)min.21 db különálló,össz.min. nettó 229 600 m2 alapt.-ű ép-ép.kívánja megval.

4)min.15-20 db különálló ép.ber.egyidejű megval.

5)egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.10-15különálló ép.és ahhoz kapcs.közmű ésközlek.ber.ép. kívánja megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.egy összefüggő t.-en egyidejűleg többesetben is min.8-10különálló ép.és az ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép.

6)ép.ép.kívánja megval.,ahol olyan távvez.kivált.,utak ép.re,v.mint felújít.ra kerül sor,amelyek az atomene.-rólsz.1996. évi CXVI.tv.hat.alá tart.létesítm.

7)min.85 500 m2 alapt.-en ipari v.log.csarnok ép.kív.megval.,amelyből a terv. legnagyobb ép.ber.min.25 000 m2alapt.-en megval.log.csarnok ép.

8)min.700 000 m2t.-en zöldmez.ber.kív.megval,ahol a t.-en belül min. 20 000 fm hosszú,újgrav.szennyvízcsat.és min. 20 000 fm hosszú,új ivóvíz gerinchál.megépít., v.mint a helyi ép.szab.és szab.tervmód.is sor kerül.

A részletes műsz.leírást a Közbesz.Dok.tartalmazza.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 6 783 991 439.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő székhelye.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Keretmegáll.terv.fel.ellát.

Nyertes ajánlattevő által ellát.fel.:

1.Gen.terv.fel.:

Tervezőnek el kell látnia a Megrend.ált.lebony.kerülő projektek generálterv.felad.

Tervező terv.fel.az alábbiak szerint meghat.terv.fázisokhoz kapcs.látja el:

— Előkész.sz.:az előkész.terv.részeként elvégz.terv.fel.,

— Eng.t.:az eng.tervdok.részeként elvégz.terv.fel.,

— Kiv.t.:a kiviteli tervdok.részeként elvégz.terv.fel.

2.Egyéb gen.terv.fel.részeként elvégz.tev.:

— Kieg.terv.szolg.,

— Tendert.kész.,

— Megvalósulási t.kész.,

— Beép.koncepciót.-hez kapcs.egyéb fel.,

— Kivit.munk.tám.terv.tev.,

— Egyes portf.-on belül felm.elemz.,tanulm.,jelent.,dönt.előkész.anyagok kész,

— Terv.művez.,

— Projekttám.,

— M.Ép.Kam.ált.meghat.alap-és kieg.tervek közé nem sorolható egyéb terv. fel.

Pl.:

Megtérül.szám.;

Ép.szerel.t.;

Talajvéd.t.;

Kárment.t.;

Konyhatech.t.;

Hiteles energ.tanúsítv.kész.

Ak.az előzetes terveinek megfel.előreláthatólag:

1)min.115 800 m2 alapt.-en min.3122 db lakóegység ép.kívánja megval.,amelyből a tervezett legnagyobb ép.ber.min.40 000 m2 alapt.-en min.1750 db lakóegység ép.

2)min.28 300 m2 alapt.-en megval.iroda,v.az azzal egyenért.-nek min. okt.épület ép.kívánja megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.min.14 300 m2 alapt.-en megval.irodaház ép.

3)min.21db különálló,össz.min. nettó229 600 m2 alapt.-ű ép-ép.kívánja megval.

4)min.15-20db különálló ép.ber.egyidejű megval.

5)egy összefüggő ter.-en egyidejűleg több esetben is min.10-15különálló ép.és ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép. kívánja megval.,amelyből a terv.legnagyobb ép.ber.egy összefüggő t.-en egyidejűleg több esetben is min.8-10különálló ép.és az ahhoz kapcs.közmű és közlek.ber.ép.

6)ép.ép.kívánja megval.,ahol olyan távvez.kivált.,utak ép.re,v.mint felújít.ra kerül sor,amelyek az atomene.-ról sz.1996. évi CXVI.tv.hat.alá tart.létesítm.

7)min.85 500 m2 alapt.-en ipari v.log.csarnok ép.kív.megval.,amelyből a terv. legnagyobb ép.ber.min.25 000 m2 alapt.-en megval.log.csarnok ép.

8)min.700 000 m2t.-en zöldmez.ber.kív.megval,ahol a t.-en belül min.20 000 fm hosszú,új grav.szennyvízcsat.és min.20 000 fm hosszú,új ivóvíz gerinchál.megépít., v.mint a helyi ép.szab.és szab.terv mód.is sor kerül.

A részletes műsz.leírást a Közbesz.Dok.tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Személyi állomány képzettsége, tapasztalata / Súlyszám: 50
Ár - Súlyszám: 50
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

Ak. a legjobb ár-érték alapján értékeli az ajánlatokat.

A részszempontok szerinti tartalmi elemek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:0-100.

A pontszámok kiszámítása az 1. és 2. értékelési szempont esetében a fordított arányosítás módszerével, a 3. értékelési szempont esetében a pontozás és az egyenes arányosítás módszerével történik.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 087-207622
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Keretmegállapodás tervezési feladatok ellátására.

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_60524744
Postai cím: Hévízi út 3/A.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
E-mail: borbely.mariann@obuda-ujlak.hu
Telefon: +36 309905616
Fax: +36 13687205
Internetcím: http://www.obudagroup.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Fejér Tervező és Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_93712165
Postai cím: Fő utca 221.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
E-mail: info@fejerterv.com
Telefon: +36 202994496
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Győrber Mérnöki és Szolgáltató Kft.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_55240437
Postai cím: Batthyány tér 8.
Város: Győr
NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 9022
Ország: Magyarország
E-mail: gyorber@gyorber.hu
Telefon: +36 306399893
Fax: +36 96550814
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6 783 991 439.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 6 783 991 439.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Építészeti tervezés, gépészeti tervezés, építményvillamossági tervezés, BIM, közmű tervezés.Közlekedés tervezés, egyéb tervezési és szakértői feladatok; tervezési feladatok, szakértői feladatok, tervezői művezetés; Építészeti

Tervezési tevékenység, építmények gépészeti tervezési tevékenysége, építményvillamossági tervezési tevékenység, közmű tervezési tevékenység, tartószerkezeti tervezési tevékenység, közlekedési építmények tervezési tevékenysége.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Ajánlattevő neve: Óbuda-Újlak Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt., GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft., Fejér Tervező

És Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő (PT Tervező Konzorcium)

Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A., adószáma: 12344709-2-41

2. Ajánlattevő neve: Bakonycentrum Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 8420 Zirc, Kossuth Lajos Utca 35. adószáma: 22610463-2-19

3. Ajánlattevő neve: Középülettervező Zártkörűen működő Részvénytársaság, Magyarország 1023 Budapest, Lublói utca 2. adószáma: 10569731-2-41

4. Ajánlattevő neve: TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft. - TSPC Engineering Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevők (9021 Győr, Dunakapu tér 7.) adószáma: 24084794-2-08

Nyertes ajánlattevő:

ÓBUDA-ÚJLAK Beruházásszervező és Fővállalkozó Zrt., GYŐRBER Mérnöki és Szolgáltató Kft., Fejér Tervező És Mérnökiroda Korlátolt Felelősségű Társaság közös ajánlattevő (PT Tervező Konzorcium)

Ajánlattevő székhelye: 1033 Budapest, Hévízi út 3/A., adószáma: 12344709-2-41

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
01/10/2020