Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

Figyelem: programozási hibák miatt az e-hirdetmények megjelenítése jelenleg nem tökéletes. Már dolgozunk a probléma megoldásán. További tudnivalókért és útmutatásért kérjük, látogasson el erre az oldalra.

Már lehet regisztrálni a TED-adatok továbbfelhasználóinak szóló 4. műhelytalálkozóra, amelyre 2023. december 14-én kerül sor.

Építési beruházás - 470357-2022

Submission deadline has been amended by:  367392-2023
30/08/2022    S166

Magyarország-Budapest: Magasépítési munka

2022/S 166-470357

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Egészségügyi Infrastruktúra Fejlesztő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 10476077241
Postai cím: Hold Utca 1
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Zsók Anikó
E-mail: titkarsag@ebp.gov.hu
Telefon: +36 17956656
Fax: +36 17849904
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://eif.gov.hu
A felhasználói oldal címe: https://eif.gov.hu
I.2)Információ közös közbeszerzésről
A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000650852022/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: állami tulajdonban lévő jogképes szervezet
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Központosított közbesz., egyéb közösségi,társ.tev.

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

ÉKC - 27. sz. épület - Kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR000650852022
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási szerződés, Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő kialakítása keretében a 27 sz. épület kivitelezési feladatainak elvégzése

Az épület műemlék, így a teljes felújítás a műemléki hatóság felügyelete és a műemléki szakértő javaslatai mentén kell haladjon, figyelembe véve az orvos-szakmai igényeket, valamint az építészeti-műszaki minőségi elvárásokat.

Pince+Fszt+2 szint+ beépített tetőtér, nettó 5387m2 alapterületű műemléki épület, amelyben 101 ágyas pszichiátriai részleg nyer majd elhelyezést.

Funkcionális elrendezés:

Pinceszint:

Pinceszint belső udvarokban történő bővítésével kerülnek elhelyezésre az általános igényeke szolgáló funkciók (pl. könyvtár, tornaszoba, tankonyha), valamint a meglévő épület pinceszinti felújításával erre szintre kerülnek egyes kiszolgáló funkciók: raktárak, központi öltözők, gépészeti és elektromos terek.

Földszint:

A földszinten 3 osztály funkciói kapnak helyet, melyek mind kertkapcsolattal rendelkeznek a tervezett kialakítással:

- Az Aktív részleg földszinti terei: betegszobák, kiszolgáló funkciók és közösségi terek a keleti szárnyban - saját belső udvarral - 17 ággyal.

- A Nappali kórház terei a keleti udvarbeépítésben és a földszintes szárny tereiben.

- A Pszichoterápiás osztály betegszobái és egyéb szükséges terei a nyugati szárnyban - 15 ággyal.

- A földszint északi szárnyába a járóbeteg-ellátás egyéb terei kerülnek.

I.emelet:

Az első emeleten helyezzük el az

- Aktív részleg második szintjét a keleti szárnyban - 18 + 6 ággyal.

- A Rehabilitációs osztály első szintjét a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 9 ággyal,

- illetve a Pszichoterápiás osztály 3 további szobáját 9 ággyal.

- Az északi szárny itt a vezetőség működéséhez szükséges tereket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.

II. emelet:

Az épület második emeletére került

- az Aktív részleg fölé a Gerontológia osztály - 12 ággyal.

- valamint a Rehabilitációs osztály második szintje a nyugati oldalszárnyban a szükséges funkciókkal - 12 ággyal, a teraszok részleges beépítésével.

- Az északi szárny irodahelyiségeket és a kiszolgáló funkciókat tartalmazza.

Tetőtér:

Az épület tetőterébe kerültek

- az épület gépészeti rendszerei (szellőzőgépke egy része, hűt-fűtő rendszerek gépei

- illetve a meglévő beépítés tereibe az északi lépcsőház mellé két Pszichológusi dolgozószoba kerül kialakításra kb. 50 m2-en.

A munkálatok tartalmaznak továbbá teherhordó fal bontási munkálatait, tetőszerkezet építést és felújítást, szerkezetépítési-, építészeti - szakipari munkákat, hűtés - fűtés - szellőzésre vonatkozó munkákat, erős - és gyengeáramú munkákat, tűzvédelmi rendszer kialakítását, továbbá fa és kőrestaurátori munkálatokat.

Részletesen kifejtésre kerültek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45210000 Magasépítési munka
45215100 Egészségügyi épületek kivitelezése
45215140 Kórházi létesítmények építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Észak-Közép-budai Centrum

1125 Budapest, Diós árok 1-3.

hrsz.: 10168/2, műemléki védelem: 16333

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az eljárás elnevezése: ÉKC - Új Szt János Kórház és Szakrendelő 27 sz. épület kivitelezése

Földmunka: Az épület déli udvarában épül meg a földszinti és pinceszinti funkciókat kiegészítő beépítés, melyhez kb.500 m2-en kell kiemelni a földet. Az északi oldalon a sprinkler tartály és a két lift földmunkája 130m2 alapterületet érint. Ehhez munkagödör-megtámasztást kell majd alkalmazni a talajmechanikai jelentés információival összhangban.

A meglévő épület utólagos vízszigetelése az északi oldalon jár földmunkával a vízszigetelési tervek alapján.

Alapozás: Az épület alapozása a határoló homlokzati falak és a közbenső főfalak alatt beton sávalap, változó alapozási síkkal. Mivel a tervezett beépítés alapozása mélyebbre kerül, mint a meglévő szerkezeteké, így utólagos aláalapozásra lesz szükség az érintett homlokzati szakaszokon. Az új beépítés a pinceszinten monolit vasbeton lemezalapra, a földszinten sávalapra készül.. Az új liftek süllyesztékei lemezalap szerkezetűek, a meglévő épület sávalapozásához igazított alsó síkkal kialakítva.

Függőleges szerkezetek: Az épület homlokzati falai, belső főfalai, valamint a függőleges közlekedést biztosító lépcsőházi magok határoló falai a felmérések szerint kb. 45 - 84 cm vastag, általában kisméretű tömör téglából falazott szerkezetek, melyek keresztmetszete felfelé csökken az egyes szinteken. A pinceszinten abzacol a fal, ott fél-egy tégla mérettel vastagabb falazat épült.

Az új udvarbeépítés pinceszinti szerkezetei monolit vb szerkezetként készülnek, falas szerkezetként a belső térben pillérekkel kiegészítve. A földszinten vasbeton tartószerkezet készül az elbontásra kerülő épületszárny raszteréhez igazított pillérvázas rendszerben. A tetőszinti ráépítés acél szerkezetek alkalmazásával kerül kialakításra, a minél kisebb födémterhelés miatt.

Vízszintes szerkezetek: A födémek átalakítása, megbontása, kizárólag a szükséges mértékben fog történni (a műszaki dokumentáció rendelkezik a födémek megbontásáról). A meglévő pinceszinten a teljes padozat cseréje szükséges a vízszigetelés kialakításához. Az épület meglévő padlástéri zárófödémén külön acélszerkezetekkel kell megoldani a gépészeti rendszerek elhelyezését.

A felújítás során teljesen elbontásra kerül két, az épülethez „hozzáragasztott” toldalék (az egyik a pszichológia helyiséget, a másik raktárt tartalmazó), illetve az épület déli főbejáratánál lévő földszintes közlekedőt, tárgyaló és folyosót tartalmazó épületrész is. Ebben az esetben a teljes elbontás az alap, aljzat, főfalak, válaszfalak és a födém vasbeton szerkezetére értendő, így födémbontási munkák (födém elbontása) is a feladatot képezik.

A felújítás során megmaradó épületrész (az elbontottakon kívül minden más megmarad) belső átalakítása során egy lift aknát és egy füstmentes lépcsőházat kell létesíteni az épület belső részében, aminek a helyén a vasbeton födémet el kell bontani kb. 20 m2 területen. Ez érinti a földszinti, az 1. emeleti és a 2. emeleti födémeket, így ezek a födémbontási munkák. Ezt követően kell megépíteni a liftaknát és a lépcsőket.

Tetőszerkezet: A déli bővítmény tetőszerkezete ferde síkú monolit vasbeton lemez, felette szaruzat közötti hőszigeteléssel és fémlemez fedéssel. A második emeleti bővítmények könnyűszerkezetű laposteteje pvc vízszigetelésű, a magastetős részeken cserépfedésű. Az új liftek fémlemez fedést kapnak deszkázaton, a szükséges, minimális lejtéssel és szigeteléssel a vasbeton lemez fölötti rétegrendben.

A meglévő tetőszerkezet kubatúrája megmarad, azonban a szerkezet rekonstrukciója a felújítás része. A tetőszerkezet felújítás során különös figyelemmel kell eljárni az ideiglenes esővédelem kialakításánál, javasolt a tetőszerkezet szakaszos bontása.

Főbb mennyiségek:

Elbontandó épület: m2 204

Épületen belüli bontás és felújítás: m2 3908

Felújítással és beépítéssel érintett teraszterületek: m2 675

Új bővítés (pince, földszint és liftek): m2 922

Új bővítés 2. emeleti teraszokon: m2 350

Környezetrendezés, rekultiváció m2 1190

Orvostechnológiai infrastruktúra klt 1,00

A nyertes ajánlattevő feladata a Közbeszerzési Dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott tervekben, előírásokban, műszaki irányelvekben és a szerződésben foglaltak alapján az építési beruházás megvalósításához szükséges, még hiányzó tervek és egyéb dokumentumok elkészítése (például: gépészeti elemek módosítása (termékhelyettesítés) esetén szükségessé váló tervezési munka, valamint ide értendő a fedvény- és megvalósulási tervek elkészítése is), illetve megszerzése, továbbá valamennyi szükséges hozzájárulás és engedély beszerzése, majd a kivitelezés megvalósítása.

A munkálatok tartalmaznak továbbá teherhordó fal bontási munkálatait, tetőszerkezet építést és felújítást, szerkezetépítési-, építészeti - szakipari munkákat, hűtés - fűtés - szellőzésre vonatkozó munkákat, erős - és gyengeáramú munkákat, tűzvédelmi rendszer kialakítását, továbbá fa és kőrestaurátori munkálatokat.

Részletesen kifejtésre kerültek a közbeszerzési dokumentumokban.

Akadálymentesítési feladatok: akadálymentes rámpa építés, vakvezető sáv kiépítése, felfestése, korlátok felszerelése, táblák kihelyezése Braille írással, akadálymentes mosdók, wc-k kialakítása stb.

Folytatás a II.1.4) pontban.

A részletes műszaki leírást, a műszaki irányelveket a közbeszerzési dokumentáció (Közbeszerzési Dokumentumok) tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi építési beruházás a Nemzeti Építőipari Felügyeleti és Adatszolgáltató Rendszerbe tartozó tevékenységekről, valamint az Építőipari Monitoring- és Adatszolgáltató Rendszerről szóló kormányrendelet hatálya alá tartozik, a szerződés teljesítése során a nyertes ajánlattevőként szerződő fél köteles az Üvegkapu alkalmazására.

Az épület vonatkozásában: Műemléki törzsszám: 16333, Műemléki azonosító: 18732

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.) M/2.1) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai gyakorlati idő (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3.) M/2.2) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4.) M/2.3) pontra megjelölt szakember kivitelezésben és/vagy felújításában és/vagy átalakításában szerzett szakmai tapasztalat (hónap) (min 0, max 60 hónap, egész hónapban megadva) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 18
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

RRF - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz

II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró ok hatálya alá tartozik, továbbá ajánlatkérőnek ki kell zárnia azon ajánlattevőt, alvállalkozót és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.

A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő̋ szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.

Igazolási mód:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek., 2.§ (1) és (4) bek., 3.§, 4.§ (1), (3) és (4) bek., 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

- a Kr. 1. § (1) bek. alapján valamennyi ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá,

- majd a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, igazolásokat benyújtania. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9) -(11), (13)-(14) bekezd-ben foglaltakra.

Az EEKD-t a Kr. 3.-7. §-ai szerint kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz.

A Kbt. 67. § (4) bek. alapján minden ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, függetlenül attól, hogy az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr.13. §]. A folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról nemleges tartalommal is nyilatkozni szükséges.

- Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

SZ.1. A Kbt. 65.§ (1) c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) K.r. 21.§ (1) alapján Ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezéskövetelményét.

A nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt. 69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történőbenyújtásával szükséges igazolni; nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot)vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani..

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

SZ.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Mo-n letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek,vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.

Öntisztázás: Kbt.64.§.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő részéről gazdasági és pénzügyi alkalmassági kritérium nem kerül előírásra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M/1-M/2. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bek. és a 5. § (1) bek. alapján az ajánlattevőnek az ajánlatban csatolnia kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, melynek elegendő a IV. részének „α” szakaszát kitölteni e tekintetben, figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bek. alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is az M/1.-M/2. számú műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

A Kr. 1. §-ának (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. IV. Fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek, az alábbiak szerint:

M/1.: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására meg kell küldenie a felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) teljesített [a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett] vonatkozó szerződés(ei)nek ismertetését.

Ajánlatkérő felhívására a Kr. 22. § (3) bekezdésében meghatározott szervezet által írásban kiadott referenciaigazolás másolati

példányát kell megküldeni. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell legalább:

- a szerződést kötő másik fél megnevezését és címét,

- a szerződés tárgyának rövid leírását is tartalmazó ismertetését, valamint mennyiségét (olyan részletességgel, melyből az

alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható)

- a teljesítés helyét,

- a teljesítés időtartamát (a kezdés és befejezés időpontját év-hónap-nap bontásban),

- nyilatkozatot, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt,

- a szerződést kötő másik fél nevében referenciát adó személy nevét, és elérhetőségét.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 21/A. §-ára és 22. § (5) bekezdésében foglaltakra is.

M/2.: A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja, valamint a Kr. 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevőnek az ajánlatkérő felhívására be kell nyújtania ajánlattevőnek

- a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereinek megnevezését tartalmazó nyilatkozatát a betölteni kívánt pozíció megjelölésével,

- a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, olyan tartalommal, melyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható (amennyiben a szakember rendelkezik kamarai nyilvántartással, illetve szakértői névjegyzéki nyilvántartásba vétellel úgy az érintett szakember nyilvántartási számát az önéletrajzban feltüntetni szükséges, valamint a bejegyzésének az időpontját),

Az önéletrajzban meg kell jelölni a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint - az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe az alkalmassági követelménynek történő megfelelés igazolásakor.

- a szakemberek végzettségét/képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolatát,

- az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni.

Az M/2.1-M/2.3 pontok: Kamarai névjegyzéki nyilvántartásba vétellel rendelkező szakember esetében a végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok csatolása nem szükséges. Kamarai névjegyzéki nyilvántartásba vétellel nem rendelkező szakember esetében csatolandó a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata, illetve a szakmai önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, hogy a kamarai nyilvántartásba és a szakmai nyilvántartásban vételhez szükséges szakmai gyakorlati idő megléte egyértelműen, elkülönítetten megállapítható legyen.

Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban ajánlatkérő hivatkozik továbbá a Kr. 24. § (2) bekezdésében, a Kbt. 65. § (7), (9) és (12) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 67. § (3)-(4) bekezdéseiben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának a napjától visszafelé számított 5 éven (60 hónap) belül befejezett (sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt), de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett alábbi feltételeket teljesítő referenciával/referenciákkal:

az alábbi felsorolt munkanemek összesen legalább nettó 2 900 m2 alapterületű épület kivitelezésére (felújítás és/vagy bővítés és/vagy új épület építése) vonatkoztak, és amely magában foglalta az alábbiakat:

- bontási munkálatok, (tetőszerkezet, födém, teherhordó fal);

- építészeti szerkezetépítési és szakipari munkák, (tetőszerkezet építés és/vagy felújítás, alapozás, födém);

- elektromos hálózat építési munkák (erős, gyengeáram, tűzvédelmi rendszer);

- épületgépészeti munkák (hűtés, fűtés, szellőzés)

- fa- és kőrestaurátori munkálatokat, amely műemlékvédelem alatt álló épületre irányult

- akadálymentesítési munkák

- 1 db lift beépítése.

A referenciaelőírás maximum 6 db szerződés keretén belül megvalósult teljesítéssel igazolható.

Épület alatt az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 10. pontja szerinti fogalom értendő.

Műemlék épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7. § 15. pontja szerinti fogalomnak megfelelő épület értendő.

A nem Magyarországon teljesített építési beruházás esetén műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.

M/2. Alkalmatlan ajánlattevő - adott esetben kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet - a szerződés teljesítésére, amennyiben nem rendelkezik

M/2.1. legalább 1 fő szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013 Kormányrendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés 1. rész általános építmények felelős műszaki vezetői szakterületek 4. pont építési szakterület műemléki részszakterület „MV-É-M jelölésű (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, vagy ennek hiányában, aki megfelel az építésügyi és az építéssel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013 (VII.11.) Kormányrendelet szerinti „MV-É-M” kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges, vagy azzal egyenértékűnek tekintett jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel, valamint gyakorlattal rendelkezik.

M/2.2. legalább 1 fő műemléki kő - és/vagy kőszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásban vagy rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és/vagy képzettséggel és gyakorlattal.

M/2.3. legalább 1 fő műemléki fa - és/vagy faszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI.20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásban vagy rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és/vagy képzettséggel és gyakorlattal.

Az M.2.1.) - M.2.3.) pont szerinti szakemberek között átfedést lehetővé teszi.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A számla/számlák benyújtása, az ellenérték kifizetése:

Előleg: teljes nettó - tartalékkeret nélküli - vállalkozói díj 30%,

Az előleg 10%-on felüli mértékére előleg-visszafizetési biztosíték nyújtandó. Az esetlegesen igénybe vett előleg a részszámlák és a végszámla értékébe (egységesen az igénybe vett előleg és a teljes ellenszolgáltatás arányában) számítandó be.

Ajánlattevő a szerződés teljesítése során 7 db részszámlát és 1 db végszámlát jogosult kiállítani. A részszámlák benyújtására a kivitelezési munka szerződéstervezetben rögzített készültségi foka elérését követően, igazolt teljesítés mellett van lehetőség. A számlák kiállítása a 322/2015. Kr. 32. § (3) - (5) bekezdése figyelembe vétele mellett történik.

Tartalékkeret: 5 %

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a teljesítésigazolásnak és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számla ellenében, a Ptk. 6:130. § (1) bekezdésben, a 322/2015. Kr. 32/A.§ -ban foglaltak szerint, a számla kézhezvételének napját követő 30 napon belül banki átutalással egyenlíti ki a Kbt. 135. § (3) bekezdésben foglaltak alapján. Fizetési késedelem esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdés szerinti késedelmi kamat érvényes. A pénznem: HUF. A fizetési feltételekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.

A finanszírozás feltételeire vonatkozó jogszabályok:

- 2017. évi CL. tv;

- 2007. évi CXXVII. tv;

- 2011. évi CXCV. tv;

- 2013. évi V. tv 6:130. § (1)-(2) bekezdései, 6:155. §;

- 2015. évi CXLIII. tv. 27/A. §, 135. § (1), (3), (5)-(6) bekezdései;

- 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §.

A kifizetés során a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) bekezdései szerint kell eljárni, továbbá a finanszírozás formájától függően a 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet szerint kell eljárni.

Késedelmi kötbér: A késedelemmel érintett munkarészek nettó 0,2 %-a/nap, max. 20 %. Alapja: a késedelemmel érintett munkarészek nettó értéke.

Hibás teljesítési kötbér: a hibával érintett munkarészre eső nettó tartalékkeret nélküli vállalkozói díj 10 %-ának megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 30 %-a.

Jótállás: 36 hónap (a sikeres műszaki átadás-átvétel lezárásától).

Teljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.

Jólteljesítési biztosíték: a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozói díj 5 %-a.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

A Vállalkozó a következő kötbérterhes részhatáridőket köteles betartani:

Sorszám Részteljesítés tartalma Határidő

1 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 25%-át. 6 hónap

2 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 60%-át. 9 hónap

3 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 75%-át. 14 hónap

4 A kivitelezési munkák elérték a Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás 100%-át. 17 hónap

5 Befejezési határidő a Szerződés 1.1 h) pontja szerinti tartalommal. 18 hónap

Fizetési ütemezés:

FM tartalma (feltételek) Vállalkozói díj aránya

1. A kiviteli tervek teljeskörűen Mérnök által jóváhagyásra kerültek. 2,5%

2. A Megrendelő által előírt (MK-ban felsorolt) előkészítő munkák teljeskörűen befejeződtek. 2,5%

3. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 25%-ot. 10%

4. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 40%-ot. 10 %

5. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték az 60%-ot. 20%

Folytatás: VI.4.3) pontban

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 28/09/2022
Helyi idő: 13:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 28/09/2022
Helyi idő: 15:00
Hely:

https://ekr.gov.hu

(Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok bontása a Kbt.68.§ (1b),(1c)bek. alapján az EKR-ben történik,a bontást az EKR végzi el.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel biztosításának lehetőségét és azt nem tartja sem műszakilag, sem jogilag, sem gazdaságilag, sem munkaszervezési okokból támogathatónak, ezért az ajánlatkérő nem biztosítja a részekre történő ajánlattételt tekintettel arra, hogy a szerződés olyan komplex beruházás megvalósítására irányul, amelyeket célszerű és indokolt egy szerződés keretein belül és ugyanazon gazdasági szereplő által megvalósítani. A rész-ajánlattétel lehetősége gazdaságossági, munkaszervezési és időtakarékossági okból sem célszerű.

1) Ajánlatkérő a TED karakterkorlátozására tekintettel az egyéb információkat részletesen a közbeszerzési dokumentumokban (KD) adja meg.

2) Jelen közbeszerzés az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren (EKR) keresztül lefolytatásra kerülő eljárás, így az e-Kr. rendelkezései alkalmazandóak. A gazdasági szereplő a jelen közbeszerzési eljárás iránti érdeklődését kizárólag az EKR-en keresztül jelezheti az „Érdeklődés jelzése” funkció használatával.

3) Közös ajánlattétel esetében a Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdései irányadók.

4) Ajánlatkérő a hiánypótlást a Kbt. 71.§-ban meghatározottak szerint biztosítja, azzal, hogy ha a hiánypótlással Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor Ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

5) Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg valamennyi előírt alkalmassági követelmény kapcsán.

6) Ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte.

7) Ajánlatkérő a Kbt. 76. § (2) bek. c) pont alapján a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontot alkalmazza. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100. Az értékelési szempontok esetében adható pontszámok módszerének meghatározása: 1.) ár - a KH Útmutató (KÉ 2020. évi 60; 2020.03.25.) VI. 1. sz. melléklet A.1.aa pontja szerinti fordított arányosítás, 2.) az M2/1. szakember tapasztalata, 3.) az M2/2. szakember tapasztalata, 4.) az M2/3. szakember tapasztalat - a KH Útmutató (KÉ 2020. évi 60; 2020.03.25.) VI. 1. sz. melléklet A. 1.ab) szerinti egyenes arányosítás. Részletek a közbeszerzési dokumentációban. Az értékelési módszerek részletes ismertetését a KD tartalmazza.

8) Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Kft. végzi (http://nekszt.hu). Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/

9) Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött. Mértéke: 20 000 000,- HUF. Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54. § (2) alapján AT választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az Ajánlatkérő (Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00338903-00000031 számlaszámú) fizetési számlájára történő befizetéssel, VAGY pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia VAGY készfizető kezesség biztosításával, VAGY biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátására vonatkozó információkat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az Ajánlattevők egyszer bocsátják rendelkezésre az ajánlati biztosítékot.

10) Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

11) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.

12) Ajánlatkérő az eljárásban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdése szerint jár el.

13) FAKSZ: dr. Simonfalvi Péter (lajstromszám: 00875).

14) Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelem) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítványt, igazolást) is (adott esetben). A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is be kell nyújtani.

15) Ajánlattevő köteles nyilatkozni a Kbt. 65. § (7) bekezdése vonatkozásában (nemleges tartalommal is meg kell tenni a nyilatkozatot).

16. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500 000 000,- HUF/káresemény és legalább 1 000 000 000 HUF /év limitű, „all risk” típusú építés-szerelési biztosítási összegűi felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. Ajánlatban csatolni kell erre vonatkozó nyilatkozatát.

17. Ajánlatkérő a IV.2.6 pont alatt 60 napot ért.

18. A ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az M/2.1 - M/2.3) alkalmasság körében bemutatott szakember kamarai és/vagy szakmai nyilvántartással az érintett szakember az ajánlattétel időpontjában nem rendelkezik, úgy ajánlattevő gondoskodik az érintett szakember nyilvántartásba vételről a szerződéskötés időpontjára, továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a kamarai illetve a szakértői nyilvántartásba vétel, illetve annak igazolásának elmaradását az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződés megkötésétől való visszalépésének, illetve a szerződéskötés meghiúsulása ajánlattevő érdekkörében felmerült okának tekinti és a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján a második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel) köti meg a szerződést, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

19. A II.2.5) pont szerinti értékelés során ajánlatkérő többlet szakmai tapasztalatként műemléki és nem műemléki épületen szerzett szakmai tapasztalatot is elfogad.

20. Szakmai ajánlat: Árazott költségvetés

21. Betanításra és felügyeletre vonatkozó feladatok: Speciális szakértést és szaktudást kívánó munkáknál a munkát végző személyzet oktatása, betanítása, betanítás alatti felügyelet biztosítása. Próbaüzemelés alatt felügyelet biztosítása.

22. Nyertes ajánlattevőnek indikatív módon Organizációs terv, Műszaki ütemterv, Pénzügyi ütemtervet kell készítenie a szerződés hatályba lépését követő 5 munkanapon belül.

23. A Miniszterelnökség által kiadott, az orosz-ukrán háború miatt a közbeszerzéseket érintő uniós szankciókról szóló közleménye alapján Ajánlattevőknek ajánlatukban be kell nyújtaniuk az azzal kapcsolatos nyilatkozatot.

24. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek e) pontjában részletezett eredménytelenségi okot.

Folyt: VI.4.3)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

VI.3) pont folytatása:

25. Tárgyi eljárás a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy AK támogatásra irányuló igényt fog benyújtani. A szerződés azon a napon lép hatályba, amely napon Ajánlatkérő értesíti nyertes ajánlattevőt arról, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet összege rendelkezésre áll (felfüggesztő feltétel). Amennyiben a szerződés megkötése idején a feltétel már bekövetkezett, az értesítésre a szerződés megkötésével egyidejűleg kerül sor. A finanszírozást illetően Ajánlatkérő RRF - Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz keretein belül szeretné megvalósítani tárgyi közbeszerzési eljárást.

III.2.2) pont folytatása:

6. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 75%-ot. 20%

7. A kivitelezési munkák a kiviteli terv alapján elkészített és Megrendelő által jóváhagyott árazott költségvetésen alapuló előrehaladás felmérés szerint elérték a 100 %-ot. 20%

8. A kivitelezési munkák a Beruházás egésze vonatkozásában befejeződtek, a próbák sikeresen lezárultak, a megvalósulási dokumentációt a Megrendelő elfogadta, és a Létesítmény használatbavételi engedélykérelmek maradéktalanul benyújtásra kerültek. 15%

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/08/2022