Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 470447-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-Eindhoven: Planting and maintenance services of green areas

2021/S 181-470447

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Eindhoven
National registration number: 261529808
Postal address: Stadhuisplein 1
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5611 EM
Country: Netherlands
Contact person: Barry Verbeek
E-mail: barry.verbeek@eindhoven.nl
Telephone: +31 648193740
Internet address(es):
Main address: http://www.eindhoven.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9b261e397a24a56b26b7ce5c4ce42b68
Additional information can be obtained from another address:
Official name: Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal. Alle vragen dienen via www.tenderned.nl te worden ingediend.
Town: Eindhoven
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5611 EM
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/9b261e397a24a56b26b7ce5c4ce42b68
Tenders or requests to participate must be submitted to the following address:
Official name: Deze aanbesteding verloopt volledig digitaal. Uw Inschrijving dient via www.tenderned.nl te worden ingediend. Zie hiervoor "In 6 stappen digitaal inschrijven"
Town: Eindhoven
Country: Netherlands
E-mail: aanbestedingen@eindhoven.nl
NUTS code: NL Nederland
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Raamovereenkomst maaien stedelijk schraal gras en sloten Eindhoven Oost

Reference number: 60384-2201
II.1.2)Main CPV code
77310000 Planting and maintenance services of green areas
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Aanbestedende dienst wenst met onderhavige Opdracht te bereiken dat de in het Bestek gespecificeerde stedelijk schraal gras en sloten in de aangegeven frequentie worden gemaaid en dat de maaiwerkzaamheden dusdanig worden uitgevoerd dat dit een positieve bijdrage levert aan het behoud of vergroten van de biodiversiteit van schraal gras en sloten die tot de Raamovereenkomst behoren voor de periode 2021 t/m 2024.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL414 Zuidoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Gemeente Eindhoven

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde waarde van de Raamovereenkomst bedraagt naar verwachting € 1.350.000,-- excl. btw en eventuele optionele diensten (zie paragraaf 2.2 van het Beschrijvend document), over de maximale looptijd van de Raamovereenkomst van vier (4) jaar.

Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan deze geraamde waarde. De te sluiten overeenkomst moet worden gekwalificeerd als Raamovereenkomst in de zin van de Aanbestedingswet 2012. Om die reden zal deze worden gesloten voor een maximale waarde van 150% van het hierboven genoemde bedrag, om te voorkomen dat de geraamde waarde wordt overschreden, voordat de looptijd van de Raamovereenkomst is verstreken.

De hoeveelheden vernoemd in het bijbehorende Bestek en behorend bij de genoemde resultaatsverplichtingen zijn gebaseerd op een looptijd van 24 maanden. Aan initiële looptijden en Bestek hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Maximale diameter Opslag (G2) / Weighting: 0
Quality criterion - Name: Duurzaamheid (G3) / Weighting: 0
Price - Weighting: 0
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 48
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst heeft een initiële looptijd van 24 maanden en gaat in per 1 januari 2022. De initiële contracttermijn eindigt op 31 december 2023. Opdrachtgever heeft tweemaal eenzijdig de mogelijkheid om de Raamovereenkomst onder dezelfde condities te verlengen met telkens 12 maanden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Opdrachtgever verstrekt jaarlijks een Deelopdracht voor de in principe voor dat jaar uit te voeren werkzaamheden. In een enkel geval kan het voorkomen dat Opdrachtgever in het betreffende jaar aanvullend Opdracht verstrekt voor bijkomende werkzaamheden. Voor deze optionele diensten, die geen afnameverplichting kennen, zal Opdrachtgever indien hier sprake van is, een meerwerk offerte aanvragen bij Inschrijver (zie ook paragraaf 2.2 Beschrijvend document).

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden boven de Europese aanbestedingsdrempel,

- Model K verklaring

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Geschiktheidseisen m.b.t. financiële en economische draagkracht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid (ervaring inschrijver),

- Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid (certificeringen inschrijver),

- Geschiktheidseisen m.b.t. technische en beroepsbekwaamheid (certificeringen inschrijver)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 17/12/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
Place:

Digitaal

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Het is mogelijk inlichtingen over de Opdracht of aanbestedingsprocedure in te winnen. Voor meer informatie over dit onderwerp wordt verwezen naar paragraaf 3.3.3 van het Beschrijvend Document. Vragen ten behoeve van de Nota van Inlichtingen kunnen worden ingediend via ‘Vragen en Antwoorden en Stel een vraag’ in het dashboard van TenderNed. De Aanbestedende dienst sluit een vragenronde met het verzenden van een Nota van Inlichtingen met daarin de (geanonimiseerde) vragen van Inschrijver en de antwoorden van Opdrachtgever.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Rechtbank Oost-Brabant, zittingplaats 's Hertogenbosch
Postal address: Leeghwaterlaan 8
Town: 's-Hertogenbosch
Postal code: 5223 BA
Country: Netherlands
E-mail: info.rechtbanksHertogenbosch@rechtspraak.nl
Telephone: +31 736202020
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
13/09/2021