Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 470586-2021

17/09/2021    S181

Netherlands-Noordwijk: Sports fields maintenance services

2021/S 181-470586

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Gemeente Noordwijk
National registration number: 162008839
Postal address: Voorstraat 42
Town: NOORDWIJK
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2201HW
Country: Netherlands
Contact person: Niels van Kampen
E-mail: niels.vankampen@stichtingrijk.nl
Telephone: +31 713660000
Internet address(es):
Main address: http://www.noordwijk.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/144edddc6cce6ca547ed89e20c2d8d42
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/144edddc6cce6ca547ed89e20c2d8d42
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Groot onderhoud sportvelden

Reference number: NW202004
II.1.2)Main CPV code
77320000 Sports fields maintenance services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Het werk bestaat in hoofdzaak uit het onderhoud van kunstgras sportvelden, waaronder:

a. specialistisch onderhoud kunstgras sportvelden;

b. specialistisch onderhoud hybride sportvelden;

c. inspecteren sportvelden;

d. onderhoud drainagesystemen;

e. algemene werkzaamheden

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
Main site or place of performance:

Noordwijk

II.2.4)Description of the procurement:

De geraamde waarde van de overeenkomst is circa € 155.000.- per jaar. De gemeente schat de maximale waarde van de overeenkomst over de gehele looptijd (inclusief eventuele verlengingen) op € 620.000,-.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Borging van Kwaliteit / Weighting: 20
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 20
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De duur van de overeenkomst is twee jaar vast, met een optie van tweemaal één jaar verlengen. De inwerkingtreding van de raamovereenkomst is voorzien met ingang van 1 januari 2022 tot en met uiterlijk 1 januari 2026.

Wanneer de gemeente gebruik maakt van één of meerdere verlengingen zal zij dit uiterlijk zes maanden voor het verstrijken van de expiratiedatum schriftelijk bekend maken. Wanneer de overeenkomst niet verlengd wordt, of niet meer verlengd kan worden, loopt deze van rechtswege af.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Algemene Verklaring,

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA)

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Referentieverklaring (leveringen/diensten)

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 04/11/2021
Local time: 12:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 04/11/2021
Local time: 13:00

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Noord-Holland
Postal address: Simon de Vrieshof 1
Town: Haarlem
Postal code: 2019 HA
Country: Netherlands
E-mail: info@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616100
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
14/09/2021