Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 472914-2021

20/09/2021    S182

Poland-Gorzów Wielkopolski: Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables

2021/S 182-472914

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
National registration number: PL43
Postal address: ul. Dekerta 1
Town: Gorzów Wlkp.
NUTS code: PL43 Lubuskie
Postal code: 66-400
Country: Poland
Contact person: Aneta Rachmil
E-mail: aneta.rachmil@szpital.gorzow.pl
Telephone: +48 957827123
Internet address(es):
Main address: http://szpital.gorzow.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://miniportal.uzp.gov.pl
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://miniportal.uzp.gov.p
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa sprzętu i materiałów jednorazowego użytku do produkcji i podawania leków cytostatycznych.

Reference number: DZPU.2632.40.2021
II.1.2)Main CPV code
33141000 Disposable non-chemical medical consumables and haematological consumables
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku i środków ochrony indywidualnej na potrzeby Pracowni Cytostatyków, Pracowni Żywienia oraz Kliniki Hematologii, Onkologii Klinicznej, Radioterapii z Pododdziałem Chemioterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego WSzW w Gorzowie Wlkp. Sp. z o.o. oraz dzierżawa pomp infuzyjnych do podaży cytostatyków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość.; b.dotyczy pakietu nr 8 - Załączniku nr 2.1 do SWZ – zawierającym zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu dzierżawy. Wymienione w załączniku nr 2.1 do SWZ wymagania graniczne uważa się za konieczne do spełnienia.; c.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ

Oferowane wyroby medyczne winny być dopuszczone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych oraz aktami wykonawczym

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141327 Vented needles
33141624 Administration sets
33194100 Devices and instruments for infusion
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Kombinezon 3-częściowy, ochronny ; Mata do bezpiecznego przygotowania leków cytostatycznych w komorze laminarnej; Czyściwo do sprzątania pomieszczeń o klasie czystości: A/B, C/D; Osłona foliowa do leków cytostatycznych światłoczułych; Osłona foliowa; Igła tępa do pobierania leków z ampułek szklanych; Igła do pobierania i rozpuszczania leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Maska ochronna do produkcji leków cytostatycznych z zaworem. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
33141624 Administration sets
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Aparat pięciodrożny do chemioterapii; Dren do dostrzykiwania leków; Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych; Strzykawka trzyczęściowa 1m; Wielofunkcyjny koreczek combi; Port bezigłowy donaczyniowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
33141310 Syringes
33141624 Administration sets
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Adapter fiolki będący integralną częścią bezpiecznego, bezigłowego systemu zamkniętego z punktów 1,2,3 Załącznika nr 2 do SWZ musi być kompatybilny z urządzeniem z punktu 2 Załącznika nr 2 do SWZ; Łącznik na strzykawkę typu Luer Lock do pobierania leku z fiolki z zamocowanym adapterem, będący integralną częścią bezpiecznego systemu zamkniętego z punktów 1,2,3 Załącznika nr 2 do SWZ; Dren kolcowy, będący integralną częścią bezpiecznego systemu zamkniętego z punktów 1,2,3 Załącznika nr 2 do SWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Przenośny system infuzyjny.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Port tytanowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
33190000 Miscellaneous medical devices and products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Zamknięty system dostępu naczyniowego o laminarnym torze przepływu, bezigłowy, sterylny, zabezpieczony protektorem męskim, pakowany pojedynczo, rozmiar w zakresie 20 - 21 mm . Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141624 Administration sets
33190000 Miscellaneous medical devices and products
33194100 Devices and instruments for infusion
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Dren skalibrowany z pompą Infusomat Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego do leków światłoczułych; Dren skalibrowany z pompą Infusomat Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego do podaży leków cytostatycznych; Aparat trójdrożny , sterylny, pakowany pojedynczo, do chemioterapii, do leków światłoczułych, do pompy Infusomat Space będącej na wyposażeniu Zamawiającego;Dren do dostrzykiwania leków;Aparat do przetaczania płynów do cytostatyków bez PVC, do leków światłoczułych, bez możliwości zapowietrzenia układu; Aparat do przetoczeń płynów infuzyjnych;Łącznik międzystrzykawkowy w kształcie kostki do transferu leków;Filtr infuzyjny pediatryczny; Aparat do podaży leków światłoczułych;Bezigłowy, bezpieczny dostęp do systemów infuzyjnych do połączenia z zestawami doprzetoczeń krwi i płynów; Filtr infuzyjny;Igła do portu; Igła do portu bezpieczna; Dzierżawa pomp infuzyjnych do podaży cytostatyków

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Załączniku nr 2.1 do SWZ – zawierającym zestawienie wymaganych parametrów technicznych przedmiotu dzierżawy. Wymienione w załączniku nr 2.1 do SWZ wymagania graniczne uważa się za konieczne do spełnienia. c.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33141310 Syringes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Strzykawka o poj. 3 ml luer -lock; Strzykawka o poj. 5 ml luer -lock; Strzykawka o poj. 10 ml luer -lock; Strzykawka o poj. 20 ml luer -lock; Strzykawka trzyczęściowa 50/60ml; Strzykawka o poj. 60 ml luer -lock

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

II.2)Description
II.2.1)Title:
Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
18424300 Disposable gloves
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL431 Gorzowski
II.2.4)Description of the procurement:

Rękawice ochronne do produkcji cytostatyków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w: a.Załączniku nr 2 do SWZ – zawierającym wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz szacunkową ilość. b.Projekcie umowy - Załącznik nr 3 do SWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Określone w Projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do SWZ i opublikowanym na stronie internetowej postępowania

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 21/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 18/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 21/10/2021
Local time: 10:30

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP, - nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4, ustawy PZP.

Zgodnie z art. 126 ust. 1 ustawy PZP – Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, chyba że Zamawiający jest w

posiadaniu lub ma dostęp do tych podmiotowych środków dowodowych (a wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność). Podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 7.4 SWZ, wymagane od wykonawcy obejmują:

1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy PZP oraz art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego – sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem; 2. Oświadczenie, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 5 do SWZ. 3. Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w pkt 7.1 SWZ w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy PZP - załącznik nr 6 do SWZ. 4.Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

W zakresie oświadczeń i dokumentów składanych przez wykonawcę (w tym wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) w postępowaniu zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 00-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której

zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne, w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Date of dispatch of this notice:
15/09/2021