Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 473004-2018

26/10/2018    S207

Magyarország-Budapest: Javítási és karbantartási szolgáltatások

2018/S 207-473004

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosító szám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35–37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Telefon: +36 12365226
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
I.5)Fő tevékenység
Honvédelem

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása

II.1.2)Fő CPV-kód
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretszerződés „Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása” tárgyban.

76 db útépítő műszaki gép karbantartásához, javításához kapcsolódó szolgáltatások biztosítása.

A fenti darabszám gépjármű típusonkénti eloszlása az alábbi:

— Lánctalpas bulldózer - D493/A; D-705, TG-220 5 klt

— Önjáró útprofilozó - DZ-122; FG-70R 10 klt

— Rakodó földmunkagép (L-220; HL-770) 8 klt

— Lánctalpas kotró - EO-4124; EO-2621/A 2 klt

— Önjáró úthenger - VSH-100 3 klt

— Önjáró gumikerekes úthenger - GRW-101 5 klt

— Légsűrítő gépcsoport - KL-300/32; Compair 7 klt

— Benzimmotoros talajfúrógép - BT-360; MTL-85R 11 klt

— Motoros fejtő-fúró berendezés BR-80; BR-120 20 klt

— 25t műszaki gép szállító pótkocsi 5 klt

Ajánlatkérő készlet alatt az eszközt és gyári tartozékait érti.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 39 370 079.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
50000000 Javítási és karbantartási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés fő helyszíne: Vállalkozó telephelye, üzemeltető katonai szervezetek objektumai, Ideiglenes Biztonsági Határzár fenntartásához kapcsolódó helyszínek

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási keretszerződés „Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása” tárgyban.

A keretösszeg összesen nettó: 39 370 079 Ft + áfa = bruttó: 50 000 000 Ft

Megrendelés legfeljebb a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig történik. A megrendelésre kerülő tényleges mennyiség a tárgyidőszak során konkrétan jelentkező javítási, karbantartási igényektől függ. A részletes műszaki követelményeket a KKD tartalmazza. Ajánlatkérő a keretösszeg 70 %-nak kitöltésére vállal kötelezettséget.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 072-159740
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Útépítő műszaki gépek technikai kiszolgálása, javítása

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
01/10/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
Postai cím: Budapesti út 34.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333 Csongrád
Postai irányítószám: 6728
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 39 370 079.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 39 370 079.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti adatok:

1. Ajánlattevő (Nyertes Ajánlattevő):

AUTORAIL Javító, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

6728 Szeged, Budapesti út 34.

11081519-2-06

2. Ajánlattevő:

Forklift Center Kft.

2335 Taksony, Rózsa u. 12.

23032653-2-13

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
24/10/2018