Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Építési beruházás - 473472-2023

04/08/2023    S149

Magyarország-Tamási: Magasépítési munka

2023/S 149-473472

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Tamási Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15733438217
Postai cím: Szabadság Utca 46-48.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Porga Ferenc
E-mail: polgarmester@tamasi.hu
Telefon: +36 74570800
Fax: +36 74471623
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.tamasi.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi iroda/hivatal
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban

Hivatkozási szám: EKR000657312022
II.1.2)Fő CPV-kód
45210000 Magasépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban vállalkozási szerződés keretében.

A tárgyi eljárásban sor kerül: Oktatási szárny építésére, tornacsarnok, óvoda építésére, a meglévő épület részfelújítására és bővítésére.

Főbb mennyiségek:

- Oktatási szárny építése (C jelű)

- Tornacsarnok, óvoda építése (E jelű és D jelű)

- A meglévő épület részfelújítása és bővítése (AB jelű)

- Területrendezések

- ­ 3 db lakóépület bontása

­ - AB jelű meglévő épület (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

-­ C jelű oktatási szárny (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek,

gyengeáramú rendszerek)

­- D jelű óvoda (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

-­ E jelű sportcsarnok (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek,

gyengeáramú rendszerek) ­ füstelvezetés, tűzvédelem (homlokzati füstelvezetés járulékos gépköltséggel, füstelvezető kupolák 10 db - sportcsarnok vezérléssel szellőztetéssel)

­- külső munkák, udvar, park

-­ belsőépítészet (AB épület, C oktatási szárny, D óvoda, E sportcsarnok)

­- sporttechnológia

­- közmű építési munkák (villamos kiváltás bejáratnál, ivóvíz nyomásfokozóval, szennyvíz, csapadékvíz, öntözőrendszer, geotermia, földgáz ellátás)

Alapterületek:

AB épület jelenleg 4 393 m2

AB bővítés 279,38 m2

AB tervezett 4 672,38 m2

C oktatási szárny 1 525,75 m2

D óvoda 996,08 m2

E sportcsarnok 2 470,40 m2

összesen 9 664,61 m2

Új építés összesen: C,D,E jelű építmények új építések, C+D+E = 4992,93 m2 (Összefüggővé válik az AB jelű meglévő épülettel, az egy egységet fog alkotni.)

Felújítás: 4393 m2

Szerkezetek AB C D E összesen:

23 Vb sáv-, talp-lemezalap (m3) 79,91 196,37 240,67 682,46 1199,41

31 vb lemez (m3) 110,97 476,04 349,55 453,34 1389,9

34 Épület acél váz (t) 5,3 15,563 20,863

Burkolatok

36 oldalfalvakolat (m2) 200,5 1491,31 2409,11 4271 8371,92

42 PVC burkolat (m2) 1255 1433 688,45 1309,5 4685,95

42 Látszóbeton burkolat(m2). 304,8 446,6 123 551,8 1426,2

48 Csapadékvíz szigetelés 359,11 627,46 645,2 2708,22 4339,99

48 Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot

576,11 333,84 640,96 1243,04 2793,95

A kivitelezés egy, a kivitelezés alatt folyamatosan működő iskola területén fog megvalósulni

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 4 994 332 213.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45110000 Épületbontás és bontási munka, földmunka
45210000 Magasépítési munka
45310000 Villamos szerelési munka
45315100 Villamos gépészeti szerelési munkák
45320000 Szigetelési munka
45410000 Vakolás
45430000 Padló- és falburkolás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU233 Tolna
A teljesítés fő helyszíne:

7090 Tamási Bezerédj u. 1., hrsz: 394 (és 372, 407/22 hrsz)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Főbb mennyiségek:

- Oktatási szárny építése (C jelű)

- Tornacsarnok, óvoda építése (E jelű és D jelű)

- A meglévő épület részfelújítása és bővítése (AB jelű)

- Területrendezések

­ 3 db lakóépület bontása

­ AB jelű meglévő épület (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ C jelű oktatási szárny (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ D jelű óvoda (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ E jelű sportcsarnok (építőmesteri munkák, tartószerkezeti munkák, épületgépészeti munkák, erősáramú rendszerek, gyengeáramú rendszerek)

­ füstelvezetés, tűzvédelem (homlokzati füstelvezetés járulékos gépköltséggel, füstelvezető kupolák 10 db - sportcsarnok vezérléssel szellőztetéssel)

­ külső munkák, udvar, park

­ belsőépítészet (AB épület, C oktatási szárny, D óvoda, E sportcsarnok)

­ sporttechnológia

­ közmű építési munkák (villamos kiváltás bejáratnál, ivóvíz nyomásfokozóval, szennyvíz, csapadékvíz, öntözőrendszer, geotermia, földgáz ellátás)

Alapterületek:

AB épület jelenleg 4 393 m2

AB bővítés 279,38 m2

AB tervezett 4 672,38 m2

C oktatási szárny 1 525,75 m2

D óvoda 996,08 m2

E sportcsarnok 2 470,40 m2

F épület (Óvoda-Kerti-Ház) 101,49

összesen 9 766,32 m2

Új építés összesen: C,D,E jelű építmények új építések, C+D+E+F= 5093,72 m2 (Az F épület kivételével összefüggővé válik az AB jelű meglévő épülettel, az egy egységet fog alkotni.)

Felújítás: 4393 m2

Szerkezetek AB C D E összesen:

23 Vb sáv-, talp-lemezalap (m3) 79,91 196,37 240,67 682,46 1199,41

31 vb lemez (m3) 110,97 476,04 349,55 453,34 1389,9

34 Épület acél váz (t) 5,3 15,563 20,863

Burkolatok

36 oldalfalvakolat (m2) 200,5 1491,31 2409,11 4271 8371,92

42 PVC burkolat (m2) 1255 1433 688,45 1309,5 4685,95

42 Látszóbeton burkolat(m2). 304,8 446,6 123 551,8 1426,2

48 Csapadékvíz szigetelés 359,11 627,46 645,2 2708,22 4339,99

48 Homlokzati hőszigetelés kőzetgyapot

576,11 333,84 640,96 1243,04 2793,95

Ajánlatkérő rögzíti, hogy a kivitelezés egy a kivitelezés alatt folyamatosan működő iskola területén fog megvalósulni.

Az AK a Kbt. 61. § (4) bek-re figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A beruházással érintett terület egy egység. Részajánlattétel esetén az egyes kivitelezők felvonulási költsége növelné a beruházás összköltségét. A kivitelezők egymás zavarása, akadályoztatása nélkül nem lennének képesek a kivitelezési munkálatokat elvégezni. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a technológiai rendszerek összetettsége, illetve ezek több szinten történő kapcsolódása, a feladatok egymásra épülése, valamint az előírt szoros megvalósítási határidők miatt - figyelembe véve az Ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait -, a részajánlattétel lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. A gazdasági, műszaki és minőségi, illetve a szerződés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkérő megállapította, hogy a feladat egy munkaterülethez és egy épülethez kapcsolódik, melynek részekre bontása nem lehetséges, szakmailag és gazdaságilag ésszerűtlen lenne, jelentős többletköltséget jelentene, mind műszaki, mind garanciális szempontok miatt. AK álláspontja tehát, hogy a beruházás jellegéből, komplexitásából adódóan jelen esetben részajánlattételi lehetőség nem biztosítható, a teljesítés nem osztható, az egy építési beruházásnak számít.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Többletjótállás vállalása (min. 0 hónap, max. 36 hónap) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerülő,az M2.alkköv-re bemutatott szakember alkkövben előírttal azonos tárgyú többlettapasztalata (min0hó,max36hó) / Súlyszám: 2
Ár - Súlyszám: 7
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2022/S 121-342891
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Katolikus Oktatási Negyed kialakítása Tamásiban

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
27/07/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: TTSZ Bau Festő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: 24226617217
Postai cím: Arany János Utca 200
Város: Fadd
NUTS-kód: HU233 Tolna
Postai irányítószám: 7133
Ország: Magyarország
E-mail: ttszbau@gmail.com
Telefon: +36 703625095
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 4 385 248 349.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 4 994 332 213.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Felelős műszaki vezető

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők neve, címe, adószáma:

PSN Építőipari Kft. (7100 Szekszárd Rákóczi Ferenc utca 23-25., adószám: 12621754-2-17)

STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2., adószám: 12961555-4-43)

TTSZ Bau Festő, Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (7133 Fadd Arany János Utca 200., adószám: 24226617-2-17)

ZÁÉV Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság (8900 Zalaegerszeg Millennium Köz 1., adószám: 10738885-2-20)

LATEREX Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1095 Budapest, IX. Hídépítő Utca 1-12., adószám: 25098367-2-44)

HGT Invest Kft. (7171 Sióagárd Kossuth L. u. 44/A., adószám: 14160736-2-17)

BUILD IT Mérnökiroda Kft. (1037 Budapest Bóbita Utca 2., E lépcsőház, 1. emelet, adószám: 11732167-2-41)

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
31/07/2023