Építési beruházás - 473484-2018

26/10/2018    S207    Építési beruházás - Tájékoztató az eljárás eredményéről - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Gázvezetékek építése

2018/S 207-473484

Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NKM Földgázhálózati Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK02400
Postai cím: II. János Pál pápa tér 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1081
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász István
E-mail: juhasz.istvan@nkm.energy
Telefon: +36 14322011
Fax: +36 14771236

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nemzetikozmuvek.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nemzetikozmuvek.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák – keretmegállapodás

II.1.2)Fő CPV-kód
45231220 Gázvezetékek építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás az ajánlatkérő szolgáltatási területén található gázhálózaton végzendő rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkákra

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
Érték áfa nélkül: 2 232 858 921.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák - keretmegállapodás

Rész száma: 8
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000 Bontási, terep-előkészítési és eltakarítási munka
45231100 Csővezeték általános építési munkái
71322200 Csővezeték-tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU11 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest közigazgatási területe

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tájékoztató ajánlatkérő működési területén gázvezeték létesítés alépítményi (burkolatbontás, földmunka, dúcolási munka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és/vagy felépítményi (építés, szerelés)-, továbbá ahhoz kapcsolódó munkáinak elvégzésére 2018. III. negyedévben lefolytatott eljárások eredményéről.

1. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

2. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

3. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

4. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

5. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

6. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

7. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

8. számú versenyújranyitás - Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Késedelmi kötbér mértéke: Vállalt késedelmi kötbér többlet mértéke (értékelt maximum 2%/nap a teljes nettó vállalkozói díjra vetítve) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: Jótállás keretében vállalt kiszállási idő: (hibaelhárítás megkezdése) a jótállási idő alatt a hibabejelentéstől számítottan, munkanapokban kifejezve (legfeljebb 3 munkanap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 011-021605
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1978

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vabeko Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 165 055 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 157 350 164.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1979

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vabeko Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 447 228 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 428 355 790.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 3
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1980

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vabeko Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 468 935 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 455 357 984.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 4
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1981

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 267 772 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 266 858 419.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 5
Elnevezés:

Vállakozási szerződés 1982

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/07/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vabeko Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 621 232 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 573 542 943.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 6
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1983

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
22/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Alterra Zrt.
Postai cím: Bocskai út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Budapest
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 171 138 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 167 911 347.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 7
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1984

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
24/08/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Sade-Magyarország Mélyépítő Kft.
Postai cím: Szabadság út 301.
Város: Budaörs
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 2040
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 78 525 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 76 502 915.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 8
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés 1985

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
04/09/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Kft.
Postai cím: 0311/5 hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
Postai irányítószám: 8086
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Vabeko Kft.
Postai cím: Fő u. 260.
Város: Siófok
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
Postai irányítószám: 8600
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: igen
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) (Közzétehető? igen)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 109 070 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 106 979 359.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
V.2.6)Előnyös vásárlások esetén fizetett ár

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlatkérő a jelen hirdetményben hivatkozott eljárásai a 20.6.2018 napján megkötött keretmegállapodáson alapuló, a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pont szerinti, verseny újranyitásával megvalósuló eljárások.

Vállalkozási Keretmegállapodás 3 ajánlattevővel került megkötésre melyek az alábbiak:

Colas Alterra Zrt. Magyarország 1113 Budapest, Bocskai út 73. (adóazonosító jele: 13961149-2-44)

MEVAG Konzorcium Vezető tag: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8086 Felcsút, 0311/5. hrsz.) Adószáma: 12671003-2-14

Tag: VABEKO Műszaki Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (8600 Siófok, Fő utca 260.) Adószáma: 10484830-2-14

SADE-Magyarország Mélyépítő Kft. (2040 Budaörs, Szabadság út 301.) Adószáma: 11097875-2-44.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§-a szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1025
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
25/10/2018