Szolgáltatások - 47616-2016

12/02/2016    S30    Európai Bizottság - Szolgáltatások - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Belgium-Brüsszel: Gyermeknapközi szolgáltatás Brüsszelben a nyertes ajánlattevő helyiségeiben

2016/S 030-047616

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Bizottság
Postai cím: CSM 1 05/43
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1049
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles
E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu
Telefon: +32 22986989
Fax: +32 22960570

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://ec.europa.eu

A felhasználói oldal címe: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1290
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gyermeknapközi szolgáltatás Brüsszelben a nyertes ajánlattevő helyiségeiben.

Hivatkozási szám: OIB.DR.2/PO/2015/063/674
II.1.2)Fő CPV-kód
85312110 Napköziotthon-szolgáltatások gyermekek részére
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Bizottság több féllel kötött lépcsőzetes keretszerződés megkötését tervezi már meglévő vagy létrehozandó gyermekgondozási létesítményekben helyek foglalása és betöltése céljából, a szerződéses dokumentációban ismertetett követelményeknek és végrehajtási előírásoknak megfelelően.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
A teljesítés fő helyszíne:

Brüsszel és a környező területek.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A szerződés célja már létező vagy a közeljövőben létesítendő intézményekben, illetve a belga intézmények (Kind & Gezin, illetve a Születés és Gyermekkor Hivatala) által felhatalmazással, illetve jóváhagyással rendelkező napközis gyermekgondozási létesítményekben helyek foglalása és betöltése az uniós intézményekben dolgozók gyermekei számára, akik elsősorban a brüsszeli Európai Iskolákban tanulnak. A gyermekek a megfelelő korcsoportba kerülnek elhelyezésre, azaz: 4–5, 6–8 és 9–12 évesek között.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 15 000 000.00 EUR
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 72
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázatnak tartalmaznia kell a pályázó azonosító adatait (lásd a dokumentáció II.1. mellékletét), valamint az e felhívás III.1., „Részvételi feltételek” pontjában előírt és a dokumentáció II. mellékletében felsorolt valamennyi dokumentumot és információt.

A pályázó köteles bizonyító erejű dokumentumot csatolni annak az országnak a megnevezésével, amelyben székhelye vagy állandó lakhelye van, a székhelye/lakóhelye szerinti ország jogszabályainak megfelelően.

A pályázónak megfelelő módon aláírt és dátummal ellátott ünnepélyes nyilatkozatot kell tennie, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan helyzetben, amely kizárná őt az Európai Unió által odaítélt szerződésekben való részvételből. Az ünnepélyes nyilatkozatnak az alábbi mintát kell követnie (a minta teljes terjedelmében az alábbi oldalon van közzétéve): http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

Megjegyzés: a nyertes ajánlattevőnek a szerződés aláírása előtt – kizárás terhe mellett – a következő dokumentumokkal kell igazolnia az ünnepélyes nyilatkozatban foglaltakat:

— érvényes, új keletű erkölcsi bizonyítvány vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott, új keletű dokumentum, amely azt igazolja, hogy nem áll csődeljárás, felszámolási eljárás vagy bírósági felügyelet alatt, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás alatt, gazdasági tevékenységét nem függesztette fel, ilyen eljárás kezdeményezésére nem került sor vele szemben, továbbá nincs a nemzeti jogszabályi vagy közigazgatási rendelkezések szerinti, valamely hasonló eljárás következtében semmilyen hasonló helyzetben,

— új keletű hatósági erkölcsi bizonyítványt vagy – ennek hiányában – azzal egyenértékű, a székhelye szerinti ország valamely igazságügyi vagy közigazgatási hatósága által kibocsátott új keletű dokumentumot, amely igazolja, hogy nem ítélték el jogerősen a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogsértés, valamint csalás, korrupció, bűnszervezetben való részvétel vagy bármely más, az Unió pénzügyi érdekeit sértő jogellenes tevékenység miatt,

— az ajánlattevő lakhelye/székhelye szerinti ország megfelelő szerve által kiadott, új keletű igazolás, amely igazolja, hogy az ajánlattevő eleget tett a társadalombiztosítási hozzájárulás befizetésével kapcsolatos kötelezettségeinek,

— az ajánlattevő származási országának illetékes hatósága által kibocsátott új keletű igazolás arról, hogy a jelentkező a származási ország jogszabályai értelmében teljesítette adófizetési kötelezettségeit (közvetlen adók és héa).

Amennyiben az érintett országban nem adnak ki ilyen dokumentumot vagy igazolást, úgy azt helyettesítheti eskü alatt tett nyilatkozat vagy – ennek hiányában – az érdekelt fél által annak származási országának igazságügyi vagy közigazgatási hatósága, közjegyzője vagy minősített szakmai testülete előtt tett ünnepélyes nyilatkozat.

Megjegyzés: amennyiben a szerződést nekik ítélik oda, a csoportoknak ünnepélyes nyilatkozatot kell tenniük, igazoló dokumentumokkal és információval minden egyes tagra vonatkozóan.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a pályázónak be kell nyújtania a következőt:

— az éves, adózás előtti nyereséget, a nonprofit szervezetek esetében a teljes bevételt tartalmazó pénzügyi kimutatások (mérlegek és üzemi számlák) másolatai az utóbbi 2 pénzügyi évre vonatkozóan. Amennyiben a pályázónak igazolható ok miatt nem áll módjában a fentieket benyújtani, nyilatkozatot kell benyújtania az éves adózás előtti nyereségéről az elmúlt 2 évre vonatkozóan. Amennyiben a pénzügyi beszámolók vagy a nyilatkozat vagy a teljes bevétel (nonprofit társaságok esetében) az utóbbi 2 év átlagában veszteséget mutatnak, a pályázónak pénzügyi és gazdasági alkalmasságára vonatkozólag egyéb dokumentumokat kell benyújtania. Ilyenek lehetnek például harmadik féltől (pl. az anyacégtől) kapott megfelelő garancia, könyvvizsgáló vagy hites könyvvizsgáló által készített jelentések (vagy azokkal egyenértékű dokumentum).

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1)Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 20
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása: a szerződés teljesítésének megkezdésére legfeljebb 2 év tervezett.
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 31/03/2016
Helyi idő: 17:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Angol, Bolgár, Dán, Német, Görög, Észt, Finn, Francia, Ír, Horvát, Magyar, Olasz, Lett, Litván, Máltai, Holland, Lengyel, Portugál, Román, Szlovák, Szlovén, Spanyol, Svéd, Cseh
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 9 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 06/04/2016
Helyi idő: 10:00
Hely:

Office pour les infrastructures et la logistique — Bruxelles (OIB), bâtiment «CSM 1», cours Saint-Michel 1 (entrée côté rue Père de Deken 23),1040 Bruxelles, BELGIUM.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlattevőnként 1 meghatalmazott képviselő részt vehet a tenderbontáson (az útlevelét vagy a személyi igazolványát be kell mutatnia). Azoknak az ajánlattevőknek, akik jelen kívánnak lenni, a tenderbontás dátumát 2 munkanappal megelőzően írásban (az adatokat lásd az I.1. pontban) értesíteniük kell a következő egységet: Unit OIB.02 Public Procurement.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: igen
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:

az elbírálást követő 48 hónap.

VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció és a kiegészítő dokumentumok (beleértve a kérdéseket és válaszokat is) a következő weboldalról tölthetőek le: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=1290 Kérjük az érdekelt feleket, hogy regisztráljanak a honlapon. Ez esetben értesítést kapnak az online közbeszerzési rendszeren keresztül valamennyi olyan aktualizált információról, amely a jelen ajánlati felhívás céljából rendelkezésre áll. Az oldalon nem regisztrált feleket arra kérik, hogy rendszeresen keressék azt fel. A Bizottság nem felelős azért, ha a pályázók nem értesülnek az e pályázati felhívásra vonatkozóan a weboldalon közzétett további információkról.

A weboldalt rendszeresen frissítik; az ajánlattevők felelősek azért, hogy a frissítéseket és módosításokat a pályázati időszak során figyelemmel kísérjék.

A szerződéses feltételekkel, a szerződés megújításával, a részvételi feltételekkel, az előírt minimális felkészültségi szinttel, a becsült szerződéses összértékkel stb. kapcsolatos további információ a fent említett weboldalon rendelkezésre álló pályázati dokumentációban található. Papíralapú példány kibocsátására nem kerül sor. A Brüsszeli Infrastrukturális és Logisztikai Hivatal 2005-ben „EMAS” tanúsítást kapott, ennek megfelelően környezetbarát módon működik. Az EMAS környezetvédelmi hitelesítési rendszer. Olyan eszköz, melyet különböző szervezetek az EU-ban önkéntesen alkalmaznak a környezetvédelmi teljesítményük fejlesztése céljából.

2) Az induló szerződés megkötését követő 3 év során az ajánlatkérő ajánlati felhívás nélküli tárgyalásos eljárást indíthat olyan szolgáltatási szerződések odaítélése céljából, amelyek tárgya a jelen szerződés nyertese által teljesítendőhöz hasonló szolgáltatások elvégzése.

3) A pályázati felhívásokban történő részvételről és az OIB közbeszerzési eljárásainak menetéről további információ a „Guide for tenderers” (Iránymutatás az ajánlattevőknek) és a „Doing business with the European Commission” (Üzleti együttműködés az Európai Bizottsággal) című tájékoztatókban található az alábbi internetcímen: http://ec.europa.eu/oib/procurement_fr.htm

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Törvényszéke
Postai cím: rue du Fort Niedergrünewald
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: GeneralCourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 43031
Fax: +352 43032100

Internetcím: http://curia.europa.eu

VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

a vesztes félnek küldött értesítést követő 2 hónapon belül, vagy ennek hiányában attól a naptól számított 2 hónapon belül, amikor arról tudomást szereztek. Az európai ombudsmanhoz benyújtott panasz nem eredményezi sem ezen időszak felfüggesztését, sem új fellebbezési időszak megnyílását.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
02/02/2016