Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Építési beruházás - 477629-2021

Submission deadline has been amended by:  602512-2021
22/09/2021    S184

Magyarország-Nyíregyháza: Építési munkák

2021/S 184-477629

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Nagy Elemér
E-mail: info@mkkozpont.hu
Telefon: +36 42999600
Fax: +36 42999601
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://www.nyiregyhaza.hu/
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000909602021/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000909602021/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

NyMJV - Szélsőbokori út felújítása

Hivatkozási szám: EKR000909602021
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretén belül a Nyíregyháza, Szélsőbokori út (3-5 méter között váltakozó szélességgel rendelkező 2x1 sávos belterületi gyűjtőút) tárgyi eljárás során 1547 méter hosszon 7,5 méter szélességűre történő átépítésére kerül sor.

Mindkét oldalon 0,50 méter burkolt padka építése szükséges a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka kialakítással.

A teljes tervezési szakaszon a szelvényezés szerinti baloldalon „K” szegély, a jobboldalon kiemelt szegély kerül kiépítésre.

A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom kerül megvalósításra.

Létesítmények az építési engedély alapján:

- Szélsőbokori út szélesítése a 0+153,39 km szelvénytől a Rókabokori útig

- Gyalogos járda építése a Szélsőbokori út szelvényezés szerinti bal oldalán

- Kerékpáros nyom kijelölése a Szélsőbokori út két oldalán.

Vízépítés:

A beruházással érintett szakasz - tekintettel arra, hogy jelenleg nem biztosított a csapadékvíz elvezetés - teljes hosszában zárt csapadékvíz elvezető hálózat építése szükséges. Ennek megfelelően az érintett szakaszon 1487 fm zárt csatorna építésére kerül sor különböző átmérőjű vezetékekkel. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan Ø200-as (305 fm) és Ø400-as (13 fm) kőagyag bekötővezetékek, 50x50 cm víznyelőaknák (48x48 cm öv. víznyelős fedlappal - D400 terhelésre), Ø1,0 m egy. beton tisztítóaknák (DN600 öv. víznyelőrácsos fedlappal) építésére kerül sor. Ezen felül 128 fm TB/20/30/30 mederelem építése szükséges 6 fm Ø30 beton áteresz kiépítésével.

Távközlés:

A szakasz 2 nagyelosztó kábelhálózatát érinti, Kőris u. sarok 1008000 és Legyező u. 1007000. Az Ív utcai csomóponttól a Szélsőbokori u. 27sz-ig 2db oszlop kiváltás szükséges légkábelekkel, leágazásokkal. A Szélsőbokori - Hajnal u-i csomópontban a meglévő oszlopelosztó útburkolatba kerülne, ezért a légkábel hálózat átrendezése elengedhetetlen. Új oszlopelosztó építése szükséges a 20sz. előtt, Ql 5x4/0,6 kábellel, leágazásokkal. Oszlopkihelyezés szükséges a Szélsőbokori u. 24sz. előtt. A Hajnal u. 4sz. előtti oszlopot elosztóvá kell alakítani, meglévő földkábelből történő felvezetéssel (lásd elvi rajz). Érpárkiosztás előtt az átmenő rendszerben üzemelő érpárakat pontosítani kell. A kiváltott hálózatot, átterhelés után el kell bontani. A Szélsőbokori u. 32sz. és 44sz. előtti oszlopok, leágazásokkal megvalósítandó burkolatba kerülnek, ezért kihelyezésük szükséges a csatlakozó légkábelekkel. A Legyező u-i csomóponttól, az 54sz-ig kiváltó Qv35x4/0,6 kábel épül a megvalósítandó új oszlopelosztóig (EOD-II). A további szakaszon újabb 12db oszlop épül, 2-ős betonlábra, LKB légkábel búrákkal, továbbá 1db tartóoszlop. A megvalósítandó oszlopok és leágazások, a meglévő állapotot képezik le, gyakorlatilag az út-, és járdaépítés miatti kihelyezés valósul meg. A megvalósítandó hálózatrendezés lehetőséget ad a 106sz. előtti PCM (vonaltöbbszöröző) kiváltására! Az előfizetői leágazásokat Ql1x4 kábelekkel kell kiépíteni, kizárólag a meglévő, üzemelő előfizetőkhöz.

A fentieken túl a szakági terveken jelzett KTV bálványok kihelyezése szükséges a leágazások befordításával.

A jelen beszerzés tárgyát képező „Szélsőbokori út felújítása” fizikailag kapcsolódik a „Rókabokori út kiépítéséhez”. Tekintettel arra, hogy a Rókabokori út kiépítése időben hamarabb valósult meg mint a jelen beszerzés tárgyát képező Szélsőbokori út felújítása, a Szélsőbokori út azon része (1+775 km sz. bal oldalán található útcsatlakozás, 49.32m) amely a Rókabokori út építése során kivitelezéssel érintve volt, nem képezi a jelen beszerzés tárgyát és azon Nyertes Ajánlattevő munkát nem végezhet, részletesen ld. KD.

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45233000 Autópályák és közutak építése, alapozása és burkolása
45233200 Különféle útburkolatok
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

4400 Nyíregyháza, Szélsőbokori út

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Vállalkozási (kivitelezési) szerződés keretén belül a Nyíregyháza, Szélsőbokori út (3-5 méter között váltakozó szélességgel rendelkező 2x1 sávos belterületi gyűjtőút) tárgyi eljárás során 1547 méter hosszon 7,5 méter szélességűre történő átépítésére kerül sor.

Mindkét oldalon 0,50 méter burkolt padka építése szükséges a szegély előtt, valamint a szegély mögött földpadka kialakítással.

A teljes tervezési szakaszon a szelvényezés szerinti baloldalon „K” szegély, a jobboldalon kiemelt szegély kerül kiépítésre.

A beavatkozással érintett szakasz mindkét oldalán kerékpáros nyom kerül megvalósításra.

Létesítmények az építési engedély alapján:

- Szélsőbokori út szélesítése a 0+153,39 km szelvénytől a Rókabokori útig

- Gyalogos járda építése a Szélsőbokori út szelvényezés szerinti bal oldalán

- Kerékpáros nyom kijelölése a Szélsőbokori út két oldalán.

Vízépítés:

A beruházással érintett szakasz - tekintettel arra, hogy jelenleg nem biztosított a csapadékvíz elvezetés - teljes hosszában zárt csapadékvíz elvezető hálózat építése szükséges. Ennek megfelelően az érintett szakaszon 1487 fm zárt csatorna építésére kerül sor különböző átmérőjű vezetékekkel. A csapadékvíz elvezető rendszer kiépítéséhez kapcsolódóan Ø200-as (305 fm) és Ø400-as (13 fm) kőagyag bekötővezetékek, 50x50 cm víznyelőaknák (48x48 cm öv. víznyelős fedlappal - D400 terhelésre), Ø1,0 m egy. beton tisztítóaknák (DN600 öv. víznyelőrácsos fedlappal) építésére kerül sor. Ezen felül 128 fm TB/20/30/30 mederelem építése szükséges 6 fm Ø30 beton áteresz kiépítésével.

Távközlés:

A szakasz 2 nagyelosztó kábelhálózatát érinti, Kőris u. sarok 1008000 és Legyező u. 1007000. Az Ív utcai csomóponttól a Szélsőbokori u. 27sz-ig 2db oszlop kiváltás szükséges légkábelekkel, leágazásokkal. A Szélsőbokori - Hajnal u-i csomópontban a meglévő oszlopelosztó útburkolatba kerülne, ezért a légkábel hálózat átrendezése elengedhetetlen. Új oszlopelosztó építése szükséges a 20sz. előtt, Ql 5x4/0,6 kábellel, leágazásokkal. Oszlopkihelyezés szükséges a Szélsőbokori u. 24sz. előtt. A Hajnal u. 4sz. előtti oszlopot elosztóvá kell alakítani, meglévő földkábelből történő felvezetéssel (lásd elvi rajz). Érpárkiosztás előtt az átmenő rendszerben üzemelő érpárakat pontosítani kell. A kiváltott hálózatot, átterhelés után el kell bontani. A Szélsőbokori u. 32sz. és 44sz. előtti oszlopok, leágazásokkal megvalósítandó burkolatba kerülnek, ezért kihelyezésük szükséges a csatlakozó légkábelekkel. A Legyező u-i csomóponttól, az 54sz-ig kiváltó Qv35x4/0,6 kábel épül a megvalósítandó új oszlopelosztóig (EOD-II). A további szakaszon újabb 12db oszlop épül, 2-ős betonlábra, LKB légkábel búrákkal, továbbá 1db tartóoszlop. A megvalósítandó oszlopok és leágazások, a meglévő állapotot képezik le, gyakorlatilag az út-, és járdaépítés miatti kihelyezés valósul meg. A megvalósítandó hálózatrendezés lehetőséget ad a 106sz. előtti PCM (vonaltöbbszöröző) kiváltására! Az előfizetői leágazásokat Ql1x4 kábelekkel kell kiépíteni, kizárólag a meglévő, üzemelő előfizetőkhöz.

A fentieken túl a szakági terveken jelzett KTV bálványok kihelyezése szükséges a leágazások befordításával.

A jelen beszerzés tárgyát képező „Szélsőbokori út felújítása” fizikailag kapcsolódik a „Rókabokori út kiépítéséhez”. Tekintettel arra, hogy a Rókabokori út kiépítése időben hamarabb valósult meg mint a jelen beszerzés tárgyát képező Szélsőbokori út felújítása, a Szélsőbokori út azon része (1+775 km sz. bal oldalán található útcsatlakozás, 49.32m) amely a Rókabokori út építése során kivitelezéssel érintve volt, nem képezi a jelen beszerzés tárgyát és azon Nyertes Ajánlattevő munkát nem végezhet, részletesen ld. KD.

A pontos mennyiségeket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részét képező kivitelezési tervdokumentáció és árazatlan költségvetés tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2. Teljes körű jótállás az előírt min. 36 hónapot meghaladóan (hónap, min. 0 - max. 24 hónap, kizárólag egész szám ajánlható!) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3)M2.a) pont szerinti alk. követelmény igazolására bemutatott szakember útépítési/felújítási/bővítési tárgyú projektben szerzett alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3)M2.b) pont szerinti alk követelmény igazolására bemutatott szakember útépítési/felújítási/bővítési tárgyú projektben szerzett alkalmassági követelmény szerinti többlet tapasztalata (0-48 hónap) / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 8
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007

II.2.14)További információk

1.) A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített szerződés időtartama 8 hónap a munkaterület átadás-átvételének megtörténtétől kezdődően. AK az előteljesítéshez hozzájárulását adja. November 15. - március 15. közötti időszak a téli üzem időszaka. A téli üzem időszakában AK jogosult a munkaterületet a Nyertes AT-től visszavenni (a visszavétel időtartama nem számít bele a teljesítés időtartamába), azonban főszabály szerint a Nyertes AT az AK általi munkaterület visszavételének hiányában sem végezhet munkát. A téli üzem időszaka így nem számít bele a teljesítés időtartamába. Ezen időszakban a Nyertes AT egyedi - pl.: a kedvező időjárási viszonyokra, technológiai folyamatokra tekintettel - AK részére benyújtott kérelem alapján, az AK külön engedélyével folytathatja a munkavégzést. A téli üzem időszakában az AK engedélyével történő munkavégzés időtartama a teljesítés időtartamába beleszámít.

2.) Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy jelenleg nem rendelkezik a teljesítéssel érintett valamennyi ingatlan tulajdonjogával, annak megszerzése folyamatban van. Amennyiben az érintett ingatlanok Ajánlatkérő általi megvásárlása nem realizálódik, úgy ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja (feltételes közbeszerzés).

Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján felhívja a gazdasági szereplők figyelmét arra a körülményre, hogy az eljárást megindító felhívásban megjelölt azon feltételt, amelytől a közbeszerzés eredményességét függővé tette (teljesítéssel érintett valamennyi ingatlan tulajdonjogának megszerzése), a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként köti ki. Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálybalépésére legfeljebb fél év áll rendelkezésre a szerződés aláírásától számítva, ezt követően a felek szabadulnak a kötelemből.

3.) Az Értékelési módszerek:

„Ár” részszempont: relatív (fordított arány., előny a kisebb).

„Jótállás” részszempont: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont, a +24 hónapot elérő megajánlás egységesen 100 pont. Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (min. 36 hónap) feletti többlet vállalásokat értékeli, azaz már a felolvasólapon is ezt az értéket kell rögzíteni.

„Szakember” részszempontok: az AF II.2.5) 3.-4. értékelési szempontok vonatkozásában: relatív (egyenes arány., előny a nagyobb) azzal, hogy 0 érték megajánlása 0 pont, a +48 hónapot elérő megajánlás egységesen 100 pont.

A 3-4. értékelési szempont vonatkozásában a „0” értéktől nagyobb megajánlás esetén csatolni kell a szakember szakmai önéletrajzát, melyben be kell mutatni:

- a korábbi teljesítés (projekt/szakmai tapasztalat) ismertetése;

- kapcsolódó tevékenység kezdő és befejező dátuma (év/hónap);

- teljesítés helye (településnév, utca és házszám, vagy hrsz. pontossággal);

- ellátott feladat, tevékenység ismertetése (betöltött pozíció)

A 3-4. értékelési szempontok esetén kizárólag olyan többlettapasztalat/referencia jelölhető meg, melyhez kapcsolódó teljes teljesítési időszak kívül esik a III.1.3) M2.a. és M2.b. alkalmassági szempontnak történő megfeleléshez igénybe vett időszakon (pl.: a 266/2013.(VII.11.) Kr. szerinti, első magyarországi kamarai nyilvántartásba vétel napját követően megkezdett és befejezett teljesítések). Fel kell tüntetni azon időszakot, amit a szakember alkalmasság igazolására kíván figyelembe venni (a két időszak elkülönítése). Ajánlatkérő kizárólag az érvényességi küszöb (alkalmassági min. követelmény) feletti többlettapasztalatot értékeli, a felolvasólapon ezt az értéket kell rögzíteni.

Mindkét értékelési részszempont tekintetében kizárólag 1 fő, értelemszerűen részszempontonként a kapcsolódó alkalmassági követelmény vonatkozásában bemutatott 1-1 fő szakember szakmai tapasztalata kerül értékelésre, nincs lehetőség több, az ajánlattevő által ugyanazon pozícióra bemutatott szakember szakmai tapasztalatának az összeadására.

4.) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

I.) A kizáró okok felsorolása:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglaltak szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.

A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok hatálya alá tartozik; vagy részéról a kizáró ok az eljárás során következett be.

Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) és (2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére.

A kizáró okok igazolási módja:

Az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állását a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) és (7)-(8) bekezdése, 2.§ (1) és (4) bekezdése, 3.§ (1), (3) és (5), 4.§ (1), (1b), (3) és (4) bekezdése, 5. § (1) bek.; 6-8. §-ai és 10. §-a, valamint a 12-16.§-ai szerint kell igazolnia, ennek során:

a. Előzetes igazolás: a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek az ajánlatában ajánlatának benyújtásakor a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján minden ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) nyilatkoznia kell az ajánlatában, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek külön-külön) az ajánlatban nyilatkoznia kell arról is, hogy tekintetében van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges nyilatkozatot tenni szükséges ajánlatban.

A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [Kr. 1. § (7) bekezdés].

b. Utólagos igazolás: a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti vizsgálat során - az ajánlatkérő Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. szerinti felhívására - az ajánlattevőnek a kizáró okok fenn nem állásáról a Kr. 8. §-a és 10. §-a szerint kell nyilatkozatokat, illetve igazolásokat benyújtania.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (5)-(7) és (9)-(11a), (13)-(14) bekezdésében foglaltakra.

Irányadóak a Kbt. 63.§ (3) bek. rendelkezései, valamint a Közbeszerzési Hatóság útmutatója (A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában; A Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója az Európai Unióban és az Európai Gazdasági Térségben letelepedett gazdasági szereplők által benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról - 2021.05.06.).

II.) Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Xl. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:

A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv Xl. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Nem kerül előírásra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Nem kerül előírásra.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

a. Előzetes igazolás: Ajánlattevő (közös ajánlattevők külön-külön) és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatban a Kr. II. Fejezetének megfelelően, az EEKD benyújtásával igazolja, hogy megfelel az előírt követelménynek (egyszerű nyilatkozat az EEKD „Alfa" rész kitöltésével), figyelemmel arra, hogy a Kr. 2. § (5) bekezdése alapján az ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is valamennyi műszaki-szakmai alkalmassági követelmény előzetes igazolására.

Irányadó a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdése.

b. Utólagos igazolás: Az alkalmasság tényleges igazolása vonatkozásában a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. az irányadó.

M1.) Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21.§ (2) bek. a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben befejezett, és legfeljebb 8 éven belül megkezdett legjelentősebb építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkáinak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:

- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;

- a szerződést kötő másik fél (név és cím);

- az építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munka tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),

- mennyiség (hosszúság ÉS szélesség, méterben meghatározva);

- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;

- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát(%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § rendelkezései).

Olyan szerződés esetében, amely a bemutatni kért építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkákon kívül további munkákat is tartalmazott, a szerződés tárgyát erre tekintettel megbontva kell bemutatni a releváns építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkák feltüntetésével. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 140. § (9) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdésében foglaltakat is.

M2.a), M2.b)

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2.a) és/vagy M2.b.) szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl.: megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.

Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg az AF III.1.3) M2.a)-b) pontok szerinti alkalmassági követelmények vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy mely szakembert kívánja az egyes értékelési szempontok tekintetében figyelembe venni (max. 1fő).

Az M2.a-b) pontok tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:

1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi. Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges (az alábbi 2. pont nem irányadó).

2. amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és az előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya. A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni: a korábbi teljesítés (projekt/szakmai tapasztalat) ismertetése; teljesítés helye (településnév, utca és házszám, vagy hrsz. pontossággal); az általa ellátott feladat, tevékenység ismertetése (betöltött pozíció) és a tevékenység kezdő és befejező ideje (év, hónap pontossággal).

Az időben párhuzamos tapasztalatok egyszer kerülnek figyelembe vételre.

Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembereknek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.

Irányadóak a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 22. §; a 24. § (1) és (2) bek. rendelkezései.

Irányadóak a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7); (9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1. Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, és legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett alábbi referenciamunkákkal:

M1.a) legalább 5 méter szélességet elérő út építési és/vagy felújítási és/vagy bővítési munkák megvalósítására vonatkozó referencia, amelyben a teljesítéssel érintett út hosszúsága elérte legalább az 1 000 métert.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása (az út hosszúsága tekintetében) több referencia összevonásával is teljesíthető.

M2.

Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő (vagy azzal egyenértékű), a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű képzettséggel/végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:

- M2.a.: legalább egy fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 2. pontja szerinti:

Közlekedési építmények szakterület, jelölés: MV-KÉ kateg. (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű képzettséggel/végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember;

- M2.b.: legalább egy fő, a Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 3. rész 10. pontja szerinti:

Vízgazdálkodási építmények szakterület, jelölés: MV-VZ kateg. (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű képzettséggel/végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember.

Ha ajánlattevő az alkalmasság körében több szakembert jelöl meg, úgy nyilatkozzon, hogy mely szakembert kívánja értékelési szempont tekintetében figyelembe venni (max.1 fő).

Ugyanazon szakember több szakterület tekintetében is figyelembe vehető.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

I.) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

A szerződés egyösszegű átalányáras típusú, pénznem HUF. Tartalékkeret nincs. Fedezetet a TOP-6.1.5-16-NY1-2021-00007 azonosítószámú, "Szélsőbokori út fejlesztése" c. támogatási szerződés biztosít (utófinanszírozás, támogatás intenzitása 100,000000%).

Ajánlattevő 1 előlegszámla (5%), 3 részszámla (25-50-75%) és 1 végszámla (100%) benyújtására jogosult. A kifizetett előleg a végszámlából kerül levonásra. A teljesítés igazolása a Kbt. 135. § (1) bek. alapján a szerződés tervezetben rögzítettek szerint történik.

Kifizetés az ajánlattevő által benyújtott rész/végszámla alapján átutalással a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek. és a Kbt. 135.§ (5)-(6) bek. szerint, fizetési határidő 30 nap. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Alvállalkozó igénybevétele esetén a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bek.-től eltérően a Kbt. 135.§ (3) bek.-ben foglalt szabályok alapján, a 322/2015. (X. 30.) Korm.r. 32/A.§ szerint történik a kifizetés.

Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155.§ (1) bek. irányadó.

Az ÁFA megfizetése szempontjából Ajánlatkérő közli, hogy a tárgyi kivitelezési tevékenység építési hatósági engedélyköteles, ezért a számlázás a számviteli-, illetve adózási jogszabályoknak megfelelően, a „fordított ÁFA” szabályai szerint történik. A kifizetés részletes szabályait a KD tartalmazza.

II.) A szerződés biztosítékai:

Teljes körű jótállás: min. 36 hónap (értékelésre kerül, ld. felhívás II.2.5) pontja).

Késedelmi kötbér: a teljes nettó ellenérték 1%-a/nap, de max. a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó ellenérték 20%-a.

Jólteljesítési (jótállási) biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a, a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés teljesítésének időpontjáig (a jótállási időszak kezdő időpontjáig) kell rendelkezésre bocsátani azzal, hogy az okirati formában benyújtott biztosítéknak a jótállási időszak lejártának napján túl +45 napig kell érvényesnek lennie.

Előleg visszafizetési biztosíték: AK az előleg fizetését nem köti előlegvisszafizetési biztosíték adásához.

A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.

Ajánlatkérő az előírt biztosíték határidőre történő nyújtására vonatkozóan a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján NEM kéri az ajánlatban sem nyilatkozatot, sem igazolás benyújtását.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a Közbeszerzési Dokumentumok (KD) tartalmazzák.

III.) Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat különösen:

- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;

- az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.

IV.) III.1.3) M2.a)-b) pontok szerinti valamennyi szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, személyére releváns megajánlott jogosultsággal/regisztrációval. Ennek hiánya esetén az Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 26/10/2021
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 26/10/2021
Helyi idő: 13:00
Hely:

Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15.§-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Az eljárás a Kbt. 3.§ 5a. pont szerinti Elektr. Közbesz. Rendszerben (EKR) kerül lefolytatásra az EKR r. szerint. Az ajánlatot az EKR-ben kell benyújtani (olvasható és nem szerkeszthető, cégszerűen aláírt pdf formátum, az árazott költségvetés xls szerkeszthető formátumban is), irányadó a Kbt. 41.§ (1) és az EKR r. 11.§ (9) bek.

2. Az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.]

3. Az ajánlat összeállítása során irányadó a Kbt. 41/A.§. Az EKR-ben biztosított űrlapok alkalmazása kötelező a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján.

4. AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös AT-kre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 35.§ (2a) pont és 41/A.§ (4) bek. alapján vizsgálja.

5. Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia [Kbt. 66.§ (5) bek.] az EKR r. 11.§ (1) bek. alapján.

6. A Kbt. 35.§ szerinti közös ajánlattétel esetén a közös AT-k közötti megállapodást csatolni kell.

7. Irányadó a Kbt. 47.§ (2) bek. A Kbt. 41/A.§ (2) bek. alapján előírás, hogy az olyan nyilatkozat, mely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.

8. AT-nek nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§ (2) bek. alapján.

9. AT köteles nyilatkozni a Kbt. 65.§ (7) bek. vonatkozásában.

10. Csatolandó az ajánlatban:

- AT nyilatkozata, hogy a tárgyi munkákat a KD részét képező műszaki dokumentációban meghatározottak szerint elvégzi, továbbá amelyben AT adott esetben ismerteti az esetlegesen eltérő (de azzal egyenértékű) műszaki tartalmat (felhasználásra kerülő anyagok, illetve a beépítésre kerülő termékek típusát és részletes műszaki jellemzőit). Az egyenértékűséget az ajánlatban igazolni kell [Kr. 46.§ (6) bek.];

- a felhívás II.2.5) pontja szerinti 3. és 4. értékelési részszempontokra tett "0" értéktől nagyobb megajánlás esetén az érintett szakember saját kezűleg aláírt, szakmai önéletrajza /amelyből az értékelési szempontok szerinti teljesítés megállapítható (a II.2.14) 3.) pont (Értékelési módszerek) szerinti tartalommal)/ és rendelkezésre állási nyilatkozata;

Csatolandó a 322/2015.(X.30.) Korm. r. 24.§ (1) bek. alapján (SZAKMAI AJÁNLAT): árazatlan költségvetés hiánytalanul kitöltve (cégszerűen aláírt pdf és xls formátumban is).

11. Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyet a Kbt. vagy a KD kötelezően előír.

12. Projekttársaság: Nem lehetséges és nem követelmény a nyertes ajánlattevők általi gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozása a szerződés teljesítése érdekében. AK nem teszi lehetővé többváltozatú (alternatív) ajánlat benyújtását.

13. A felhívás IV.2.6) pontjában meghatározott 2 hónap alatt 60 nap értendő.

14. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § szerinti kivitelezői (építési-szerelési) felelősségbiztosítás mértéke: min. 20 000 000,- HUF/kár és min. 30 000 000,- HUF/év. Ha a szerződéskötés időpontjáig nem áll rendelkezésre a felelősségbiztosítás, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül (Kbt. 131. § (4) bek).

15. A hiánypótlás (HP) lehetősége a Kbt. 71.§ szerint biztosított. HP-ra lehetőség nincsen, ha a HP-val az AT korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.

16. A III.1.3) M1.-M2. pontja szerinti alkalmassági követelmények és igazolási módok a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.

17. FAKSZ: dr. Bagaméry-Szalay Róbert (00255)

18. A Kbt. 75.§ (2) bek. e) pont alkalmazásra kerül.

19. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 46.§ (3) bek. irányadó („vagy azzal egyenértékű”)! Az egyenértékűség igazolása AT kötelezettsége.

20. Helyszíni bejárás nem kerül megtartásra.

21. AK a részajánlattétel lehetőségét a következő indokokra tekintettel nem biztosítja: A beszerzés tárgyát képező munkák azonos jellege és az azokhoz kapcsolódó egységes szerződéses feltételek miatt a beszerzés részekre bontása gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, továbbá műszaki és organizációs szempontból sem lehetséges. A munkák egy kivitelezővel történő végeztetése biztosítja az esetleges szavatossági és garanciális hibák felelősének egyértelmű meghatározását, egységes garanciális feltételek biztosítását, és a kapcsolódó felvonulás költségek duplikálásának elmaradását.

22. Alkalmazásra kerül a Kbt. 81.§ (4) és (5) bek.

23. Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött az alábbiak szerint:

- Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000,- HUF;

- AK fizetési számlaszáma: 11744003-15402006;

- Kamatot AK nem fizet.

- Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):

- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési/átutalási igazolás, bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya (közlemény: "ajánlati biztosíték"; "NYMJV - Szélsőbokori út")

- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya

- biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.

A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, és szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét tartalmaznia kell. Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek. b) bek.-ben foglaltak.

24. További részlet. ld. KD.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) bekezdése szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/09/2021