Supplies - 47778-2022

28/01/2022    S20

Česko-Ústí nad Labem: Diagnostika

2022/S 020-047778

Oprava

Oznámení změn nebo dodatečných informací

Dodávky

(Dodatek k Úřednímu věstníku Evropské unie, 2021/S 211-550650)

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel/zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Krajská zdravotní, a.s.
Národní identifikační číslo: 25488627
Poštovní adresa: Sociální péče 3316/12A
Obec: Ústí nad Labem
Kód NUTS: CZ042 Ústecký kraj
PSČ: 40113
Země: Česko
Kontaktní osoba: Marek Sedlák
E-mail: marek.sedlak@kzcr.eu
Tel.: +420 477114192
Internetové adresy:
Hlavní adresa: http://www.kzcr.eu/
Adresa profilu zadavatele: https://zakazky.kzcr.eu/

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Dodávky diagnostického materiálu a výpůjčka biochemických a imunochemických analyzátorů pro Krajskou zdravotní, a.s.

Spisové číslo: 2668/2021
II.1.2)Hlavní kód CPV
33694000 Diagnostika
II.1.3)Druh zakázky
Dodávky
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou:

a) opakované dodávky vázaného spotřebního materiálu

b) bezplatné vypůjčení a instalace biochemických a imunochemických analytických systémů

c) dodávka a instalace klimatizací a úpraven vody

d) dodávka a instalace záložních zdrojů (UPS)

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
25/01/2022
VI.6)Odkaz na původní oznámení
Číslo oznámení v Úř. věst. řady S: 2021/S 211-550650

Oddíl VII: Změny

VII.1)Informace, které mají být opraveny nebo přidány
VII.1.2)Text, který má být opraven v původním oznámení
Číslo oddílu: IV.2.2
Místo v textu, které má být změněno: Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Namísto:
Datum: 31/01/2022
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 01/03/2022
Místní čas: 13:00
Číslo oddílu: IV.2.7
Místo v textu, které má být změněno: Podmínky pro otevírání nabídek
Namísto:
Datum: 31/01/2022
Místní čas: 13:00
Má být:
Datum: 01/03/2022
Místní čas: 13:00
VII.2)Další dodatečné informace: