Services - 47823-2021

29/01/2021    S20

Sverige-Ludvika: Hälso- och sjukvård samt socialvård

2021/S 020-047823

Sociala tjänster och andra särskilda tjänster – offentliga kontrakt

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: LUDVIKA KOMMUN
Nationellt registreringsnummer: 212000-2270
Postadress: Upphandlingscenter
Ort: Ludvika
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 771 82
Land: Sverige
E-post: monica.sundberg@ludvika.se
Telefon: +46 240-86000
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.upphandlingscenterfbr.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58649
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://www.e-avrop.com/upphandlingscenterfbr/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=58649
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Smittskyddsmaterial, 2021

Referensnummer: GNU 2021/2
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Sjukvårdsmaterial som nyttjas i vården och omsorgen för att skydda mot smitta

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
85000000 Hälso- och sjukvård samt socialvård
33140000 Medicinska förbrukningsartiklar
33100000 Medicinsk utrustning
33190000 Diverse medicinktekniska produkter
33199000 Sjukvårdskläder
33191000 Utrustning för sterilisering, desinfektion och hygien
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE312 Dalarnas län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Sjukvårdsmaterial som nyttjas i vården och omsorgen för att skydda mot smitta

II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 20 000 000.00 SEK
II.2.7)Kontraktets eller ramavtalets varaktighet
Start: 01/04/2021
Slut: 31/03/2022
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
IV.1.10)Angivelse av de nationella regler som gäller för förfarandet:
IV.1.11)Tilldelningsförfarandets viktigaste delar:
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar / Sista datum för mottagande av intresseanmälningar
Datum: 26/02/2021
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
E-post: forvaltningsrattenifalun@dom.se
Telefon: +46 23-3830000
Fax: +46 23-3830080
Internetadress: http://www.forvaltningsrattenifalun.domstol.se
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
26/01/2021