Szolgáltatások - 478669-2017

30/11/2017    S230

Belgium-Brüsszel: Recepciós személyzet és kísérési szolgáltatások biztosítása az Európai Parlament strasbourgi helyszíne számára

2017/S 230-478669

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Európai Parlament, Directorate-General for Communication
Postai cím: rue Wiertz 60
Város: Bruxelles
NUTS-kód: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postai irányítószám: 1047
Ország: Belgium
Kapcsolattartó személy: unité «Finance», direction D «Ressources»
E-mail: DGCOMM-Contracts-FWC@europarl.europa.eu
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.europarl.europa.eu
A felhasználói oldal címe: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2714
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet és kísérési szolgáltatások biztosítása az Európai Parlament strasbourgi helyszíne számára.

Hivatkozási szám: COMM/DG/AWD/2017/765.
II.1.2)Fő CPV-kód
79610000 Állásközvetítési szolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az Európai Parlament Kommunikációs Főigazgatósága azzal a céllal hirdeti meg a pályázati felhívást, hogy olyan recepciós személyzet és kísérési szolgáltatást biztosító szolgáltató kerüljön kiválasztásra, amelynek feladata az Európai Parlament különböző strasbourgi épületeibe érkező egyéni látogatók és látogatócsoportok üdvözlése és kalauzolása.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet és titkársági szolgáltatások biztosítása a Parlamentárium számára Strasbourgban

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1. tétel esetében:

az új strasbourgi Parlamentárium megnyitása még vonzóbbá teszi az előzetesen bejelentett látogatásokat, és jelentősen növeli a látgatók számát.

E pályázati felhívás keretében az Európai Parlament strasbourgi Tájékoztatási Hivatala olyan szolgáltatót keres, amelynek feladata a recepciós személyzet biztosítása és a titkári feladatok ellátása lesz a következők szerint:

— 2 állandó munkatárs, de a recepciós személyzet létszáma a bejelentett látogatásoktól függően akár 5-re is emelkedhet,

— és 1 titkár munkatárs, akinek feladata a látogatási ütemterv kezelése lesz.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: a célkitűzések és feladatok megfelelő értelmezésének minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: a szolgáltatás magas színvonalának biztosítására irányuló intézkedések minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: a szerződés teljesítésére kijelölt munkatársak szervezésének minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: minőség/ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Recepciós személyzet/kísérési és recepciós szolgáltatások biztosítása az „Európai Unió látogatói programja” és a „Látogatások és szemináriumok” elnevezésű látogatói programhoz az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79620000 Személyzettel és ideiglenes személyzettel való ellátási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: FR FRANCE
A teljesítés fő helyszíne:

Európai Parlament (Strasbourg)

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A 2. tétel a recepciós személyzet és a kísérők által a 2 alábbi látogatói program keretében nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó követelményeket foglalja magában:

1. „Az Európai Unió látogatói programja” (EUVP);

2. „Látogatások és szemináriumok” az Európai Parlamentben (VISSEM).

A nyertes ajánlattevő feladata recepciós személyzet és kísérő személyzet biztosítása az Európai Parlament EUVP és VISSEM programját lebonyolító szervezeti egységekhez azzal a feladattal, hogy gondoskodjanak a látogatócsoportok felügyeletéről a strasbourgi parlamenti üléshetek során.

Az EUVP tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan kísérő-/recepciós személyzetet kell biztosítania, akik kezelik az EU-n kívülről érkező, magas rangú tisztviselők különféle egyéni tanulmányi látogatási programjait, kísérik a tisztviselőket számos találkozójuk során, valamint bemutatják és elmagyarázzák számukra azt, hogy hogyan jutnak hozzá és hogyan használják a különböző szolgáltatásokat.

A VISSEM tekintetében a nyertes ajánlattevőnek olyan recepciós személyzetet kell biztosítania, akik a VISSEM keretében érkező egyéni látogatókat és a látogatói csoportok részt vevőit kísérik az Európai Parlament Louise Weiss (LOW) épületében Strasbourgban. A személyzetet jelentős számú (legfeljebb 80 a különösen forgalmas időszakok során) csoport kezelésére is felkérhetik.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: a célkitűzések és feladatok megfelelő értelmezésének minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: a szolgáltatás magas színvonalának biztosítására irányuló intézkedések minősége / Súlyszám: 20
Minőségi kritérium - Név: a szerződés teljesítésére kijelölt munkatársak szervezésének minősége / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: minőség/ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017/S 140-286836
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma: 1
Elnevezés:

Recepciós személyzet és titkársági szolgáltatások biztosítása a Parlamentárium számára Strasbourgban

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 2
Rész száma: 2
Elnevezés:

Recepciós személyzet/kísérési és recepciós szolgáltatások biztosítása az „Európai Unió látogatói programja” és a „Látogatások és szemináriumok” elnevezésű látogatói programhoz az Európai Parlamentben, Strasbourgban.

Szerződés/rész odaítélésre került: nem
V.1)Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Európai ombudsman
Postai cím: 1 avenue du Président Robert Schuman
Város: Strasbourg Cedex
Postai irányítószám: 67001
Ország: Franciaország
Internetcím: http://www.ombudsman.europa.eu
VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Az Európai Unió Bírósága (CJEU)
Város: Luxembourg
Postai irányítószám: 2925
Ország: Luxemburg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetcím: http://curia.europa.eu/
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/11/2017