Supplies - 479312-2020

12/10/2020    S198

Poland-Wieluń: Medical clothing

2020/S 198-479312

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Wieluniu
National registration number: 000310143
Postal address: ul. Szpitalna 16
Town: Wieluń
NUTS code: PL714 Sieradzki
Postal code: 98-300
Country: Poland
Contact person: Ewa Urbaniak, Katarzyna Skubiś
E-mail: sekretariat@szpital-wielun.pl
Telephone: +48 438406800
Fax: +48 438406801
Internet address(es):
Main address: www.szpital.powiat.wielun.pl
Address of the buyer profile: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.platformazakupowa.pl/pn/szpital_wielun
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Sukcesywne dostawy jednorazowych materiałów medycznych i drobnego sprzętu medycznego. Cz. II

Reference number: SPZOZ-ZP/2/24/242/16/2020
II.1.2)Main CPV code
33199000 Medical clothing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy odzieży medycznej i materiałów medycznych na potrzeby SPZOZ w Wieluniu. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety). Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (pakiety). Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie ofertę na poszczególne pakiety, szczegółowo opisane w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę pakietów, również na wszystkie.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież medyczna

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Wieluń

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Materiały medyczne – rękawice diagnostyczne

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33140000 Medical consumables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Wieluń

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież medyczna

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33199000 Medical clothing
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Wieluń

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Odzież ochrony biologicznej i chemicznej

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
35113410 Garments for biological or chemical protection
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL714 Sieradzki
Main site or place of performance:

Wieluń

II.2.4)Description of the procurement:

Szczegółowy zakres i wielkość zamówienia zawiera załącznik do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 12
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 17/11/2020
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 14/01/2021
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 17/11/2020
Local time: 10:05
Place:

98-300 Wieluń, ul. Szpitalna 16, budynek administracji, pok. nr 218 (sala konferencyjna)

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: yes
Estimated timing for further notices to be published:

Październik 2021

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2020