Supplies - 479424-2020

12/10/2020    S198

Poland-Szczecin: Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

2020/S 198-479424

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Szczecinie
Postal address: ul. Jagiellońska 44
Town: Szczecin
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Postal code: 70-382
Country: Poland
Contact person: Piotr Ryczek
E-mail: biuro@spzozmswia.szczecin.pl
Telephone: +48 914329521
Fax: +48 914329501
Internet address(es):
Main address: www.spzozmswia.szczecin.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://platformazakupowa.pl/pn/spzozmswia_szczecin
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Body governed by public law
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa leków III dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Reference number: 30/2020.
II.1.2)Main CPV code
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest: dostawa leków III dla SP ZOZ MSWiA w Szczecinie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 1 - Gąbka z gentamycyną.

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy gąbek z gentamycyną w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 28,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 2 - Benzyna apteczna.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy benzyny aptecznej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 25,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 3 - Antidotum I.

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33600000 Pharmaceutical products
33661000 Medicinal products for the nervous system
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antidotum w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 350,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 4 - Antidotum II.

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antidotum w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 80,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 5 - Lek przeciw żylakom kończyn dolnych.

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33620000 Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku przeciw żylakom kończyn dolnych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 6 - Antybiotyki i chemioterapeutyki.

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33651100 Antibacterials for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antybiotyków i chemioterapeutyków. w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 7,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 7 - Antybiotyki i chemioterapeutyki II.

Lot No: 7
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33651100 Antibacterials for systemic use
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antybiotyków i chemioterapeutyków. w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 58,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 8 - Lek znieczulający stomatologiczny.

Lot No: 8
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33661100 Anaesthetics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku znieczulającego stomatologicznego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 37,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 9 - Antidotum III.

Lot No: 9
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33660000 Medicinal products for the nervous system and sensory organs
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antidotum w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 44,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 10 - Leki antydiuretyczne.

Lot No: 10
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33640000 Medicinal products for the genitourinary system and hormones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leków antydiuretycznych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 97,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 11 - Pochodne hormonów.

Lot No: 11
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33640000 Medicinal products for the genitourinary system and hormones
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy pochodnych hormonów w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 514,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 12 - Środki zwiotczające.

Lot No: 12
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33632000 Medicinal products for the musculo-skeletal system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy środków zwiotczających w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 110,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 13 - Lek immunostymulujący.

Lot No: 13
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33650000 General anti-infectives for systemic use, vaccines, antineoplastic and immunodulating agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku immunostymulującego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 20,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 14 - Leki stosowane w chorobie Parkinsona.

Lot No: 14
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33661400 Anti-Parkinson medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leków stosowanych w chorobie Parkinsona w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 15 - Lek stosowany w niewydolności serca.

Lot No: 15
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33622100 Cardiac therapy medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w niewydolności serca w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 350,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 16 - Lek stosowany w niewydolności serca II.

Lot No: 16
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33622100 Cardiac therapy medicinal products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w niewydolności serca w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 54,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 17 - Lek stosowany w zakrzepicy żył głębokich.

Lot No: 17
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33620000 Medicinal products for the blood, blood-forming organs and the cardiovascular system
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w zakrzepicy żył głębokich w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 94,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 18 - Lek przeciwzakrzepowy.

Lot No: 18
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku przeciwzakrzepowego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 90,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 19 - Lek przeciwzakrzepowy II.

Lot No: 19
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku przeciwzakrzepowego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 48,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 20 - Antidotum IV.

Lot No: 20
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621200 Antihaemorrhagics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antidotum w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 21 - Lek stosowany w polineuropatii cukrzycowej.

Lot No: 21
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33615000 Medicinal products used in diabetes
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w polineuropatii cukrzycowej. w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 8,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 22 - Lek cytostatyczny.

Lot No: 22
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621000 Medicinal products for the blood and blood-forming organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku cytostatycznego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 23 - Leki stosowane w demencji.

Lot No: 23
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33661000 Medicinal products for the nervous system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leków stosowanych w demencji w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 13,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 24 - Immunoglobulina ludzka.

Lot No: 24
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy Immunoglobuliny ludzkiej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 447,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 25 - Immunoglobulina ludzka II.

Lot No: 25
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy Immunoglobuliny ludzkiej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 92,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 26 - Immunoglobulina ludzka III.

Lot No: 26
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33651520 Immunoglobulins
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy Immunoglobuliny ludzkiej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 134,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 27 - Koncentrat czynników krzepnięcia.

Lot No: 27
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621200 Antihaemorrhagics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy koncentratu czynników krzepnięcia w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 55,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 28 - Szczepionki.

Lot No: 28
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33651600 Vaccines
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy szczepionek w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 130,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 29 - Antytoksyna jadu żmij.

Lot No: 29
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy antytoksyny jadu żmij w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 44,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 30 - Parafina stała.

Lot No: 30
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33695000 All other non-therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy parafiny stałej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 72,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 31 - Preparat do badań cytologicznych.

Lot No: 31
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy preparatu do badań cytologicznych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 32 - Środki kontrastowe.

Lot No: 32
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33696000 Reagents and contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy środków kontrastowych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 400,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 33 - Środki kontrastowe II.

Lot No: 33
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33696000 Reagents and contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy środków kontrastowych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 440,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 34 - Lek cytostatyczny II.

Lot No: 34
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33652100 Antineoplastic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku cytostatycznego II w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 35 - Formalina 35 %.

Lot No: 35
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33695000 All other non-therapeutic products
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy formaliny 35 % w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 36 - Lek stosowany w chorobie zwyrodnieniowej stawów.

Lot No: 36
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33632100 Anti-inflammatory and anti-rheumatic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w chorobie zwyrodnieniowej stawów w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 80,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 37 - Lek stosowany w chorobie zwyrodnieniowej stawów II.

Lot No: 37
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33632100 Anti-inflammatory and anti-rheumatic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w chorobie zwyrodnieniowej stawów w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 4,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 38 - Preparat witaminowy do żywienia pozajelitowego.

Lot No: 38
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33616000 Vitamins
33692210 Parenteral feeding solutions
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy preparatu witaminowego do żywienia pozajelitowego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 1 120,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 39 - Leki przeciwkrwotoczne.

Lot No: 39
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621200 Antihaemorrhagics
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leków przeciwkrwotocznych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 420,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 40 - Lek wziewny.

Lot No: 40
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku wziewnego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 40,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 41 - Lek wziewny II.

Lot No: 41
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku wziewnego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 42 - Preparat do płukania jamy ustnej.

Lot No: 42
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33662000 Medicinal products for sensory organs
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy preparatu do płukania jamy ustnej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 14,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 43 - Lek przeciwzakrzepowy III.

Lot No: 43
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku przeciwzakrzepowego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 69,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 44 - Lek stosowany w anestezjologii.

Lot No: 44
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33661000 Medicinal products for the nervous system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku stosowanego w anestezjologii w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 45 - Żywice jonowymienne.

Lot No: 45
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33693000 Other therapeutic products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy żywic jonowymiennych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 64,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 46 - Środki kontrastowe III.

Lot No: 46
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33696000 Reagents and contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy środków kontrastowych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 250,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 47 - Probiotyki.

Lot No: 47
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33610000 Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy probiotyków w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 50,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 48 - Heparyna drobnocząsteczkowa.

Lot No: 48
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33621100 Antithrombotic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy heparyny drobnocząsteczkowej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 60,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 49 Test ureazowy

Lot No: 49
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33694000 Diagnostic agents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy testów ureazowych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 225,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 50 - Hormony.

Lot No: 50
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy hormonów w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 0,70 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 51 - Środki kontrastowe IV.

Lot No: 51
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33696000 Reagents and contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy środków kontrastowych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 55,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 52 - Lek przeciw grypie.

Lot No: 52
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33610000 Medicinal products for the alimentary tract and metabolism
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku przeciw grypie w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 28,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 53 - Formalina 10 %.

Lot No: 53
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33696300 Chemical reagents
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy formaliny 10%w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 75,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 54 - Lek wziewny III.

Lot No: 54
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33670000 Medicinal products for the respiratory system
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku wziewnego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 3,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 55 - Środki kontrastowe V.

Lot No: 55
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33696000 Reagents and contrast media
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy środków kontrastowych w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 56 - Immunoglobulina anty-RhD.

Lot No: 56
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33651520 Immunoglobulins
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy immunoglobulina anty-RhD w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 300,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 57 - Szczepionka przeciwko odrze, śwince i różyczce.

Lot No: 57
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy szczepionki przeciwko odrze, śwince i różyczce w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 60,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 58 - Paski do glukometrów.

Lot No: 58
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
33696200 Blood-testing reagents
33680000 Pharmaceutical articles
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy pasków do glukometrów w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 540,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 59 - Cefadroxilum.

Lot No: 59
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy Cefadroxilum w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 19,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 60 - Eptifibatidum.

Lot No: 60
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy Eptifibatidum w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 30,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 61 - Ethyl esters of iodized fatty acids of poppy seed oil.

Lot No: 61
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy Ethyl esters of iodized fatty acids of poppy seed oil w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 150,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 62 - Chirurgia gałki ocznej.

Lot No: 62
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Chirurgia gałki ocznej w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 63 - Lek okulistyczny.

Lot No: 63
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku okulistycznego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12,00 zł

II.2)Description
II.2.1)Title:

Pakiet nr 64 - Lek okulistyczny II.

Lot No: 64
II.2.2)Additional CPV code(s)
33000000 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
33600000 Pharmaceutical products
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL424 Miasto Szczecin
Main site or place of performance:

SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin

II.2.4)Description of the procurement:

Dostawy leku okulistycznego w rodzaju i ilości określonej w załączniku nr 2 „Szczegółowa oferta cenowa” do SIWZ.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Price
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 12,00 zł

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu spełniania warunku.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże należycie wykonane lub wykonywane, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie dostawy asortymentu będącego przedmiotem zamówienia, o wartości brutto nie mniejszej niż:

a) w zakresie Pakietu nr 1: 750,00 zł brutto – każda z nich,

b) w zakresie Pakietu nr 2: 600,00 zł brutto – każda z nich,

c) w zakresie Pakietu nr 3: 9 000,00 zł brutto – każda z nich,

d) w zakresie Pakietu nr 4: 2 000,00 zł brutto – każda z nich,

e) w zakresie Pakietu nr 5: 500,00 zł brutto – każda z nich,

f) w zakresie Pakietu nr 6: 150,00 zł brutto – każda z nich,

g) w zakresie Pakietu nr 7: 1 500,00 zł brutto – każda z nich,

h) w zakresie Pakietu nr 8: 1 000,00 zł brutto – każda z nich,

i) w zakresie Pakietu nr 9: 1 100,00 zł brutto – każda z nich,

j) w zakresie Pakietu nr 10: 2 500,00 zł brutto – każda z nich,

k) w zakresie Pakietu nr 11: 13 000,00 zł brutto – każda z nich,

l) w zakresie Pakietu nr 12: 2 500,00 zł brutto – każda z nich,

m) w zakresie Pakietu nr 13: 500,00 zł brutto – każda z nich,

n) w zakresie Pakietu nr 14: 700,00 zł brutto – każda z nich,

o) w zakresie Pakietu nr 15: 9 000,00 zł brutto – każda z nich,

p) w zakresie Pakietu nr 16: 1 300,00 zł brutto – każda z nich,

q) w zakresie Pakietu nr 17: 2 500,00 zł brutto – każda z nich,

r) w zakresie Pakietu nr 18: 2 200,00 zł brutto – każda z nich,

s) w zakresie Pakietu nr 19: 1 200,00 zł brutto – każda z nich,

t) w zakresie Pakietu nr 20: 100,00 zł brutto – każda z nich,

v) w zakresie Pakietu nr 22: 150,00 zł brutto – każda z nich,

w) w zakresie Pakietu nr 23: 300,00 zł brutto – każda z nich,

x) w zakresie Pakietu nr 24: 11 000,00 zł brutto – każda z nich,

y) w zakresie Pakietu nr 25: 2 300,00 zł brutto – każda z nich,

z) w zakresie Pakietu nr 26: 3 500,00 zł brutto – każda z nich,

Aa) w zakresie Pakietu nr 27: 1 300,00 zł brutto – każda z nich,

Bb) w zakresie Pakietu nr 28: 3 400,00 zł brutto – każda z nich,

cc) w zakresie Pakietu nr 29: 1 100,00 zł brutto – każda z nich,

Dd) w zakresie Pakietu nr 30: 1 800,00 zł brutto – każda z nich,

Ee) w zakresie Pakietu nr 31: 110,00 zł brutto – każda z nich,

Ff) w zakresie Pakietu nr 32: 10 000,00 zł brutto – każda z nich,

Gg) w zakresie Pakietu nr 33: 11 000,00 zł brutto – każda z nich,

Hh) w zakresie Pakietu nr 34: 250,00 zł brutto – każda z nich,

ii) w zakresie Pakietu nr 35: 250,00 zł brutto – każda z nich,

Jj) w zakresie Pakietu nr 36: 2 100,00 zł brutto – każda z nich,

Kk) w zakresie Pakietu nr 37: 120,00 zł brutto – każda z nich,

ll) w zakresie Pakietu nr 38: 28 000,00 zł brutto – każda z nich,

mm) w zakresie Pakietu nr 39: 10 500,00 zł brutto – każda z nich,

Nn) w zakresie Pakietu nr 40: 1 100,00 zł brutto – każda z nich,

Oo) w zakresie Pakietu nr 41: 250,00 zł brutto – każda z nich,

Pp) w zakresie Pakietu nr 42: 350,00 zł brutto – każda z nich,

Qq) w zakresie Pakietu nr 43: 1 500,00 zł brutto – każda z nich,

Rr) w zakresie Pakietu nr 44: 150,00 zł brutto – każda z nich,

Ss) w zakresie Pakietu nr 45: 1 600,00 zł brutto – każda z nich,

Tt) w zakresie Pakietu nr 46: 6 000,00 zł brutto – każda z nich,

Uu) w zakresie Pakietu nr 47: 1 200,00 zł brutto – każda z nich,

vv) w zakresie Pakietu nr 48: 1 500,00 zł brutto – każda z nich,

Ww) w zakresie Pakietu nr 49: 5 500,00 zł brutto – każda z nich,

xx) w zakresie Pakietu nr 50: 1530,00 zł brutto – każda z nich,

Yy) w zakresie Pakietu nr 51: 1 400,00 zł brutto – każda z nich,

Zz) w zakresie Pakietu nr 52: 600,00 zł brutto – każda z nich,

Aaa) w zakresie Pakietu nr 53: 1 900,00 zł brutto – każda z nich,

Bbb) w zakresie Pakietu nr 54: 75,00 zł brutto – każda z nich,

ccc) w zakresie Pakietu nr 55: 150,00 zł brutto – każda z nich,

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ddd) w zakresie Pakietu nr 56: 7 000,00 zł brutto – każda z nich,

Eee) w zakresie Pakietu nr 57: 1 500,00 zł brutto – każda z nich,

Fff) w zakresie Pakietu nr 58: 14 000,00 zł brutto – każda z nich,

Ggg) w zakresie Pakietu nr 59: 400,00 zł brutto – każda z nich,

Hhh) w zakresie Pakietu nr 60: 700,00 zł brutto – każda z nich,

iii) w zakresie Pakietu nr 61: 3 500,00 zł brutto – każda z nich,

Jjj) w zakresie Pakietu nr 62: 2 600,00 zł brutto – każda z nich,

Kkk) w zakresie Pakietu nr 63: 300,00 zł brutto – każda z nich,

lll) w zakresie Pakietu nr 64: 300,00 zł brutto – każda z nich.

Ocena spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez Wykonawcę, na zasadzie: SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 12/11/2020
Local time: 12:30
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 2 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 12/11/2020
Local time: 13:00
Place:

Wydział Zamówień i Zaopatrzenia SP ZOZ MSWiA w Szczecinie, ul. Jagiellońska 44, 70-382 Szczecin (budynek administracji Szpitala).

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

1. Dokumenty wymagane na etapie składania ofert:1)formularz ofertowy (zał. nr 1 do SIWZ),ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym,2)pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile nie wynika ono z ustawy albo z innych dokumentów załączonych do oferty, lub dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 6 uPZP,3)formularz szczegółowej oferty cenowej (zał. nr 2 do SIWZ),4)oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b uPZP na standardowym formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia - JEDZ. JEDZ należy złożyć pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu 5) zobowiązania innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (w przypadku gdy Wykonawca, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych),6)dowód wniesienia wadium. 2.Dokumenty wymagane po złożeniu ofert: Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPZP (zał.nr 3 do SIWZ) 2)Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPZP, informacji z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPZP, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (zał. nr 4 do SIWZ),oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (zał.nr 4 do SIWZ),zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego,że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłaty tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie całości wykonania decyzji właściwego organu,zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpie.społeczne lub zdrowotne);oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych (zał. nr 5 do SIWZ), wykaz dostaw zał nr 6. 3. Wykonawca podlega wykluczeniu w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 Pzp.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

W przedmiotowym postępowaniu przetargowym Wykonawcom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane przez ustawodawcę w art. 179 - 198 uPZP.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza, Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
VI.5)Date of dispatch of this notice:
07/10/2020