Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Építési beruházás - 480141-2019

Submission deadline has been amended by:  553328-2019
14/10/2019    S198

Magyarország-Győr: Építési munkák

2019/S 198-480141

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_21314713
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Pápai Gábor
E-mail: papai.gabor@gyor-ph.hu
Telefon: +36 96500237
Fax: +36 96500189
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.gyor.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001154962019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001154962019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Győri vízi élménypark kialakítása - kivitelezés

Hivatkozási szám: EKR001154962019
II.1.2)Fő CPV-kód
45000000 Építési munkák
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Modern Városok Program keretében a győri vízi élménypark kialakításához kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátása

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45000000 Építési munkák
45212100 Szabadidős létesítmények kivitelezése
45212212 Uszoda vagy úszómedence kivitelezése
45243510 Árvízvédelmi töltés építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
A teljesítés fő helyszíne:

9025 Győr, Fürdő tér 1.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Az 1387/2017. (VI. 27.) KH a vízi élménypark megvalósításával és az érintett terület árvízvédelmének biztosításával kapcsolatos feladatokról. A kiemelő rendelet száma: 202/2017. (VII. 10.) 7685 m2 alapterületű Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (8 db termál- és gyerekmedencével, személyfelvonóval, 1278 m2 vízfelülettel) felújítása, bővítése, vízi élménypark kialakítása, a parkolási helyzet és a terület árvízvédelmének rendezése. Műemléki védettségű épületet is érint. Organizáció: Strand+élményfürdő egy időben történő zárvatartása max.8 hónap. Az árvízvédelmi fal építése alatt a sátras uszodának és az élményfürdőnek üzemelnie kell. A beruházás során végig biztosítani szükséges a külön épületben üzemelő gyógyászati rész zavartalan működését, beleértve az összekötő folyosó (Quelle épület - gyógyászat fedett összekötése) építésének időszakát is. 1.ütem: bontás, terület-előkészítés; 2. ütem: új árvízvédelmi mű építése; 3. ütem: további bontások, 1meglévő árvízvédelmi mű bontása, meglévő élményfürdő bővítése, új uszoda építése, vízi élménypark kialakítása, műemléki részek felújítása, Fürdő tér átalakítása, összekötő folyosó megépítése, parkoló és utak kialakítása; 1-2-3. ütem összesen 24 hónap 4. ütem: meglévő élményfürdő felújítása - a rendelkezésre álló 28. hónap végéig, melynek leteltét követő 12 hónap a terheléses próbaüzem, mely idő alatt vállalkozónak e tekintetben a szerződéstervezetben rögzített részletek szerinti rendelkezésre állási kötelezettsége van a berendezések zavartalan működése érdekében, melyre tekintettel Felek a szerződés időtartamát 40 hónapban határozzák meg.

Kivitelezési feladatok:

Élményfürdő felújítása. A gyerekrészleg az élményfürdő északi oldalán, az új építés irányába bővül, két szinten és egy légtérben, magába foglalva a földszinti játszóteret és az alsó szinten kialakított medenceteret (1633,8 m2, benne: 38 m2-es pancsolómedence, 48 m2-es gyerekmedence, csúszda). A gyerek részleg fölötti szinten, a fürdő belső tereihez kapcsolódóan egy 289 m2 alapterületű pihenőtér kerül kialakításra. Új szaunaudvar épül. A meglévő fürdőépület fedett-zárt folyosóval (126,61 m2) összekötésre kerül a Pannon-Víz épület földszintjén lévő gyógyászattal.

Az új uszoda (2 546,57 m2, benne: 21x25 méteres alkalmas úszómedence és a 13,5x8 méteres tanmedence) és az ahhoz kapcsolódó kiszolgáló épületrész a meglévő élményfürdő bővítése északi irányban, a terepszint alatt közvetlenül folytatja annak pinceszinti öltöző traktusát.

Terepszint alatt kerül az új, 139 m2-es hőközpont, mely ellátja a régi és az új uszoda tereinek, valamint a fürdővizek fűtését. Közvetlenül a hőközpont alatt kap helyet, az új szellőzőgépház. Az uszoda északi oldalán kerül kialakításra egy melegkonyhás önkiszolgáló étterem, közvetlenül fölötte a konyhával.

A szigetcsúcs védelme az árvízvédelmi védőtávolságok betartásával nem megoldható. Az új árvízvédelmi vonal (3525 m2 vb. szerkezetű speciális mélyépítési technológiával készült vasbeton szerkezetű résfal, 349 fm hosszban, valamint az árvízvédelmi feladatok részeként 14216 m3 töltésépítésre alkalmas anyag beépítése, tömörítése) a strand területén halad keresztül, három helyen kulisszanyílással, íves vonalvezetéssel lefordul a Rába parttól, megkerüli a műemléki épületegyüttest, majd a Mosoni-Duna partjával párhuzamosan haladva beköt a Jedlik Ányos híd alatti árvízvédelmi résfalba.

A védett területen kerülnek kialakításra az uszoda és a vízi élménypark építményei (kivéve: spray park és száraz játszótér) automata öntözőrendszerekkel ellátott zöldfelületekkel.

Folyt.: VI.4.3) pontban

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: M.2.1) keretében bemutatott szakembereken túl felsőfokú műszaki végzettséggel rend., projektvezető/építésvezető, akik uszoda és v. strand építési, v. felújítási munka kiv-ében részt vettek (0-4fő) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: M2.1)szerint bemutatott projektvezető,aki az alk. körében bemutatott projekten(1db)felüli,magasépítési kiv-ben szerzett projvez-i tapasztalatát mutatja be,mely min 0, max 60 hó-ban kerül értékelésre / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M2.2) szerint bemutatott szakember,aki az alk. körében bemutatott projekten(1db)felüli, magasépítési kiv-ben a gépészeti munkarészek kiv-ében szerzett tap-át mutatja be,mely (min 0,max 60 hó) / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M2.3.)szerint bemutatott szakemberrel,aki az alk. körében bemutatott projekten (1db)felüli,magasépítési kiv-ben a villamos munkarészek kivitelezésében szerzett tap.-át mutatja be,mely min 0, max 60 hó / Súlyszám: 5
Minőségi kritérium - Név: M2.4.)szerint bemutatott szakember,aki az alk. körében bemutatott szakmai gyakorlat időtartamon(1 év)felül szerzett többlet tap-át mutatja,melyet magas és/v. mélyépítésben szerzett,min 0 és max 60 hó / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 40
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az eljárásban nem lehet AT (közös AT), AV és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.

Kizáró okok igazolási módja:

AT (közös AT), adott esetben az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban KR) 4. § (1) bek szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum (tov. EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. §-ban említett kizáró okok hiányát.

AT ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. másrészt megadja az eljárásban kért információkat. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a Kbt. 69. § (4) bek-e szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a Kbt. 69.§ (11) bek-e szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és – szükség esetén – hozzájáruló nyilatkozatot (Kbt. 67. § (1) bek, KR 1. § és 3. §).

Ha az előírt alk. köv-nek az AT más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az AT nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alk. feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az AT igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához,

Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k vagy RJ-k képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

Továbbá az AT nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bek).

A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek a KR 12-13. és 16. § rendelkezései, valamint a Kbt. 41/A. §-a szerint kell igazolnia.

A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK- ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Amennyiben a cégkivonattal kapcsolatban változásbejegyzési eljárás van folyamatban, az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az AT országában a cég-változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, egyszerű másolati példányban a KR 13. §-a szerint. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT nyilatkozatát arról, hogy változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban vele szemben.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ra, valamint a Kbt. 74. § (1) bek-re.

Nyilvántartásban való szereplés követelménye:

AT (közös AT) alkalmatlan, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. törvény 39. §-a szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Mo.-n letelepedett GSZ esetén a letelepedés szerinti ország kivitelezői nyilvántartásában (vagy kivitelezői jogosultságával)..

A Kbt. 65. § (6) bek alapján közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés akként értelmezhető, hogy a közös AT-k legalább egyikének teljes mértékben meg kell felelnie az előírt követelménynek, tekintettel arra, hogy az előirt feltétel személyhez kötötten értelmezhető.

Nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:

AK ellenőrzi a nyilvántartást. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában AT csatolja a kamarai/jogosultság igazolását a 322/2015. KR 21. § (1) bek. alapján. Nem M.o.-on letelepedett GSZ esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot), egyéb igazolást, nyilatkozatot kell benyújtani. Felhívjuk a figyelmet a KR.24.§ (1) és (5) bek-eire, és a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11) bek-eire.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. Ajánlatkérő (AK) előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

Az alábbiakban ismertetett P1) alkalmassági feltétel esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag AK Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR 1. § 3. §- aiban foglaltakra.

AK jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a gazdasági és pénzügyi alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő(k)nek (AT) az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést:

P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell a KR 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év közbeszerzés tárgyából származó (uszoda és vagy strand kivitelezés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkáik ellátása) származó - áfa nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A P1) alkalmassági követelmény esetében alkalmazható a KR 19. § (3) bekezdése. Továbbá felhívjuk a figyelmet a KR. 19. § (7) és (10) bekezdésére és a Kbt. 65. §-ra is.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P1) Ajánlattevő (közös ajánlattevő) alkalmatlan, ha a felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (uszoda és vagy strand kivitelezés körébe tartozó építési és/vagy felújítási munkáik ellátása) származó nettó árbevétele összesen nem éri el a 3 500 000 000,- Ft-ot.

A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

A VI.3. További információk folytatása:

12. Ajánlatkérő az érvényes ajánlattétel feltételeként ütemterv (pénzügyi és műszaki) és organizációs terv benyújtását írja elő, a a műszaki leírásban foglalt feltételekkel.

13. Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X.30.) Korm. r. 26. §-a alapján előírja nyertes ajánlattevő részére felelősségbiztosítás megkötését, vagy meglévő felelősségbiztosítás kiterjesztését legalább 3 000 000 000 HUF/év és legalább 500 000 000 HUF/kár mértékben, CAR építészeti szerelési munkákra kiterjedően.

14. A szerződéstervezetben előírt biztosítékok Kbt. 134. § (4) bekezdése szerinti határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról az ajánlattevőnek a Kbt. 134.§ (5) bekezdése alapján az ajánlatban nyilatkoznia kell

15. A Kbt. 35.§ (8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.

16. FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lajstromszám: 00094. (1016 Bp., Naphegy u. 41. 2/9., laczko.katalin@lkdr.hu

17. AK cégkivonat benyújtását nem kéri, ha azonban a cégkivonat szerint el nem bírált módosítás van folyamatban, AT-nek ajánlatához ugyanakkor csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást Amennyiben nincs változásbejegyzés folyamatban, erről szóló nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.

18. Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza érvénytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontjában foglaltakat.

19. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A. §-a és az EKR rendelet 11-12. §-ai tartalmazzák. Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minősülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minősülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészítő tájékoztatáskérésnek, azokra Ajánlatkérő nem válaszol. Az EKR működésével és használatával kapcsolatos információk elérhetőek a https://ekr.gov.hu/portal/kezdolap és a https://nekszt.hu oldalon.

20. A Dokumentáció az EKR -en keresztül érhető el regisztrációs felületen keresztül.

21.A 321/2015 (X.30) KR 30.§ (4) alapján: a P1) és M1) és M2) alkalmassági feltételek is a minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása az EEKD-ba foglalt nyilatkozat benyújtásával történik figyelemmel a Kbt. 67. §-ban foglaltakra. Ajánlatkérő (AK) előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő az EEKD IV. részének részletes kitöltésével igazolja a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését. Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén felhívjuk a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdéseire.

M1) A KR 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban végzett, az alkalmasság minimumkövetelmények szerinti referenciamunkák ismertetése. Ajánlattevőnek az M1) pontban előírt alkalmassági követelménynek való megfelelését a KR 22. § (3) bekezdése alapján kell igazolnia, figyelemmel a (4) és (5) bekezdésekben foglaltakra is. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásban meg kell adni legalább az építési beruházás tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

M2) A KR 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek -különösen a minőség ellenőrzéséért felelőseknek - a megnevezése, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével igazolható, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Az igazolás keretében be kell csatolni a bemutatott szakember saját kezűleg aláírt, szakmai tapasztalatát ismertető szakmai önéletrajzát, valamint a rendelkezésre állási nyilatkozatát, továbbá adott esetben a végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolatát.

Ajánlatkérő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az M2) pontjára megjelölt szakemberek vonatkozásában ajánlattevő ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt szakemberek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű, az alkalmasság körében jelölt jogosultsággal szerepelnek a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell.

Amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az ajánlatkérő jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes ajánlattevő nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.

AK jelzi, hogy a KR 30. § (4) bekezdése alapján a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

AT (közös AT) alkalmatlan, ha nem rendelkezik

M1) a felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban igazolt – az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, sikeres műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi szerződéssel:

M1.1) parkolólemez vagy parkolóház építése 5400 m2 hasznos alapterülettel,amely olyan monolit vasbeton szerkezet építést is tartalmazó kivitelezési munkára vonatkozott, amely keretében – összesen – legalább 1500 m3 beton bedolgozást végeztek; legalább 200 db parkolóhely épült és a monolit vb. szerkezetek betontechnológus bevonásával készített betontechnológiai utasításnak megfelelően készültek

M1.2) résfal építésre vonatkozó olyan szerződéssel, amely során 2000 m2 vb. szerkezetű speciális mélyépítési technológiával készült résfal valósult meg;

M1.3) uszoda és/vagy strand és/vagy vízi élménypark építésre, vagy felújításra vonatkozó 6800 m2 hasznos alapterületű létesítmény kivitelezése, amely 1400 m2 feszített víztükrű, kerámia burkolatú medence építést, 3000 m3 monolit vb. szerkezet építést, 1 db személyfelvonót és zöldterület rendezést automata öntöző rendszerekkel tartalmazott

M1.4) árvízvédelmi gát földmű építésre vonatkozó alábbi szerződéssel, amely:

— 250 m hosszban árvízvédelmi gát, földmű építést

— 10 000 m3 töltés építési anyag beépítést, tömörítést tartalmazott

Az M1.1) -M1.4) pontok esetében a referenciák között az átfedés megengedett (ugyanazzal a referenciával több alkalmassági követelménynek is meg lehet felelni).

A referenciamunka akkor tekinthető a felhívás feladásától visszafelé számított 5 éven (60 hónapon) belül teljesítettnek, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik és a teljesítés legfeljebb 8 éven belül kezdődött.

A referenciaigazolásból egyértelműen ki kell derülnie az alkalmassági feltételek teljesülésének.

Amennyiben a referenciaigazolás szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.

Ha ugyanazon referenciamunka több feltételt is teljesít, akkor azt ajánlattevő valamennyi érintett feltételnél megjelölheti.

M2) legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:

M2.1) legalább 1 fő projektvezető, aki a 266/2013. (VII.11.) KR. szerinti MV-É vagy azzal egyenértékű FMV jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzése szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel és legalább 1 projekten végzett uszoda és vagy strand és vagy vízi élménypark építési és vagy felújítási tapasztalattal rendelkezik;

M2.2) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) KR szerinti MV-ÉG vagy azzal egyenértékű FMV jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzése szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel és legalább 1 projekten végzett uszoda és vagy strand és vagy vízi élménypark építési és vagy felújítási tapasztalattal rendelkezik;

M2.3.) legalább 1 fő, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV vagy azzal egyenértékű FMV jogosultságra vonatkozó nyilvántartásba vétel megszerzése szerinti végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel és legalább 1 projekten végzett uszoda és vagy strand és vagy vízi élménypark építési és vagy felújítási tapasztalattal rendelkezik;

M2.4) legalább 1 fő, aki rendelkezik betontechnológus szakmérnök végzettséggel és a végzettség megszerzését követően min. 1 éves beton technológus szakmérnökként szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik;

M2.5 legalább 1 fő, árvizes felsőfokú műszaki végzettségű szakember, aki legalább 250 m hosszú árvízvédelmi létesítmény építési vagy felújítási projektben szerzett tapasztalatot

Egy szakember maximum két (2) pozícióba megjelölhető, azaz átfedés megengedett, ha az adott szakember megfelel valamennyi előírt követelménynek.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint.

A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, ajánlatkérő által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) - (3) és (5)-(6) bek-eiben foglaltak szerint, valamint a Ptk. 6:130. §(1)-(2) bek-ei szerint történik, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet (továbbiakban Korm.rend) 32/A.§ és 32/B.§-ban foglaltakra is, havi számlázással.

A Kbt. 135.§ (7) bekezdése szerinti előleg igénybevétele esetén a Korm.rend 30.§-ára is figyelemmel kell lenni.

Ajánlatkérő a Korm.rend. 20.§ (2) bekezdésére figyelemmel tartalékkeretet képez, a szerződés szerinti teljes ellenszolgáltatás 3 %-a erejéig.

A fő finanszírozási és fizetési feltételek részletes leírását a közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazza.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér, teljesítési és jólteljesítési (jótállási) biztosíték. Bővebben a szerződéstervezetben.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 08/11/2019
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 08/11/2019
Helyi idő: 12:00
Hely:

Az EKR-en keresztül történik, figyelemmel az EKR rendelet 15.§ (2) bekezdésében foglaltakra.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontás elektronikusan az EKR-ben történik és a 68.§ (4) bekezdése szerinti adatok az ajánlattevők számára azonnal, elektronikusan elérhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1.Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 53.§ (6) bekezdés alapján a feltételesként kerül megindításra, figyelemmel arra, hogy Ajánlatkérő az eljárás megindításának időpontjában nem rendelkezik anyagi fedezettel. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladat megvalósítására a Modern Városok Program keretében nyújtandó forrásból kívánja megvalósítani. Ajánlatkérő, mint költségvetési szerv, kizárólag a költségvetésben elfogadott kiadási előirányzatok terhére vállalhat kötelezettséget. Jelen eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépésének feltétele az, hogy a támogatási kérelem elfogadásra kerüljön. Ajánlatkérő az előzőek szerinti feltétel teljesülését olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja a Kbt. 53. § (6) bekezdése szerint. Továbbá Ajánlatkérő eredményes eljárás esetén a nyertes ajánlattevővel megkötendő szerződés hatálybalépését a Kbt. 135. § (12) bekezdés szerint felfüggesztő feltételként köti ki, amely alapján a szerződés hatályát veszti, amennyiben a támogatási igény nem kerül elfogadásra, vagy az előirányzott összegnél alacsonyabb összeg kerül elfogadásra.

2. Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100

3. Pontkiosztás módszer ismertetése: ár szempont esetében fordított arányosítás, Minőségi kritériumok esetében egyenes arányosítás.

4. Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti, melynek mértéke 5 millió HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 11737007-15466004-13340007 Részletek a Dokumentációban.

5. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart:

a. Időpontja: 2019. október 15., 10 óra

b. Találkozás helye: Rába Quelle Gyógy-, Termál- és Élményfürdő (9025 Győr, Fürdő tér 1.) bejárata

6. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot az EKR-ben megadottak szerint.

7. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a részajánlattétel nem lehetséges, mert a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése a részajánlattétel lehetővé tétele észszerűtlen döntés az alábbiak szerint: A régi gátat csak akkor lehet elbontani, amikor az új már áll. A régi gát területe érinti az új parkolólemezt, az új uszodát, a strandot és az élményfürdő-bővítést is. Egyiket sem lehet addig elkezdeni, amíg nem kerül elbontásra a régi gát! Az új gát részben tartalmaz már olyan szerkezeti elemeket is, amelyek a strand kiszolgáló egységeihez tartoznak. Illetve szintén az új gát rézsűjébe kerül beépítésre a műemléki telek (szigetcsúcs) szabadtéri színpadának nézőtere is Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.

8. Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1) - (10) bekezdése szerint biztosítja.

9. Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan

10. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66.§ (6) és a 67.§(4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.

11. AT köteles az ajánlathoz árazott költségvetést (xls-ben is) csatolni a KD. I. kötetben foglaltak szerint.

Folyt: a III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): pontjában.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.3) folyt

A gyerek zóna, mely a meglévő fürdőépülethez közel kerül kialakításra, a felnőtt zóna a gyerek zónát folytatása. A családi zónához kapcsolódóan kerül kialakításra a C-vitamin bár. Az intenzív élmény zóna a park északi oldalán kerül kialakításra, melynek központi eleme az óriási szódás szifon csúszdatorony. A műemléki értékek közül a Hajós Alfréd által tervezett főépület eredeti öltöző funkciója megváltozik, vendéglátó és kiszolgáló épület lesz, vendég vizesblokkal, fogyasztótérrel (nettó 933,18 m2). Az úszómedence kontúrja megidézésével spray-parkként kerül kialakításra. A gépház homlokzata és a kapuépület egyaránt felújításra kerül.

A gépház fölött egy 144 m2 alapterületű kiemelt színpad készül.

A parkoló déli irányban bővül, keleti oldalán a jelenlegi töltés mentén és annak magasságában új parkoló-lemez épül (7 334 m2 hasznos alapterület, 301 parkoló, monolit vb. szerkezet, 2081 m3 beton bedolgozása szükséges, betontechnológus bevonásával). A létesítendő, összesen 526 db parkolóhely közül (parkolólemez + felszíni parkolók) 11 db akadálymentes.

A Fürdő tér városias térré alakul, vízszintes teraszokkal tagolva. A téren helyet kap egy büféépület fix kültéri bútorozással, vendég vizesblokkal. A tervezett átalakítást követően a téren 10 szgk. parkolása lesz biztosított, melyek közül 1 db mozgássérült parkolóhely lesz.

Nyertes AT köteles az Önkormányzat és az ÉDUVÍZIG között a Projekttel érintett terület árvízvédelmének biztosítása érdekében kötött megállapodásban foglaltak betartására és az ÉDUVÍZIG-gel történő együttműködésre.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
09/10/2019