Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Works - 480872-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-'s-Hertogenbosch: Grade-separated junction construction work

2021/S 186-480872

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Works

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Brabant
National registration number: 422043498
Postal address: Brabantlaan 1
Town: 's-Hertogenbosch
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 5216TV
Country: Netherlands
Contact person: Remco de Jong
E-mail: N65aanbesteding@brabant.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.tenderned.nl
Address of the buyer profile: https://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen.aspx
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Contractnummer N65.01.01.RE (Reconstructie N65 Vught - Haaren)

Reference number: N65.01.01.RE
II.1.2)Main CPV code
45233126 Grade-separated junction construction work
II.1.3)Type of contract
Works
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 126 995 000.00 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
45112730 Landscaping work for roads and motorways
45233121 Main road construction works
45221240 Construction work for tunnels
45221121 Road viaduct construction work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL413 Noordoost-Noord-Brabant
Main site or place of performance:

Vught - Helvoirt

II.2.4)Description of the procurement:

1) Plafondbedrag €127,-miljoen (ex BTW)

2) De aanbesteding(sprocedure) gaat:

- via Concurrentie Gerichte Dialoog-light;

- met Best Value methodiek;

- en obv D&C en UAV-gc 2005.

3) Het project Reconstructie N65 Vught-Haaren behelst op hoofdlijnen:

• De reconstructie en/of herinrichting van de N65 in Vught en Helvoirt;

• De realisatie van een nieuwe parallelstructuur van wegen en (snel-)fietspaden, parallel aan de N65 in Vught en Helvoirt

• De realisatie van nieuwe Kunstwerken, onder andere:

- De realisatie van een (half-)verdiepte ligging van de N65 in Vught, met ongelijkvloerse kruisingen: J.F. Kennedylaan, Bréautélaan; Boslaan.

- De realisatie van een (half-)verdiepte ligging van de N65 in Haaren, met 1 ongelijkvloerse kruising: Molenstraat

- De realisatie van viaduct Sparrendaalseweg over de N65;

- De realisatie van een natuurbrug over de N65;

- De realisatie van ecopassage(s) onder de N65;

- De realisatie van fietstunnel Kreitestraat onder de N65;

- Amoveren van woningen / bebouwing

- Aanleg bermbeveiliging: Vught – Berkel Enschot;

- Maatregelen Meerjaren Programma Geluid (MJPG);

- Toepassen LED-verlichting;

- Vast onderhoud aan VRI’s;

- Groot onderhoud verhardingen N65 in Vught en Helvoirt;

- Het aanpassen van het waterhuishoudkundig systeem;

- Het aanleggen van beplanting;

- Het aanleggen van ecologische voorzieningen;

- Het voorbereiden en coördineren van werkzaamheden aan kabels en leidingen derden;;

- Het uitvoeren van (aanvullende) (conditionerings-)onderzoeken om het Werk te kunnen realiseren;

- Het verzorgen van de benodigde vergunningen en toestemmingen om het Werk te kunnen realiseren;

- Het voeren van projectbeheersing, project-, contract-, omgevings- en technisch management.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Zie voor een uitgebreidere beschrijving en gewicht van de gunningscritria (prestatiedossier , risicodossier, kansendossier, interview en mki-waarde) de aanbestedingsleidraad. / Weighting: 75
Price - Weighting: 25
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Competitive dialogue
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2020/S 134-328346
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Title:

Contractnummer N65.01.01.RE (Reconstructie N65 Vught - Haaren)

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
26/08/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 3
Number of tenders received by electronic means: 3
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: BAM Infra B.V.
National registration number: 24347782
Postal address: H.J.Nederhorststraat 1
Town: GOUDA
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2801SC
Country: Netherlands
E-mail: anne.ernest@bam.com
Telephone: +31 652795756
Internet address: http://www.baminfra.nl
The contractor is an SME: no
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 126 995 000.00 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Oost-Brabant
Town: 's-Hertogenbosch
Country: Netherlands
E-mail: cib@rechtspraak.nl
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Oost-Brabant
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldenpunt aanbestedingen
Town: 's-Hertogenbosch
Country: Netherlands
E-mail: meldpuntaanbestedingen@brabant.nl
Internet address: http://www.brabant.nl/organisatie/werkwijze-regels-en-kaders/inkoop-en-aanbestedingen/klachtenmeldpunt-aanbesteden.aspx
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021