A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 480879-2021

24/09/2021    S186

Magyarország-Kiskőrös: Elemi iskola építése

2021/S 186-480879

Korrigendum

Változásokat vagy további információt tartalmazó hirdetmény

Építési beruházás

(Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, 2021/S 156-410744)

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Kiskőrösi Tankerületi Központ
Nemzeti azonosító szám: 15835224203
Postai cím: Petőfi Tér 2
Város: Kiskőrös
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
Postai irányítószám: 6200
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Vágó Ferencné
E-mail: ferencne.vago@kk.gov.hu
Telefon: +36 303999117
Fax: +36 78795211
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: https://kk.gov.hu/kiskoros
A felhasználói oldal címe: https://kk.gov.hu/kiskoros

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Kiskőrösi Bem iskola infrastrukturális fejlesztése

Hivatkozási szám: EKR000644002021
II.1.2)Fő CPV-kód
45214210 Elemi iskola építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Az iskola 8 tanteremmel bővül. A földszinten létesül új építésű iroda (14,25m2) és akadálymentes wc (4,36 m2). Az új aula padló́-, oldalfal- és mennyezetburkolata úgy lett kialakítva, hogy többcélú tevekénységekre legyen alkalmas. A földszinten helyet kap még a gépészeti helyiség (29,9 m2) és egy belső̋ gyerek játszótér (82,76 m2). 13 férőhelyes parkoló (104 m2) kerül a meglevő tornacsarnok elé, 8 parkoló́ (64 m2) az udvarba, ebből 1 akadálymentes. A kerékpártárolót áthelyezzük a fejépület mellé. A meglevő épületszárnyba vezető lépcsőnél 1 db 230 kg teherbírású ferdepályás emelőplatform korlátlift kerül elhelyezésre. Az emeleten összesen 8 darab tanterem kerül kialakításra, melyből egy természettudományi (74, 95 m2 ) egy idegennyelvi szaktanterem (60,48 m2 ) , hozzá tartozó szertárakkal( természettudományi szertár 17,11 m2, idegennyelvi szertár 18,6 m2). A másik 6 db tanterem alapterületének megoszlása: tanterem „A” (52,72m2), tanterem „B” (52,08 m2), tanterem „B” (52,17m2), tanterem „B” (53,46 m2), tanterem „B” (52,06 m2), tanterem „B” (52,63 m2). Ezen kívül egy tetőterasz (80 m2) és egy vizesblokk (30,30m2) kap helyet. Szintenként, nemenként legalább egy illemhelycsoport található az épületben. A helyiségek mesterséges szellőztetéssel és megvilágítással rendelkeznek, akadálymentes wc kialakítandó. A leány mosdóban (14,4 m2) 4 db falba rejtett nyomógombos tartályt és konzolos wc kagylót tartalmazó szerelt paraván fülke kapott helyet. A fiú mosdóban (12,67 m2) 2 db acélszerkezetű falba rejtett nyomógombos tartályt és konzolos wc kagylót tartalmazó szerelt paraván fülke és 4 db hidegvíz öblítésű, falra szerelt intim paravánelemekkel elválasztott kézi nyomógombos piszoár kapott helyet. Az épület vasbetonvázas, az emeleten acél keretekre szerelt könnyűszerkezetes térelhatárolású bővítésének alapozása pontalapozás és mikrocölöp alapozás. Cölöpalapozás 6 m mélységig mikró cölöpökkel (mélyalapozás) mennyisége összesen: 960 m Az alaptestekre monolit vb lemez kerül 12 cm vastagságban, mely hordja a terheket az alapok között, ill. összefogja az épületet. Az épület födéme monolit vasbeton lemezfödém. A lemezek vastagsága a földszint fölött 20 cm. Betonozási munkák (beton és vasbeton munka) mennyisége összesen: 388,78 m3 Az épület földszintjén kör keresztmetszetű monolit vasbeton pillérek készülnek 30-50 cm átmérővel a terhelés és fesztáv függvényében. Az emelet tartószerkezete könnyűszerkezetes építésű rendszerrel készül. A fő tartószerkezetek acél keretállások. A tetőszerkezet szendvicspanel burkolatú lesz. Szendvicspanel beépítés IPN- vagy PIR-hab töltettel mennyisége összesen: 2706 m2 Nyílászárók: A külső nyílászárók esetében műanyag ajtók, ablakok kerülnek beépítésre, 3 rétegű üvegezéssel. 2 darab hő- és füst elvezető és 4 darab bevilágító kupola kerül beépítésre. A belső nyílászárók: egyedi asztalos minőségű felületkezelt belső ajtók. A földszinti és emeleti tűzszakasz határon 60 perces tűzállóságú tűzgátló ajtó. Két helyen készül rejtett bordás alumínium függönyfal 3 rtg hőszigetelő üvegezéssel összesen 140m2 területen. Megvilágítás általában LED paneles, illetve kompakt fénycsöves kivitelű. LED-lámpa beépítésének mennyisége összesen 185 db. Az építéssel és felújítással érintett alapterület összesen 988,26 m2, melegburkolat készítése 486,26 m2 alapterületen, 8 db fa és 75 műanyag nyílászáró beépítése, 740 m2 térburkolat kivitelezés. A meglévő szilárd tüzelésű kazán által működtetett központi fűtés mellett az új építésű részen levegős hőszivattyú rendszerrel működtetett hűtő-fűtő rendszer készül, Macrosystem folyadékhűtőkkel, axiálventilátoros, hőszivattyús kivitelben, scroll kompresszorral, hidraulikai blokkal, 2 kompresszorral, 40,01- 130kW hűtőteljesítmény között MAXA06105 hőszivattyú hidraulikus blokkal. LED-lámpa beépítésének mennyisége összesen 185 db.Megvilágítás általában LED paneles, illetve kompakt fénycsöves kivitelű.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
20/09/2021
VI.6)Az eredeti hirdetmény hivatkozásai
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021/S 156-410744

VII. szakasz: Változások

VII.1)A módosítandó vagy megadandó információ
VII.1.2)Az eredeti hirdetményben javítandó szövegrész
Szakasz száma: III.1.3
A módosítandó szöveg helye: A kiválasztási szempontok
A következő helyett:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően - AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A-§-ra, valamint a Kbt. 69.§ (11a.) bekezdésére. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:

M/1.Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Ajánlattevő a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával vagy referenciákkal igazolhatja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ismertetőben meg kell adni legalább: (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen (iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), (iv) helyét, (v) teljesítés mennyiségét továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.1. és M.2.2 és M.2.3. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontjának ba) alpontjára csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.:

Csatolandó dokumentumok:

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentum egyszerű másolata;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Amennyiben az adott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy elegendő a szakember megjelölése és a rendelkezésre állási nyilatkozat mellett a szakmai önéletrajz csatolása, amiben megjelölésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, illetve kamarai nyilvántartás szerinti jogosultság elektronikus elérési útvonala. A minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek (AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági követelményre (vagy M.2.1. vagy M.2.2 vagy M.2.3.) mutatható be. A Kbt. 65. § (6) bekezdésben foglaltak alapján az M.1. alkalmassági feltételeknek esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M.2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Helyesen:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt.67. §(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1) bek. és 2.§(5) bek. megfelelően - AK elfogadja ajánlattevő (AT), közös AT, kapacitást biztosító szervezet egyszerű nyilatkozatát is, azaz az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A-§-ra, valamint a Kbt. 69.§ (11a.) bekezdésére. Jelen dok-ok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§(4)bek. alapján:

M/1.Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) és (11) bekezdése szerinti utólagos igazolás keretében köteles csatolni a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) a) pontja alapján a felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben teljesített, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett, legjelentősebb referenciáinak ismertetését. Ajánlattevő a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciával vagy referenciákkal igazolhatja az alkalmassági követelményeknek való megfelelést. Az ismertetőben meg kell adni legalább: (i) a szerződést kötő másik fél megnevezését, (ii) a szerződés tárgyát (úgy, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelmény teljesülése egyértelműen megállapítható legyen (iii) a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap pontossággal), (iv) helyét, (v) teljesítés mennyiségét továbbá (vi) nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. M.2.1. és M.2.2 és M.2.3. AT a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.:

Csatolandó dokumentumok:

- a szakember szakmai tapasztalatát és végzettségét vagy képzettségét ismertető saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza (szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel);

- végzettséget (képzettséget) igazoló dokumentum egyszerű másolata;

- a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozata.

Amennyiben az adott szakember az ajánlattétel időpontjában rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy elegendő a szakember megjelölése és a rendelkezésre állási nyilatkozat mellett a szakmai önéletrajz csatolása, amiben megjelölésre kerül a kamarai nyilvántartási szám, illetve kamarai nyilvántartás szerinti jogosultság elektronikus elérési útvonala. A minimum követelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelménynek való megfelelésnek (AK felhívja az AT figyelmét arra, hogy az önéletrajznak szövegszerűen kell tartalmaznia azokat a min fordulatokat, melyeket AK az alkalmassági követelmény esetén előír). Ugyanazon szakember csak egy alkalmassági követelményre (vagy M.2.1. vagy M.2.2 vagy M.2.3.) mutatható be. A Kbt. 65. § (6) bekezdésben foglaltak alapján az M.1. alkalmassági feltételeknek esetében közös AT együttesen is megfelelhetnek. A szerződéskötés feltétele, hogy a felhívás M.2. pontjában előírt, meghatározott jogosultsággal rendelkező szakembereknek szerepelnie kell a Magyar Mérnöki Kamara (www.mmk.hu), illetve a Magyar Építész Kamara (www.mek.hu), továbbá más jogszabályban meghatározott névjegyzékben, melyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján és Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlattevővel köti meg szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Ajánlattevőnek erről ajánlatában nyilatkoznia kell. Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) és (9), valamint (11)-(12) bekezdésében, illetve a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

Szakasz száma: IV.2.2
A módosítandó szöveg helye: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 20/09/2021
Helyi idő: 11:00
Helyesen:
Dátum: 04/10/2021
Helyi idő: 10:00
Szakasz száma: IV.2.7
A módosítandó szöveg helye: Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi idő
A következő helyett:
Dátum: 20/09/2021
Helyi idő: 13:00
Helyesen:
Dátum: 04/10/2021
Helyi idő: 12:00
VII.2)További információk:

Az Ajánlatkérő tájékoztatja az érdeklődő gazdasági szereplőket, hogy a jelen módosítással egyidejűleg a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező árazatlan költségvetés, az építész műszaki leírás és a szerződéstervezet is módosításra került.