Supplies - 48090-2023

24/01/2023    S17

România-Craiova: Sigilii

2023/S 017-048090

Anunț de atribuire a contractului – utilități

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/25/UE

Secțiunea I: Entitatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: DISTRIBUTIE ENERGIE OLTENIA S.A.
Număr naţional de înregistrare: 14491102
Adresă: Strada: CALEA SEVERINULUI NR 97 PARTER, ET 2, 3, 4, nr. 97
Localitate: Craiova
Cod NUTS: RO411 Dolj
Cod poștal: 1100
Țară: România
Persoană de contact: BIANCA DEGERATU
E-mail: viorel.catana@cez.ro
Telefon: +40 372523239
Fax: +40 372523810
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.e-licitatie.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.6)Activitate principală
Electricitate

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Sigilii unic identificabile

Număr de referinţă: 2020_20
II.1.2)Cod CPV principal
35121500 Sigilii
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Obiectul Acordului Cadru este achizitia de Sigilii unic identificabile. Contractele subsecvente vor fi atribuite anual.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a solicitarilor de participare: 17 zile. Entitatea contractanta va raspunde la solicitarile de clarificari cu 10 zile înainte de termenul stabilit pentru depunerea solicitarilor de participare.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Oferta cea mai scăzută: 5 840 730.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 840 730.00 RON luată în considerare
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO411 Dolj
Locul principal de executare:

Craiova, Dolj

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Se vor achizitiona Sigilii unic identificabile, conform Caietului de Sarcini.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Tehnic / Pondere: 10
Prețul - Pondere: 90
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură negociată cu invitaţie prealabilă la o procedură concurenţială de ofertare
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 054-129409
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ orientativ periodic

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 204301.0-0
Titlu:

Sigilii unic identificabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
05/10/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMIND T&G
Număr naţional de înregistrare: RO 4597557
Adresă: Strada Bd. Biruintei, Nr. 162
Localitate: Pantelimon
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077145
Țară: România
E-mail: office@romind.ro
Telefon: +40 0213528741/ 3528742
Fax: +40 0213528744
Adresă internet: www.romind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 460 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 460 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 202893.0-0
Titlu:

Sigilii unic identificabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
10/07/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMIND T&G
Număr naţional de înregistrare: RO 4597557
Adresă: Strada Bd. Biruintei, Nr. 162
Localitate: Pantelimon
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077145
Țară: România
E-mail: office@romind.ro
Telefon: +40 0213528741/ 3528742
Fax: +40 0213528744
Adresă internet: www.romind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 6 000 750.00 RON
Oferta cea mai scăzută: 5 840 730.00 RON / Cea mai ridicată ofertă: 5 840 730.00 RON luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 217316.0-0
Titlu:

Sigilii unic identificabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
22/10/2021
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMIND T&G
Număr naţional de înregistrare: RO 4597557
Adresă: Strada Bd. Biruintei, Nr. 162
Localitate: Pantelimon
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077145
Țară: România
E-mail: office@romind.ro
Telefon: +40 0213528741/ 3528742
Fax: +40 0213528744
Adresă internet: www.romind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 460 000.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 460 000.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 225638.0-0
Titlu:

Sigilii unic identificabile

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
23/12/2022
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 1
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 0
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: ROMIND T&G
Număr naţional de înregistrare: RO 4597557
Adresă: Strada Bd. Biruintei, Nr. 162
Localitate: Pantelimon
Cod NUTS: RO322 Ilfov
Cod poștal: 077145
Țară: România
E-mail: office@romind.ro
Telefon: +40 0213528741/ 3528742
Fax: +40 0213528744
Adresă internet: www.romind.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA) (Sunteţi de acord cu publicarea? da)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 1 138 800.00 RON
Valoarea totală a contractului/lotului: 1 138 800.00 RON
V.2.5)Informații privind subcontractarea
V.2.6)Prețul plătit pentru achiziții de oportunitate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: Bucuresti
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
19/01/2023