A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Építési beruházás - 481045-2021

24/09/2021    S186

Magyarország-Budapest: Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka

2021/S 186-481045

Tájékoztató a szerződés módosításáról

Szerződés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Módos István
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Telefon: +36 12390420
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nfp.hu

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6) c. megvalósuló feladatokhoz

II.1.2)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6) c. megvalósuló feladatokhoz

II.2.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Ivánc, Csákánydoroszló, Nádasd, Katafa, Bozzai, Kenéz, Megyehíd, Pecöl,

Szombathely, Acsád, Bük, Meszlen, Vasszilvágy, Vát, Villány, Táplánszentkereszt

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerződéskötés időpontjában:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013

programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-

2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a

szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a Nyugat- és Dél-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6) c. megvalósuló feladatokhoz”

Az érintett települések:

Ivánc Község Önkormányzata,

Csákánydoroszló Község Önkormányzata,

Nádasd Község Önkormányzata,

Katafa Község Önkormányzata,

Bozzai Község Önkormányzata

Kenéz Község Önkormányzata,

Megyehíd Község Önkormányzata,

Pecöl Község Önkormányzata,

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Acsád Község Önkormányzata,

Bük Község Önkormányzata,

Meszlen Község Önkormányzata,

Vasszilvágy Község Önkormányzata

Vát Község Önkormányzata

Villány Város Önkormányzata

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Villány

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): -

Házi átemelők száma (db): -

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): -

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): -

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 12967

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 760

Nádasd

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): -

Házi átemelők száma (db): -

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): -

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): -

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 2204

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 250

Továbbá 9 db átemelő irányítástechnikájának kiépítése, rekonstrukciós feladatok ellátása.

Ivánc

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): 65

Házi átemelők száma (db): 8

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): 1207,5

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): 680,5

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 2875

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 300

Szombathely

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): 667

Házi átemelők száma (db): 7

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): 10257,1

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): 11387,7

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): -

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): -

Vasszilvágy

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): 696

Házi átemelők száma (db): 0

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): 12331,9

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): 18101

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 17708

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 3300

II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

KEHOP-2.2.2.-15-2016-00102

IV. szakasz: Eljárás

IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményéről ezen szerződés vonatkozásában
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018/S 077-170877

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Rész száma: 1
Elnevezés:

Vállalkozási szerződés a Nyugat- és Dél-Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6) c. megvalósuló feladatokhoz

V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződéskötés/a koncesszió odaítéléséről szóló döntés dátuma:
29/03/2018
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A szerződést/koncessziót gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: igen
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: istok.agnes@hid.hu
Telefon: +36 14652200
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HÍD Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Karikás Frigyes u. 20.
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: galgoczy.gabor@hid.hu
Telefon: +36 14652200
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: G-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: iker.viktoria@ghid.hu
Telefon: +36 14652200
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerződéskötés idején;áfa nélkül)
A beszerzés végleges összértéke: 4 961 847 748.00 HUF

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:
VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
21/09/2021

VII. szakasz: A szerződés/koncesszió módosításai

VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követően
VII.1.1)Fő CPV-kód
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
VII.1.2)További CPV-kód(ok)
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
45232400 Szennyvízcsatorna építése
45232410 Csatornahálózat építése
45232411 Szennyvízcsővezeték építése
45232420 Szennyvíztisztító építése
45231300 Víz- és szennyvízvezetékek építése
45233223 Úttest újraburkolása
45233228 Útburkolat építése
45232423 Szennyvízszivattyú-állomás építése
45252100 Szennyvíztisztító mű építési munkái
45252127 Szennyvízkezelő mű építési munkái
45252130 Szennyvíztelepi berendezések
39350000 Szennyvíztisztító telepi berendezések
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
VII.1.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Ivánc, Csákánydoroszló, Nádasd, Katafa, Bozzai, Kenéz, Megyehíd, Pecöl,

Szombathely, Acsád, Bük, Meszlen, Vasszilvágy, Vát, Villány, Táplánszentkereszt

VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése:

A Kormány az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő, a 2007-2013

programozási időszakban a Kormány által a nemzeti fejlesztési miniszter hatáskörébe utalt beruházások, valamint a 2014-

2020 programozási időszakban a szennyvízelvezetési és -tisztítási, a hulladékgazdálkodási és az ivóvízminőség-javító

beruházások megvalósításáról szóló 339/2014. (XII. 19.) rendeletében Ajánlatkérő feladatai közé utalja többek között a

szennyvízelvezetési és -tisztítási beruházások megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a jelen közbeszerzési eljárás második részének tárgya: „Vállalkozási szerződés a Nyugat- és Dél-

Dunántúli szennyvízelvezetési és -kezelési fejlesztés 6. (NYDDU 6) c. megvalósuló feladatokhoz”

Az érintett települések:

Ivánc Község Önkormányzata,

Csákánydoroszló Község Önkormányzata,

Nádasd Község Önkormányzata,

Katafa Község Önkormányzata,

Bozzai Község Önkormányzata

Kenéz Község Önkormányzata,

Megyehíd Község Önkormányzata,

Pecöl Község Önkormányzata,

Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata,

Acsád Község Önkormányzata,

Bük Község Önkormányzata,

Meszlen Község Önkormányzata,

Vasszilvágy Község Önkormányzata

Vát Község Önkormányzata

Villány Város Önkormányzata

Táplánszentkereszt Község Önkormányzata

A kivitelezés főbb tájékoztató jellegű mennyiségei az alábbiak:

Villány

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): -

Házi átemelők száma (db): -

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): -

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): -

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 12967

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 760

Nádasd

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi átemelők száma (db): -

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): -

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): -

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 2204

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 250

Továbbá 9 db átemelő irányítástechnikájának kiépítése, rekonstrukciós feladatok ellátása.

Ivánc

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): 65

Házi átemelők száma (db): 8

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): 1207,5

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): 680,5

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 2875

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 300

Szombathely

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): 667

Házi átemelők száma (db): 7

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): 10257,1

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): 11387,7

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): -

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): -

Vasszilvágy

SZENNYVÍZCSATORNA HÁLÓZAT BŐVÍTÉSE

Házi bekötések száma (db): 696

Házi átemelők száma (db): 0

Gravitációs gerincvezeték hossz (fm): 12331,9

Nyomás alatti vezeték összesen (fm): 18101

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP

Tervezett biológiai terhelési érték (LE): 17708

Tervezett hidraulikai kapacitás (m3/d): 3300

VII.1.5)A szerződés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió időtartama
Munkanapokban kifejezett időtartam: 1095
VII.1.6)A szerződés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész/koncesszió végleges összértéke: 4 967 164 663.00 HUF
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: A-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Ország: Magyarország
E-mail: istok.agnes@hid.hu
Telefon: +36 14652200
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: HÍD Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: galgoczy.gabor@hid.hu
Telefon: +36 14652200
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.1.7)A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult neve és címe
Hivatalos név: G-Híd Zrt.
Postai cím: Karikás Frigyes u. 20.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
E-mail: iker.viktoria@ghid.hu
Telefon: +36 14652200
Fax: +36 14652222
A nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult kkv: nem
VII.2)Információ a módosításokról
VII.2.1)A módosítások ismertetése
A módosítások jellege és mértéke (a szerződés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt):

3.2. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződésmódosítás hatálybalépésével a Szerződés Szerződéses Megállapodás 3.2. pontja az alábbiak szerint módosul:

„A Szerződéses Ár 4 967 164 663,- forint, azaz Négymilliárd-kilencszázhatvanhétmillió- százhatvannégyezer-hatszázhatvanhárom forint.”

VII.2.2)A módosítás okai
Igény az eredeti nyertes ajánlattevő/koncessziós jogosult által teljesítendő további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének b) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének b) pontja)
Azon gazdasági vagy technikai okok, illetve hátrányok vagy többletköltségek ismertetése, amelyek miatt a szerződő fél személye nem változhat:

jelen pont kizárólag a hirdetmény feladhatósága érdekében került megjelölésre, a szerződésmódosítás jogcíme a Kbt. 141. § (2) bekezdése.

VII.2.3)Áremelkedés
A módosításokat megelőző aktualizált teljes szerződéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerződésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint – a 2014/23/EU irányelv esetében – az érintett tagállamban érvényesülő átlagos inflációt)
Érték áfa nélkül: 4 961 847 748.00 HUF
Teljes szerződéses érték a módosítást követően
Érték áfa nélkül: 4 967 164 663.00 HUF