Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Építési beruházás - 481112-2023

08/08/2023    S151

Magyarország-Nyíregyháza: Közút építése

2023/S 151-481112

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: 15731766215
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Ádám László
E-mail: kovacs.adam@nyiregyhaza.hu
Telefon: +36 42524524
Fax: +36 42311040
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe: http://kozbeszerzes.nyiregyhaza.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Berenát utca felújítása

Hivatkozási szám: EKR001937952022
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

A Berenát utca útburkolatának felújítása a jelen eljárás mellékletét képező közbeszerzési dokumentumokban és annak részét képező műszaki mellékletekben foglaltak szerint.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 58 999 974.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45233120 Közút építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
A teljesítés fő helyszíne:

A teljesítés hely címe: 4400 Nyíregyháza 15156 hrsz., 27809/1 hrsz., 27809/2 hrsz., 15146/61 hrsz., 15228/12 hrsz., 15227/17 hrsz., 15205 hrsz., 15123/2 hrsz.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Tervezett építési tevékenység helye: Nyíregyháza, Berenát utca

Tervezett építési tevékenység megnevezése: Útburkolat felújítás és csapadékvíz elvezetés

Érintett útszakasz kategóriába sorolása:

Tervezési osztály: B.V.c.B.

Tervezési sebesség: V t =50 km/h

A tervezett út hossza összesen 590,49 fm.

A tervezett út szélessége: 6,5 m

Főbb mennyiségek:

-Földmunka 271m3

-Kiemelt szegélyépítés 1176 m

-Süllyesztett szegélyépítés 96 m

-Tér- vagy járdaburkolat készítése, amely tartalmazza a meglévő térkő járda/buszperon és a térkő, betonlap, fűbeton kapubejárók átépítését is 180 m2

-Fő- és mellékutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt alapréteg készítése (AC-16(N)B50/70),amely tartalmazza a tervezett aszfalt útburkolat felújításának és építésének, valamint a tervezett aszfalt kapubejárók átépítésének mennyiségét 257 m3

Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladat részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentum tartalmazza.

Ajánlatkérő felhívja a T. Ajánlattevők figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra,tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkérő - a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján - egyenértékű megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékűség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak.

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: Kötelező jótállási időn (36 hónap) felüli többletjótállás vállalt időtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hónap) / Súlyszám: 15
Minőségi kritérium - Név: III.1.3) M.2. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 24 hó) / Súlyszám: 15
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

még nem ismert

II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2023/S 027-077491
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

vállalkozási szerződés

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
25/07/2023
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 17
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 13
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 17
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: 14904134244
Postai cím: Bocskai Út 73.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU Magyarország
Postai irányítószám: 1113
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas.ut@colas.hu
Telefon: +36 18831700
Fax: +36 18831799
Internetcím: http://www.colas.hu
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 95 483 133.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 58 999 974.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Acél szerkezetek készítése, szerelése;Alapozási feladatok;Aszfaltdilatációk készítése, hézagképzési munkák;Betonacél szerelési feladatok;Daruzási feladatok;Egyes részfeladatok felelős műszaki vezetése, építési feladatok irányítása;Előkészítő- és területrendezési és bontási munkarészek;Forgalomtechnikai munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;Földmunkák egyes munkarészei;Fuvarozási feladatok;Geodéziai munkarészek;Gépbérlet;Hídműtárgy-, szerkezetépítési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;Hulladékkezelés;Kőműves munkák, szerkezetépítési részfeladatok;Környezetvédelmi munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;Közmű kiváltási, építési és védelembe helyezési munkarészek és egyes anyagainak beszerzése;Lőszermentesítés;Minősítési-, minőségi-, labor- és egyéb vizsgálatokkal kapcsolatos munkarészek.

Műszaki tanácsadási feladatok, felelős műszaki vezetői feladatok;Öntött aszfalt munkák;Őrzés-védelmi feladatok.

Régészeti leletmentés;Sóvédelmi bevonatok készítése;Szakfelügyeletek;Szállítási feladatok;Szigetelési feladatok;Tervezési feladatok, esetleges tervezői művezetés;Útépítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;;Villamos szakterületi munkarészek;Vízépítési és víztelenítési munkarészek kivitelezése és egyes anyagainak beszerzése;Zsaluzási részfeladatok.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Az eljárásban az alább felsorolt gazdasági szereplők nyújtottak be ajánlatot:

- SWIETELSKY Magyarország Kft (1016 Budapest Mészáros Utca 13.)adószám: 14300327-2-44

- Fischer Trade 2011 Kft. (3352 Feldebrő Vörösmarty Mihály Út 25.)adószám: 23577893-2-10

- Stravaco Építőipari Kft ( 6710 Szeged Szabadkai Út 110.)adószám:24814694-2-06

- Sándoraszfalt Útépítő Kft ( 1141 Budapest Szugló Utca 82.)adószám:24720795-2-42

- Invent Bau Kft. (Székhelye: 1134 Budapest Róbert Károly Körút 47. 2/18)adószám: 14534456-2-41

- ZEMPLÉNKŐ Kelet-magyarországi kft. (4921Tivadar Petőfi Utca 24. A. épület)adószám: 12523326-2-15

- KÖZMŰ GENERÁL Kft. (4400 Nyíregyháza Nádor U. 64.)adószám:13223490-2-15

- STRABAG Építő Korlátolt Felelősségű Társaság 1117 Budapest Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2. adószám: 12961555-4-43

- KELET-ÚT Kft.) (4400 Nyíregyháza Bujtos Utca 14.)adószám: 11896447-2-15

- SB Building Kft. (4400 Nyíregyháza Penyigei Utca 10.)adószám: 25919417-2-15

- KE-VÍZ 21 ZRT.( 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21.)adószám:11876566-2-15

- ELEKTRO-HIR Kft. (4485 Nagyhalász Czuczor G. Utca 4/a.)adószám: 14825552-2-15

- Duna Aszfalt ZRT. ( 6060 Tiszakécske Béke Utca 150.)adószám:28733232-4-03

- Valid Gate Kft (1139 Budapest Röppentyű Utca 53.)adószám: 32123894-2-41

- ANDRAME-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(1151 Budapest, Bogáncs Utca 1-3.)adószám: 23134494-2-42

- Aktuál-Útépítő Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (1161 Budapest, Rákosi Út 51.) adószám: 24936433-2-42

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148.§ (3) bekezdésében foglaltak szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
03/08/2023