Építési beruházás - 481590-2020

13/10/2020    S199

Magyarország-Székesfehérvár: Közút építése

2020/S 199-481590

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_97218353
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211 Fejér
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ébner Balázs
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu
Telefon: +36 22537150
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.szekesfehervar.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Regionális vagy helyi hatóság
I.5)Fő tevékenység
Általános közszolgáltatások

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20

Hivatkozási szám: EKR000068482020
II.1.2)Fő CPV-kód
45233120 Közút építése
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 2 938 959 434.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
34993000 Közúti lámpák
45221100 Hídépítés
45233120 Közút építése
45233162 Kerékpárút építése
45247112 Vízelvezető csatorna építése
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU211 Fejér
A teljesítés fő helyszíne:

A jelű út Seregélyesi-Köles körforgalmú csomóponttól a Sárkeresztúri u Juharfa csomópontig, A2 takarodó u meghosszabbítva az Aig, A3 Új Váraljától az A jelűig a Takarodó u-val párhuzamos nyomvonalon

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Belterületi gyűjtőút és külterületi összekötőút építése és felújítása összesen 5110 m hosszon melyből:

Belterületi (B.V.c.B tervezési osztályú) két forgalmi sávos gyűjtőút felújítása 1100 m hosszon 6 m burkolati szélességben

Útfelújítás

Burkolat - 6 700 m2

Aszfaltmennyiség - 445 m3

Belterületi (B.V.c.B tervezési osztályú) két forgalmi sávos gyűjtőút építése 930 m hosszon 7 m burkolat szélességben, és külterületi (K.V.C. tervezési osztályú) két forgalmi sávos összekötőút építése 3080 m hosszon 7 m burkolat szélességben

Útépítés

Burkolat - 28 460 m2

Aszfaltmennyiség - 5370 m3

Ckt-4 - 6020 m3

Töltés - 41 550 m3

Bevágás - 5750 m3

Négy ágú körforgalmú csomópont építése 9,00 m belső 15,50 m külső körívsugárral 1,50 m járható gyűrűvel

4 darab körforgalom építése

Burkolat - 2152 m2

Aszfaltmennyiség - 415 m3

Ckt-4 - 560 m2

Járda/kerékpárút építése

Burkolat - 10 250 m2

Aszfaltmennyiség - 240 m3

Térkő - 840 m2

2 darab 2x1 forgalmi sávos közúti felüljáróépítés

B080 j. műtárgy

Egynyílású felüljáró 33 m-es támaszközzel, 120 cm magas előregyártott vasbeton gerendás felszerkezettel, 15,95 m keresztmetszeti szélességgel

Felület - 540 m2

B120 j. műtárgy

Háromnyílású felüljáró 10,96+15,01+10,96 m-es támaszközzel 37 cm magas előregyártott vasbeton gerendás felszerkezettel, 15,95 m keresztmetszeti szélességgel

Felület - 600 m2

Vízépítés

O 3 darab tározó építse

O Árok burkolása - 3625 m2

O Csőáteresz - 591 m

O Basa árok Új keretelem építése - 1.50 x 1.50 Lapburkolás 39 m

2 db tisztító műtárgy

Közvilágítási hálózat kiépítése

Közvilágítás belterület Új építés - 3000 m hosszban 5x16 NYY-J kábel létesítése: 3190 fm 3x2,5 NYY-J kábel létesítése 1100 fm

Lámpaoszlop létesítése 8 m-es magasságú acéloszlop: 99 db

Lámpaoszlop létesítése 6 m-es magasságú acéloszlop: 8 db

Közvilágítás külterület Új építés - 5640 m hosszban 5x16 NYY-J kábel létesítése: 6100 fm 3x2,5 NYY-J kábel létesítése: 1700 fm

Lámpaoszlop létesítése 8 m-es magasságú acéloszlop: 112 db

Lámpaoszlop létesítése 6 m-es magasságú acéloszlop: 92 db

Közműkiváltások

Hírközlés

O Magyar Telekom Nyrt. Kiváltás - 1600 m

O UPC Kft. Kiváltás - 1850 m

O Axian Kft. Kiváltás - 4170 m

O Invitech Zrt. Kiváltás - 5900 m

Kis- és középfeszültségű vezetékek

O Kisfeszültségű vezetékek Kiváltás - 145 m

O Középfeszültségű vezetékek Kiváltás - 2410 m

Vízellátás, Csatornázás

O Vízvezeték Új építés - 1465 m

O Szennyvízelvezetés Új építés - 190 m

Szénhidrogén vezetékek

O Közép- és nagyközépnyomású gázvezeték Új építés - 360 m

Felsővezeték Új építés (K-100-as hosszlánc) - 680 m

II.2.5)Értékelési szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M/2/1. alpontja szerinti szakembernek (közlekedési építmények) mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M/2/2. alpontja szerinti szakembernek (vízgazdálkodási építmények) mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: A szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M/2/3. alpontja szerinti szakembernek (építményvillamossági) mindösszesen (hónap)- értékelve 0-36 hónap között / Súlyszám: 10
Ár - Súlyszám: 70
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma:

TOP-6.1.5.

II.2.14)További információk

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont. A pontkiosztás a VI.3) pontban és részletesebben a dokumentációban kerül ismertetésre.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020/S 056-131490
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Székesfehérvár-déli összekötőút kivitelezése'20

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
28/09/2020
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_31561833
Postai cím: Gábor Dénes (Infopark D épület) utca 2.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1117
Ország: Magyarország
E-mail: 139_EKR@strabag.com
Telefon: +36 303163476
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész végleges összértéke: 2 938 959 434.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

Út- és hídépítési munkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

Ajánlattevők az eljárásban:

— I. STR Mély- és Magasépítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1117 Budapest, Gábor Dénes (Infopark D épület) Utca 2.; adószám: 25355929443

— II.: HE-DO Útépítő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1133 Budapest, Váci Út 76.; adószám: 10683833244

— III.: Colas Út Zrt.- Colas Közlekedésépítő Zrt.- Colas Alterra Zrt. közös Ajánlattevők:

Colas Út Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

Adószáma: 14904134244

Colas Közlekedésépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

Adószáma: 26090575243

Colas Alterra Építőipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 1113 Budapest, Bocskai Út 73.

Adószáma: 13961149244

— IV.: SWIETELSKY Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Magyarország 1016 Budapest, Mészáros Utca 13.; adószám: 14300327244

— V.: Hazai Építőgép Társulás Zrt.- Orinoco ’2002 Kft.- Útéppark Kft. közös Ajánlattevők:

Hazai Építőgép Társulás Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhelye: 2351 Alsónémedi, Ócsai Út 2405/4.

Adószáma: 26647184213

ORINOCO '2002 Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Takarodó út 9.

Adószáma: 12813696207

ÚTÉPPARK Útépítő és Mélyépítő Kft.

Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szlovák Utca 6.

Adószáma: 24105099207

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. § szerint

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
08/10/2020