Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 481689-2021

24/09/2021    S186

Poland-Radom: Medical equipments

2021/S 186-481689

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o.
National registration number: 670209356
Postal address: ul. Juliana Aleksandrowicza 5
Town: Radom
NUTS code: PL921 Radomski
Postal code: 26-617
Country: Poland
Contact person: Agata Łuczycka Chojnacka
E-mail: dzp@wss.com.pl
Telephone: +48 483614969
Fax: +48 483613023
Internet address(es):
Main address: http://wss.com.pl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://mss.ezamawiajacy.pl/
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
I.5)Main activity
Health

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu

Reference number: DZP.341.43.2021
II.1.2)Main CPV code
33100000 Medical equipments
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego dla istniejących oddziałów szpitalnych Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Radomiu. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem Dostawy, określone w projektowanych postanowieniach umowy.

Zamówienie składa się z 6 części:

część 1 – Kolumna artroskopowa wraz z zestawem narzędzi - 2 kpl

część 2 – Klamra miednicy – 1 kpl

część 3 – Materace zmiennociśnieniowe – 20 szt.

część 4 – Wózek transportowy – 2 szt.

część 5 – Wózek zabiegowy – 2 szt.

część 6 – Polisomnograf kl. IV z nadzorem video – 1 szt.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kolumna artroskopowa wraz z zestawem narzędzi

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33162000 Operating theatre devices and instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa kolumny artroskopowej wraz z zestawem narzędzi - 2 kpl o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr A do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Klamra miednicy

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33169000 Surgical instruments
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa klamry miednicy – 1 kpl o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr B do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Materace zmiennociśnieniowe

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33158400 Mechanical therapy unit
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materacy zmiennociśnieniowych – 20 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr C do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózek transportowy

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192300 Medical furniture except beds and tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wózków transportowych – 2 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr D do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Wózek zabiegowy

Lot No: 5
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33192300 Medical furniture except beds and tables
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wózków zabiegowych – 2 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr E do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Polisomnograf kl. IV z nadzorem video

Lot No: 6
II.2.2)Additional CPV code(s)
33100000 Medical equipments
33157400 Medical breathing devices
II.2.3)Place of performance
NUTS code: PL921 Radomski
Main site or place of performance:

Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Aleksandrowicza 5

II.2.4)Description of the procurement:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa polisomnografu kl. IV z nadzorem video – 1 szt. o parametrach szczegółowo określonych w załączniku nr F do SWZ.

W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także szkolenia personelu medycznego i technicznego Zamawiającego oraz świadczenia gwarancyjne i serwisowe związane z przedmiotem dostawy, określone w umowie.

Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne i dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.)

Dla wyrobów nie sklasyfikowanych jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Okres gwarancji / Weighting: 40
Price - Weighting: 60
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in days: 30
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Nr projektu RPMA.06.01.00-14-a286/18

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.

1.Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę na podstawie w art. 108 ust. 1 ustawy pzp, z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp.

2.Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie w art. 109 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy pzp z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 pzp.

3.W przypadkach, o których mowa w Rozdz. Va ust. 2 pkt 1–4, Zamawiający może nie wykluczać Wykonawcy, jeżeli wykluczenie byłoby w sposób oczywisty nieproporcjonalne, w szczególności gdy kwota zaległych

podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest niewielka albo sytuacja ekonomiczna lub finansowa Wykonawcy, o którym mowa w rodz. Va ust. 2 pkt 4, jest wystarczająca do wykonania zamówienia.

4.Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

5.Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5, i art. 109 ust. 1 pkt 2-4 ustawy jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

1.naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniężne;

2.wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub Zamawiającym;

3.podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:

a)zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie Wykonawcy,

b)zreorganizował personel,

c)wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,

d)utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,

e)wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.

6.Zamawiający oceni czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ustępie powyżej, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w ustępie powyżej, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, Zamawiający wykluczy Wykonawcę.

7.Wykluczenie wykonawcy następuje:

1)w przypadkach, o których mowa w art.108 ust.1 pkt 1 lit. a–g i pkt 2, na okres 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2)w przypadkach, o których mowa w:

a)art.108 ust.1 pkt 1 lit. h i pkt 2, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art.108 ust. 1 pkt 1 lit. h,

b)art.109 ust.1 pkt 2 i 3–na okres 3 lat od dnia uprawomocnienia się odpowiednio wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, wydania ostatecznej decyzji lub zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia, chyba że w wyroku lub decyzji został określony inny okres wykluczenia;

3)w przypadku, o którym mowa w art.108 ust.1pkt 4, na okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

4)w przypadkach, o których mowa w art.108ust.1pkt 5, art.109 ust.1 pkt 4, na okres 3 lat od zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

7)w przypadkach, o których mowa w art.108ust.1pkt 6 i art.109ust.1 pkt 6, w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym zaistniało zdarzenie będące podstawą wykluczenia.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte są w SWZ udostępnione na stroniehttps://mss.ezamawiajacy.pl/

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.

1.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1.Dowody określające, że te dostawy, które Wykonawca wskazał w formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) warunek, o którym mowa powyżej zostanie spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnia ten warunek.

2.informacja z Krajowego Rejestru Karnego o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt 1, oświadczenie wykonawcy o którym mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt 2, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt 4, zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt 5, odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej o której mowa w paragrafie 2 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

3.oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego, art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji, art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170), art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy, art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy, dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny, art. 109 ust. 1 pkt 6 ustawy.

4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) dokumenty o których mowa w pkt 2 i 3 musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 dostawę sprzętu medycznego o wartości minimum:

Dla części 1 - 400.000,00 PLN brutto

Dla części 2 – 15.000,00 PLN brutto

Dla części 3 – 60.000,00 PLN brutto

Dla części 4 – 40.000,00 PLN brutto

Dla części 5 – 30.000,00 PLN brutto

Dla części 6 – 45.000,00 PLN brutto

wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Zgodnie z treścią § 9 ust 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w przypadku powoływania się na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami w w/w wykazie należy wskazać wyłącznie dostawy, w których wykonaniu Wykonawca bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

Minimum level(s) of standards possibly required:

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków informacje zawarte poniżej zostały zamieszczone w tej Sekcji.

5. Na podstawie § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy Zmawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy pzp przedstawienia podmiotowych środków dowodowych o których mowa w rozdz. VI ust. 6 pkt 2.1, 2.3-2.6 SWZ dotyczących tych podmiotów.

1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w rozdz. VI. ust. 6 pkt 2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 6 pkt 2.1

- powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

2) zaświadczenia, o którym mowa w rozdz. VI. ust. 6 pkt 2.3, zaświadczenia albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, o których mowa w rozdz. VI. ust. 6 pkt 2.4, lub odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdz. VI. ust. 6 pkt

11 / 14

2.5 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie naruszył obowiązków dotyczących płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

b) nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

- powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

2. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI ust. 7 pkt 1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust. 1 pkt 1, 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy -powinny być wystawione odpowiednio w terminach określonych w ust. 1.1 i 1.2.

3. W zakresie nie uregulowanym w SWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020r., poz. 2415).

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje zawarte są w SWZ udostępnione na stroniehttps://mss.ezamawiajacy.pl/

III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści umowy, określone zostały w załączniku nr 2 do SWZ – projektowane postanowienia umowy.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 27/10/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Polish
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 24/01/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 27/10/2021
Local time: 10:30
Place:

Otwarcie ofert następuje poprzez odszyfrowanie ofert bezpośrednio po upływie terminu do ich składania na platformie Marketplanet OnePlace → https://mss.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=mainPage&clientName=mss

i dokonywane jest przez Zamawiającego.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty wypełnionym bezpośrednio na platformie Marketplanet OnePlace.

Do oferty należy dołączyć:

1.Oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego na formularzu JEDZ-stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 składa każdy z Wykonawców.

2.Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu w zakresie wskazanym przez zamawiającego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

3.wypełniony formularz cenowy–opis przedmiotu zamówienia sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik od nr 1 do 6 do umowy z oświadczeniem Wykonawcy dotyczącym spełnienia parametrów technicznych – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia sporządzone wg wzoru stanowiącego Załącznik od A do F do SWZ-w częściach w których Wykonawca składa ofertę.

4.Zamawiający nie wymaga złożenia oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy pzp tj. JEDZ od podwykonawcy, iż nie podlega wykluczeniu z postępowania, jak również podmiotowych środków dowodowych dla podwykonawcy, któremu Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części przedmiotu zamówienia.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani w (JEDZ/ESPD) w części II/D, oraz w części IV/C ppkt 10.

5.Wykonawca, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby ma potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać, w szczególności zakres dostępnych

Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby i sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

6.W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od Wykonawcy odpisu lub informacji z KRS, CEiIDG lub innego właściwego rejestru.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (w szczególności członkowie konsorcjum, wspólnicy spółki cywilnej) lub podmiot udostępniający zasoby odpis lub informację musi złożyć każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub podmiot udostępniający zasoby.

7.Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 6, Zamawiający żąda od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

8.Aktualne dokumenty potwierdzające, że oferowane wyroby posiadają dopuszczenie do obrotu i do używania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2020r., poz. 186 z późn. zm.).

9.Katalogi lub opisy techniczne w języku polskim – zawierające wszystkie wymagane parametry techniczne opisu przedmiotu zamówienia określone w załącznikach od A do F do SWZ.

Ze względu na ograniczoną liczbę znaków szczegółowe informacje dotyczące postępowania zawarte są w SWZ udostępnionej na stronie https://mss.ezamawiajacy.pl/

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

1. Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a;

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej;

3. Odwołanie w przypadkach innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Jeżeli zamawiający mimo obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

5) Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: Postępu 17 A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: Poland
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet address: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021