Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Supplies - 481765-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-The Hague: Windows, doors and related items

2021/S 186-481765

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Buitenlandse Zaken d.t.v. UBR|HIS
National registration number: 50555596
Postal address: Rijnstraat 8
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2515 XP
Country: Netherlands
Contact person: Moenke Narraina
E-mail: Moenke.Narraina@rijksoverheid.nl
Telephone: +31 707585678
Internet address(es):
Main address: www.UBRijk.nl/HIS
Address of the buyer profile: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/398166
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311485&B=CTMSOLUTION
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=311485&B=CTMSOLUTION
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

BZ EA Beveiligde kozijnen en rolluiken

Reference number: 201865003.001.046
II.1.2)Main CPV code
44221000 Windows, doors and related items
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Wij, het ministerie van Buitenlandse Zaken, nodigen u als Potentiële Gegadigde uit om zich aan te melden voor de levering van Beveiligde kozijnen en rolluiken. Deze Aanbesteding is een niet-openbare procedure en bestaat uit twee fases. Het onderwerp van deze Aanbesteding betreft de levering van beveiligde kozijnen en rolluiken (blast-, braak-, brand-, en kogelwerend) in alle mogelijke combinaties. De leverancier dient minimaal in staat te zijn beveiligde kozijnen en rolluiken (blast-, braak-, brand-, en kogelwerend) te kunnen leveren en (eventueel) installeren.

Het doel van de Aanbesteding is het sluiten van een Raamovereenkomst met één leverancier op het gebied van levering van beveiligde kozijnen en rolluiken. De intentie is om de Raamovereenkomst op 2 mei 2022 van kracht te laten worden.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 9 600 000.00 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
44115310 Roller-type shutters
44221110 Window frames
44221211 Door frames
45421110 Installation of door and window frames
45421145 Installation work of roller blinds
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Onderwerp van deze Aanbesteding betreft de levering van beveiligde kozijnen en rolluiken (blast-, braak-, brand-, en kogelwerend) in alle mogelijke combinaties.

Binnen scope vallen:

-Levering van kozijnen en rolluiken op een vaste locatie in Nederland (NL);

-Levering van onderdelen ter vervanging (in geval van ‘end of life’) op een vaste locatie in NL;

-Het op incidentele basis inmeten en/of installeren van beveiligde kozijnen en rolluiken in het buitenland waaronder mogelijk crisisgebieden.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 9 600 000.00 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Raamovereenkomst zal ingaan op 2 mei 2022 en loopt af op 1 mei 2024. Gezien de specifiek specialistische levering(en) waarbij de waarborg van continuïteit van het allergrootste belang is wordt de mogelijkheid ingeroepen tot verlenging van maximaal 6 keer met maximaal 12 maanden.

II.2.9)Information about the limits on the number of candidates to be invited
Envisaged number of candidates: 5
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Verlengoptie:

De Raamovereenkomst zal ingaan op 2 mei 2022 en loopt af op 1 mei 2024. Gezien de specifiek specialistische levering(en) waarbij de waarborg van continuïteit van het allergrootste belang is wordt de mogelijkheid ingeroepen tot verlenging van maximaal 6 keer met maximaal 12 maanden.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 3.3 van het selectiedocument.

III.1.2)Economic and financial standing
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Restricted procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 22/10/2021
Local time: 16:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
Date: 20/01/2022
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 01/07/2022

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Arrondissementsrechtbank Den Haag
Postal address: Prins Clauslaan 60
Town: Den Haag
Postal code: 2595 AJ
Country: Netherlands
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883622200
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Hiervoor verwijzen wij u naar paragraaf 6.3 van het selectiedocument.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021