Supplies - 482530-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-The Hague: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products

2021/S 186-482530

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Ministerie van Defensie
National registration number: 27370985
Postal address: Kalvermarkt 32
Town: Den Haag
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2511 CB
Country: Netherlands
Contact person: Koen Veltman
E-mail: K.Veltman.01@mindef.nl
Telephone: +31 653861077
Internet address(es):
Main address: http://www.defensie.nl
Address of the buyer profile: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=174099
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Defence

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie)

II.1.2)Main CPV code
39000000 Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie), betreft o.a. bedonderbouw, verrijdbare bed-bakken, wandpanelen, legplanken, bureau, kast- en paneelmodulen van plaatmaterialen, passpiegels, privacywanden, onderdelen en maatwerk.

Op dit moment (met de kennis van nu) wordt verwacht dat er circa € 30 miljoen euro inclusief btw nodig is om de komende 4 jaar te voorzien in de behoefte. Op dit moment is er voor fase 1, € 15 miljoen van de verwachte € 30 miljoen gereserveerd. Het is nu de verwachting dat het nog niet gereserveerde bedrag (fase 2) alsnog vrij gemaakt wordt en toegewezen wordt. Indien de beschikbare budgetten niet toereikend zijn, dan worden mogelijk minder meubelpanelen aangeschaft of wordt hiervoor extra budget beschikbaar gesteld. De kans is klein dat er een grotere behoefte is aan meubelpanelen waardoor het bedrag van € 30 miljoen wordt overschreden, indien dit het geval is dan zal het bedrag niet meer dan € 40 miljoen zijn.

II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.1.7)Total value of the procurement (excluding VAT)
Value excluding VAT: 33 057 851.24 EUR
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
39100000 Furniture
44175000 Panels
45451200 Panelling work
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL Nederland
II.2.4)Description of the procurement:

Meubelpanelen en aanverwante diensten ten behoeve van legeringskamers (hotelfunctie), betreft o.a. bedonderbouw, verrijdbare bed-bakken, wandpanelen, legplanken, bureau, kast- en paneelmodulen van plaatmaterialen, passpiegels, privacywanden, onderdelen en maatwerk.

Let op de Schouwing is donderdag - 15 april 2021, u dient zich tijdig aan te melden voor de schouw. Zie inschrijvingsleidraad paragraaf 3.8.

II.2.5)Award criteria
Quality criterion - Name: Plan van aanpak (algemeen) / Weighting: 400
Quality criterion - Name: Plan van aanpak (algemeen) / Weighting: 400
Quality criterion - Name: Duurzaamheid / Weighting: 200
Price - Weighting: P/(K+1400)
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

 Andere maatvoering of andere kleuren (buiten de huisstijl kleuren, zie Bijlage 1 - B2 Huisstijlen Ministerie van Defensie_def) van de Producten aan het Assortiment toe te voegen, waarbij geldt dat Producten met andere kleuren niet meer dan 10% duurder mogen zijn dan de geldende prijs voor het Product in de standaard kleur en de prijsstelling van Producten in een andere maatvoering wordt berekend op basis van materiaalgebruik ten opzichte van het Product in de standaard afmetingen/ kleuren;

 Nieuwe Producten toe te voegen aan het Assortiment, op het moment dat blijkt dat deze een reguliere behoefte vormen bij de inrichting van de legeringskamers;

 De opdracht gedurende de contractperiode uit te breiden met het meubelpanelen t.b.v. kazernes van het ministerie van Defensie op de CARIB (Caribisch Gebied). Met de kennis van nu is de verwachting dat (her)inrichting van Kazernes op de CARIB buiten de looptijd van de overeenkomst vallen. Deze uitbreiding zal uitsluitend het geval zijn indien er alsnog behoefte is aan meubelpanelen voor de CARIB, Leverancier een passende oplossing aanbiedt en Leverancier en Opdrachtgever overeenstemming kunnen bereiken over de (commerciële) condities hiervan.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.1)Previous publication concerning this procedure
Notice number in the OJ S: 2021/S 065-163994
IV.2.8)Information about termination of dynamic purchasing system
IV.2.9)Information about termination of call for competition in the form of a prior information notice

Section V: Award of contract

Contract No: 1
Lot No: 1
Title:

Meubelpanelen

A contract/lot is awarded: yes
V.2)Award of contract
V.2.1)Date of conclusion of the contract:
06/09/2021
V.2.2)Information about tenders
Number of tenders received: 6
Number of tenders received from SMEs: 5
Number of tenders received from tenderers from other EU Member States: 0
Number of tenders received from tenderers from non-EU Member States: 0
The contract has been awarded to a group of economic operators: no
V.2.3)Name and address of the contractor
Official name: VepaDrentea B.V.
Town: Hoogeveen
NUTS code: NL Nederland
Country: Netherlands
The contractor is an SME: yes
V.2.4)Information on value of the contract/lot (excluding VAT)
Total value of the contract/lot: 33 057 851.20 EUR
V.2.5)Information about subcontracting

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Den Haag
Postal address: Postbus 20302
Town: Den Haag
Postal code: 2500 EH
Country: Netherlands
VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021