Services - 482545-2017

01/12/2017    S231

Hungary-Budapest: Repair and maintenance services of electric motors

2017/S 231-482545

Contract notice – utilities

Services

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Official name: Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: AK01331
Postal address: Akácfa utca 15.
Town: Budapest
NUTS code: HU110 Not specified
Postal code: 1072
Country: Hungary
Contact person: Schifner Marianna, főosztályvezető
E-mail: kozbeszerzes@bkv.hu
Telephone: +36 14616578
Fax: +36 13226438
Internet address(es):
Main address: http://www.bkv.hu/
Address of the buyer profile: http://www.bkv.hu/beszerzesek
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: http://www.bkv.hu/beszerzesek
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Combino villamosok klímarendszeri motorjainak felújítása.

Reference number: BKV Zrt. T-244/17.
II.1.2)Main CPV code
50532100 Repair and maintenance services of electric motors
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Combino villamosok klímarendszeri motorjainak felújítása.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

1.rész; Combino villamosok vezetőállás klíma kondenzátor motorjainak felújítása

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
50532100 Repair and maintenance services of electric motors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Not specified
Main site or place of performance:

A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.4. pontjában meghatározottak szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Combino villamosok vezetőállás klíma kondenzátor motorjainak felújítása:

84 db / 36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Teljesítési határidő / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A keretszerződés időbeli hatálya a felek közös megegyezésével meghosszabbítható a szerződésben meghatározott keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

II.2)Description
II.2.1)Title:

2.rész; Combino villamosok utastéri klíma befúvó motorjainak felújítása

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
50532100 Repair and maintenance services of electric motors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Not specified
Main site or place of performance:

A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.4. pontjában meghatározottak szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Combino villamosok utastéri klíma befúvó motorjainak felújítása.

129 db /36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Teljesítési határidő / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A keretszerződés időbeli hatálya a felek közös megegyezésével meghosszabbítható a szerződésben meghatározott keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

II.2)Description
II.2.1)Title:

3.rész; Combino villamosok utastéri klíma kondenzátorhűtő motorjainak felújítása

Lot No: 3
II.2.2)Additional CPV code(s)
50532100 Repair and maintenance services of electric motors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Not specified
Main site or place of performance:

A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.4. pontjában meghatározottak szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Combino villamosok utastéri klíma kondenzátorhűtő motorjainak felújítása.

249 db /36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Teljesítési határidő / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A keretszerződés időbeli hatálya a felek közös megegyezésével meghosszabbítható a szerződésben meghatározott keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

II.2)Description
II.2.1)Title:

4.rész; Combino villamosok hajtáskonténer hűtőmotorjainak felújítása

Lot No: 4
II.2.2)Additional CPV code(s)
50532100 Repair and maintenance services of electric motors
II.2.3)Place of performance
NUTS code: HU110 Not specified
Main site or place of performance:

A teljesítés fő helyszíne: A BKV Zrt. budapesti telephelyei, részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet 4.4. pontjában meghatározottak szerint.

II.2.4)Description of the procurement:

Combino villamosok hajtáskonténer hűtőmotorjainak felújítása.

162 db /36 hónap tervezett mennyiségben.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: 1. Teljesítési határidő / Weighting: 10
Price - Weighting: 90
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 36
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

A keretszerződés időbeli hatálya a felek közös megegyezésével meghosszabbítható a szerződésben meghatározott keretösszeg eléréséig.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 1-10.

Mindkét részszempont esetén az értékelés módszere: fordított arányosítás.

A módszer(ek) részletes ismertetése a további közbeszerzési dokumentumokban történik.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában nem vehet részt olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak, figyelemmel a Kbt. 62.§ (3) és (5) bekezdéseire és a Kbt. 63.§ (3) bekezdésére is.

A Kbt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki

a) a Kbt. szerint és fent meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik;

b) részéről a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró ok az eljárás során következett be.

Megkövetelt igazolási mód:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alá.

— Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 4. § (3)-(4), valamint a 6. § (1)-(2) bekezdéseire is.)

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (2) bekezdése értelmében azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb és a sorrendben azt követő legkedvezőbb kettő ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel azon dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 8. és 10. §-a szerint kell az ajánlattevőnek igazolnia, illetve az ajánlatkérőnek ellenőriznie, hogy az ajánlattevő nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá (figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. és 16. §-aira is.)

— A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 15. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.

Ajánlatkérő alvállalkozó, illetve alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 64. §-ban meghatározottak szerint élhet az öntisztázás jogával.

A kizáró okok tekintetében ajánlattevők, alvállalkozók, valamint ajánlattevő által az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet által tett nyilatkozatok, igazolások keltezése nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése értelmében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

— Közös ajánlattétel vagy részvételi jelentkezés esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívására):

— Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb és a sorrendben azt követő legkedvezőbb kettő ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

P1: Ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolnia kell az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (3) bekezdésében foglaltak fennállása esetén, az ott leírtak szerint kell eljárni.

— A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amely(ek)nek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

— A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Minimum level(s) of standards possibly required:

P1: A szerződés teljesítésére alkalmasnak minősül az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele elérte a/az

— 1. rész esetében a 7 500 000 HUF-ot;

— 2. rész esetében a 25 000 000 HUF-ot;

— 3. rész esetében az 50 000 000 HUF-ot;

— 4. rész esetében a 25 000 000 HUF-ot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a fenti követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

Előzetes igazolási mód (az ajánlatban):

— Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelete 1. § (1) bekezdése szerint ESPD benyújtásával az alkalmassági feltételek megítéléséhez szükséges információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, vagyis az európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványban meg kell jelölni, hogy megfelel-e az előírt követelményeknek vagy sem, a formanyomtatvány IV. részében a részletes információkat nem kéri megadni.

— Ha az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelménynek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is benyújtja. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához. Csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

— Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.

Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához (ajánlatkérő külön felhívása esetén):

Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése értelmében a bírálatot az ajánlatok értékelését követően, csak a legkedvezőbb és a sorrendben azt követő legkedvezőbb kettő ajánlattevő tekintetében végzi el. Az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően megfelelő határidő tűzésével ezen ajánlattevő(ke)t hívja fel a következő dokumentumok benyújtására, amelyek igazolják, hogy az ajánlattevő megfelel az alkalmassági követelményeknek.

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek):

M1: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján (321/2015. (X.30) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) szerint) csatolandók az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év során teljesített és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés b) pontja alapján legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett legjelentősebb szolgáltatásai ismertetését tartalmazó referenciák. A referencia nyilatkozatnak/igazolásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia: a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja), a szerződést kötő másik fél, a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Minimum level(s) of standards possibly required:

M1: Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 6 (hat) év során teljesített és legfeljebb 9 (kilenc) éven belül megkezdett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább:

— 1. rész esetén: 40 db,

— 2. rész esetén: 65 db,

— 3. rész esetén: 120 db,

— 4. rész estén: 80 db.

összmennyiségű, járművekben található elektromos motorok javítására és/vagy felújítására vonatkozó referenciával.

III.1.6)Deposits and guarantees required:

Ajánlatkérő késedelmes vagy hibás teljesítés valamint a teljesítés meghiúsulása esetén kötbért érvényesít, melynek mértékét a közbeszerzési útmutató részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

Nyertes ajánlattevőnek a javítási, felújítási feladatokért az átvételtől számított minimum 12 hónap jótállást kell vállalnia kilométer korlátozás nélkül, a közbeszerzési útmutatóban/műszaki leírásban meghatározottak szerint.

III.1.7)Main financing conditions and payment arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-a szerint teljesíti, ajánlatkérő előleget nem fizet.

Az ajánlattétel, a szerződés, a számlázás és a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF).

III.1.8)Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlattevők részére gazdálkodó szervezet létrehozatalát.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 11/01/2018
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Hungarian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 1 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 11/01/2018
Local time: 10:00
Place:

BKV Zrt., 1072 Budapest, Akácfa utca 15. B303/b szoba.

Information about authorised persons and opening procedure:

Az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosult személyek a Kbt. 68.§ (3) bekezdése alapján: az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek, illetve – a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében – a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői, illetőleg személyek.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic ordering will be used
VI.3)Additional information:

1.Az ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat teljes terjedelmében elektronikus úton hozzáférhetővé teszi honlapján (http://www.bkv.hu/beszerzesek ). A dokumentumok letöltése az eljárásban való részvétel feltétele, a dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megjelölt alvállalkozónak le kell töltenie. A letöltést a közbeszerzési útmutató mellékletét képező Visszaigazoló adatlap hiánytalanul kitöltött változatának a jelen felhívás I.1. pontjában megjelölt fax, vagy e-mail címre történő megküldése igazolja.

2.Ajánlatkérő a felhívás III.1.2 és III.1.3. pontjában meghatározott pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételeket és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

3.Ajánlattevőnek ajánlatában kifejezetten nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4)-ben foglaltakra, az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66.§ (6) bekezdésében foglaltakat. A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia a 68. § (4) szerinti tartalommal.

4.Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell, hogy változásbejegyzési eljárás folyamatban van-e. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a szerint kell eljárni.

5.Az ajánlatok benyújtására lehetőség van postán, illetve személyesen munkanapokon, hétfőtől péntekig 8.00 és 14.00 óra között, a BKV Zrt. székházában (1072 Budapest, Akácfa u. 15.) a III. emelet B303b. irodában. Az ajánlattételi határidő napján, ugyanezen a helyszínen a IV.2.2) pontban megjelölt időpontig van lehetőség az ajánlatok személyes benyújtására. A postán benyújtott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőben beérkezettnek, ha azok legkésőbb az ajánlattételi határidőig az ajánlatkérő részéről az ajánlatok átvételére megjelölt helyen átvételre kerülnek. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázatot az ajánlattevő viseli. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy 2017. december 25-e és 2018. január 1-je között a BKV Zrt. székháza zárva tart, ebben az időszakban ajánlatok nem adhatók le.

6.Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdés második mondatára figyelemmel előírja, hogyha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, akkor az ajánlatkérő kizárólag egy alkalommal fog újabb hiánypótlást elrendelni.

7.Ajánlatkérő a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdést alkalmazza, a Kbt 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.

8.Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (9) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a nyertes ajánlattevő akkor mentesül szerződéskötési kötelezettsége alól (szabadul ajánlati kötöttségétől), ha az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt a szerződés megkötésére vagy teljesítésére nem lenne képes, vagy ilyen körülmény miatt a szerződéstől való elállásnak vagy felmondásnak lenne helye. Amennyiben a nyertes ajánlattevő a jelen pontban meghatározottak fenn állását nem tudja bizonyítani, az ajánlatkérő a szerződés megkötésétől történő visszalépést jogellenes károkozásnak tekinti és a Ptk-ban meghatározottak szerint a nyertes ajánlattevő köteles az ajánlatkérő – a szerződés megkötésétől történő visszalépésből eredő – teljes kárát megtéríteni.

9.FAKSZ neve és lajstromszáma: dr. Gara Richárd 00041.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

A Kbt. 148.§ (2)-(7) bekezdése szerint.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó utca 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: Hungary
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telephone: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)Date of dispatch of this notice:
29/11/2017