There is a bug affecting the way URLs are displayed in eForms notices. We are working on solving the problem. In the meanwhile, we suggest that you remove the comma (or any other special character) that appears at the end of the URL. We apologize for the inconvenience.

Registration is open for our 4th Workshop with TED reusers, on the 14th of December 2023

Supplies - 483398-2018

02/11/2018    S211

Poland-Katowice: Tubing

2018/S 211-483398

Corrigendum

Notice for changes or additional information

Supplies

(Supplement to the Official Journal of the European Union, 2018/S 180-408862)

Legal Basis:
Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting authority/entity

I.1)Name and addresses
Official name: Polska Grupa Górnicza S.A.
Postal address: ul. Powstańców 30
Town: Katowice
NUTS code: PL22A Katowicki
Postal code: 40-039
Country: Poland
Contact person: Joanna Musiatowicz-Wałach
E-mail: j.musiatowicz-walach@pgg.pl
Telephone: +48 7572917
Internet address(es):
Main address: http://www.pgg.pl
Address of the buyer profile: http://www.pgg.pl/dostawy/przetargi

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Dostawa części zamiennych do kolejek - Ferrit dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03)

Reference number: 701801551
II.1.2)Main CPV code
44164200 Tubing
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej w treści niniejszej SIWZ ustawą Pzp lub ustawą, oraz w oparciu o właściwe przepisy wykonawcze.Przedmiotem zamówienia jest: dostawa części zamiennych do kolejek Grupy SMT Scharf dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2018-2019 (nr grupy 295-22-03)

Section VI: Complementary information

VI.5)Date of dispatch of this notice:
30/10/2018
VI.6)Original notice reference
Notice number in the OJ S: 2018/S 180-408862

Section VII: Changes

VII.1)Information to be changed or added
VII.1.2)Text to be corrected in the original notice
Section number: IV.2.2
Instead of:
Date: 12/11/2018
Local time: 07:45
Read:
Date: 14/11/2018
Local time: 07:45
Section number: IV.2.6
Instead of:
Date: 20/01/2019
Read:
Date: 12/01/2019
Section number: IV.2.7
Instead of:
Date: 12/11/2018
Local time: 08:00
Read:
Date: 14/11/2018
Local time: 08:00
VII.2)Other additional information: