Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 483455-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-Haarlem: Supply services of personnel including temporary staff

2021/S 186-483455

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Provincie Noord-Holland
National registration number: 24460435
Postal address: Houtplein 33
Town: Haarlem
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 2012 DE
Country: Netherlands
Contact person: Nikki Bruggeling
E-mail: aanbestedingen@noord-holland.nl
Telephone: +31 646391858
Internet address(es):
Main address: http://www.noord-holland.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e6d0858c138eeac231244c7ba5359ac1
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/e6d0858c138eeac231244c7ba5359ac1
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Regional or local authority
I.5)Main activity
General public services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Brokerdienstverlening voor ICT functies

Reference number: 1694431/1694445
II.1.2)Main CPV code
79620000 Supply services of personnel including temporary staff
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De Aanbestedende dienst vraagt een partij die Professionals op het gebied van ICT kan leveren in een breed spectrum, zonder dat daarbij een arbeidsrelatie tot stand komt. Er is niet één partij die alle kennis en Professionals beschikbaar heeft. De Aanbestedende dienst wil een samenwerking aangaan met een Opdrachtnemer die aanvragen breed in de markt kan uitzetten en die (helemaal) niet alleen naar eigen medewerkers kijkt. De Aanbestedende dienst streeft de inzet na van een relevante afspiegeling van de bevolking.

De te contracteren Inschrijver moet ook de contractadministratie richting de ingezette Professionals verzorgen. Inschrijver verzorgt het contracteren, de inzetbevestigingen, de financiële afhandeling als ook verificatie van wet- en regelgeving.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.2)Additional CPV code(s)
72000000 IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL32 Noord-Holland
Main site or place of performance:

Haarlem

II.2.4)Description of the procurement:

Op ervaringscijfers gebaseerd huurt de Aanbestedende dienst op ICT gebied variërend van het moment ongeveer 10 tot 30 externe medewerkers in per jaar. De omvang van de inhuur ligt tussen de 1 tot 3 miljoen Euro exclusief btw per jaar. De verwachting is dat dit voor de komende jaren gelijk blijft. Wel is de verwachting dat de omvang van de Opdracht voor Opdrachtnemer het eerste contractjaar lager ligt in verband met lopende inhuurcontracten.

De hierboven genoemde omvang is slechts bedoeld als indicatie, Opdrachtnemer kan hier op geen enkele wijze rechten aan ontlenen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: K1 - Inhuurproces / Weighting: 5250
Quality criterion - Name: K2 - Accountmanagement / Weighting: 3675
Quality criterion - Name: K3 - Casus / Weighting: 1575
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

De Aanbestedende dienst heeft de mogelijkheid de Raamovereenkomst twee (2) maal tegen dezelfde voorwaarden te verlengen voor een periode van telkens één (1) jaar.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

N.v.t.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) voor aanbestedingsprocedures van aanbestedende diensten,Persoonlijke situatie ondernemers,

- Geen crimineel verleden,

- Beroepsbevoegdheid

III.1.2)Economic and financial standing
List and brief description of selection criteria:

- Financiële en economische draagkracht: Afdekking beroeprisico,

- Financiële en economische draagkracht: Continuïteit

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- Kerncompetentie 1,

- Kerncompetentie 2,

- Kwaliteitsmanagementsysteem,

- Inlenersaansprakelijkheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 24/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 22/02/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 24/11/2021
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank te Noord-Holland
Town: Haarlem
Country: Netherlands
E-mail: kanton.rb-nho.haarlem@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883611179
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Binnen 20 kalenderdagen na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
20/09/2021