Check out our COVID-19 dedicated page for tenders related to medical equipment needs.

The Conference on the Future of Europe is your chance to share your ideas and shape the future of Europe. Make your voice heard!

Services - 483615-2021

24/09/2021    S186

Netherlands-Etten-Leur: Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services

2021/S 186-483615

Contract notice

Services

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Stichting Inkoopbureau West-Brabant
National registration number: 54674912
Postal address: Roosendaalseweg 4
Town: Etten-Leur
NUTS code: NL Nederland
Postal code: 4875 AA
Country: Netherlands
Contact person: Nicolle van Oosterhout
E-mail: nicolle.vanoosterhout@inkoopwestbrabant.nl
Internet address(es):
Main address: http://www.inkoopbureauwestbrabant.nl
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/61495de2a43d7ed158bd88afb08ba995
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/61495de2a43d7ed158bd88afb08ba995
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Other type: Inkoopbureau (Stichting)
I.5)Main activity
Other activity: Advisering aan gemeenten met betrekking tot inkoop en aanbesteding

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Milieu-incidentenbestrijding voor 9 gemeenten

Reference number: siw008857/v2
II.1.2)Main CPV code
90600000 Cleaning and sanitation services in urban or rural areas, and related services
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

De gemeentelijke organisaties te weten, gemeente Alphen-Chaam, gemeente Baarle-Nassau, gemeente Etten-Leur, gemeente Gilze en Rijen, gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, gemeente Roosendaal, gemeente Rucphen, gemeente Woensdrecht, hierna te noemen de “aanbestedende diensten” of “opdrachtgevers”, zijn voornemens de opdracht voor Milieu-incidentenbestrijding aan te besteden.

II.1.5)Estimated total value
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.3)Place of performance
NUTS code: NL411 West-Noord-Brabant
NUTS code: NL412 Midden-Noord-Brabant
II.2.4)Description of the procurement:

Vanwege recente jurisprudentie (Arrest ECLI:EU:C:2018:1034) is de aanbestedende dienst verplicht om in haar aanbestedingsdocumenten een maximum aantal deelopdrachten en/of een maximumbedrag op te nemen. Het plafondbedrag van de som van de deelopdrachten bedraagt over de gehele looptijd inclusief verlengingsopties € 1.200.000,- exclusief BTW per individuele opdrachtgever. Indien binnen de contractduur de maximale omvang van € 1.200.000,- exclusief BTW wordt bereikt, zal de overeenkomst voor de desbetreffende gemeente bij het bereiken van voornoemde maximale omvang van rechtswege eindigen. De grens van de omvang van de overeenkomst staat los van de eventuele looptijd of contractduur.

II.2.5)Award criteria
Criteria below
Quality criterion - Name: Kwaliteitscriterium 1 – Casus 1 / Weighting: 53550
Quality criterion - Name: Kwaliteitscriterium 2 – Casus 2 / Weighting: 53550
Quality criterion - Name: Opdrachtgevers willen dat de incidentcoördinator met het 1ste-lijn voertuig zo snel mogelijk na milieu incidentenmelding ter plaatse is. (Op de milieu incidentenlocatie aanwezig is) / Weighting: 71400
Price - Weighting: 1
II.2.6)Estimated value
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Er is geen sprake van stilzwijgende verlenging. Een eventuele verlenging dient schriftelijk te worden bevestigd. Elke Opdrachtgever en Opdrachtnemer geven (individueel) tenminste drie (3) maanden voor het aflopen van de overeenkomst schriftelijk aan dat de raamovereenkomst wel wordt verlengd. Eventuele verlenging geschiedt onder gelijkblijvende condities en voorwaarden.

II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

De raamovereenkomst kan twee (2) keer worden verlengd voor de duur van één (1) jaar. De overeenkomst eindigt van rechtswege na de laatste verlenging.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

- Corruptie,

- Met faillissement vergelijkbare toestand uit hoofde van nationale recht,

- Deelneming aan een criminele organisatie,

- Fraude,

- Terroristische misdrijven of strafbare feiten in verband met terroristische activiteiten,

- Kinderarbeid en andere vormen van mensenhandel,

- Betaling van belastingen,

- Insolventie,

- Faillissement,

- Betaling van sociale premies,

- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

III.1.3)Technical and professional ability
List and brief description of selection criteria:

- ISO 9001,

- VCA** certificaat of gelijkwaardig.,

- ISO14001 of gelijkwaardig.,

- BRL SIKB 6000 - protocol 6001 of gelijkwaardig.,

- BRL SIKB BRL 9101 protocol of gelijkwaardig.,

- Kerncompetentie 1: Ervaring met verwijderen van milieuverontreiniging asbest, (mineralen) oliën op/in wegen en bermen en oppervlakte water,

- Kerncompetentie 2: Ervaring met het verwijderen van (alle soorten) drugsafval.,

- Beroepsbevoegdheid

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with several operators
Envisaged maximum number of participants to the framework agreement: 9
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:

De vaste looptijd van de overeenkomst eindigt van rechtswege op 7 januari 2024.

IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 02/11/2021
Local time: 10:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Dutch
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Duration in months: 3 (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 02/11/2021
Local time: 10:05

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.3)Additional information:
VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Rechtbank Zeeland - West-Brabant
Postal address: Stationslaan 10
Town: Breda
Postal code: 4815 GW
Country: Netherlands
E-mail: kanton.breda.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 883616000
Internet address: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Zeeland-West-Brabant
VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
Official name: Arrondissementsparket Zeeland West-Brabant
Postal address: Postbus 90112
Town: Breda
Postal code: 4800 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 768872444
Fax: +31 768872195
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Official name: Arrondissementsparket Zeeland West-Brabant
Postal address: Postbus 90112
Town: Breda
Postal code: 4800 RA
Country: Netherlands
E-mail: info.zwb@rechtspraak.nl
Telephone: +31 768872444
Fax: +31 768872195
Internet address: http://www.rechtspraak.nl
VI.5)Date of dispatch of this notice:
21/09/2021