Tekintse meg a COVID-19-vonatkozású, orvosi felszerelések beszerzésére irányuló ajánlati felhívásokat.

Az Európa jövőjéről szóló konferencián Ön is bemutathatja ötleteit, és hozzájárulhat Európa jövőjének alakításához. Fogalmazza meg javaslatait!

Szolgáltatások - 483689-2019

Submission deadline has been amended by:  536010-2019
15/10/2019    S199

Magyarország-Budapest: Számlázási szolgáltatások

2019/S 199-483689

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_23720143
Postai cím: Asztalos Sándor út 4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Felföldi Aliz
E-mail: felfoldia@fcsm.hu
Telefon: +36 14554262
Fax: +36 14554253
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fcsm.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.fcsm.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001276172019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001276172019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: Szennyvíz elhelyezés- és kezelés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Számlázás, ügyfélszolgálat, követelésvásárlás

Hivatkozási szám: EKR001276172019
II.1.2)Fő CPV-kód
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, továbbá követelésvásárlási szerződés keretében követelésvásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Számlázás, ügyfélszolgálat, nyomda

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79999200 Számlázási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest és Budaörs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Megbízási szerződés keretében csatornahasználati díjak számlázásával kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, ügyfélszolgálati tevékenység végzése és nyomdai szolgáltatás nyújtása, ennek keretében:

1. Törzs- és számlázási adatok nyilvántartása, karbantartása

2. Mellékvízmérők leolvasási értéke, illetve megállapított részérték alapján a csatornahasználati díj elszámolásához szükséges adat előkészítése

3. Elkülönített vízhasználók (mellékvízmérős ügyfelek) részére a szennyvízelvezetés szolgáltatás díjának számlázása

4. Díjszámlák elkészítése átadott számlarekordok alapján

5. Számlabemutatás a számlakötelezett felhasználók részére

6. Mellékszolgáltatási szerződések teljes körű kezelése (nyomdai előállítása, megszemélyesítése, postázása, érkeztetése, adatfeldolgozás, szerződések nyilvántartása, karbantartása, irattározás, adatszolgáltatás)

7. Ügyfélszolgálati tevékenység ellátása

8. Adatszolgáltatás Megbízó részére

Az I. rész tekintetében Budapest területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő – ügyfél kategóriánként – az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős – elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 133 100, Felhasználási helyek száma 134 650, Mérő darab szám 153 250

2. Ügyfél kategória: Mellékvízmérővel rendelkező bekötési vízmérős felhasználó: Felhasználók száma 33 100, Felhasználási helyek száma 35 300, Mérő darab szám 43 600

3. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 505 500, Felhasználási helyek száma 505 500, Mérő darab szám 998 100

Összesen: Felhasználók száma 671 700, Felhasználási helyek száma 675 450, Mérő darab szám 1 194 950

A mellékvízmérők darabszáma 2020. évben várhatóan meghaladja az 1 000 000 db-ot.

Az I. rész tekintetében Budaörs területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő – ügyfél kategóriánként – az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős – elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 5 300, Felhasználási helyek száma 5 400, Mérő darab szám 5 750

2. Ügyfél kategória: Mellékvízmérővel rendelkező bekötési vízmérős felhasználó: Felhasználók száma 340, Felhasználási helyek száma 370, Mérő darab szám 380

3. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 3 900, Felhasználási helyek száma 3 900, Mérő darab szám 8 800

Összesen: Felhasználók száma 9 540, Felhasználási helyek száma 9 670, Mérő darab szám 14 930

A szerződés időtartama alatt az eltérés mértéke + 20 % lehet a fent megadott ügyfélkör tekintetében.

A részletes műszaki feltételeket a közbeszerzési műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) engedélye esetén a szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

Az MEKH engedélye esetén a szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Budaörs szolgáltatási területre a szerződés hatálya 9.4.2020 napját követően akkor terjed ki, ha Budaörs szolgáltatási területen továbbra is Ajánlatkérő látja el a víziközmű szolgáltatást. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

A szerződés időtartama alatt az eltérés mértéke + 20 % lehet a megadott ügyfélkör tekintetében.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Követelésvásárlás

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
66000000 Pénzügyi és biztosítási szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU110 Budapest
NUTS-kód: HU120 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Budapest és Budaörs

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Követelés vásárlási pénzügyi szolgáltatás nyújtása a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. részére. Ennek keretében a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. havonta visszavásárlási kötelezettség nélkül eladja Vevőnek a meghatározott felhasználói kör egy részére számlázott követeléseit. Vevő havonta a megajánlásnak megfelelő százalékos értékű vételárat köteles eladónak megfizetni, amely vételárnak az alapja az átruházásra kerülő kiszámlázott követelésállomány bruttó számlaértéke. Vevő a megvásárolt követeléseket saját kockázatára szedi be.

A meghatározott fogyasztói kör (jellemzően lakossági és mellékvízmérős) részére kiszámlázott követelések rendszeres értékesítése évente hozzávetőlegesen bruttó 22 milliárd HUF értékben történik. Az értékesített összeg az elfogyasztott vízmennyiség (közcsatornába bocsátott szennyvízmennyiség), a csatornahasználati díj és az ÁFA változásával összhangban változhat.

A II. rész tekintetében Budapest területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős - elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 133 100, Felhasználási helyek száma 134 650, Mérő darab szám 153 250

2. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 505 500, Felhasználási helyek száma 505 500, Mérő darab szám 998 100

A II. rész tekintetében Budaörs területén a felhívás időpontjában Ajánlatkérő az alábbi felhasználói számokat, illetve mérő darabszámokat kezeli a felhívás körébe tartozóan.

1.Ügyfél kategória: Mellékvízmérő nélküli bekötési vízmérős - elsősorban lakossági felhasználó: Felhasználók száma 5 300, Felhasználási helyek száma 5 400, Mérő darab szám 5 750

2. Ügyfél kategória: Elkülönített vízhasználó (mellékvízmérős ügyfelek): Felhasználók száma 3 900, Felhasználási helyek száma 3 900, Mérő darab szám 8 800

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Ár
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Kezdés: 01/01/2020
Befejezés: 31/12/2020
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: igen
Opciók ismertetése:

A szerződés 12 hónappal meghosszabbítható a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Budaörs szolgáltatási területre a szerződés hatálya 9.4.2020 napját követően akkor terjed ki, ha Budaörs szolgáltatási területen továbbra is Ajánlatkérő látja el a víziközmű szolgáltatást. További részletek a közbeszerzési dokumentumokban.

II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll.

Megkövetelt igazolási mód:

A Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §-a alapján a gazdasági szereplő ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében előzetes igazolásként az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetek tekintetében Ajánlatkérő előírja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ában foglaltakat. A 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az ajánlattevő nyújtja be. A Kbt. 67. § (4) bekezdésére tekintettel az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevőnek a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8-16.§-a szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11)-(11a) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § rendelkezéseire [öntisztázás]. Amennyiben Ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, az Ajánlatkérő köteles azt elfogadni, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák az Ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmassági igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az Ajánlattevő felel.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.(X.30) Korm.r. 1.§ (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti (Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével)

Az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, elegendő, ha közülük egy felel meg. Ajánlattevők a Kbt. 65.§-ának (6)-(7)bekezdései szerint támaszkodhatnak más szervezet vagy személy kapacitására, és a hivatkozott szakaszokban foglaltak szerint kötelesek igazolni az erőforrások rendelkezésre állását.

A Kbt.69.§-ának (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni.

P/1

Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – áfa nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pont].

Ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P/1 Alkalmatlan az ajánlattevő mind az I., mind a II. rész tekintetében, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző kettő, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év bármelyikében a teljes - ÁFA nélkül számított - árbevételének összege nem érte el a 400 000 000 forintot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67.§ (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015.(X.30) Korm.r. 1.§ (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételeknek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát részletes információk kérése nélkül.

Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum egyszerű kitöltése alatt a IV. rész α pontjának kitöltését érti (Kiválasztási szempontok, Az összes kiválasztási szempont általános jelzése pontjában (Igen/Nem) történő feltüntetésével)

A Kbt.69.§-ának (4)-(7) bekezdése alapján, az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételeknek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni.

M/1

Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, szerződésszerűen teljesített szolgáltatásainak igazolását, kitérve benne legalább a teljesítés időpontjára és helyére, a szerződést kötő másik fél megnevezésére, a szolgáltatás tárgyára, az ellenszolgáltatás összegére, továbbá arra, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Ezen túlmenően az igazolásnak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak ajánlattevő megfelel. A referencia igazolása a szerződést kötő másik fél által adott igazolással vagy az ajánlattevő (az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet) nyilatkozatával történik. [321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pont, 22. § (1) bekezdés]. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe.

M/2

Ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét vagy képzettségét, szakmai tapasztalatának ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe, és akikkel az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő meg kíván felelni. Csatolni kell az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározott szakmai tapasztalat igazolására a szakemberek önéletrajzát és valamennyi szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát, miszerint esetükben a személyes teljesítésüket kizáró körülmény nem áll fenn. [321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pont]

Az önéletrajznak olyan részletezettségűnek kell lennie, illetőleg minden olyan adatot tartalmaznia kell, amelyből egyértelműen és ellenőrizhető módon megállapítható, hogy az alkalmasság minimumkövetelményében meghatározottaknak az ajánlattevő megfelel.

M/3

Ajánlattevő csatolja az MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerre, vagy ezzel egyenértékű szabvány követelményeinek megfelelő rendszerre vonatkozó érvényes tanúsítvány másolatát, vagy az ezzel egyenértékű, megtett intézkedések egyéb bizonyítékait. [321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés c) pont, 24. § (3)]

Az ajánlatkérő egyéb bizonyíték körében elfogadja a minőségbiztosítási rendszerrel kapcsolatban készült kézikönyvek, szabályzatok, illetve egyéb dokumentációk cégszerűen aláírt másolatát.

M/4

Ajánlattevő csatolja a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, berendezések, műszaki felszereltség leírását. [321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés i) pont]

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1 Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az I. rész vonatkozásában nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább egy darab, legalább két évig folyamatosan, szerződésszerűen teljesített referenciával, amely alapján ajánlattevő legalább a következő feladatot teljesítette legalább 500 000 fő felhasználói körre vonatkozóan:

— törzsadatok nyilvántartása, és

— szerződéseinek nyilvántartása, kezelése, és

— számlázás, számlabemutatás, és

— ügyfélszolgálati feladatok ellátása, amely magában foglalta a személyes ügyintézés lehetőségét is legalább 5 db, legalább heti öt munkanapon nyitva tartó, személyes ügyintézést is lehetővé tevő ügyfélszolgálati irodában, amely ügyfélszolgálati irodák közül legalább egy darab legalább egy munkanapon este 20 óráig tart nyitva.

Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a II. rész vonatkozásában nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben legalább egy darab, legalább két évig folyamatosan, szerződésszerűen teljesített referenciával, amelynek szerződéses ellenértéke - a vételár - legalább összesen bruttó 16 000 000 000 forint/év és amely alapján ajánlatevő a következő szolgáltatást teljesítette: legalább 450 000 fő felhasználói számra vonatkozó, követelés megvásárlása, megelőlegezése (ideértve a faktoringot és a forfetírozást is) és saját kockázatra történő beszedése.

M/2

Alkalmatlan az ajánlattevő az I. rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az alábbi feltételeknek megfelelő szakemberekkel:

a. legalább egy fő jogász felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik jogi szakterületen és fogyasztóvédelmi referensi képzettséggel rendelkezik, és

b. legalább egy fő gazdasági vagy közgazdasági felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik gazdasági vagy közgazdasági szakterületen.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

Alkalmatlan az ajánlattevő a II. rész vonatkozásában, ha nem rendelkezik az alábbi feltételeknek megfelelő szakemberekkel:

a. legalább egy fő jogász felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább hároméves szakmai tapasztalattal rendelkezik követeléskezelési szakterületen, és

b. legalább egy fő gazdasági vagy közgazdasági felsőfokú végzettségű szakemberrel, aki legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkezik követeléskezelés/faktoring szakterületen.

Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

M/3

Alkalmatlan az ajánlattevő mind az I., mind a II. rész tekintetében, ha nem rendelkezik bevezetett MSZ EN ISO 9001 minőségbiztosítási rendszerrel, vagy ezzel egyenértékű szabvány követelményeinek megfelelő rendszerrel, vagy egyenértékű megtett intézkedések egyéb bizonyítékával.

M/4

Alkalmatlan az ajánlattevő az I. rész tekintetében, ha nem rendelkezik a teljesítéshez legalább az alábbi eszközökkel, berendezésekkel, valamint műszaki felszereltséggel:

a. legalább havi 300 000 db közüzemi szolgáltatási díjszámla előállítására alkalmas informatikai rendszerrel,

b. legalább havi 300 000 db közüzemi szolgáltatási díjszámla papír alapú előállításához szükséges berendezéssel illetve felszereltséggel,

c. Budapest teljes közigazgatási területére vonatkozóan összesen legalább 5 db, legalább heti öt munkanapon nyitva tartó, személyes ügyintézést is lehetővé tevő ügyfélszolgálattal, amelyek közül legalább egy ügyfélszolgálat legalább egy munkanapon este 20 óráig tart nyitva,

d. Legalább évi 100 000 telefonhívás fogadására alkalmas telefonos ügyfélszolgálattal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

I. rész: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér. II. rész: késedelmi kamat. A részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

Az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). Az ellenszolgáltatás kifizetésére átutalással kerül sor. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Irányadó továbbá a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése.

A számlák esedékességével kapcsolatos részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 12/11/2019
Helyi idő: 09:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 12/11/2019
Helyi idő: 11:00
Hely:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a az irányadó.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet 15. §-a az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Jelen eljárás lebonyolítására a 2015. évi CXLIII. törvény és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet alapján kerül sor a https://ekr.gov.hu weboldalon elérhető elektronikus közbeszerzési rendszerben.

2. Az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66.§(2),(4),(6) bekezdése szerint, szükség esetén a Kbt. 65.§(7) bekezdése szerint.

3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattevőknek csatolniuk kell az együttműködési megállapodást.

4. Az ajánlattevő ajánlatában csatolja

— a felolvasó lapot, és az I. rész vonatkozásában az azt alátámasztó árazott ajánlati űrlapot

— nyilatkozatát, amely szerint ajánlattevő rendelkezik, vagy a szerződéskötés idejére rendelkezni fog a SZOLINFO ügyfélkapcsolati rendszerrel történő szabályozott adatcserére alkalmas informatikai rendszerrel

— az I. rész vonatkozásában a számla kiállítását végző informatikai rendszer Vksztv. 63. § (6) bekezdése szerinti érvényes tanúsítványára vonatkozó nyilatkozatát

— nyilatkozatát, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül

— a II. rész vonatkozásában szükség esetén a 2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti engedély másolatát

— az ajánlatot aláíró személy(ek) aláírási címpéldányának, ennek hiányában aláírás mintájának vagy ezzel egyenértékű okmányának egyszerű másolati példányát, adott esetben meghatalmazást

— folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást

— műszaki ajánlatát a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint

— nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közbeszerzési eljárásban kötendő szerződésre vonatkozó közzétételi szabályokat megismerte. A tájékoztatást a dokumentáció tartalmazza.

6. Ajánlatkérő az alkalmassági feltételeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

7. Az ajánlathoz és az eljáráshoz kapcsolódó összes levelezést és egyéb anyagokat magyar nyelven kell elkészíteni, illetve magyar nyelvű fordításban lehet benyújtani. A fordítás tartalmának a helyességéért az ajánlattevő a felelős.

8. Az órában meghatározott időpontok a közép-európai idő szerint értendők.

10. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

11. A felhívás IV.2.6) pontjában megjelölt 1 hónap időtartam alatt 30 nap értendő.

12. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a Kbt.35. §(8)-(9) bek. alapján projekttársaság létrehozását.

13. FAKSZ: Dr. Darázs Ferenc, lajstromszám: 00362

14. A II. rész esetében a legalacsonyabb árnak a legmagasabb megajánlott százalék minősül.

15. Jelen felhívás terjedelmi okokból nem tartalmaz minden előírást, ennek megfelelően az abban foglaltak a dokumentációban foglaltakkal együttesen, egymást kiegészítve értelmezendőek.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § előírásai szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
10/10/2019